ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 61 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Mummō̜ng mumkhit 11 : thun fưkʻoprom samrap kān sœ̄msāng nakbō̜rihān sapphayākō̜n bukkhon mư̄ʻāchīp / มุมมอง มุมคิด 11 : ทุนฝึกอบรมสำหรับการเสริมสร้างนักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ / สำนักงาน ก.พ.

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an. by สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān, 2561 [2018] Publication: นนทบุรี : สำนักงาน, 2561 [2018]Other title: Thun fưkʻoprom samrap kān sœ̄msāng nakbō̜rihān sapphayākō̜n bukkhon mư̄ʻāchīp Other title: ทุนฝึกอบรมสำหรับการเสริมสร้างนักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ.Availability: Available for loan (2)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1746.ฮ13ฝ6 ม74383 2561 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฮ13ฝ6 ม74383 2561 (1).

ห้องสมุด:
Mummō̜ng mumkhit 12 : thun fưkʻoprom samrap kān sœ̄msāng nakbō̜rihān sapphayākō̜n bukkhon mư̄ʻāchīp / มุมมอง มุมคิด 12 : ทุนฝึกอบรมสำหรับการเสริมสร้างนักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ / สำนักงาน ก.พ.

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an. by สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān, 2562 [2019] Publication: นนทบุรี : สำนักงาน, 2562 [2019]Other title: Thun fưkʻoprom samrap kān sœ̄msāng nakbō̜rihān sapphayākō̜n bukkhon mư̄ʻāchīp Other title: ทุนฝึกอบรมสำหรับการเสริมสร้างนักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ.Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1746.ฮ13ฝ6 ม743867 2562 (1).

ห้องสมุด:
ทำเนียบการอบรมวิทยากรด้านเทคนิคการสอนและเจ้าหน้าที่ติดต่อสื่อสาร หรือสื่อความหมาย จัดทำโดย จอห์น แอล วูดส์ เลิศลักษณ์ บุรุษพัฒน์ และ อัจฉรา หัศบำเรอ.

by วูดส์, จอห์น แอล | เลิศลักษณ์ บุรุษพัฒน์ | อัจฉรา หัศบำเรอ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สำนักงานอบรมและวางแผนงานสื่อสารเพื่อการพัฒนาแห่งองค์การสหประชาชาติ, 2523Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5549.5.ฝ6 ว7 (1), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: HF5549.5.ฝ6 ว7 (1).

ห้องสมุด:
Mummō̜ng mum khit 10 : thun fưk ʻoprom samrap khārātchakān / มุมมองมุมคิด 10 : ทุนฝึกอบรมสำหรับข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ / สำนักงาน ก.พ.

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an. by สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Nonthaburī] : Samnakngān, [2559] [2016] Publication: [นนทบุรี] : สำนักงาน, [2559] [2016]Other title: Thun fưk ʻoprom samrap khārātchakān radap chamnānkān phisēt Other title: ทุนฝึกอบรมสำหรับข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฮ13ฝ6 ม7437 2559 (1).

ห้องสมุด:
มุมมอง มุมคิด ทุนTalent Network Leadership & Change : ทุนรัฐบาลสำหรับ HiPPS NewWave leader และนักบริหารระดับกลาง / สำนักงาน ก.พ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2551Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฮ13ฝ6 ม744 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1746.ฮ13ฝ6 ม744 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1746.ฮ13ฝ6 ม744 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1746.ฮ13ฝ6 ม744 (1).

ห้องสมุด:
Mummō̜ng mumkhit 7 : leadership & change change & risk management thun fưk ʻoprom samrap nakbō̜rihān radap klāng laksūt kānbō̜rihān kānplīanplǣng læ kānbō̜rihān khwāmsīang. มุมมอง มุมคิด 7 : leadership & change change & risk management ทุนฝึกอบรมสำหรับนักบริหารระดับกลางหลักสูตรการบริหารการเปลี่ยนแปลงและการบริหารความเสี่ยง.

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an. by สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Nonthaburī] : Samnakngān Kō̜. Phō̜., [2556] [2013] Publication: [นนทบุรี] : สำนักงาน ก.พ., [2556] [2013]Other title: Leadership & change change & risk management thun fưk ʻoprom samrap nakbō̜rihān radap klāng laksūt kānbō̜rihān kānplīanplǣng læ kānbō̜rihān khwāmsīang Other title: Leadership & change change & risk management ทุนฝึกอบรมสำหรับนักบริหารระดับกลางหลักสูตรการบริหารการเปลี่ยนแปลงและการบริหารความเสี่ยง.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฮ13ฝ6 ม743 2556 (1).

ห้องสมุด:
Mummō̜ng mumkhit 11 : thun fưkʻoprom samrap phū mī sakkayaphāp sūng (talent network) / มุมมอง มุมคิด 11 : ทุนฝึกอบรมสำหรับผู้มีศักยภาพสูง (talent network) / สำนักงาน ก.พ.

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an. by สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān, 2561 [2018] Publication: นนทบุรี : สำนักงาน, 2561 [2018]Other title: Thun fưkʻoprom samrap phū mī sakkayaphāp sūng (talent network) Other title: ทุนฝึกอบรมสำหรับผู้มีศักยภาพสูง (talent network).Availability: Available for loan (2)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1746.ฮ13ฝ6 ม74386 2561 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฮ13ฝ6 ม74386 2561 (1).

ห้องสมุด:
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อการเข้าถึงประชาชนภายใต้ข้อแตกต่างทางวัฒนธรรมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ = The development of government sector s' human resources for approaching local people under the cultural significant differences in the three southern border provinces : รายงานการวิจัย / ชาลี ไตรจันทร์, รัชชพงษ์ ชัชวาลย์.

by ชาลี ไตรจันทร์ | รัชชพงษ์ ชัชวาลย์ | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2553 [2010]Other title: Development of government sector s' human resources for approaching local people under the cultural significant differences in the three southern border provinces.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฮ13ฝ6 ช644 2553 (1).

ห้องสมุด:
Mummō̜ng mumkhit 11 : thun fưkʻoprom samrap phū mī sakkayaphāp sūng dān kānbō̜rihān čhatkān phāk rat læ phāwa phūnam (advanced public management and leadership) / มุมมอง มุมคิด 11 : ทุนฝึกอบรมสำหรับผู้มีศักยภาพสูงด้านการบริหารจัดการภาครัฐและภาวะผู้นำ (advanced public management and leadership) / สำนักงาน ก.พ.

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an. by สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān, 2561 [2018] Publication: นนทบุรี : สำนักงาน, 2561 [2018]Other title: Thun fưkʻoprom samrap phū mī sakkayaphāp sūng dān kānbō̜rihān čhatkān phāk rat læ phāwa phūnam (advanced public management and leadership) Other title: ทุนฝึกอบรมสำหรับผู้มีศักยภาพสูงด้านการบริหารจัดการภาครัฐและภาวะผู้นำ (advanced public management and leadership).Availability: Available for loan (2)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1746.ฮ13ฝ6 ม743863 2561 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฮ13ฝ6 ม743863 2561 (1).

ห้องสมุด:
Mummō̜ng mumkhit 11 : thun fưkʻoprom samrap khārātchakān thī patibat ngān dān kānbō̜rihān sapphayākō̜n bukkhon nai phāk rat / มุมมอง มุมคิด 11 : ทุนฝึกอบรมสำหรับข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาครัฐ / สำนักงาน ก.พ.

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an. by สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān, 2561 [2018] Publication: นนทบุรี : สำนักงาน, 2561 [2018]Other title: Thun fưkʻoprom samrap khārātchakān thī patibat ngān dān kānbō̜rihān sapphayākō̜n bukkhon nai phāk rat Other title: ทุนฝึกอบรมสำหรับข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาครัฐ.Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1746.ฮ13ฝ6 ม74384 2561 (1).

ห้องสมุด:
Mummō̜ng mumkhit 1 : thun fưkʻoprom samrap khārātchakān thī patibat ngān dān kānbō̜rihān sapphayākō̜n bukkhon nai phāk rat / มุมมอง มุมคิด 12 : ทุนฝึกอบรมสำหรับข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาครัฐ / สำนักงาน ก.พ.

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an. by สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān, 2562 [2019] Publication: นนทบุรี : สำนักงาน, 2562 [2019]Other title: Thun fưkʻoprom samrap khārātchakān thī patibat ngān dān kānbō̜rihān sapphayākō̜n bukkhon nai phāk rat Other title: ทุนฝึกอบรมสำหรับข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาครัฐ.Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
Mummō̜ng mum khit 10 : thun fưk ʻoprom phư̄a phatthanā khārātchakān phonlarư̄an sāman thī patibat rātchakān nai phūmiphāk / มุมมองมุมคิด 10 : ทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่ปฏิบัติราชการในภูมิภาค / สำนักงาน ก.พ.

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an. by สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Nonthaburī] : Samnakngān, 2560 [2017] Publication: [นนทบุรี] : สำนักงาน, 2560 [2017]Other title: Thun fưk ʻoprom phư̄a phatthanā khārātchakān phonlarư̄an sāman thī patibat rātchakān nai phūmiphāk Other title: ทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่ปฏิบัติราชการในภูมิภาค.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฮ13ฝ6 ม7435 2560 (1).

ห้องสมุด:
หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรภาครัฐสู่การเป็นประชาคมอาเซียน / ดำเนินการจัดทำโดย สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; หัวหน้าโครงการ ประภัสสร์ เทพชาตรี ; คณะทำงาน อัญชลี เอกภักดีวัฒนกุล, พัชราพร ทิมวัฒน์.

by ประภัสสร์ เทพชาตรี | อัญชลี เอกภักดีวัฒนกุล | พัชราพร ทิมวัฒน์ | สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2554 [2011]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฮ13ฝ6 ป428 2554 (2).

ห้องสมุด:
เรียนรู้ผ่านระบบ HiPPS : กลไกการสนับสนุน Workplace learning / จัดทำโดย ศูนย์นักบริหารระดับสูง (ศบส.) ; บรรณาธิการ ปิยวัฒน์ ศิวรักษ์.

by ปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. ศูนย์นักบริหารระดับสูง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน ก.พ., 2552Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฮ13ฝ6 ร83 2552 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1746.ฮ13ฝ6 ร83 2552 (1).

ห้องสมุด:
Mummō̜ng mumkhit 10 : thun fưkʻoprom samrap phū mī sakkayaphāp sūng (Talent network) / มุมมองมุมคิด 10 : ทุนฝึกอบรมสำหรับผู้มีศักยภาพสูง (Talent network) / สำนักงาน ก.พ.

Thailand. Office of the Civil Service Commission. by สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Nonthaburī] : Samnakngān, [2560] [2017] Publication: [นนทบุรี] : สำนักงาน, [2560] [2017]Other title: Thun fưkʻoprom samrap phū mī sakkayaphāp sūng (Talent network) Other title: ทุนฝึกอบรมสำหรับผู้มีศักยภาพสูง (Talent network).Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฮ13ฝ6 ม7438 2560 (1).

ห้องสมุด:
Mummō̜ng mum khit 12 : thun fưk ʻoprom phư̄a phatthanā khārātchakān phonlarư̄an sāman thī patibat rātchakān nai phūmiphāk / มุมมอง มุมคิด 12 : ทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่ปฏิบัติราชการในภูมิภาค / สำนักงาน ก.พ.

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an. by สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān, 2562 [2019] Publication: นนทบุรี : สำนักงาน, 2562 [2019]Other title: Thun fưk ʻoprom phư̄a phatthanā khārātchakān phonlarư̄an sāman thī patibat rātchakān nai phūmiphāk Other title: ทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่ปฏิบัติราชการในภูมิภาค.Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1746.ฮ13ฝ6 ม743866 2562 (1).

ห้องสมุด:
Mummō̜ng mumkhit 12 : thun fưkʻoprom samrap phū mī sakkayaphāp sūng dān kānbō̜rihān čhatkān phāk rat læ phāwa phūnam (advanced public management and leadership) / มุมมอง มุมคิด 12 : ทุนฝึกอบรมสำหรับผู้มีศักยภาพสูงด้านการบริหารจัดการภาครัฐและภาวะผู้นำ (advanced public management and leadership) / สำนักงาน ก.พ.

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an. by สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān, 2562 [2019] Publication: นนทบุรี : สำนักงาน, 2562 [2019]Other title: Thun fưkʻoprom samrap phū mī sakkayaphāp sūng dān kānbō̜rihān čhatkān phāk rat læ phāwa phūnam (advanced public management and leadership) Other title: ทุนฝึกอบรมสำหรับผู้มีศักยภาพสูงด้านการบริหารจัดการภาครัฐและภาวะผู้นำ (advanced public management and leadership).Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1746.ฮ13ฝ6 ม743875 2562 (1).

ห้องสมุด:
Mummō̜ng mumkhit 12 : thun fưkʻoprom samrap khārātchakān radap chamnānkān / มุมมอง มุมคิด 12 : ทุนฝึกอบรมสำหรับข้าราชการระดับชำนาญการ / สำนักงาน ก.พ.

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an. by สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān, 2562 [2019] Publication: นนทบุรี : สำนักงาน, 2562 [2019]Other title: Thun fưkʻoprom samrap khārātchakān radap chamnānkān Other title: ทุนฝึกอบรมสำหรับข้าราชการระดับชำนาญการ.Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1746.ฮ13ฝ6 ม743872 2562 (1).

ห้องสมุด:
Mummō̜ng mumkhit 12 : thun fưkʻoprom samrap khārātchakān radap chamnānkān phisēt / มุมมอง มุมคิด 12 : ทุนฝึกอบรมสำหรับข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ / สำนักงาน ก.พ.

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an. by สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān, 2562 [2019] Publication: นนทบุรี : สำนักงาน, 2562 [2019]Other title: Thun fưkʻoprom samrap khārātchakān radap chamnānkān phisēt Other title: ทุนฝึกอบรมสำหรับข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ.Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1746.ฮ13ฝ6 ม743873 2562 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544