Your search returned 20 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
benefit corporation : khwāmpenpaidai nai kānprap chai nai prathēt Thai : rāingān chabap sombūn / Benefit corporation : ความเป็นไปได้ในการปรับใช้ในประเทศไทย : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย นิลุบล เลิศนุวัฒน์.

Nilubon Lœ̄tnuwat. by นิลุบล เลิศนุวัฒน์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2558 [2015] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: KPT1040 .น64 2558] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2015 661633] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1040 .น64 2558] (2).

Open Library:
Handbook čhotthabīan læ čhatkān bō̜risat / Handbook จดทะเบียนและจัดการบริษัท / จงรักษ์ พรมศิริเดช.

Čhongrak Phromsiridēt. by จงรักษ์ พรมศิริเดช.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Bō̜risat ʻĒp Phī ʻEm Khō̜nsanthǣn Čhamkat, [2557] [2014] Publisher: นนทบุรี : บริษัท เอฟ พี เอ็ม คอนซัลแท้นท์ จำกัด, [2557] [2014]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 2014 633034] (2).

Open Library:
Handbook วิธีบริหารบริษัท / ชาย กิตติคุณาภรณ์.

by ชาย กิตติคุณาภรณ์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: นนทบุรี : บริษัท เอฟ พี เอ็ม คอนซัลแท้นท์ จำกัด, 2553Other title: วิธีบริหารบริษัท.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD2902.55 .ช64] (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HD2902.55 .ช64] (2).

Open Library:
khadī hunsūan læ bǭrisat / คดีหุ้นส่วนและบริษัท / โดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.

Somsak ʻĪamphlapyai. by สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1045 .ส45 2561] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1045 .ส45 2561] (1).

Open Library:
คำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับเรื่องห้างหุ้นส่วน บริษัทพร้อมด้วยคำพิพากษาฎีกา / จัดทำโดย กองประมวลกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.

by สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. กองประมวลกฎหมาย.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : กอง, 2514Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: HF1382.7.ห7 ค65] (1).

Open Library:
Khamʻathibāi kotmāi laksana hānghunsūan bō̜risat / คำอธิบายกฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนบริษัท / สหธน รัตนไพจิตร.

Sahaton Rattanapijit, by สหธน รัตนไพจิตร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Samnakphim Winyūchon Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2562 [2019]Other title: Kotmāi laksana hānghunsūan bō̜risat Other title: กฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนบริษัท.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1045 .ส53 2562] (4).

Open Library:
Khamʻathibāi kotmāi laksana hunsūan bō̜risat / คำอธิบายกฎหมายลักษณะหุ้นส่วน บริษัท / ธีระญา ปราบปราม.

Thīrayā Prāpprām. by ธีระญา ปราบปราม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Pathum Thānī] : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publisher: [ปทุมธานี] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2015 650043] (2).

Open Library:
คำอธิบายโดยพิสดารกฎหมายห้างหุ้นส่วนและบริษัท.

by ทวี เจริญพิทักษ์, 2455-2520.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม, 2521Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HF1382.6.ห7 ท4 2521] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: HF1382.6.ห7 ท4 2521] (2). Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: CRE 1978 162020] (1).

Open Library:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย หุ้นส่วนบริษัทและสมาคม โดย หลวงประดิษฐมนูธรรม.

by ปรีดี พนมยงค์, 2443-2526.

Material type: book Book; Format: print Publisher: พระนคร, โรงพิมพ์อักษรนิติ, 2479Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: HF1382.6.ห7 ป53] (3).

Open Library:
Khamʻathibāi pramūan kotmāi phǣng læ phānit wādūai hunsūan læ bō̜risat / คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยห้างหุ้นส่วนและบริษัท / จันตรี สินศุภฤกษ์.

Čhantrī Sinsupharœ̄k. by จันตรี สินศุภฤกษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2558 [2015]Other title: Kotmāi phǣng læ phānit wādūai hunsūan læ bō̜risat Other title: กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยห้างหุ้นส่วนและบริษัท.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2015 657702] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2015 657702] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2015 657702] (3).

Open Library:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท / จันตรี สินศุภฤกษ์.

by จันตรี สินศุภฤกษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2554Other title: กฎหมายว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1045 .จ63 2554] (4), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1045 .จ63 2554] (3).

Open Library:
Khūmư̄ kotmāi phānit 4 : wādūai hānghunsūan læ bō̜risat / คู่มือกฎหมายพาณิชย์ 4 : ว่าด้วย ห้างหุ้นส่วนและบริษัท / สถิตย์ เล็งไธสง.

Sathit Lengthaisong. by สถิตย์ เล็งไธสง, 2474-.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Thammasān, 2552 [2009] Publisher: กรุงเทพฯ : ธรรมสาร, 2552 [2009]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1045 .ส36 2552] (1).

Open Library:
Khūmư̄ kānsưksā kotmāi hunsūan læ bō̜risat / คู่มือการศึกษากฎหมายหุ้นส่วนและบริษัท / โดย เอื้อน ขุนแก้ว.

ʻƯ̄an Khunkǣo. by เอื้อน ขุนแก้ว.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Bō̜risat Krungsayām Phaplitching Čhamkat, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2015 657836] (3), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT1045 .อ83 2558] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2015 657836] (5), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1045 .อ83 2558] (5).

Open Library:
คู่มือจดทะเบียนธุรกิจ (เกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน และบริษัทเอกชนจำกัด) โดย สวัสดิการข้าราชการกรมทะเบียนการค้า.

by กระทรวงพาณิชย์. กรมทะเบียนการค้า. สวัสดิการข้าราชการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6 แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ, 2524Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: HF1382.7.ห7 พ6 2524] (1).

Open Library:
Phrarātchabanyat Bǭrisat Mahāchon Čhamkat Phō̜.Sō̜. 2521 phrō̜m dūai kot krasūang ʻō̜k tām khwām nai phrarātchabanyat nī / พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2521 พร้อมด้วยกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ / รวบรวมโดย ร้อยตำรวจโท เสถียร วิชัยลักษณ์ กับ พันตำรวจเอก สืบวงศ์ วิชัยลักษณ์.

Thailand. Sathīan Wichailak. Sư̄pwong Wichailak. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | เสถียร วิชัยลักษณ์, 2448- | สืบวงศ์ วิชัยลักษณ์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Nītiwēt, 2533 [1990] Publisher: กรุงเทพฯ : นีติเวชช์, 2533 [1990]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 1990 670256] (1).

Open Library:
Nangsư̄ kotmāi čhō̜ngūan. Lem thī 3, Wichā tūangœ̄n læ hānghunsūan bō̜risat / หนังสือกฎหมายจอหงวน. เล่มที่ 3, วิชาตั๋วเงินและห้างหุ้นส่วนบริษัท / จัดทำโดย คณิตศร์ คงทอง.

Kanit Kongtong. by คณิตศร์ คงทอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Bō̜risat Krungsayām Phaplitching Čhamkat, [2559] [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, [2559] [2016]Other title: Wichā tūangœ̄n læ hānghunsūan bō̜risat Other title: Čhō̜ngūan. Other title: Kotmāi phǣng læ phānit. Other title: วิชาตั๋วเงินและห้างหุ้นส่วนบริษัท | จอหงวน. | กฎหมายแพ่งและพาณิชย์..Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT938 .ค363 2559 ล. 3] (1).

Open Library:
Lak kotmāi hunsūan læ bō̜risat = Principle of law : partnerships and companies / หลักกฎหมายหุ้นส่วนและบริษัท = Principle of law : partnerships and companies / พินิจ ทิพย์มณี.

Phinit Thipmanī. by พินิจ ทิพย์มณี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2558 [2015]Other title: Principle of law : partnerships and companies.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2015 657720] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2015 657720] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2015 657720] (3).

Open Library:
Hunsūan læ bǭrisat / หุ้นส่วนและบริษัท / โดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.

Somsak ʻĪamphlapyai. by สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขเพิ่มเติม ปรับปรุงใหม่].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Nititham, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1045 .ส45 2559] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1045 .ส45 2559] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1045 .ส45 2559] (5).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)