Your search returned 6 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Kānkhā manut nai Thai / การค้ามนุษย์ในไทย / ศิบดี นพประเสริฐ เขียน ; สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.

Sibō̜dī Nopprasœ̄t. Surachāt Bamrungsuk. Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā. Thailand. Samnak Khāokrō̜ng hǣng Chāt. Sathāban Kānkhāokrō̜ng. by ศิบดี นพประเสริฐ | สุรชาติ บำรุงสุข | โครงการความมั่นคงศึกษา | สำนักข่าวกรองแห่งชาติ. สถาบันการข่าวกรอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2015 654078] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: DOC 2015 654078] (2).

Open Library:
Kānlư̄ak ngō̜ mē rikan : panhā læ phonkrathop / การเลือกตั้งอเมริกัน : ปัญหาและผลกระทบ / กุลนันทร์ คันธิก และ ศิบดี นพประเสริฐ เรียบเรียง ; สุรชาติ บำรุงสุข, บรรณาธิการ.

Kunlanan Khanthik. Sibō̜dī Nopprasert. Surachāt Bamroongsuk. Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā. Samnak Khāokrō̜ng hǣng Chāt. Sathāban Kānkhāokrō̜ng. by กุลนันทร์ คันธิก | ศิบดี นพประเสริฐ | สุรชาติ บำรุงสุข | โครงการความมั่นคงศึกษา | สำนักข่าวกรองแห่งชาติ. สถาบันการข่าวกรอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: DOC 2016 678564] (2).

Open Library:
ความมั่นคงของมนุษย์ : การค้ามนุษย์ในไทย = Human security : human trafficking in Thailand / ศิบดี นพประเสริฐ เขียน ; สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.

Sibō̜dī Nopprasœ̄t. Surachāt Bamroongsuk. Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā. by ศิบดี นพประเสริฐ | สุรชาติ บำรุงสุข | โครงการความมั่นคงศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā, 2553 [2010] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2553 [2010]Other title: Human security : human trafficking in Thailand.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DOC 2010 643192] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2010 643192] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: DOC 2010 643192] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2010 643192] (1).

Open Library:
Panhā kānkhā manut nai Thai = Human trafficking problems in Thailand / ปัญหาการค้ามนุษย์ในไทย = Human trafficking problems in Thailand / ศิบดี นพประเสริฐ, สุทธิพงศ์ วรอุไร เขียน ; สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.

Sibō̜dī Nopprasert. Sutthiphong Wō̜raurai. Surachāt Bamroongsuk. Samnak khāokrō̜ng Hǣng Chāt. Sathāban Kānkhāokrō̜ng. by ศิบดี นพประเสริฐ | สุทธิพงศ์ วรอุไร | สุรชาติ บำรุงสุข | สำนักข่าวกรองแห่งชาติ. สถาบันการข่าวกรอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2559 [2016]Other title: Human trafficking problems in Thailand.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: DOC 2016 680119] (2).

Open Library:
Yutthasāt kāntāngprathēt = Strategy of Thai foreign affairs / ยุทธศาสตร์การต่างประเทศ = Strategy of Thai foreign affairs / กุลนันทน์ คันธิก, ศิบดี นพประเสริฐ, สุทธิพงศ์ วรอุไร เรียบเรียง ; สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.

Kunnan Khanthik. Sibō̜dī Nopprasert. Sutthiphong Wō̜raurai. Surachāt Bamroongsuk. Samnak khāokrō̜ng Hǣng Chāt. Sathāban Kānkhāokrō̜ng. by กุลนันทน์ คันธิก | ศิบดี นพประเสริฐ | สุทธิพงศ์ วรอุไร | สุรชาติ บำรุงสุข | สำนักข่าวกรองแห่งชาติ. สถาบันการข่าวกรอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2559 [2016]Other title: Strategy of Thai foreign affairs.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: DOC 2016 680111] (2).

Open Library:
อนาคตศึกษา = Futures studies / ศิบดี นพประเสริฐ เรียบเรียง ; สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.

Sibō̜dī Nopprasœ̄t. Surachāt Bamroongsuk. Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā. by ศิบดี นพประเสริฐ | สุรชาติ บำรุงสุข | โครงการความมั่นคงศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā, 2554 [2011] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2554 [2011]Other title: Futures studies.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DOC 2011 632053] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2011 632053] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: DOC 2011 632053] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2011 632053] (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)