Your search returned 43 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย หุ้นส่วนบริษัทและสมาคม โดย หลวงประดิษฐมนูธรรม.

by ปรีดี พนมยงค์, 2443-2526.

Material type: book Book; Format: print Publisher: พระนคร, โรงพิมพ์อักษรนิติ, 2479Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: HF1382.6.ห7 ป53] (3).

Open Library:
Khamʻathibāi pramūan kotmāi phǣng læ phānit wādūai hunsūan læ bō̜risat / คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยห้างหุ้นส่วนและบริษัท / จันตรี สินศุภฤกษ์.

Čhantrī Sinsupharœ̄k. by จันตรี สินศุภฤกษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2558 [2015]Other title: Kotmāi phǣng læ phānit wādūai hunsūan læ bō̜risat Other title: กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยห้างหุ้นส่วนและบริษัท.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2015 657702] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2015 657702] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2015 657702] (3).

Open Library:
Khamʻathibāi pramūan kotmāi phǣng læ phānit wādūai hānghunsūan læ bō̜risat / คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยห้างหุ้นส่วนและบริษัท / จันตรี สินศุภฤกษ์.

Čhantrī Sinsupharœ̄k. by จันตรี สินศุภฤกษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560 [2017]Other title: Kotmāi laksana hānghunsūan læ bō̜risat Other title: กฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนและบริษัท.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1045 .จ63 2560] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1045 .จ63 2560] (1). Checked out (3).

Open Library:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท / โดย โสภณ รัตนากร.

by โสภณ รัตนากร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 12, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2553Other title: คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หุ้นส่วน บริษัท | หุ้นส่วน บริษัท.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HF1382.6.ห7 ส8 2553] (6), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HF1382.6.ห7 ส8 2553] (8). Checked out (2).

Open Library:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท / จันตรี สินศุภฤกษ์.

by จันตรี สินศุภฤกษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2554Other title: กฎหมายว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1045 .จ63 2554] (4), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1045 .จ63 2554] (3).

Open Library:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท / โดย โสภณ รัตนากร.

by โสภณ รัตนากร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 13, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2556 [2013]Other title: คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หุ้นส่วน บริษัท | หุ้นส่วน บริษัท.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2013 621207] (6), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2013 621207] (4), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2013 621207] (1). Checked out (5).

Open Library:
คำอธิบายเรียงมาตรากฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนและบริษัท / ทิพย์ชนก รัตโนสถ.

by ทิพย์ชนก รัตโนสถ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม).Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556Other title: กฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนและบริษัท.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1045 .ท632 2556] (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1045 .ท632 2556] (6), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1045 .ท632 2556] (6). Checked out (4).

Open Library:
Khūmư̄ kotmāi phānit 4 : wādūai hānghunsūan læ bō̜risat / คู่มือกฎหมายพาณิชย์ 4 : ว่าด้วย ห้างหุ้นส่วนและบริษัท / สถิตย์ เล็งไธสง.

Sathit Lengthaisong. by สถิตย์ เล็งไธสง, 2474-.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Thammasān, 2552 [2009] Publisher: กรุงเทพฯ : ธรรมสาร, 2552 [2009]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1045 .ส36 2552] (1).

Open Library:
Khūmư̄ kānsưksā kotmāi hunsūan læ bō̜risat / คู่มือการศึกษากฎหมายหุ้นส่วนและบริษัท / โดย เอื้อน ขุนแก้ว.

ʻƯ̄an Khunkǣo. by เอื้อน ขุนแก้ว.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Bō̜risat Krungsayām Phaplitching Čhamkat, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2015 657836] (3), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT1045 .อ83 2558] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2015 657836] (5), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1045 .อ83 2558] (5).

Open Library:
คู่มือจดทะเบียนธุรกิจ (เกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน และบริษัทเอกชนจำกัด) โดย สวัสดิการข้าราชการกรมทะเบียนการค้า.

by กระทรวงพาณิชย์. กรมทะเบียนการค้า. สวัสดิการข้าราชการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6 แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ, 2524Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: HF1382.7.ห7 พ6 2524] (1).

Open Library:
Phrarātchabanyat Bǭrisat Mahāchon Čhamkat Phō̜.Sō̜. 2521 phrō̜m dūai kot krasūang ʻō̜k tām khwām nai phrarātchabanyat nī / พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2521 พร้อมด้วยกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ / รวบรวมโดย ร้อยตำรวจโท เสถียร วิชัยลักษณ์ กับ พันตำรวจเอก สืบวงศ์ วิชัยลักษณ์.

Thailand. Sathīan Wichailak. Sư̄pwong Wichailak. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | เสถียร วิชัยลักษณ์, 2448- | สืบวงศ์ วิชัยลักษณ์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Nītiwēt, 2533 [1990] Publisher: กรุงเทพฯ : นีติเวชช์, 2533 [1990]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 1990 670256] (1).

Open Library:
ย่อหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หุ้นส่วนและบริษัท / สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์, สหธน รัตนไพจิตร.

by สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ | สหธน รัตนไพจิตร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 11, (แก้ไข-ปรับปรุง-เพิ่มเติมใหม่ พ.ศ. 2551).Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2552Other title: ย่อหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วน บริษัท..Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HF1382.7.ห7 ส78 2552] (4), Pridi Banomyong Library [Call number: HF1382.7.ห7 ส78 2552] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HF1382.7.ห7 ส78 2552] (9), Sanya Dharmasakti Library [Call number: HF1382.7.ห7 ส78 2552] (4). Checked out (1).

Open Library:
สิทธิของผู้ถือหุ้นในการฟ้องคดี : กรณีกรรมการทำให้บริษัทเสียหาย = Shareholders' right of action when director(s) cause(s) damage to the company / โดย วรานุช วรภัทรหิรัญมาศ.

by วรานุช วรภัทรหิรัญมาศ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1077 .ว463] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT1077 .ว463] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1077 .ว463] (2).

Open Library:
Nangsư̄ kotmāi čhō̜ngūan. Lem thī 3, Wichā tūangœ̄n læ hānghunsūan bō̜risat / หนังสือกฎหมายจอหงวน. เล่มที่ 3, วิชาตั๋วเงินและห้างหุ้นส่วนบริษัท / จัดทำโดย คณิตศร์ คงทอง.

Kanit Kongtong. by คณิตศร์ คงทอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Bō̜risat Krungsayām Phaplitching Čhamkat, [2559] [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, [2559] [2016]Other title: Wichā tūangœ̄n læ hānghunsūan bō̜risat Other title: Čhō̜ngūan. Other title: Kotmāi phǣng læ phānit. Other title: วิชาตั๋วเงินและห้างหุ้นส่วนบริษัท | จอหงวน. | กฎหมายแพ่งและพาณิชย์..Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT938 .ค363 2559 ล. 3] (1).

Open Library:
Lak kotmāi bō̜risat mahāchon čhamkat / หลักกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด / พิเศษ เสตเสถียร.

Phisēt Sētsathīan. by พิเศษ เสตเสถียร.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 630377] (5), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 630377] (2). Checked out (1).

Open Library:
หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หุ้นส่วนบริษัท / ธงชัย จันทร์วิรัช.

by ธงชัย จันทร์วิรัช.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2546Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT953.5 .ธ23 2546] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT953.5 .ธ23 2546] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT953.5 .ธ23 2546] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT953.5 .ธ23 2546] (3). Checked out (2).

Open Library:
หลักกฎหมายห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด / นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์.

by นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1045 .น335 2555] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1045 .น335 2555] (4), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1045 .น335 2555] (6). Checked out (7).

Open Library:
Lak kotmāi hānghunsūan bō̜risat čhamkat læ bō̜risat mahāchon čhamkat / หลักกฎหมายห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด / นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์.

Nonthawat Nawatrakūnphisut. by นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2558 [2015]Other title: กฎหมายห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2015 656212] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2015 656212] (5). Checked out (9).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)