ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 9 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
เอกสารประกอบการฝึกอบรม ยุทธศาสตร์การพัฒนาตนเอง เพื่อเป็นข้าราชการที่มีประสิทธิภาพ สำหรับข้าราชการระดับ 3-5 โดย โครงการเสริมการศึกษา และสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย วันที่ 16-28 พฤษภาคม 2527 ณ ตึกคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. โครงการเสริมการศึกษา | สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2527Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฝ6 ธ4 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JQ1746.ฝ6 ธ4 (2).

ห้องสมุด:
การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาแนวทางและเงื่อนไขซึ่งจะสนับสนุนการพัฒนาและฝึกอบรมในราชการพลเรือน.

by สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2529Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฮ13 ฝ665 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน.

by สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2527-Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฮ13 ฝ67 2527 (2).

ห้องสมุด:
การฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรมการปกครอง โดย ร.ต. บรรณสิทธิ์ สลับแสง.

by บรรณสิทธิ์ สลับแสง, 2478-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2509Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JQ1746.ฮ53 บ4 (1).

ห้องสมุด:
การฝึกอบรมปลัดจังหวัดและนายอำเภอทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2505 ของกรมการปกครอง โดย ร.ต. สุภาพ ระนองธานี.

by สภาพ ระนองธานี, 2472-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2511Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JS7404.ก15ฝ6 ส7 (1).

ห้องสมุด:
เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ และการจัดมหกรรมคิวซี / สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.

by การประชุมทางวิชาการ และการจัดมหกรรมคิวซี (ครั้งที่ 3 : 2531 : กรุงเทพฯ) | สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2531Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD66 .ก63 (1).

ห้องสมุด:
ทำเนียบการอบรมวิทยากรด้านเทคนิคการสอนและเจ้าหน้าที่ติดต่อสื่อสาร หรือสื่อความหมาย จัดทำโดย จอห์น แอล วูดส์ เลิศลักษณ์ บุรุษพัฒน์ และ อัจฉรา หัศบำเรอ.

by วูดส์, จอห์น แอล | เลิศลักษณ์ บุรุษพัฒน์ | อัจฉรา หัศบำเรอ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สำนักงานอบรมและวางแผนงานสื่อสารเพื่อการพัฒนาแห่งองค์การสหประชาชาติ, 2523Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5549.5.ฝ6 ว7 (1), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: HF5549.5.ฝ6 ว7 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544