Your search returned 3 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Khrōngkān phatthanā rabop kānsō̜psūan nai khadī thutčharit læ praphrưt mi chō̜p læ khadī khā manut hai penpai nai thitthāng dīeo kap rabop taisūan tām Pharātchabanyat Withī Phičhāranā Khadī Thutčharit læ Praphrưt Mi Chō̜p Pō̜.Sō̜. 2559 læ Phrarātchabanyat Withī Phičhāranā Khadī Khā Manut Pō̜.Sō̜. 2559 : botkhwām wichākān / โครงการพัฒนาระบบการสอบสวนในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ และคดีค้ามนุษย์ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับระบบไต่สวนตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 : บทความวิชาการ / ผู้วิจัย ณรงค์ ใจหาญ และคณะ.

Narong Čhaihān, Pokpō̜ng Sīsanit, Surasit Sǣngwirōtčhanaphat, Napat Sō̜raʻat, Thatsaman Čhaihān. Samnakngān Sūn Wičhai læ Hai Kham Prưksā hǣng Mahāwitthayālai Thammasāt. Samnakngān Kitčhakān Yuttitham. by ณรงค์ ใจหาญ, 2500- | ปกป้อง ศรีสนิท, 2520- | สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์, 2510- | ณภัทร สรอัฑฒ์, 2522- | ทัศมัญช์ ใจหาญ | สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | สำนักงานกิจการยุติธรรม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samnakngān Sūn Wičhai læ Hai Kham Prưksā hǣng Mahāwitthayālai Thammasāt, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 [2017]Availability: No items available Checked out (1).

Open Library:
Phrarātchabanyat Čhattang Sān ʻĀyā Khadī Thutčharit læ Praphrưt Michō̜p Phō̜.Sō̜. 2559 Withī Phičhāranā Khadī Thutčharit læ Praphrưt Michō̜p Phō̜.Sō̜. 2559 Withī Phičhāranā Khadī Khāmanut Phō̜.Sō̜. 2559 Withī Phičhāranā Khadī Yāsēptit Phō̜.Sō̜. 2550 phrō̜m kotmāi lamdap rō̜ng / พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 วิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 วิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 วิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 พร้อมกฎหมายลำดับรอง / รวบรวมโดย สราวุธ เบญจกุล.

Thailand. Sarawut Benjakul. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สราวุธ เบญจกุล.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Čharœ̄nrat Kānphim, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญรัฐการพิมพ์, 2560 [2017]Availability: Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT3794 2560ค] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3794 2560ค] (2).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)