Your search returned 14 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Soft power / Soft power / สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.

Surachat Bamrungsuk. by สุรชาติ บำรุงสุข.

Edition: พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp ... : Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: DOC 2014 636348] (1). Checked out (1).

Open Library:
Soft power khō̜ng Čhīn nai satawat thī 21 = China's soft power in the 21st century / Soft power ของจีนในศตวรรษที่ 21 = China's soft power in the 21st century / กิตติมัย ธนณาเคนทร์, พรพิมล จรูญจิตเสถียร เขียน ; กุลนันทน์ คันธิก เรียบเรียง ; สุชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.

Kittimai Thananākhēn. Phǭnphimon Čharūnčhitsathīan. Kunlanan Khanthik. Suchāt Bamrungsuk. Thailand. Samnak Khāokrō̜ng hǣng Chāt. Sathāban Kānkhāokrō̜ng. by กิตติมัย ธนณาเคนทร์ | พรพิมล จรูญจิตเสถียร | กุลนันทน์ คันธิก | สุรชาติ บำรุงสุข | สำนักข่าวกรองแห่งชาติ. สถาบันการข่าวกรอง.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp... : Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2561 [2018]Other title: China's soft power in the 21st century.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: DOC 2018 693561] (1). Checked out (1).

Open Library:
การขยายบทบาททางทหารของจีนในทะเลจีนใต้ = China's military expansion in the South China Sea / มณฑล ยศสมศักดิ์ เขียน ; สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.

Monthon Yotsomsak. Surachāt Bamroongsuk. Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā. by มณฑล ยศสมศักดิ์ | สุรชาติ บำรุงสุข | โครงการความมั่นคงศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2556 [2013]Other title: China's military expansion in the South China Sea.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: MIL UA 2013 633872] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: MIL UA 2013 633872] (2). Checked out (1).

Open Library:
Kanpatirū nai ʻĒchīa : mummō̜ng prawattisāt = Reformations in Asia : historical perspectives / การปฏิรูปในเอเชีย : มุมมองประวัติศาสตร์ = Reformations in Asia : historical perspectives / สุรชาติ บำรุงสุข.

Surachāt Bamroongsuk. Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā. by สุรชาติ บำรุงสุข | โครงการความมั่นคงศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2558 [2015]Other title: Reformations in Asia : historical perspectives.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: DOC 2015 644287] (2).

Open Library:
Khwāmsamphan Čhīn-Kaolī Nư̄a : praden panhā ʻāwut niukhlīa = The Sino-North Korean relations : the nuclear issue / ความสัมพันธ์จีน-เกาหลีเหนือ : ประเด็นปัญหาอาวุธนิวเคลียร์ = The Sino-North Korean relations : the nuclear issue / เรืออากาศโท ฐพงศ์ สุนทรวรวัฒนา เขียน ; สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.

Thaphong Sunthō̜nwō̜rawatthanā. Surachāt Bamrungsuk. Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā. Thailand. Samnak Khāokrō̜ng hǣng Chāt. Sathāban Kānkhāokrō̜ng. by ฐพงศ์ สุนทรวรวัฒนา | สุรชาติ บำรุงสุข | โครงการความมั่นคงศึกษา | สำนักข่าวกรองแห่งชาติ. สถาบันการข่าวกรอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2561 [2018]Other title: Sino-North Korean relations : the nuclear issue .Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: DOC 2018 695144] (2).

Open Library:
จีนกับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก = China and the Asia-Pacific Region / รชฏ ปราการพิลาศ เขียน ; สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.

by รชฏ ปราการพิลาศ | สุรชาติ บำรุงสุข | โครงการความมั่นคงศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2555 [2012]Other title: China and the Asia-Pacific Region.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: 438/2556] (2).

Open Library:
จีนกับมหาสมุทรอินเดีย = China and the Indian Ocean / พลเรือตรี ช่อฉัตร กระเทศ เขียน ; สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.

by ช่อฉัตร กระเทศ | สุรชาติ บำรุงสุข | โครงการความมั่นคงศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2555 [2012]Other title: China and the Indian Ocean.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: HC595.55 .ช526 2555] (2).

Open Library:
Čhīn kap latthi sangkhom sērīniyom mai = Chinese and human social-neoliberalism / Wō̜rasak Mahatthnōbon khīan ; Surachāt Bamrungsuk bannāthikān. จีนกับลัทธิสังคมเสรีนิยมใหม่ = Chinese and human social-neoliberalism / วรศักดิ์ มหัทธโนบล เขียน ; สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.

Vorasakdi Mahatdhanobol. Surachāt Bamrungsuk. Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā. by วรศักดิ์ มหัทธโนบล | สุรชาติ บำรุงสุข | โครงการความมั่นคงศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp ... : Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2559 [2016]Other title: Chinese and human social-neoliberalism.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2016 666315] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: DOC 2016 666315] (2).

Open Library:
Nayōbāi dān khwāmmankhong khō̜ng Čhīn nai thalē Čhīn tai = China's security policy in the South China sea / นโยบายด้านความมั่นคงของจีนในทะเลจีนใต้ = China's security policy in the South China sea / กมล มหาภิรมย์ เขียน ; สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.

Kamon Mahāphirom. Surachāt Bamroongsuk. Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā. by กมล มหาภิรมย์ | สุรชาติ บำรุงสุข | โครงการความมั่นคงศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2557 [2014]Other title: China's security policy in the South China sea.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2014 638604] (1). Checked out (1).

Open Library:
Botbāt Čhīn læ Yīpun nai ʻanākhot = The role of china and japan in the future / บทบาทจีนและญี่ปุ่นในอนาคต = The role of china and japan in the future / สุรชาติ บำรุงสุข, บรรณาธิการ.

Surachat Bamrungsuk. Lhrōngkān Khwāmmankhong Sưksā. Samnak Khāokrō̜ng hǣng Chāt. Sathāban Kān Khāokrō̜ng. by สุรชาติ บำรุงสุข | โครงการความมั่นคงศึกษา | สำนักข่าวกรองแห่งชาติ. สถาบันการข่าวกรอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp ... : Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2559 [2016]Other title: Role of china and japan in the future.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS779.27 .บ33 2559] (2), Professor Direk Jayanama Library [Call number: HIST DS 2016 661086] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HIST DS 2016 661086] (1). Checked out (1).

Open Library:
Sētthakit kānmư̄ang Čhīn kap khwāmmankhong khǭng manut = Chinese political economy and human security / Wō̜rasak Mahatthnōbon khīan ; Surachāt Bamrungsuk bannāthikān. เศรษฐกิจการเมืองจีนกับความมั่นคงของมนุษย์ = Chinese political economy and human security / วรศักดิ์ มหัทธโนบล เขียน ; สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.

Vorasakdi Mahatdhanobol. Surachāt Bamrungsuk. Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā. by วรศักดิ์ มหัทธโนบล | สุรชาติ บำรุงสุข | โครงการความมั่นคงศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp ... : Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2559 [2016]Other title: Chinese political economy and human security.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2016 666308] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: DOC 2016 666308] (2).

Open Library:
'Uikū = Uyghurs / อุยกูร์ = Uyghurs / จรัญ มะลูลีม เขียน, สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.

Čharan Malūlīm. Surachāt Bamrungsuk. Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā. Thailand. Samnak Khāokrō̜ng hǣng Chāt. Sathāban Kānkhāokrō̜ng. by จรัญ มะลูลีม | สุรชาติ บำรุงสุข | โครงการความมั่นคงศึกษา | สำนักข่าวกรองแห่งชาติ. สถาบันการข่าวกรอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2558 [2015]Other title: Uyghurs.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2015 661089] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: DOC 2015 661089] (2).

Open Library:
อุยกูร์-ซินเจียง : ชนชาวมุสลิมในจีน = Uyghur-Xinjiang : the Muslim on China / จันทร์จุฑา สุขขี, ศุภชัย วรรณเลิศสกุล เขียน ; สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.

by จันทร์จุฑา สุขขี | สุรชาติ บำรุงสุข | ศุภชัย วรรณเลิศสกุล | โครงการความมั่นคงศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2553Other title: Uyghur-Xinjiang : the Muslim on China.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: 136/2553] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: 136/2553] (3). Damaged (2).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)