Your search returned 24 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Pivot to Asia : nayōbāi tāng prathēt khǭng Saharat ʻAmērikā tǭ ʻĒchīa-Pǣsifik / Pivot to Asia : นโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาต่อเอเชีย-แปซิฟิก / สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.

Surachat Bamrungsuk. by สุรชาติ บำรุงสุข.

Edition: พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp ... : Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: DOC 2014 636317] (1). Checked out (1).

Open Library:
Pivot to Asia : phonkrathop tō̜ Thai / Pivot to Asia : ผลกระทบต่อไทย / สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.

Surachat Bamrungsuk. by สุรชาติ บำรุงสุข.

Edition: พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp ... : Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: DOC 2014 636328] (2).

Open Library:
Soft power / Soft power / สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.

Surachat Bamrungsuk. by สุรชาติ บำรุงสุข.

Edition: พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp ... : Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: DOC 2014 636348] (1). Checked out (1).

Open Library:
กองทัพในยามสันติ : ปฏิบัติการนอกเหนือจากการสงครามและปฏิบัติการ รักษาสันติภาพ = [The military in peacetime : military operations other than war and peacekeeping operations] / สุรชาติ บำรุงสุข.

by สุรชาติ บำรุงสุข.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการศึกษาด้านการทหาร, 2543Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: UH720 .ส74] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: UH720 .ส74] (2), Professor Direk Jayanama Library [Call number: UH720 .ส74] (2).

Open Library:
Kānprap dun thāng yutthasāt khō̜ng Saharat... tō̜ ʻĒchīa : kamnœ̄t phatthanākān læ ʻawasān ? = The US rebalance to Asia : origins, evolution, and demise? / การปรับดุลทางยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ ต่อเอเชีย : กำเนิด พัฒนาการ และอวสาน? = The US rebalance to Asia : origins, evolution, and demise? / ฑภิพร สุพร เขียน ; สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.

Thaphiphō̜n Suphō̜n. Surachāt Bamroongsuk. Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā. by ฑภิพร สุพร | สุรชาติ บำรุงสุข | โครงการความมั่นคงศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2560 [2017]Other title: US rebalance to Asia : origins, evolution, and demise?.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: DOC 2017 690041] (2).

Open Library:
Kānlư̄ak ngō̜ mē rikan : panhā læ phonkrathop / การเลือกตั้งอเมริกัน : ปัญหาและผลกระทบ / กุลนันทร์ คันธิก และ ศิบดี นพประเสริฐ เรียบเรียง ; สุรชาติ บำรุงสุข, บรรณาธิการ.

Kunlanan Khanthik. Sibō̜dī Nopprasert. Surachāt Bamroongsuk. Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā. Samnak Khāokrō̜ng hǣng Chāt. Sathāban Kānkhāokrō̜ng. by กุลนันทร์ คันธิก | ศิบดี นพประเสริฐ | สุรชาติ บำรุงสุข | โครงการความมั่นคงศึกษา | สำนักข่าวกรองแห่งชาติ. สถาบันการข่าวกรอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: DOC 2016 678564] (2).

Open Library:
ความมั่นคงไซเบอร์ของสหรัฐอเมริกา = American cyber security / นงรัตน์ สายเพชร เขียน ; สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.

Nongrat Sāipet. Surachāt Bamroongsuk. Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā. by นงรัตน์ สายเพชร | สุรชาติ บำรุงสุข | โครงการความมั่นคงศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2556 [2013]Other title: American cyber security.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: CPSC QA 2013 632078] (1). Checked out (1).

Open Library:
ความมั่นคงเมือง = Urban security / สุรชาติ บำรุงสุข.

by สุรชาติ บำรุงสุข.

Edition: พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2551Other title: Urban security.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: 191/2552] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: 191/2552] (2), Professor Direk Jayanama Library [Call number: 191/2552] (3), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: DOC 2008 523654] (1).

Open Library:
ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ : ยุคสงครามต่อต้านการก่อการร้าย = Thai-US relations : the age of war on terroism / สาธิต มนัสสุรกุล เขียน ; สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.

by สาธิต มนัสสุรกุล | สุรชาติ บำรุงสุข.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550Other title: Thai-US relations : the age of war on terroism.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC .ส6358ค56] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: DOC .ส6358ค56] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2007 502049] (1).

Open Library:
ความสัมพันธ์พลเรือน-ทหาร เปรียบเทียบกรณีไทย-สหรัฐฯ / สุรชาติ บำรุงสุข.

by สุรชาติ บำรุงสุข.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการอเมริกาศึกษาและแคนาดาศึกษา, 2539Availability: No items available Checked out (1).

Open Library:
Datchanī songkhrām = Metric of war / ดัชนีสงคราม = Metric of war / สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.

Surachāt Bamroongsuk. Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā. by สุรชาติ บำรุงสุข | โครงการความมั่นคงศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā, 2554 [2011] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2554 [2011]Other title: Metric of war.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2011 638599] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: DOC 2011 638599] (2).

Open Library:
ไทย สหรัฐ เอฟ-18 : ข้อคิดเพื่อการซื้ออาวุธในอนาคต / สุรชาติ บำรุงสุข.

by สุรชาติ บำรุงสุข.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : ก.พล (1996), 2541Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: UG1242.ข6 ส67] (2), Professor Direk Jayanama Library [Call number: UG1242.ข6 ส67] (1).

Open Library:
ไทย-สหรัฐ : ความสัมพันธ์ทางทหารยุคเปรม-เรแกน.

by สุรชาติ บำรุงสุข.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ, สถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: JX1579.5 .ส76] (3), Professor Direk Jayanama Library [Call number: JX1579.5 .ส76] (2).

Open Library:
นโยบายต่างประเทศและความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาต่อเอเชีย = U.S. foreign and security policy towards Asia / สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.

by สุรชาติ บำรุงสุข.

Edition: พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2552Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: 109/2553] (2). Damaged (3).

Open Library:
บริษัทความมั่นคงเอกชน = Privatization of security / พันโท ทนาย เพิ่มพูล เขียน ; สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.

by ทนาย เพิ่มพูล | สุรชาติ บำรุงสุข | โครงการความมั่นคงศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2556 [2013]Other title: Privatization of security.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: MIL UB 2013 612796] (2).

Open Library:
ปฏิบัติการข่าวสาร = Information operations / สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.

by สุรชาติ บำรุงสุข | โครงการความมั่นคงศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2553Other title: Information operations.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: 121/2554] (3).

Open Library:
Mahākānkhǣngkhan : phūmithat mai nai ʻĒchīa = The great game : new landscape in Asia / มหาการแข่งขัน : ภูมิทัศน์ใหม่ในเอเชีย = The great game : new landscape in Asia / สุรชาติ บำรุงสุข.

Surachāt Bamrungsuk. Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā. by สุรชาติ บำรุงสุข | โครงการความมั่นคงศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp... : Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2556 [2013]Other title: The great game : new landscape in Asia.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: DOC 2013 634395] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2013 634395] (1).

Open Library:
เมืองกับการก่อการร้ายร่วมสมัย = City and contemporary terrorism / สุรชาติ บำรุงสุข.

by สุรชาติ บำรุงสุข.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2553Other title: City and contemporary terrorism.Availability: Items available for loan: Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [Call number: E743.5 .ส74 2553] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: E743.5 .ส74 2553] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HIST E 2010 560137] (1).

Open Library:
Yuk khō̜ng Tram : kamnœ̄t prachāniyom pīk khwā = The age of Trump : the emergence of the right-wing populism / ยุคของทรัมป์ : กำเนิดประชานิยมปีกขวา = The age of Trump : the emergence of the right-wing populism / สุรชาติ บำรุงสุข.

Surachāt Bamrungsuk. Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā. by สุรชาติ บำรุงสุข | โครงการความมั่นคงศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2560 [2017]Other title: Age of Trump : the emergence of the right-wing populism.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: DOC 2017 683308] (2).

Open Library:
โลกาภิวัติก่อการร้าย = Globalization of terrorism / สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.

by สุรชาติ บำรุงสุข.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการปัญหาความมั่นคงใหม่ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, 2549Other title: Globalization of terrorism.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DOC 2006 501955] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: DOC 2006 501955] (2). Damaged (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)