ความชอบใช้สื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ของพ่อแม่ด้านการพัฒนาครอบครัวและเด็กในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ของประเทศไทย = Research report parents' broadcasting media preferences on family and child development information in Northern, Northeastern, and Southern regions of Thailand : รายงานผลการวิจัย / สุภัควดี อภินันทร,์ อรนุช เลิศจรรยารักษ์.  (Text) (Text)

สุภัควดี อภินันทร์
อรนุช เลิศจรรยารักษ์
Call no.: P91.5 .ส75Publication: กรุงเทพฯ : องค์การยูนิเซฟ, 2533Description: 134 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางSubject(s): สื่อมวลชน -- ไทยสื่อมวลชน -- ไทย -- เชียงใหม่ -- ผู้รับสารLOC classification: P91.5 | .ส75
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Books General Stacks P91.5 .ส75 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.3 พร้อมให้บริการ
31379005379723
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks P91.5 .ส75 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ.1 พร้อมให้บริการ
31379000287491
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/64647 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379000287509
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Faculty of Journalism and Mass Communication Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
P91.5 .ป4 รายงานการวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กับพฤติกรรมการสื่อสารของนักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ในเขตกรุงเทพมหานคร = P91.5 .พ45 ความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ของวิทยาลัยครู เกี่ยวกับการผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นนักสื่อสารพัฒนาการ ในระดับท้องถิ่น= The opinions of teachers colleges administrators and teachers in communication arts concerning the education of their students to became local development communicators / P91.5 .ร64 รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องการใช้สื่อประเพณีดั้งเดิมของชาวเขาเผ่าเย้า เผ่าลีซอ เผ่ากะเหรี่ยง / P91.5 .ส75 ความชอบใช้สื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ของพ่อแม่ด้านการพัฒนาครอบครัวและเด็กในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ของประเทศไทย = P91.5 .อ7 รายงานผลการวิจัยเรื่องการศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ (ระดับอุดมศึกษา) ในประเทศไทย. P91.5.A77 C66 Communication education in ASEAN / P91.5.M47 W67 Teaching skills development in development communication for communication educators in the Mekong Sub-Region :

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544