Your search returned 217 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Phāplak Thai nai mummō̜ng Phamā / ภาพลักษณ์ไทยในมุมมองพม่า / วิรัช นิยมธรรม เขียน ; สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.

Wirat Niyomtham. Surachāt Bamrungsuk. Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā. Thailand. Samnak Khāokrō̜ng hǣng Chāt. Sathāban Kānkhāokrō̜ng. by วิรัช นิยมธรรม | สุรชาติ บำรุงสุข | โครงการความมั่นคงศึกษา | สำนักข่าวกรองแห่งชาติ. สถาบันการข่าวกรอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2015 654096] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: DOC 2015 654096] (2).

Open Library:
Phūmmithat khō̜ng ʻItsalām nai ʻĒchīa Tawanʻō̜kchīangtai = Islamic landscape in Southeast Asia / ภูมิทัศน์ของอิสลามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ = Islamic landscape in Southeast Asia / จรัญ มะลูลีม และ มุฮัมมัด ฟาฮีม เขียน ; สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.

Charan Maluleem Mūhammat Fāhīm. Surachat Bamrungsuk. Lhrōngkān Khwāmmankhong Sưksā. Samnak Khāokrō̜ng hǣng Chāt. athāban Kānkhāokrō̜ng. by จรัญ มะลูลีม | มุฮัมมัด ฟาฮีม | สุรชาติ บำรุงสุข | โครงการความมั่นคงศึกษา | สำนักข่าวกรองแห่งชาติ. สถาบันการข่าวกรอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp ... : Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2560 [2017]Other title: Islamic landscape in Southeast Asia.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: DOC 2017 684801] (2).

Open Library:
ภูมิรัฐศาสตร์ของความมั่นคงไทย = Geo-politics of Thai national security / สุรชาติ บำรุงสุข.

by สุรชาติ บำรุงสุข.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549Other title: Geo-politics of Thai national security.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DOC 2006 501996] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: DOC .ส74354ภ746] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: DOC .ส74354ภ746] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2006 501996] (1).

Open Library:
Phūmisāt hǣng khwāmkhatyǣng : thritsadī læ kō̜ranī Thai - Kamphūchā / ภูมิศาสตร์แห่งความขัดแย้ง : ทฤษฎีและกรณีไทย-กัมพูชา / สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.

Surachāt Bamrungsuk. Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā. by สุรชาติ บำรุงสุข | โครงการความมั่นคงศึกษา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Khwāmmankhong Kānsưksā, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [Call number: JC323 .ภ746 2557] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: JC323 .ภ746 2557] (2), Professor Direk Jayanama Library [Call number: PLSC JC 2014 638162] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PLSC JC 2014 638162] (2). Checked out (1).

Open Library:
Manōthat thāng kānmư̄ang khō̜ng ratthahān Phamā = Political concepts of Myanmar Military Regime / มโนทัศน์ทางการเมืองของรัฐทหารพม่า = Political concepts of Myanmar Military Regime / วิรัช นิยมธรรม เขียน ; สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.

Wirat Niyomtham. Surachāt Bamrungsuk. Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā. Thailand. Samnak Khāokrō̜ng hǣng Chāt. Sathāban Kānkhāokrō̜ng. by วิรัช นิยมธรรม | สุรชาติ บำรุงสุข | โครงการความมั่นคงศึกษา | สำนักข่าวกรองแห่งชาติ. สถาบันการข่าวกรอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2555 [2012]Other title: Political concepts of Myanmar Military Regime.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: DOC 2012 657779] (2). Checked out (1).

Open Library:
Mahākānkhǣngkhan : phūmithat mai nai ʻĒchīa = The great game : new landscape in Asia / มหาการแข่งขัน : ภูมิทัศน์ใหม่ในเอเชีย = The great game : new landscape in Asia / สุรชาติ บำรุงสุข.

Surachāt Bamrungsuk. Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā. by สุรชาติ บำรุงสุข | โครงการความมั่นคงศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp... : Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2556 [2013]Other title: The great game : new landscape in Asia.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: DOC 2013 634395] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2013 634395] (1).

Open Library:
Mahā Yōdāyā : phāplak Thai nai bǣprīan Phamā / มหาโยดะยา : ภาพลักษณ์ไทยในแบบเรียนพม่า/ วิรัช นิยมธรรม เขียน ; สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.

Wirat Niyomtham. Surachāt Bamrungsuk. Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā. Thailand. Samnak Khāokrō̜ng hǣng Chāt. Sathāban Kānkhāokrō̜ng. by วิรัช นิยมธรรม | สุรชาติ บำรุงสุข | โครงการความมั่นคงศึกษา | สำนักข่าวกรองแห่งชาติ. สถาบันการข่าวกรอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2015 654101] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: DOC 2015 654101] (2).

Open Library:
Miti mai nai kānkō̜kānrāi = New dimensions in terrorism / มิติใหม่ในการก่อการร้าย = New dimensions in terrorism / สุรชาติ บำรุงสุข.

Surachāt Bamrungsuk. Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā. Thailand. Samnak Khāokrō̜ng hǣng Chāt. Sathāban Kānkhāokrō̜ng. by สุรชาติ บำรุงสุข | โครงการความมั่นคงศึกษา | สำนักข่าวกรองแห่งชาติ. สถาบันการข่าวกรอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2558 [2015]Other title: New dimensions in terrorism.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: DOC 2015 657794] (2).

Open Library:
เมืองกับการก่อการร้ายร่วมสมัย = City and contemporary terrorism / สุรชาติ บำรุงสุข.

by สุรชาติ บำรุงสุข.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2553Other title: City and contemporary terrorism.Availability: Items available for loan: Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [Call number: E743.5 .ส74 2553] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: E743.5 .ส74 2553] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HIST E 2010 560137] (1).

Open Library:
ยกเครื่องเรื่องทหาร : ข้อคิดสำหรับกองทัพไทยในศตวรรษที่ 21 / สุรชาติ บำรุงสุข.

by สุรชาติ บำรุงสุข.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยและผลิตตำรา มหาวิทยาลัยเกริก, 2540Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: UA853.ท9 ส697] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: UA853.ท9 ส697] (1).

Open Library:
Yuk khō̜ng Tram : kamnœ̄t prachāniyom pīk khwā = The age of Trump : the emergence of the right-wing populism / ยุคของทรัมป์ : กำเนิดประชานิยมปีกขวา = The age of Trump : the emergence of the right-wing populism / สุรชาติ บำรุงสุข.

Surachāt Bamrungsuk. Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā. by สุรชาติ บำรุงสุข | โครงการความมั่นคงศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2560 [2017]Other title: Age of Trump : the emergence of the right-wing populism.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: DOC 2017 683308] (2).

Open Library:
Yutthasāt kāntāngprathēt = Strategy of Thai foreign affairs / ยุทธศาสตร์การต่างประเทศ = Strategy of Thai foreign affairs / กุลนันทน์ คันธิก, ศิบดี นพประเสริฐ, สุทธิพงศ์ วรอุไร เรียบเรียง ; สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.

Kunnan Khanthik. Sibō̜dī Nopprasert. Sutthiphong Wō̜raurai. Surachāt Bamroongsuk. Samnak khāokrō̜ng Hǣng Chāt. Sathāban Kānkhāokrō̜ng. by กุลนันทน์ คันธิก | ศิบดี นพประเสริฐ | สุทธิพงศ์ วรอุไร | สุรชาติ บำรุงสุข | สำนักข่าวกรองแห่งชาติ. สถาบันการข่าวกรอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2559 [2016]Other title: Strategy of Thai foreign affairs.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: DOC 2016 680111] (2).

Open Library:
Yutthasāt sō̜ng mahāsamut: ʻIndīa kap ʻIndō-Pǣsifik = Two-Ocean Strategy: India and the Indo-Pacific / ยุทธศาสตร์สองมหาสมุทร: อินเดียกับอินโด-แปซิฟิก = Two-Ocean Strategy: India and the Indo-Pacific / ปิยณัฐ สร้อยคำ เขียน ; สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.

Piyanut Sō̜ikham. Surachāt Bamroongsuk. Thailand. Samnak Khāokrō̜ng hǣng Chāt. Sathāban Kānkhāokrō̜ng. by ปิยณัฐ สร้อยคำ | สุรชาติ บำรุงสุข | สำนักข่าวกรองแห่งชาติ. สถาบันการข่าวกรอง.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp... : Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: DOC 2018 699620] (1). Checked out (1).

Open Library:
ระบบทหารไทย : บทศึกษากองทัพในบริบททางสังคม-การเมือง.

by สุรชาติ บำรุงสุข.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ, สถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: UA853.ท9 ส7] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: UA853.ท9 ส7] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: UA853.ท9 ส7] (2). Checked out (2).

Open Library:
ระเบิด! = Bomb threat / สุรชาติ บำรุงสุข.

by สุรชาติ บำรุงสุข.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550Other title: Bomb threat.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DOC 2007 502023] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: DOC .ส74354ร63] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: DOC .ส74354ร63] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2007 502023] (1).

Open Library:
รัฐกับพหุสังคมในอิหร่าน : ศึกษากรณีชาวเคิร์ด = State and pluralistic society in Iran : case study of the Kurdish people / ดลยา เทียนทอง เขียน ; สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.

by ดลยา เทียนทอง, 2514- | สุรชาติ บำรุงสุข.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2551Other title: State and pluralistic society in Iran : case study of the Kurdish people.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DOC 2008 512401] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: 038/2552] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: 038/2552] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2008 512401] (1). Damaged (2).

Open Library:
รัฐกับมุสลิมในซาอุดิอาระเบีย = The state and Muslims in Saudi Arabia / ศราวุฒิ อารีย์ เขียน ; สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.

by ศราวุฒิ อารีย์, 2516- | สุรชาติ บำรุงสุข.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2551Other title: State and Muslims in Saudi Arabia.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: 171/2553] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: 171/2553] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2008 509838] (1). Damaged (3).

Open Library:
รัฐกับมุสลิมในฟิลิปปินส์ = The state and Muslims in the Philippines / สีดา สอนศรี เขียน ; สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.

by สีดา สอนศรี | สุรชาติ บำรุงสุข.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550 [2007]Other title: State and Muslims in the Philippines.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: 183/2556] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: 183/2556] (2), Professor Direk Jayanama Library [Call number: 183/2556] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2007 504352] (2).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)