Your search returned 14 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Pivot to Asia : phonkrathop tō̜ Thai / 100 ปี สงครามโลกครั้งที่ 1 = The first war centenary / สุรชาติ บำรุงสุข, กุลนันทน์ คันธิก [บรรณาธิการ].

Surachat Bamrungsuk. Kunlanan Khanthik. by สุรชาติ บำรุงสุข | กุลนันทน์ คันธิก | โครงการความมั่นคงศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp ... : Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2557 [2014]Other title: Nưngrō̜i pī songkhrāmlōk khrang thī 1 Other title: First war centenary | หนึ่งร้อยปี สงครามโลกครั้งที่ 1.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: DOC 2014 639207] (2).

Open Library:
Soft power khō̜ng Čhīn nai satawat thī 21 = China's soft power in the 21st century / Soft power ของจีนในศตวรรษที่ 21 = China's soft power in the 21st century / กิตติมัย ธนณาเคนทร์, พรพิมล จรูญจิตเสถียร เขียน ; กุลนันทน์ คันธิก เรียบเรียง ; สุชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.

Kittimai Thananākhēn. Phǭnphimon Čharūnčhitsathīan. Kunlanan Khanthik. Suchāt Bamrungsuk. Thailand. Samnak Khāokrō̜ng hǣng Chāt. Sathāban Kānkhāokrō̜ng. by กิตติมัย ธนณาเคนทร์ | พรพิมล จรูญจิตเสถียร | กุลนันทน์ คันธิก | สุรชาติ บำรุงสุข | สำนักข่าวกรองแห่งชาติ. สถาบันการข่าวกรอง.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp... : Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2561 [2018]Other title: China's soft power in the 21st century.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: DOC 2018 693561] (1). Checked out (1).

Open Library:
Winning hearts and minds / Winning hearts and minds / กุลนันทน์ คันธิก เรียบเรียง, สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.

Kunlanan Khanthik. Surachāt Bamroongsuk. Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā. by กุลนันทน์ คันธิก | สุรชาติ บำรุงสุข | โครงการความมั่นคงศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā, 2554 [2011] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DOC 2011 632043] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2011 632043] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: DOC 2011 632043] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2011 632043] (1).

Open Library:
Kānkō̜kānrāi nai ʻĒchīa Tawanʻō̜k Chīang Tai = Terrorism in Southeast Asia / การก่อการร้ายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ = Terrorism in Southeast Asia / กุลนันทน์ คันธิก แปลและเรียบเรียง ; สุชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.

Kunlanan Khanthik. Suchāt Bamrungsuk. Thailand. Samnak Khāokrō̜ng hǣng Chāt. Sathāban Kānkhāokrō̜ng. by กุลนันทน์ คันธิก | สุรชาติ บำรุงสุข | สำนักข่าวกรองแห่งชาติ. สถาบันการข่าวกรอง.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp... : Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2561 [2018]Other title: Terrorism in Southeast Asia.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: DOC 2018 693549] (1). Checked out (1).

Open Library:
Kanpatirūp khwāmmankhong nai ʻǢpfrikā Tai = Security reform in South Africa / การปฏิรูปความมั่นคงในแอฟริกาใต้ = Security reform in South Africa / กุลนันทน์ คันธิก เขียน ; สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.

Kunlanan Khanthik. Surachāt Bamrungsuk. Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā. by กุลนันทน์ คันธิก | สุรชาติ บำรุงสุข | โครงการความมั่นคงศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2558 [2015]Other title: Security reform in South Africa.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: DOC 2015 645730] (2).

Open Library:
Kānpō̜ngkan mư̄ang nai lōk samai mai / การป้องกันเมืองในโลกสมัยใหม่ / General Raymond Odierno, Michael O'Hanlon ; กุลนันทน์ คันธิก แปล ; สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.

Odierno, Raymond. O'Hanlon, Michael. Kunlanan Khanthik. Surachāt Bamrungsuk. Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā. Samnak Khāokrō̜ng hǣng Chāt. Sathāban Kānkhāokrō̜ng. by โอเดียร์โน, เรย์มอนด์ | โอ’แฮนลอน, ไมเคิล | กุลนันทน์ คันธิก | สุรชาติ บำรุงสุข | โครงการความมั่นคงศึกษา | สำนักข่าวกรองแห่งชาติ. สถาบันการข่าวกรอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp ... : Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: DOC 2017 687582] (2).

Open Library:
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและพลังงาน = Economic and energy security / กุลนันทน์ คันธิก เรียบเรียง, สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.

by กุลนันทน์ คันธิก | สุรชาติ บำรุงสุข | โครงการความมั่นคงศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2553 [2010]Other title: Economic and energy security.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2010 626741] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2010 626741] (1).

Open Library:
Khwāmmankhong phalangngān lōk = Global energy security / ความมั่นคงพลังงานโลก = Global energy security / กุลนันทน์ คันธิก เขียน, สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.

Kunlanan Khanthik. Surachāt Bamrungsuk. Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā. by กุลนันทน์ คันธิก | สุรชาติ บำรุงสุข | โครงการความมั่นคงศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā, 2553 [2010] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2553 [2010]Other title: Global energy security.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: DOC 2010 644290] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2010 644290] (1).

Open Library:
Yutthasāt kāntāngprathēt = Strategy of Thai foreign affairs / ยุทธศาสตร์การต่างประเทศ = Strategy of Thai foreign affairs / กุลนันทน์ คันธิก, ศิบดี นพประเสริฐ, สุทธิพงศ์ วรอุไร เรียบเรียง ; สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.

Kunnan Khanthik. Sibō̜dī Nopprasert. Sutthiphong Wō̜raurai. Surachāt Bamroongsuk. Samnak khāokrō̜ng Hǣng Chāt. Sathāban Kānkhāokrō̜ng. by กุลนันทน์ คันธิก | ศิบดี นพประเสริฐ | สุทธิพงศ์ วรอุไร | สุรชาติ บำรุงสุข | สำนักข่าวกรองแห่งชาติ. สถาบันการข่าวกรอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2559 [2016]Other title: Strategy of Thai foreign affairs.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: DOC 2016 680111] (2).

Open Library:
Saharat ʻAmērikā kap ʻĒchīa-Pǣsifik nai chūang ton ratthabān Tram = US and Asia-Pacific in the early stages of the Trump administration / สหรัฐอเมริกากับเอเชีย-แปซิฟิกในช่วงต้นรัฐบาลทรัมป์ = US and Asia-Pacific in the early stages of the Trump administration / Bates Gill ; กุลนันทน์ คันธิก แปล ; สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.

Gill, Bates. Kullanan Kunthic. Surachart Bamrungsuk. Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā. by กิลล์, เบตส์ | กุลนันทน์ คันธิก | สุรชาติ บำรุงสุข | โครงการความมั่นคงศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2560 [2017]Other title: US and Asia-Pacific in the early stages of the Trump administration.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: DOC 2017 690047] (2).

Open Library:
เสวนาพระวิหาร = The Phra Viharn forum / ธนา ยศตระกูล เรียบเรียง ; [กุลนันทน์ คันธิก และอภิญญา แซ่เต็ง ถอดเทป] ; สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.

by ธนา ยศตระกูล | กุลนันทน์ คันธิก | อภิญญา แซ่เต็ง | สุรชาติ บำรุงสุข.

Edition: พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2551Other title: Phra Viharn forum.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2008 520602] (3), Professor Direk Jayanama Library [Call number: 117/2552] (3). Damaged (2).

Open Library:
อาเซียน 2015 = ASEAN 2015 / กุลนันทน์ คันธิก เรียบเรียง ; สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.

by กุลนันทน์ คันธิก | สุรชาติ บำรุงสุข.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2554 [2011]Other title: ASEAN 2015.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: DOC 2011 626645] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2011 626645] (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)