Your search returned 6 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Investor' s practice guide : khūmư̄ phū longthun chabap longthun nai kō̜ngthun rūam / Investor's practice guide : คู่มือผู้ลงทุน ฉบับลงทุนในกองทุนรวม / ผู้แต่ง อัจฉราภร ศรีสุโข, ชนิตา อุ่นสอาด, กฤติยา สุทธิชื่น.

ʻAtcharāphō̜n Sīsukhō. Chanitā ʻUnsaʻāt. Krittiyā Sutthichư̄n. Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. Fāi Phatthanā Khwāmrū Phū Longthun. by อัจฉราภร ศรีสุโข | ชนิตา อุ่นสอาด | กฤติยา สุทธิชื่น | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Fāi Phatthanā Khwāmrū Phū Longthun Sūn Songsœ̄m Kānphatthanā Khwāmrū Talāt Thun Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HG4530 .อ634 2560] (2), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: HG4530 .อ634 2560] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HG4530 .อ634 2560] (1).

Open Library:
Konlayut kānlongthun bǣp Lump sum læ Dollar cost average nai kō̜ngthun LTF læ RMF / กลยุทธ์การลงทุนแบบ Lump sum และ Dollar cost average ในกองทุน LTF และ RMF / โดย พชร นิมิตรพรสุโข.

Patchara Nimitpornsuko, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī. by พชร นิมิตรพรสุโข, 2534- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī Mahāwitthayālai Thammasāt, [2557] [2014] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2557] [2014]Other title: Lump sum and Dollar cost average investment strategy in long term equity fund (LTF) and retirement mutual fund (RMF).Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: FIN HG 2014 633821] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: FIN HG 2014 633821] (1).

Open Library:
Kō̜ngthun plīan chīwit phư̄a chīwit ʻitsara / กองทุนเปลี่ยนชีวิต เพื่อชีวิตอิสระ / หมอนัท @คลีนิกกองทุน.

Thanat Siriwarāngkūn. by ธนัฐ ศิริวรางกูร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : ʻĒtʻaidīa, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : เอสไอเดีย, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HG4530 .ธ36 2559] (1). Checked out (1).

Open Library:
Kō̜ngthun rūam chabap phư̄nthān by Mr. Messenger = Mutual fund guide / กองทุนรวม ฉบับพื้นฐาน by Mr. Messenger = Mutual fund guide / เขียนโดย Mr. Messenger ; เรียบเรียงโดย ปรรณ ญาภิรมย์.

Chayanon Rakkānčhanan. Pan Yāphirom. by ชยนนท์ รักกาญจนันท์ | ปรรณ ญาภิรมย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Thing Bīyō̜n Buk, [2557] [2014] Publisher: นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, [2557] [2014]Other title: Mutual fund guide.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HG4530 .ช433 2557] (2). Checked out (1).

Open Library:
การศึกษาประสิทธิภาพของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศและการออกแบบพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมผ่านกองทุนรวมเพื่อบรรลุเป้าหมายการเกษียณ / โดย ณรงค์ยศ จิตรเจริญกุล.

Narongyot Jitjaroenkoon, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī. by ณรงค์ยศ จิตรเจริญกุล, 2535- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Other title: Efficiency of equity foreign investment funds and optimal investment portfolio on mutual fund for retirement goal.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: FIN HG 2015 653791] (1).

Open Library:
Phonkrathop khō̜ng kānlongthun bǣp mī khwāmrapphitchō̜p nai kō̜ngthun rūam / ผลกระทบของการลงทุนแบบมีความรับผิดชอบในกองทุนรวม / โดย กมลชนก แก้วสรรพการ.

Kamonchanok Kaewsanpakarn. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī. by กมลชนก แก้วสรรพการ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī Mahāwitthayālai Thammasāt, 2556 [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Other title: Impact of socially responsible investing on portfolio performance.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: FIN HG 2013 631100] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: FIN HG 2013 631100] (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)