ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 63 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยโครงสร้างเศรษฐกิจญี่ปุ่นกับการพัฒนา ของระบบทุนนิยมโลกหลังสงครามโลกครั้งที่สอง.

by สุวินัย ภรณวลัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2523Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC462.9 .ส7 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HC462.9 .ส7 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC462.9 .ส7 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC462.9 .ส7 (2).

ห้องสมุด:
เอกสารประกอบคำบรรยายวิชาเศรษฐกิจประเทศญี่ปุ่น (ศ. 365)

by รัศมีดารา ขันติกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ม.ป.ปAvailability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC462.9 ร62 (3).

ห้องสมุด:
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจญี่ปุ่น.

by วัชนา สังข์รัศมี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2521Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC462 .ว6 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC462 .ว6 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC462 .ว6 (2).

ห้องสมุด:
เศรษฐกิจประเทศญี่ปุ่น, โดย นวรัตน์ เลขะกุล และคนอื่น ๆ.

by นวรัตน์ เลขะกุล, 2485-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, ม.ป.ท., 2514Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC462 .น5 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC462 .น5 (1).

ห้องสมุด:
บทบาทผู้ประกอบการญี่ปุ่นก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง.

by รัศมีดารา ขันติกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2526Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: 233/26 (1).

ห้องสมุด:
เศรษฐกิจประเทศญี่ปุ่นในปัจจุบัน.

by รัศมีดารา ขันติกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2520Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC462.9 .ร6 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC462.9 .ร6 (5).

ห้องสมุด:
คู่มือประวัติศาสตร์เศรษฐกิจญี่ปุ่น = Japanese seconomic history / วัชนา สังข์รัศมี

by วัชนา สังข์รัศมี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2530Availability: : Checked out (1).
  (1 คะแนน)
ห้องสมุด:
จักรวรรดินิยมญี่ปุ่นปัจจุบัน (Japanese imperialism today) แปลโดย จอน ฮอลลิเดย์ และเกแวน แม็คคอร์แมค แปลโดย เสน่ห์ จามริก.

by ฮอลลิเดย์, จอน | แม็คคอร์แมค, เกแวน | เสน่ห์ จามริก, 2470-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ไทยวัฒนาพานิช, 2518Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC462.9 .ฮ5 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC462.9 .ฮ5 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HC462.9 .ฮ5 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC462.9 .ฮ5 (3).

ห้องสมุด:
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจญี่ปุ่น = Japanese economic history.

by จิตรา ตุวิชรานนท์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2526Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC462 .จ6 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC462 .จ6 (4), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC462 .จ6 (2).

ห้องสมุด:
การพัฒนาเศรษฐกิจของญี่ปุ่น (Japanese economic development) แปลโดย สุกัญญา นิธังกร.

by โยะชิฮะระ, คุนิโอะ, ค.ศ. 1939- | สุกัญญา นิธังกร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: ม.ป.ท., ม.ป.ปAvailability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC462 .ย93 (1).

ห้องสมุด:
พัฒนาการเศรษฐกิจญี่ปุ่นสมัยใหม่ แปลโดย กนกศักดิ์ แก้วเทพ และบุษบา คุณาศิรินทร์ บรรณาธิการแปลโดย กำชัย ลายสมิต.

by นาคามุระ, ทาคาพุสะ | กนกศักดิ์ แก้วเทพ | บุษบา คุณาศิรินทร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โครงการไทย-ญี่ปุ่นศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC462 .น6 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HC462 .น6 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC462 .น6 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC462 .น6 (2). Checked out (2).

ห้องสมุด:
การพัฒนาเศรษฐกิจญี่ปุ่น = Japanese economic development / Yoshihara Kunio ; [แปลโดย] สุกัญญา นิธังกร และ อนงค์ โรจน์วณิชย์.

by โยะชิฮะระ, คุนิโอะ, ค.ศ. 1939- | สุกัญญา นิธังกร | อนงค์ โรจน์วณิชย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิญี่ปุ่น, มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2531Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC462 .ย94 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC462 .ย94 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC462 .ย94 (2).

ห้องสมุด:
นโยบายข้าวในระยะพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่น แปลจาก Rice policy in Japan's economic development โดย สมนึก ทับพันธุ์.

by ฮายามิ, ยุจิโร | สมนึก ทับพันธุ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2518Availability: Available for loan (9)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9066.ญ6 ฮ6 (9).

ห้องสมุด:
ปัญญาญี่ปุ่น / ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา.

by ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา.

Edition: พิมพ์รวมเล่มครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : Openbook, 2553Availability: Available for loan (5)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS835 .ภ62 2553 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: DS835 .ภ62 2553 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS835 .ภ62 2553 (2). Checked out (2).

ห้องสมุด:
Japan finance : การเงินบนคมดาบ รอยคราบเศรษฐกิจฟองสบู่เศรษฐกิจ / สมภพ มานะรังสรรค์.

by สมภพ มานะรังสรรค์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : Nut Republic, 2546Availability: Available for loan (12)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC462.95 .ส44 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC462.95 .ส44 (7), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC462.95 .ส44 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC462.95 .ส44 (2).

ห้องสมุด:
การพัฒนาเศรษฐกิจของญี่ปุ่น : บทเรียนที่น่ารู้ (Economic development : Japan's experience)

by บัญญัติ สุรการวิทย์ | ชุมนุมนักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่น.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ชมรมนักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่น และสถาบันญี่ปุ่นศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2526)Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC462 .บ6 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC462 .บ6 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ความเจ๋ง มวลรวมประชาชาติกับการเรียกคืนความแข็งแกร่งของญี่ปุ่น / บรรณาธิการ Bilabeau.

by บิลาโบ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ลิทเทิลธอทส์, 2555 [2012]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC462.95 .ค564 2555 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ธุรกิจไร้พรมแดน / เขียน [โดย] เคนอิจิ โอมาเอะ ; แปล [โดย] สันติ ตั้งรพีพากร.

by โอมาเอะ, เคนอิจิ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โกลเบิ้ลเบรน, 2533Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD2755.5 .อ94 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD2755.5 .อ94 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544