Your search returned 6 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
benefit corporation : khwāmpenpaidai nai kānprap chai nai prathēt Thai : rāingān chabap sombūn / Benefit corporation : ความเป็นไปได้ในการปรับใช้ในประเทศไทย : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย นิลุบล เลิศนุวัฒน์.

Nilubon Lœ̄tnuwat. by นิลุบล เลิศนุวัฒน์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2558 [2015] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: KPT1040 .น64 2558] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2015 661633] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1040 .น64 2558] (2).

Open Library:
Khwāmrū thūapai kīeokap kotmāi bō̜risat mahāchon čhamkat / ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด / นิลุบล เลิศนุวัฒน์.

Nilubon Lœ̄tnuwat. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n. by นิลุบล เลิศนุวัฒน์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp ...] : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1050 .น64 2560] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1050 .น64 2560] (1). Checked out (9).

Open Library:
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 / สหัส สิงหวิริยะ.

by สหัส สิงหวิริยะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : นิติบรรณาการ, 2550Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1050 .ส56 2550] (4), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT1050 .ส56 2550] (2), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: KPT1050 .ส56 2550] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1050 .ส56 2550] (1). Checked out (3).

Open Library:
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 / ผู้เรียบเรียง สหัส สิงหวิริยะ, เจษฎา สิงหวิริยะ.

by สหัส สิงหวิริยะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : นิติบรรณาการ, 2553Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1050 .ส56 2553] (2). Checked out (1).

Open Library:
Phrarātchabanyat Bǭrisat Mahāchon Čhamkat Phō̜.Sō̜. 2521 phrō̜m dūai kot krasūang ʻō̜k tām khwām nai phrarātchabanyat nī / พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2521 พร้อมด้วยกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ / รวบรวมโดย ร้อยตำรวจโท เสถียร วิชัยลักษณ์ กับ พันตำรวจเอก สืบวงศ์ วิชัยลักษณ์.

Thailand. Sathīan Wichailak. Sư̄pwong Wichailak. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | เสถียร วิชัยลักษณ์, 2448- | สืบวงศ์ วิชัยลักษณ์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Nītiwēt, 2533 [1990] Publisher: กรุงเทพฯ : นีติเวชช์, 2533 [1990]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 1990 670256] (1).

Open Library:
Lak kotmāi bō̜risat mahāchon čhamkat / หลักกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด / พิเศษ เสตเสถียร.

Phisēt Sētsathīan. by พิเศษ เสตเสถียร.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 630377] (5), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 630377] (2). Checked out (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)