Your search returned 7 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Investor' s practice guide : khūmư̄ phū longthun chabap longthun nai kō̜ngthun rūam / Investor's practice guide : คู่มือผู้ลงทุน ฉบับลงทุนในกองทุนรวม / ผู้แต่ง อัจฉราภร ศรีสุโข, ชนิตา อุ่นสอาด, กฤติยา สุทธิชื่น.

ʻAtcharāphō̜n Sīsukhō. Chanitā ʻUnsaʻāt. Krittiyā Sutthichư̄n. Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. Fāi Phatthanā Khwāmrū Phū Longthun. by อัจฉราภร ศรีสุโข | ชนิตา อุ่นสอาด | กฤติยา สุทธิชื่น | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Fāi Phatthanā Khwāmrū Phū Longthun Sūn Songsœ̄m Kānphatthanā Khwāmrū Talāt Thun Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HG4530 .อ634 2560] (2), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: HG4530 .อ634 2560] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HG4530 .อ634 2560] (1).

Open Library:
Konlayut kānlongthun bǣp Lump sum læ Dollar cost average nai kō̜ngthun LTF læ RMF / กลยุทธ์การลงทุนแบบ Lump sum และ Dollar cost average ในกองทุน LTF และ RMF / โดย พชร นิมิตรพรสุโข.

Patchara Nimitpornsuko, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī. by พชร นิมิตรพรสุโข, 2534- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī Mahāwitthayālai Thammasāt, [2557] [2014] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2557] [2014]Other title: Lump sum and Dollar cost average investment strategy in long term equity fund (LTF) and retirement mutual fund (RMF).Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: FIN HG 2014 633821] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: FIN HG 2014 633821] (1).

Open Library:
การศึกษาประสิทธิภาพของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศและการออกแบบพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมผ่านกองทุนรวมเพื่อบรรลุเป้าหมายการเกษียณ / โดย ณรงค์ยศ จิตรเจริญกุล.

Narongyot Jitjaroenkoon, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī. by ณรงค์ยศ จิตรเจริญกุล, 2535- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Other title: Efficiency of equity foreign investment funds and optimal investment portfolio on mutual fund for retirement goal.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: FIN HG 2015 653791] (1).

Open Library:
Khūmư̄ len hun phān kō̜ngthunrūam Mutual fund / คู่มือเล่นหุ้นผ่านกองทุนรวม Mutual fund / วลัย ชูธรรมธัช.

Walai Chūthammathat. by วลัย ชูธรรมธัช.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Krēt 'Aidīa, 2556 [2013]. Publisher: กรุงเทพฯ : เกรท ไอเดีย, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HG4530 .ว464 2556] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HG4530 .ว464 2556] (1).

Open Library:
Phonkrathop khō̜ng kānlongthun bǣp mī khwāmrapphitchō̜p nai kō̜ngthun rūam / ผลกระทบของการลงทุนแบบมีความรับผิดชอบในกองทุนรวม / โดย กมลชนก แก้วสรรพการ.

Kamonchanok Kaewsanpakarn. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī. by กมลชนก แก้วสรรพการ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī Mahāwitthayālai Thammasāt, 2556 [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Other title: Impact of socially responsible investing on portfolio performance.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: FIN HG 2013 631100] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: FIN HG 2013 631100] (1).

Open Library:
Wāngphǣn rūai dūai kō̜ngthun rūam / วางแผนรวยด้วยกองทุนรวม / บรรณวัฒน์ เรืองจิรัสย์.

Bannawat Rư̄angčhirat. by บรรณวัฒน์ เรืองจิรัสย์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Tonkhit, [2557] [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : ต้นคิด, [2557] [2014]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: FIN HG 2014 630785] (2).

Open Library:
Hai ngœ̄n thamngān / ให้เงินทำงาน / ธนพ เอี่ยมอมรพันธ์

Thanop ʻĪamamǭnphan. by ธนพ เอี่ยมอมรพันธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 23, [ฉบับปรับปรุง]Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: FIN HG 2012 649877] (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)