ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 15 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Mummō̜ng mumkhit 11 : thun fưkʻoprom samrap khārātchakān radap chamnānkān / มุมมอง มุมคิด 11 : ทุนฝึกอบรมสำหรับข้าราชการระดับชำนาญการ / สำนักงาน ก.พ.

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an. by สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān, 2561 [2018] Publication: นนทบุรี : สำนักงาน, 2561 [2018]Other title: Thun fưkʻoprom samrap khārātchakān radap chamnānkān Other title: ทุนฝึกอบรมสำหรับข้าราชการระดับชำนาญการ.Availability: Available for loan (2)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1746.ฮ13ฝ6 ม74385 2561 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฮ13ฝ6 ม74385 2561 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
Mummō̜ng mumkhit 12 : thun fưkʻoprom samrap kān sœ̄msāng nakbō̜rihān sapphayākō̜n bukkhon mư̄ʻāchīp / มุมมอง มุมคิด 12 : ทุนฝึกอบรมสำหรับการเสริมสร้างนักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ / สำนักงาน ก.พ.

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an. by สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān, 2562 [2019] Publication: นนทบุรี : สำนักงาน, 2562 [2019]Other title: Thun fưkʻoprom samrap kān sœ̄msāng nakbō̜rihān sapphayākō̜n bukkhon mư̄ʻāchīp Other title: ทุนฝึกอบรมสำหรับการเสริมสร้างนักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ.Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1746.ฮ13ฝ6 ม743867 2562 (1).

ห้องสมุด:
การฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรมการปกครอง โดย ร.ต. บรรณสิทธิ์ สลับแสง.

by บรรณสิทธิ์ สลับแสง, 2478-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2509Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JQ1746.ฮ53 บ4 (1).

ห้องสมุด:
Mummō̜ng mumkhit 11 : thun fưkʻoprom samrap kān sœ̄msāng nakbō̜rihān sapphayākō̜n bukkhon mư̄ʻāchīp / มุมมอง มุมคิด 11 : ทุนฝึกอบรมสำหรับการเสริมสร้างนักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ / สำนักงาน ก.พ.

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an. by สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān, 2561 [2018] Publication: นนทบุรี : สำนักงาน, 2561 [2018]Other title: Thun fưkʻoprom samrap kān sœ̄msāng nakbō̜rihān sapphayākō̜n bukkhon mư̄ʻāchīp Other title: ทุนฝึกอบรมสำหรับการเสริมสร้างนักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ.Availability: Available for loan (2)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1746.ฮ13ฝ6 ม74383 2561 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฮ13ฝ6 ม74383 2561 (1).

ห้องสมุด:
Mummō̜ng mumkhit 1 : thun fưkʻoprom samrap khārātchakān thī patibat ngān dān kānbō̜rihān sapphayākō̜n bukkhon nai phāk rat / มุมมอง มุมคิด 12 : ทุนฝึกอบรมสำหรับข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาครัฐ / สำนักงาน ก.พ.

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an. by สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān, 2562 [2019] Publication: นนทบุรี : สำนักงาน, 2562 [2019]Other title: Thun fưkʻoprom samrap khārātchakān thī patibat ngān dān kānbō̜rihān sapphayākō̜n bukkhon nai phāk rat Other title: ทุนฝึกอบรมสำหรับข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาครัฐ.Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
Mummō̜ng mumkhit 11 : thun fưkʻoprom samrap phū mī sakkayaphāp sūng (talent network) / มุมมอง มุมคิด 11 : ทุนฝึกอบรมสำหรับผู้มีศักยภาพสูง (talent network) / สำนักงาน ก.พ.

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an. by สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān, 2561 [2018] Publication: นนทบุรี : สำนักงาน, 2561 [2018]Other title: Thun fưkʻoprom samrap phū mī sakkayaphāp sūng (talent network) Other title: ทุนฝึกอบรมสำหรับผู้มีศักยภาพสูง (talent network).Availability: Available for loan (2)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1746.ฮ13ฝ6 ม74386 2561 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฮ13ฝ6 ม74386 2561 (1).

ห้องสมุด:
Mummō̜ng mum khit 12 : thun fưk ʻoprom phư̄a phatthanā khārātchakān phonlarư̄an sāman thī patibat rātchakān nai phūmiphāk / มุมมอง มุมคิด 12 : ทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่ปฏิบัติราชการในภูมิภาค / สำนักงาน ก.พ.

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an. by สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān, 2562 [2019] Publication: นนทบุรี : สำนักงาน, 2562 [2019]Other title: Thun fưk ʻoprom phư̄a phatthanā khārātchakān phonlarư̄an sāman thī patibat rātchakān nai phūmiphāk Other title: ทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่ปฏิบัติราชการในภูมิภาค.Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1746.ฮ13ฝ6 ม743866 2562 (1).

ห้องสมุด:
Mummō̜ng mumkhit 11 : thun fưkʻoprom samrap phū mī sakkayaphāp sūng dān kānbō̜rihān čhatkān phāk rat læ phāwa phūnam (advanced public management and leadership) / มุมมอง มุมคิด 11 : ทุนฝึกอบรมสำหรับผู้มีศักยภาพสูงด้านการบริหารจัดการภาครัฐและภาวะผู้นำ (advanced public management and leadership) / สำนักงาน ก.พ.

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an. by สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān, 2561 [2018] Publication: นนทบุรี : สำนักงาน, 2561 [2018]Other title: Thun fưkʻoprom samrap phū mī sakkayaphāp sūng dān kānbō̜rihān čhatkān phāk rat læ phāwa phūnam (advanced public management and leadership) Other title: ทุนฝึกอบรมสำหรับผู้มีศักยภาพสูงด้านการบริหารจัดการภาครัฐและภาวะผู้นำ (advanced public management and leadership).Availability: Available for loan (2)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1746.ฮ13ฝ6 ม743863 2561 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฮ13ฝ6 ม743863 2561 (1).

ห้องสมุด:
มุมมอง มุมคิด ทุนTalent Network Leadership & Change : ทุนรัฐบาลสำหรับ HiPPS NewWave leader และนักบริหารระดับกลาง / สำนักงาน ก.พ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2551Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฮ13ฝ6 ม744 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1746.ฮ13ฝ6 ม744 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1746.ฮ13ฝ6 ม744 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1746.ฮ13ฝ6 ม744 (1).

ห้องสมุด:
Mummō̜ng mumkhit 11 : thun fưkʻoprom samrap khārātchakān thī patibat ngān dān kānbō̜rihān sapphayākō̜n bukkhon nai phāk rat / มุมมอง มุมคิด 11 : ทุนฝึกอบรมสำหรับข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาครัฐ / สำนักงาน ก.พ.

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an. by สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān, 2561 [2018] Publication: นนทบุรี : สำนักงาน, 2561 [2018]Other title: Thun fưkʻoprom samrap khārātchakān thī patibat ngān dān kānbō̜rihān sapphayākō̜n bukkhon nai phāk rat Other title: ทุนฝึกอบรมสำหรับข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาครัฐ.Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1746.ฮ13ฝ6 ม74384 2561 (1).

ห้องสมุด:
Mummō̜ng mumkhit 12 : thun fưkʻoprom samrap phū mī sakkayaphāp sūng dān kānbō̜rihān čhatkān phāk rat læ phāwa phūnam (advanced public management and leadership) / มุมมอง มุมคิด 12 : ทุนฝึกอบรมสำหรับผู้มีศักยภาพสูงด้านการบริหารจัดการภาครัฐและภาวะผู้นำ (advanced public management and leadership) / สำนักงาน ก.พ.

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an. by สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān, 2562 [2019] Publication: นนทบุรี : สำนักงาน, 2562 [2019]Other title: Thun fưkʻoprom samrap phū mī sakkayaphāp sūng dān kānbō̜rihān čhatkān phāk rat læ phāwa phūnam (advanced public management and leadership) Other title: ทุนฝึกอบรมสำหรับผู้มีศักยภาพสูงด้านการบริหารจัดการภาครัฐและภาวะผู้นำ (advanced public management and leadership).Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1746.ฮ13ฝ6 ม743875 2562 (1).

ห้องสมุด:
Mummō̜ng mumkhit 12 : thun fưkʻoprom samrap khārātchakān radap chamnānkān / มุมมอง มุมคิด 12 : ทุนฝึกอบรมสำหรับข้าราชการระดับชำนาญการ / สำนักงาน ก.พ.

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an. by สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān, 2562 [2019] Publication: นนทบุรี : สำนักงาน, 2562 [2019]Other title: Thun fưkʻoprom samrap khārātchakān radap chamnānkān Other title: ทุนฝึกอบรมสำหรับข้าราชการระดับชำนาญการ.Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1746.ฮ13ฝ6 ม743872 2562 (1).

ห้องสมุด:
Mummō̜ng mumkhit 12 : thun fưkʻoprom samrap khārātchakān radap chamnānkān phisēt / มุมมอง มุมคิด 12 : ทุนฝึกอบรมสำหรับข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ / สำนักงาน ก.พ.

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an. by สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān, 2562 [2019] Publication: นนทบุรี : สำนักงาน, 2562 [2019]Other title: Thun fưkʻoprom samrap khārātchakān radap chamnānkān phisēt Other title: ทุนฝึกอบรมสำหรับข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ.Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1746.ฮ13ฝ6 ม743873 2562 (1).

ห้องสมุด:
Mummō̜ng mumkhit 12 : thun fưkʻoprom samrap phū mī sakkayaphāp sūng (talent network) / มุมมอง มุมคิด 12 : ทุนฝึกอบรมสำหรับผู้มีศักยภาพสูง (talent network) / สำนักงาน ก.พ.

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an. by สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān, 2562 [2019] Publication: นนทบุรี : สำนักงาน, 2562 [2019]Other title: Thun fưkʻoprom samrap phū mī sakkayaphāp sūng (talent network) Other title: ทุนฝึกอบรมสำหรับผู้มีศักยภาพสูง (talent network).Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1746.ฮ13ฝ6 ม743874 2562 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544