Your search returned 25 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
12 ปี กร. ทบ. / คณะผู้จัดทำ พล. ต. เลิศรัตน์ รัตนวานิช ... [และคนอื่น ๆ].

by เลิศรัตน์ รัตนวานิช | สมพงษ์ สวัสดิภักดิ์ | สุรชาติ บำรุงสุข.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรมกิจการพลเรือนทหารบก, 2536Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: JQ1746.ฮ4 ก12] (1).

Open Library:
Pivot to Asia : nayōbāi tāng prathēt khǭng Saharat ʻAmērikā tǭ ʻĒchīa-Pǣsifik / Pivot to Asia : นโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาต่อเอเชีย-แปซิฟิก / สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.

Surachat Bamrungsuk. by สุรชาติ บำรุงสุข.

Edition: พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp ... : Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: DOC 2014 636317] (1). Checked out (1).

Open Library:
Pivot to Asia : phonkrathop tō̜ Thai / Pivot to Asia : ผลกระทบต่อไทย / สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.

Surachat Bamrungsuk. by สุรชาติ บำรุงสุข.

Edition: พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp ... : Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: DOC 2014 636328] (2).

Open Library:
กองทัพประเทศเพื่อนบ้าน : ความต่อเนื่องและความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษหน้า = [Neighboring armed forces : continuity and change in the next century] / สุรชาติ บำรุงสุข.

by สุรชาติ บำรุงสุข.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัทสแควร์ปริ้นซ์ 93 จำกัด, 2543Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: UA833.5 .ส74] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: UA833.5 .ส74] (2), Professor Direk Jayanama Library [Call number: UA833.5 .ส74] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: UA833.5 .ส74] (1).

Open Library:
การก่อการร้ายในภูมิภาค = Regional terrorism / สุภาค์พรรณ ตั้งตรงไพโรจน์ เขียน ; สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.

by สุภาค์พรรณ ตั้งตรงไพโรจน์ | สุรชาติ บำรุงสุข.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550Other title: Regional terrorism.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: DOC .ส742ก64] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2007 502064] (1).

Open Library:
การก่อการร้ายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ = Terrorism in Southeast Asia / สีดา สอนศรี, ชัยโชค จุลศิริวงศ์ เขียน ; สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.

by สีดา สอนศรี | ชัยโชค จุลศิริวงศ์ | สุรชาติ บำรุงสุข.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2550Other title: Terrorism in Southeast Asia.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DOC 2007 504349] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: DOC .ส694ก64] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: DOC 2007 504349] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2007 504349] (1). Checked out (1). Damaged (3).

Open Library:
การก่อการร้ายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ = Terrorism in Southeast Asia / ชัยโชค จุลศิริวงศ์ เขียน ; สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.

by ชัยโชค จุลศิริวงศ์ | สุรชาติ บำรุงสุข.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2551Other title: Terrorism in Southeast Asia.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HV6433.อ72 ช649] (1). Checked out (1).

Open Library:
Kānkō̜kānrāi nai ʻĒchīa Tawanʻō̜k Chīang Tai = Terrorism in Southeast Asia / การก่อการร้ายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ = Terrorism in Southeast Asia / กุลนันทน์ คันธิก แปลและเรียบเรียง ; สุชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.

Kunlanan Khanthik. Suchāt Bamrungsuk. Thailand. Samnak Khāokrō̜ng hǣng Chāt. Sathāban Kānkhāokrō̜ng. by กุลนันทน์ คันธิก | สุรชาติ บำรุงสุข | สำนักข่าวกรองแห่งชาติ. สถาบันการข่าวกรอง.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp... : Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2561 [2018]Other title: Terrorism in Southeast Asia.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: DOC 2018 693549] (1). Checked out (1).

Open Library:
Kānthūt phaiphibat khō̜ng Yīpun nai ʻĒchīa tawanʻō̜k chīang tai = Japan's disaster diplomacy in Southeast Asia / การทูตภัยพิบัติของญี่ปุ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ = Japan's disaster diplomacy in Southeast Asia / พรรณวดี ชัยกิจ, เขียน ; สุรชาติ บำรุงสุข, บรรณาธิการ.

PhanWadī Chaikit. Surachāt Bamrungsuk. Security Studies Project. Thailand. National Intelligence Agency. Sathāban Kānkhāokrō̜ng. by พรรณวดี ชัยกิจ | สุรชาติ บำรุงสุข | โครงการความมั่นคงศึกษา | สำนักข่าวกรองแห่งชาติ. สถาบันการข่าวกรอง.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2561 [2018]Dissertation note: สนับสนุนการพิมพ์โดย สถาบันการข่าวกรอง สำนักข่าวกรองแห่งชาติ. Other title: Japan's disaster diplomacy in Southeast Asia.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: DOC 2561 693741] (1).

Open Library:
Kanpatirū nai ʻĒchīa : mummō̜ng prawattisāt = Reformations in Asia : historical perspectives / การปฏิรูปในเอเชีย : มุมมองประวัติศาสตร์ = Reformations in Asia : historical perspectives / สุรชาติ บำรุงสุข.

Surachāt Bamroongsuk. Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā. by สุรชาติ บำรุงสุข | โครงการความมั่นคงศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2558 [2015]Other title: Reformations in Asia : historical perspectives.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: DOC 2015 644287] (2).

Open Library:
Kānprap dun thāng yutthasāt khō̜ng Saharat... tō̜ ʻĒchīa : kamnœ̄t phatthanākān læ ʻawasān ? = The US rebalance to Asia : origins, evolution, and demise? / การปรับดุลทางยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ ต่อเอเชีย : กำเนิด พัฒนาการ และอวสาน? = The US rebalance to Asia : origins, evolution, and demise? / ฑภิพร สุพร เขียน ; สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.

Thaphiphō̜n Suphō̜n. Surachāt Bamroongsuk. Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā. by ฑภิพร สุพร | สุรชาติ บำรุงสุข | โครงการความมั่นคงศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2560 [2017]Other title: US rebalance to Asia : origins, evolution, and demise?.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: DOC 2017 690041] (2).

Open Library:
กำลังรบเอเชีย : ข้อมูลและตัวเลข / สุรชาติ บำรุงสุข.

by สุรชาติ บำรุงสุข.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชีย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: UA830 .ส74] (2), Professor Direk Jayanama Library [Call number: UA830 .ส74] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: UA830 .ส74] (2).

Open Library:
ขบวนการก่อการร้าย JI : ญะมาอะฮ์ อิสลามิยะห์ (Jemaah Islamiyah) / โดย สุรชาติ บำรุงสุข.

by สุรชาติ บำรุงสุข.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : อนิเมทกรุ๊ป, 2550 [2007]Other title: แนวคิด-ยุทธวิธีขบวนการก่อการร้ายเจไอ.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HV6433.อ722จ74 ส743 2550] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: HV6433.อ722จ74 ส743 2550] (3), Professor Direk Jayanama Library [Call number: HV6433.อ722จ74 ส743 2550] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HV6433.อ722จ74 ส743 2550] (3).

Open Library:
Khwāmmankhong thāng thalē nai ʻĒchīa tawanʻō̜k chīang tai = Maritime security in Southeast Asia / ความมั่นคงทางทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ = Maritime security in Southeast Asia / สุรชาติ บำรุงสุข และ ภาณุพันธุ์ รักษ์แก้ว.

Surachāt Bamrungsuk. Phānuphan Rakkǣo. Security Studies Project. Thailand. National Intelligence Agency. Sathāban Kānkhāokrō̜ng. by สุรชาติ บำรุงสุข | ภาณุพันธุ์ รักษ์แก้ว | โครงการความมั่นคงศึกษา | สำนักข่าวกรองแห่งชาติ. สถาบันการข่าวกรอง.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2561 [2018]Other title: Maritime security in Southeast Asia.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: DOC 2561 693748] (2).

Open Library:
จีนกับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก = China and the Asia-Pacific Region / รชฏ ปราการพิลาศ เขียน ; สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.

by รชฏ ปราการพิลาศ | สุรชาติ บำรุงสุข | โครงการความมั่นคงศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2555 [2012]Other title: China and the Asia-Pacific Region.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: 438/2556] (2).

Open Library:
เจไอ = Jemaah Islamiyah / สุรชาติ บำรุงสุข.

by สุรชาติ บำรุงสุข.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550Other title: Jemaah Islamiyah.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DOC .ส74354จ75] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2007 502061] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: DOC .ส74354จ75] (2). Damaged (1).

Open Library:
ญะมาอะฮ์ อิสลามิยะห์ : ตัวแบบก่อการร้ายร่วมสมัย / สุรชาติ บำรุงสุข.

by สุรชาติ บำรุงสุข.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HV6431 .ส73211 2554] (1).

นโยบายต่างประเทศและความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาต่อเอเชีย = U.S. foreign and security policy towards Asia / สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.

by สุรชาติ บำรุงสุข.

Edition: พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2552Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: 109/2553] (2). Damaged (3).

Open Library:
Phatthanākān thāng thahān nai ʻĒchīa Tawanʻō̜k Chīang Tai = Military modernnization in Southeast Asia / พัฒนาการทางทหารในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ = Military modernnization in Southeast Asia / วิทิต ทวีสุข เขียน, สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.

Withit Thawīsuk. Surachāt Bamroongsuk. Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā. by วิทิต ทวีสุข | สุรชาติ บำรุงสุข | โครงการความมั่นคงศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2557 [2014]Other title: Military modernnization in Southeast Asia.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: DOC 2014 644028] (2).

Open Library:
Phūmmithat khō̜ng ʻItsalām nai ʻĒchīa Tawanʻō̜kchīangtai = Islamic landscape in Southeast Asia / ภูมิทัศน์ของอิสลามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ = Islamic landscape in Southeast Asia / จรัญ มะลูลีม และ มุฮัมมัด ฟาฮีม เขียน ; สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.

Charan Maluleem Mūhammat Fāhīm. Surachat Bamrungsuk. Lhrōngkān Khwāmmankhong Sưksā. Samnak Khāokrō̜ng hǣng Chāt. athāban Kānkhāokrō̜ng. by จรัญ มะลูลีม | มุฮัมมัด ฟาฮีม | สุรชาติ บำรุงสุข | โครงการความมั่นคงศึกษา | สำนักข่าวกรองแห่งชาติ. สถาบันการข่าวกรอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp ... : Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2560 [2017]Other title: Islamic landscape in Southeast Asia.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: DOC 2017 684801] (2).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)