Your search returned 4 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ห้องสมุด:
เอกสารประกอบการฝึกอบรม ยุทธศาสตร์การพัฒนาตนเองเพื่อเป็นข้าราชการ ที่มีประสิทธิภาพ" สำหรับข้าราชการระดับ 3-5 รุ่นที่ 6 / จัดโดย โครงการเสริมการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. โครงการเสริมการศึกษา | สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการ, 2528Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1746.ฝ6 ธ43 (1).

ห้องสมุด:
เอกสารประกอบการฝึกอบรม ยุทธศาสตร์การพัฒนาตนเอง เพื่อเป็นข้าราชการที่มีประสิทธิภาพ สำหรับข้าราชการระดับ 3-5 โดย โครงการเสริมการศึกษา และสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย วันที่ 16-28 พฤษภาคม 2527 ณ ตึกคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. โครงการเสริมการศึกษา | สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2527Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฝ6 ธ4 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JQ1746.ฝ6 ธ4 (2).

ห้องสมุด:
หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรภาครัฐสู่การเป็นประชาคมอาเซียน / ดำเนินการจัดทำโดย สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; หัวหน้าโครงการ ประภัสสร์ เทพชาตรี ; คณะทำงาน อัญชลี เอกภักดีวัฒนกุล, พัชราพร ทิมวัฒน์.

by ประภัสสร์ เทพชาตรี | อัญชลี เอกภักดีวัฒนกุล | พัชราพร ทิมวัฒน์ | สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2554 [2011]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฮ13ฝ6 ป428 2554 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544