ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 61 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ห้องสมุด:
รายงานการวิจัย[เรื่อง] รูปแบบการฝึกอบรมทางไกลสำหรับข้าราชการพลเรือน = Distance training model for civil servant / ภัทริยา พัฒนางกูร.

by ภัทริยา พัฒนางกูร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ., 2542Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฮ13ฝ6 ภ63 (1).

ห้องสมุด:
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน.

by สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2527-Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฮ13 ฝ67 2527 (2).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
การฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรมการปกครอง โดย ร.ต. บรรณสิทธิ์ สลับแสง.

by บรรณสิทธิ์ สลับแสง, 2478-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2509Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JQ1746.ฮ53 บ4 (1).

ห้องสมุด:
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสิทธิมนุษยชน (ฉบับสมบูรณ์) / โดย เดชา สังขวรรณ และคณะ.

by เดชา สังขวรรณ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม, 2552Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: JC599.ท9 ด726 (4).

ห้องสมุด:
Mummō̜ng mumkhit 6. [Lēm 4], Leadership & Change Talent Network thun fưkʻoprom samrap nakbō̜rihān radap klāng New Wave Leader HiPPS na Ecole Nationale d' Administration (ENA) Sāthāranarat Farangsēt. มุมมอง มุมคิด 6. [เล่ม 4], Leadership & Change Talent Network ทุนฝึกอบรมสำหรับนักบริหารระดับกลาง New Wave Leader HiPPS ณ Ecole Nationale d' Administration (ENA) สาธารณรัฐฝรั่งเศส.

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an. by สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Edition: Phim khrang thī 3. Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān Kō̜. Phō̜., 2556 [2013] Publication: นนทบุรี : สำนักงาน ก.พ., 2556 [2013]Other title: Leadership & Change Talent Network thun fưkʻoprom samrap nakbō̜rihān radap klāng New Wave Leader HiPPS na Ecole Nationale d' Administration (ENA) Sāthāranarat Farangsēt Other title: Leadership & Change Talent Network ทุนฝึกอบรมสำหรับนักบริหารระดับกลาง New Wave Leader HiPPS ณ Ecole Nationale d' Administration (ENA) สาธารณรัฐฝรั่งเศส.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JQ 2013 628498 (1).

ห้องสมุด:
Mummō̜ng mumkhit 6. [Lēm 2], Leadership & Change Talent Network thun fưkʻoprom samrap nakbō̜rihān radap klāng New Wave Leader HiPPS na The Australian National University (ANU) prathēt ʻŌ̜ttrēlīa. มุมมอง มุมคิด 6. [เล่ม 2], Leadership & Change Talent Network ทุนฝึกอบรมสำหรับนักบริหารระดับกลาง New Wave Leader HiPPS ณ The Australian National University (ANU) ประเทศออสเตรเลีย.

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an. by สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Edition: Phim khrang thī 3. Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān Kō̜. Phō̜., 2556 [2013] Publication: นนทบุรี : สำนักงาน ก.พ., 2556 [2013]Other title: Leadership & Change Talent Network ทุนฝึกอบรมสำหรับนักบริหารระดับกลาง New Wave Leader HiPPS ณ The Australian National University (ANU) ประเทศออสเตรเลีย.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JQ 2013 628475 (1).

ห้องสมุด:
Rāingān kānsưksā nǣothāng kānphatthanā bukkhalākō̜n nai čhangwat chāidǣn phư̄a trīam khwāmphrō̜m khao sū prachākhom ʻĀsīan / รายงานการศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากรในจังหวัดชายแดน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน / คณะผู้วิจัย ประภาศรี พิษณุพงควิชชา ... [และคนอื่น ๆ].

Praphāsī Phitsanuphongkhawitchā. Sathāban Damrongrāchānuphāp (Thailand). Sūan Wičhai læ Phatthanā. by ประภาศรี พิษณุพงควิชชา | สถาบันดำรงราชานุภาพ. ส่วนวิจัยและพัฒนา.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Sūan Wičhai læ Phatthanā Sathāban Damrongrāchānuphāp, [2557] [2014] Publication: [กรุงเทพฯ] : ส่วนวิจัยและพัฒนา สถาบันดำรงราชานุภาพ, [2557] [2014]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1746.ฮ13ฝ6 ร644 2557 (1).

ห้องสมุด:
ชุดฝึกอบรม (training package) วิชาจรรยาบรรณและการวัดผลแบบทันใจ / หัวหน้าโครงการ จิระภา รัตนาวิบูลย์ ; คณะทำงาน ทวีภรณ์ ประพันธ์ ... [และคนอื่นๆ].

by จิระภา รัตนาวิบูลย์ | ทวีภรณ์ ประพันธ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักเสริมสร้างวินัยและรักษระบบคุณธรรม สำนักงาน ก.พ., 2541Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฮ13จ4 ช73 (1).

ห้องสมุด:
Mummō̜ng mumkhit 11 : thun fưkʻoprom samrap khārātchakān radap chamnānkān phisēt / มุมมอง มุมคิด 11 : ทุนฝึกอบรมสำหรับข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ / สำนักงาน ก.พ.

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an. by สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān, 2561 [2018] Publication: นนทบุรี : สำนักงาน, 2561 [2018]Other title: Thun fưkʻoprom samrap khārātchakān radap chamnānkān phisēt Other title: ทุนฝึกอบรมสำหรับข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฮ13ฝ6 ม743854 2561 (1).

ห้องสมุด:
Mummō̜ng mum khit 9 (2) : thun fưk ʻoprom samrap khārātchakān praphēt wichākān radap chamnānkān phisēt / มุมมองมุมคิด 9 (2) : ทุนฝึกอบรมสำหรับข้าราชการประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ / สำนักงาน ก.พ.

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an. by สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Nonthaburī] : Samnakngān, [2558] [2015] Publication: [นนทบุรี] : สำนักงาน, [2558] [2015]Other title: Thun fưk ʻoprom samrap khārātchakān praphēt wichākān radap chamnānkān phisēt Other title: ทุนฝึกอบรมสำหรับข้าราชการประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฮ13ฝ6 ม7432 2558 (1).

ห้องสมุด:
การฝึกอบรมปลัดจังหวัดและนายอำเภอทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2505 ของกรมการปกครอง โดย ร.ต. สุภาพ ระนองธานี.

by สภาพ ระนองธานี, 2472-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2511Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JS7404.ก15ฝ6 ส7 (1).

ห้องสมุด:
Mummō̜ng mumkhit 10 : thun fưkʻoprom samrap khārātchakān thī patibatngān dān kānbō̜rihān sapphayākō̜n bukkhon nai phāk rat / มุมมองมุมคิด 10 : ทุนฝึกอบรมสำหรับข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาครัฐ / สำนักงาน ก.พ.

Thailand. Office of the Civil Service Commission. by สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Nonthaburī] : Samnakngān, [2560] [2017] Publication: [นนทบุรี] : สำนักงาน, [2560] [2017]Other title: Thun fưkʻoprom samrap khārātchakān thī patibatngān dān kānbō̜rihān sapphayākō̜n bukkhon nai phāk rat Other title: ทุนฝึกอบรมสำหรับข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาครัฐ.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฮ13ฝ6 ม7436 2560 (1).

ห้องสมุด:
Mummō̜ng mumkhit 6. [Lēm 3], Leadership & Change Talent Network thun fưkʻoprom samrap nakbō̜rihān radap klāng New Wave Leader HiPPS na Potsdam Center for Policy and Management (PCPM) Sahaphan Sāthāranarat Yœ̄ramanī. มุมมอง มุมคิด 6. [เล่ม 3], Leadership & Change Talent Network ทุนฝึกอบรมสำหรับนักบริหารระดับกลาง New Wave Leader HiPPS ณ Potsdam Center for Policy and Management (PCPM) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี.

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an. by สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Edition: Phim khrang thī 3. Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān Kō̜. Phō̜., 2556 [2013] Publication: นนทบุรี : สำนักงาน ก.พ., 2556 [2013]Other title: Leadership & Change Talent Network ทุนฝึกอบรมสำหรับนักบริหารระดับกลาง New Wave Leader HiPPS ณ Potsdam Center for Policy and Management (PCPM) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JQ 2013 628489 (1).

ห้องสมุด:
เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ และการจัดมหกรรมคิวซี / สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.

by การประชุมทางวิชาการ และการจัดมหกรรมคิวซี (ครั้งที่ 3 : 2531 : กรุงเทพฯ) | สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2531Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD66 .ก63 (1).

ห้องสมุด:
Mummō̜ng mumkhit 6. [Lēm 1], Leadership & Change Talent Network thun fưkʻoprom samrap nakbō̜rihān radap klāng New Wave Leader HiPPS na National Graduate Institute of Policy Studies (GRIPS) prathēt Yīpun. มุมมอง มุมคิด 6. [เล่ม 1], Leadership & Change Talent Network ทุนฝึกอบรมสำหรับนักบริหารระดับกลาง New Wave Leader HiPPS ณ National Graduate Institute of Policy Studies (GRIPS) ประเทศญี่ปุ่น.

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an. by สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Edition: Phim khrang thī 3. Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān Kō̜. Phō̜., 2556 [2013] Publication: นนทบุรี : สำนักงาน ก.พ., 2556 [2013]Other title: Leadership & Change Talent Network ทุนฝึกอบรมสำหรับนักบริหารระดับกลาง New Wave Leader HiPPS ณ National Graduate Institute of Policy Studies (GRIPS) ประเทศญี่ปุ่น.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JQ 2013 628452 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544