Your search returned 217 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
คดีปราสาทพระวิหาร = Case concerning the Temple of Phra Vihan (Preah Vihear) / ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช ; สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.

by ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช | สุรชาติ บำรุงสุข | โครงการความมั่นคงศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2552Other title: Case concerning the Temple of Phra Vihan (Preah Vihear).Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS575.5.ก6 ป453 2552] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: DS575.5.ก6 ป453 2552] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: DS575.5.ก6 ป453 2552] (1). Checked out (1).

Open Library:
Khwāmkhatyǣng nai Sīrīa / ความขัดแย้งในซีเรีย / กุลนันทร์ คันธิก, แปล ; สุรชาติ บำรุงสุข, บรรณาธิการ.

Kunlanan Khanthik. Surachāt Bamroongsuk. Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā. Samnak Khāokrō̜ng hǣng Chāt. Sathāban Kānkhāokrō̜ng. by กุลนันทร์ คันธิก | สุรชาติ บำรุงสุข | โครงการความมั่นคงศึกษา | สำนักข่าวกรองแห่งชาติ. สถาบันการข่าวกรอง.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: DOC 2016 678541] (2).

Open Library:
Khwāmkhatyǣng nai Thalē Čhīn Tai = Territorial disputes in the South China Sea / ความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ = Territorial disputes in the South China Sea / วิศรา ไกรวัฒนพงศ์, วรศักดิ์ มหัทธโนบล เขียน ; สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.

Visara Kraiwatanapong. Worasak Mahatthanobol. Surachart Bamrungsuk. Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā. Thailand. National Intelligence Agency. by วิศรา ไกรวัฒนพงศ์ | วรศักดิ์ มหัทธโนบล | สุรชาติ บำรุงสุข | โครงการความมั่นคงศึกษา | สำนักข่าวกรองแห่งชาติ. สถาบันการข่าวกรอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2559 [2016]Other title: Territorial disputes in the South China Sea.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: KZA1692 .ว65 2559] (1).

Open Library:
Khwāmmankhong khō̜ng manut = Human security / ความมั่นคงของมนุษย์ = Human security / ณัฐธิดา บุญธรรม เขียน ; สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.

Nattida Boontham. Surachāt Bamroongsuk. Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā. by ณัฐธิดา บุญธรรม | สุรชาติ บำรุงสุข | โครงการความมั่นคงศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā, 2554 [2011] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2554 [2011]Other title: Human security.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2011 638593] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: DOC 2011 638593] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2011 638593] (1).

Open Library:
ความมั่นคงของมนุษย์ : การค้ามนุษย์ในไทย = Human security : human trafficking in Thailand / ศิบดี นพประเสริฐ เขียน ; สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.

Sibō̜dī Nopprasœ̄t. Surachāt Bamroongsuk. Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā. by ศิบดี นพประเสริฐ | สุรชาติ บำรุงสุข | โครงการความมั่นคงศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā, 2553 [2010] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2553 [2010]Other title: Human security : human trafficking in Thailand.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DOC 2010 643192] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2010 643192] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: DOC 2010 643192] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2010 643192] (1).

Open Library:
ความมั่นคงไซเบอร์ของสหรัฐอเมริกา = American cyber security / นงรัตน์ สายเพชร เขียน ; สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.

Nongrat Sāipet. Surachāt Bamroongsuk. Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā. by นงรัตน์ สายเพชร | สุรชาติ บำรุงสุข | โครงการความมั่นคงศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2556 [2013]Other title: American cyber security.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: CPSC QA 2013 632078] (1). Checked out (1).

Open Library:
ความมั่นคงด้านพลังงาน = Energy security / สุรชาติ บำรุงสุข เขียน.

by สุรชาติ บำรุงสุข.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549Other title: Energy security.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DOC 2006 478962] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: DOC .ส74354ค55] (2), Professor Direk Jayanama Library [Call number: DOC .ส74354ค55] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC .ส74354ค55] (1).

Open Library:
ความมั่นคงด้านพลังงานของไทย = Thailand's energy security / สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.

by สุรชาติ บำรุงสุข.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549Other title: Thailand's energy security.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DOC 2006 478965] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: DOC .ค56314] (2), Professor Direk Jayanama Library [Call number: DOC .ค56314] (2), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: DOC 2006 478965] (1). Damaged (1).

Open Library:
Khwāmmankhong thāng thalē nai ʻĒchīa tawanʻō̜k chīang tai = Maritime security in Southeast Asia / ความมั่นคงทางทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ = Maritime security in Southeast Asia / สุรชาติ บำรุงสุข และ ภาณุพันธุ์ รักษ์แก้ว.

Surachāt Bamrungsuk. Phānuphan Rakkǣo. Security Studies Project. Thailand. National Intelligence Agency. Sathāban Kānkhāokrō̜ng. by สุรชาติ บำรุงสุข | ภาณุพันธุ์ รักษ์แก้ว | โครงการความมั่นคงศึกษา | สำนักข่าวกรองแห่งชาติ. สถาบันการข่าวกรอง.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2561 [2018]Other title: Maritime security in Southeast Asia.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: DOC 2561 693748] (2).

Open Library:
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและพลังงาน = Economic and energy security / กุลนันทน์ คันธิก เรียบเรียง, สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.

by กุลนันทน์ คันธิก | สุรชาติ บำรุงสุข | โครงการความมั่นคงศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2553 [2010]Other title: Economic and energy security.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2010 626741] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2010 626741] (1).

Open Library:
Khwāmmankhong phalangngān lōk = Global energy security / ความมั่นคงพลังงานโลก = Global energy security / กุลนันทน์ คันธิก เขียน, สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.

Kunlanan Khanthik. Surachāt Bamrungsuk. Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā. by กุลนันทน์ คันธิก | สุรชาติ บำรุงสุข | โครงการความมั่นคงศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā, 2553 [2010] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2553 [2010]Other title: Global energy security.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: DOC 2010 644290] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2010 644290] (1).

Open Library:
Khwāmmankhong Mīanmār nai raya plīanphān = Myanmar's security during the transition period / ความมั่นคงเมียนมาในระยะเปลี่ยนผ่าน = Myanmar's security during the transition period / ฐิติวุฒิ บุญยวงศ์วิวัชร เขียน ; สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.

Thitiwut Bunyawongwirat. Surachāt Bamrungsuk. Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā. Thailand. Samnak Khāokrō̜ng hǣng Chāt. Sathāban Kānkhāokrō̜ng. by ฐิติวุฒิ บุญยวงศ์วิวัชร | สุรชาติ บำรุงสุข | โครงการความมั่นคงศึกษา | สำนักข่าวกรองแห่งชาติ. สถาบันการข่าวกรอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2560 [2017]Other title: Myanmar's security during the transition period.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: DOC 2017 680520] (2).

Open Library:
ความมั่นคงเมือง = Urban security / สุรชาติ บำรุงสุข.

by สุรชาติ บำรุงสุข.

Edition: พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2551Other title: Urban security.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: 191/2552] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: 191/2552] (2), Professor Direk Jayanama Library [Call number: 191/2552] (3), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: DOC 2008 523654] (1).

Open Library:
ความมั่นคงร่วมสมัย = Contemporary security / สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.

by สุรชาติ บำรุงสุข | โครงการความมั่นคงศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2555 [2012]Other title: Contemporary security.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: PLSC JZ 2012 606973] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: JZ5588 .ค564 2555] (1).

Open Library:
Khwāmmankhong lōk : kānmư̄ang læ kān thahān nai lōk thī plīanplǣng / ความมั่นคงโลก : การเมืองและการทหารในโลกที่เปลี่ยนแปลง / สุรชาติ บำรุงสุข.

Surachāt Bamrungsuk. Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā. by สุรชาติ บำรุงสุข | โครงการความมั่นคงศึกษา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Khwāmmankhong Kānsưksā, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [Call number: UA10.5 .ส732 2557] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: UA10.5 .ส732 2557] (3), Professor Direk Jayanama Library [Call number: MIL UA 2014 638191] (3).

Open Library:
Khwāmmankhong lōk : praden panhā rūamsamai = Global security : contemporary issues / ความมั่นคงโลก : ประเด็นปัญหาร่วมสมัย = Global security : contemporary issues / สุรชาติ บำรุงสุข.

Surachart Bamrungsuk. Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā. Thailand. Samnak Khāokrō̜ng hǣng Chāt. Sathāban Kānkhāokrō̜ng. by สุรชาติ บำรุงสุข | โครงการความมั่นคงศึกษา | สำนักข่าวกรองแห่งชาติ. สถาบันการข่าวกรอง.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2561 [2018]Other title: Global security : contemporary issues.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: DOC 2018 695167] (2).

Open Library:
ความมั่นคงศึกษา : การก่อการร้าย & การก่อความไม่สงบร่วมสมัย / สุรชาติ บำรุงสุข

by สุรชาติ บำรุงสุข.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551Other title: ความมั่นคงศึกษา : การก่อการร้าย และ การก่อความไม่สงบร่วมสมัย.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HV6431 .ส732] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: HV6431 .ส732] (2). Checked out (1).

Open Library:
Khwāmmankhong mai : khwāmplīanplǣng læ khwāmthāthāi / ความมั่นคงใหม่ : ความเปลี่ยนแปลงและความท้าทาย / สุรชาติ บำรุงสุข.

Surachāt Bamrungsuk. Thailand. Samnak Khāokrō̜ng hǣng Chāt. Sathāban Kānkhāokrō̜ng. Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā. by สุรชาติ บำรุงสุข | สำนักข่าวกรองแห่งชาติ. สถาบันการข่าวกรอง | โครงการความมั่นคงศึกษา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: MIL UA 2015 653291] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: MIL UA 2015 653291] (1).

Open Library:
Khwāmrūammư̄ thāng Sētthakit nai ʻAnu Phūmiphāk Lum Mǣnam Khōng = Global energy security / ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง = Greater Mekong Subregion Economic Cooperation / นรุตม์ เจริญศรี เขียน, สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.

Narut Charoensri. Surachāt Bamrungsuk. Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā. by นรุตม์ เจริญศรี | สุรชาติ บำรุงสุข | โครงการความมั่นคงศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā, 2553 [2010] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2553 [2010]Other title: Greater Mekong Subregion Economic Cooperation.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: DOC 2010 644302] (3).

Open Library:
ความรู้เบื้องต้นว่าด้วยอาวุธและยุทธศาสตร์นิวเคลียร์ / สุรชาติ บำรุงสุข.

by สุรชาติ บำรุงสุข.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ข่าวสารสันติภาพ, 2531Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DOC 1988 38427] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: 183/31] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: DOC 1988 38427] (2). Damaged (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)