รายงานการวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กับพฤติกรรมการสื่อสารของนักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ในเขตกรุงเทพมหานคร = The relationship between learning achievement and communication behavior of communication arts students in Bangkok / โดย ประทุม ฤกษ์กลาง, ลักขณา สตะเวทิน.  (Text) (Text)

ประทุม ฤกษ์กลาง
Call no.: P91.5 .ป4Publication: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ, 2531Description: 154 หน้า : ตารางSubject(s): นักศึกษาอุดมศึกษา -- ไทยการสื่อสาร -- ไทยLOC classification: P91.5 | .ป4
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Books General Stacks P91.5 .ป4 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379005378717
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Faculty of Journalism and Mass Communication Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
P91.3 .W56 2011 Mass media research : P91.3 .W56 2014 Mass media research : P91.5 .ก65 รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องทิศทางการจัดการสื่อมวลชนศึกษา ในประเทศไทย / P91.5 .ป4 รายงานการวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กับพฤติกรรมการสื่อสารของนักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ในเขตกรุงเทพมหานคร = P91.5 .พ45 ความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ของวิทยาลัยครู เกี่ยวกับการผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นนักสื่อสารพัฒนาการ ในระดับท้องถิ่น= The opinions of teachers colleges administrators and teachers in communication arts concerning the education of their students to became local development communicators / P91.5 .ร64 รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องการใช้สื่อประเพณีดั้งเดิมของชาวเขาเผ่าเย้า เผ่าลีซอ เผ่ากะเหรี่ยง / P91.5 .ส75 ความชอบใช้สื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ของพ่อแม่ด้านการพัฒนาครอบครัวและเด็กในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ของประเทศไทย =

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544