Your search returned 14 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Investor' s practice guide : khūmư̄ phū longthun chabap longthun nai kō̜ngthun rūam / Investor's practice guide : คู่มือผู้ลงทุน ฉบับลงทุนในกองทุนรวม / ผู้แต่ง อัจฉราภร ศรีสุโข, ชนิตา อุ่นสอาด, กฤติยา สุทธิชื่น.

ʻAtcharāphō̜n Sīsukhō. Chanitā ʻUnsaʻāt. Krittiyā Sutthichư̄n. Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. Fāi Phatthanā Khwāmrū Phū Longthun. by อัจฉราภร ศรีสุโข | ชนิตา อุ่นสอาด | กฤติยา สุทธิชื่น | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Fāi Phatthanā Khwāmrū Phū Longthun Sūn Songsœ̄m Kānphatthanā Khwāmrū Talāt Thun Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HG4530 .อ634 2560] (2), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: HG4530 .อ634 2560] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HG4530 .อ634 2560] (1).

Open Library:
Konlayut kānlongthun bǣp Lump sum læ Dollar cost average nai kō̜ngthun LTF læ RMF / กลยุทธ์การลงทุนแบบ Lump sum และ Dollar cost average ในกองทุน LTF และ RMF / โดย พชร นิมิตรพรสุโข.

Patchara Nimitpornsuko, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī. by พชร นิมิตรพรสุโข, 2534- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī Mahāwitthayālai Thammasāt, [2557] [2014] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2557] [2014]Other title: Lump sum and Dollar cost average investment strategy in long term equity fund (LTF) and retirement mutual fund (RMF).Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: FIN HG 2014 633821] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: FIN HG 2014 633821] (1).

Open Library:
Kō̜ngthun plīan chīwit phư̄a chīwit ʻitsara / กองทุนเปลี่ยนชีวิต เพื่อชีวิตอิสระ / หมอนัท @คลีนิกกองทุน.

Thanat Siriwarāngkūn. by ธนัฐ ศิริวรางกูร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : ʻĒtʻaidīa, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : เอสไอเดีย, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HG4530 .ธ36 2559] (1). Checked out (1).

Open Library:
Kō̜ngthun rūam chabap phư̄nthān by Mr. Messenger = Mutual fund guide / กองทุนรวม ฉบับพื้นฐาน by Mr. Messenger = Mutual fund guide / เขียนโดย Mr. Messenger ; เรียบเรียงโดย ปรรณ ญาภิรมย์.

Chayanon Rakkānčhanan. Pan Yāphirom. by ชยนนท์ รักกาญจนันท์ | ปรรณ ญาภิรมย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Thing Bīyō̜n Buk, [2557] [2014] Publisher: นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, [2557] [2014]Other title: Mutual fund guide.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HG4530 .ช433 2557] (2). Checked out (1).

Open Library:
Kānlongthun nai thāng lư̄ak ʻư̄n = Alternative investments / การลงทุนในทางเลือกอื่น = Alternative investments / ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. Sathāban Kō̜ngthun phư̄a Phatthanā Talāt Thun. Sūn Songsœ̄m Kānphatthanā Khwāmrū Talāt Thun. by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, ฉบับปรับปรุงใหม่.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sūn, 2552 [2009] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2552 [2009]Other title: Alternative investments.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: FIN HG 2009 633370] (1). Checked out (1).

Open Library:
Khwāmrū kīeokap phalittaphan talāt thun : trāsān thūapai / ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตลาดทุน : ตราสารทั่วไป / ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน.

Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. Sūn Songsœ̄m Kānphatthanā Khwāmrū Talāt Thun. Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. Fāi Phatthanā Khwāmrū Phūlongthun. by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Fāi Phatthanā Khwāmrū Phūlongthun Sūn Songsœ̄m Kānphatthanā Khwāmrū Talāt Thun Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2560 [2017]Other title: Khwāmrū kīeokap phalittaphan talāt thun : trāsān thūapai : laksūt phū nænam kānlongthun trāsān thūapai (investment consultant: plain products) Other title: ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตลาดทุน : ตราสารทั่วไป : หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป (investment consultant: plain products).Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: HG4521 .ค47 2560] (1). Checked out (5).

Open Library:
Khwāmrū kīeokap phalittaphan talāt thun : trāsān thī mī khwāmsapsō̜n (trāsān nī læ kō̜ngthun rūam ) / ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตลาดทุน : ตราสารที่มีความซับซ้อน (ตราสารหนี้และกองทุนรวม) / ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน.

Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. Sūn Songsœ̄m Kānphatthanā Khwāmrū Talāt Thun. Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. Fāi Phatthanā Khwāmrū Phūlongthun. by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Fāi Phatthanā Khwāmrū Phūlongthun Sūn Songsœ̄m Kānphatthanā Khwāmrū Talāt Thun Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: HG4521 .ค475 2560] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HG4521 .ค475 2560] (1). Checked out (4).

Open Library:
Khūmư̄ len hun phān kō̜ngthunrūam Mutual fund / คู่มือเล่นหุ้นผ่านกองทุนรวม Mutual fund / วลัย ชูธรรมธัช.

Walai Chūthammathat. by วลัย ชูธรรมธัช.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Krēt 'Aidīa, 2556 [2013]. Publisher: กรุงเทพฯ : เกรท ไอเดีย, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HG4530 .ว464 2556] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HG4530 .ว464 2556] (1).

Open Library:
เจาะลึกกองทุนรวม ฉบับ กำไรง่าย ไม่เสี่ยง = Easy guide : investing in mutual fund (for intermediate level) / ณชา ทการ์ เขียน.

by ณชา ทการ์.

Material type: book Book; Format: print regular print Publisher: นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, [2556] [2013]Other title: Easy guide : investing in mutual fund (for intermediate level).Availability: No items available Checked out (2).

Open Library:
Sư̄ kō̜ngthun rūam rœ̄m yang ngai dī / ซื้อกองทุนรวม เริ่มยังไงดี / นักเขียน กองบรรณาธิการ.

Kō̜ng Bannāthikān Samnakphim Phrāo. by กองบรรณาธิการสำนักพิมพ์พราว.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Phrāo, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : พราว, 2560 [2017]Availability: No items available Checked out (1).

Open Library:
Phonkrathop khō̜ng kānlongthun bǣp mī khwāmrapphitchō̜p nai kō̜ngthun rūam / ผลกระทบของการลงทุนแบบมีความรับผิดชอบในกองทุนรวม / โดย กมลชนก แก้วสรรพการ.

Kamonchanok Kaewsanpakarn. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī. by กมลชนก แก้วสรรพการ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī Mahāwitthayālai Thammasāt, 2556 [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Other title: Impact of socially responsible investing on portfolio performance.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: FIN HG 2013 631100] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: FIN HG 2013 631100] (1).

Open Library:
Rūai dūai kō̜ngthun khrai khrai kō̜ thamdai / รวยด้วยกองทุน ใคร ๆ ก็ทำได้ / Dr. Nut เรื่อง.

Thanat Siriwarāngkūn. by ธนัฐ ศิริวรางกูร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin HOW-TO, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ HOW-TO, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HG4530 .ธ363 2557] (1). Checked out (1).

Open Library:
Hai ngœ̄n thamngān / ให้เงินทำงาน / ธนพ เอี่ยมอมรพันธ์

Thanop ʻĪamamǭnphan. by ธนพ เอี่ยมอมรพันธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 23, [ฉบับปรับปรุง]Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: FIN HG 2012 649877] (1).

Open Library:
ʻŌ̜m hai rūai dūai kō̜ngthun / ออมให้รวย ด้วยกองทุน / สานุพงศ์ สุทัศน์ธรรมกุล.

Sānuphong Suthatthammakun. by สานุพงศ์ สุทัศน์ธรรมกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Nēchanbuk, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2557 [2014]Availability: No items available Checked out (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)