ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 10 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
เอกสารประกอบการฝึกอบรม ยุทธศาสตร์การพัฒนาตนเองเพื่อเป็นข้าราชการ ที่มีประสิทธิภาพ" สำหรับข้าราชการระดับ 3-5 รุ่นที่ 6 / จัดโดย โครงการเสริมการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. โครงการเสริมการศึกษา | สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการ, 2528Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1746.ฝ6 ธ43 (1).

ห้องสมุด:
Mummō̜ng mumkhit 6. [Lēm 4], Leadership & Change Talent Network thun fưkʻoprom samrap nakbō̜rihān radap klāng New Wave Leader HiPPS na Ecole Nationale d' Administration (ENA) Sāthāranarat Farangsēt. มุมมอง มุมคิด 6. [เล่ม 4], Leadership & Change Talent Network ทุนฝึกอบรมสำหรับนักบริหารระดับกลาง New Wave Leader HiPPS ณ Ecole Nationale d' Administration (ENA) สาธารณรัฐฝรั่งเศส.

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an. by สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Edition: Phim khrang thī 3. Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān Kō̜. Phō̜., 2556 [2013] Publication: นนทบุรี : สำนักงาน ก.พ., 2556 [2013]Other title: Leadership & Change Talent Network thun fưkʻoprom samrap nakbō̜rihān radap klāng New Wave Leader HiPPS na Ecole Nationale d' Administration (ENA) Sāthāranarat Farangsēt Other title: Leadership & Change Talent Network ทุนฝึกอบรมสำหรับนักบริหารระดับกลาง New Wave Leader HiPPS ณ Ecole Nationale d' Administration (ENA) สาธารณรัฐฝรั่งเศส.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JQ 2013 628498 (1).

ห้องสมุด:
Mummō̜ng mumkhit 6. [Lēm 2], Leadership & Change Talent Network thun fưkʻoprom samrap nakbō̜rihān radap klāng New Wave Leader HiPPS na The Australian National University (ANU) prathēt ʻŌ̜ttrēlīa. มุมมอง มุมคิด 6. [เล่ม 2], Leadership & Change Talent Network ทุนฝึกอบรมสำหรับนักบริหารระดับกลาง New Wave Leader HiPPS ณ The Australian National University (ANU) ประเทศออสเตรเลีย.

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an. by สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Edition: Phim khrang thī 3. Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān Kō̜. Phō̜., 2556 [2013] Publication: นนทบุรี : สำนักงาน ก.พ., 2556 [2013]Other title: Leadership & Change Talent Network ทุนฝึกอบรมสำหรับนักบริหารระดับกลาง New Wave Leader HiPPS ณ The Australian National University (ANU) ประเทศออสเตรเลีย.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JQ 2013 628475 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
Rāingān kānsưksā nǣothāng kānphatthanā bukkhalākō̜n nai čhangwat chāidǣn phư̄a trīam khwāmphrō̜m khao sū prachākhom ʻĀsīan / รายงานการศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากรในจังหวัดชายแดน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน / คณะผู้วิจัย ประภาศรี พิษณุพงควิชชา ... [และคนอื่น ๆ].

Praphāsī Phitsanuphongkhawitchā. Sathāban Damrongrāchānuphāp (Thailand). Sūan Wičhai læ Phatthanā. by ประภาศรี พิษณุพงควิชชา | สถาบันดำรงราชานุภาพ. ส่วนวิจัยและพัฒนา.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Sūan Wičhai læ Phatthanā Sathāban Damrongrāchānuphāp, [2557] [2014] Publication: [กรุงเทพฯ] : ส่วนวิจัยและพัฒนา สถาบันดำรงราชานุภาพ, [2557] [2014]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1746.ฮ13ฝ6 ร644 2557 (1).

ห้องสมุด:
Mummō̜ng mumkhit 6. [Lēm 3], Leadership & Change Talent Network thun fưkʻoprom samrap nakbō̜rihān radap klāng New Wave Leader HiPPS na Potsdam Center for Policy and Management (PCPM) Sahaphan Sāthāranarat Yœ̄ramanī. มุมมอง มุมคิด 6. [เล่ม 3], Leadership & Change Talent Network ทุนฝึกอบรมสำหรับนักบริหารระดับกลาง New Wave Leader HiPPS ณ Potsdam Center for Policy and Management (PCPM) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี.

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an. by สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Edition: Phim khrang thī 3. Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān Kō̜. Phō̜., 2556 [2013] Publication: นนทบุรี : สำนักงาน ก.พ., 2556 [2013]Other title: Leadership & Change Talent Network ทุนฝึกอบรมสำหรับนักบริหารระดับกลาง New Wave Leader HiPPS ณ Potsdam Center for Policy and Management (PCPM) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JQ 2013 628489 (1).

ห้องสมุด:
Mummō̜ng mumkhit 6. [Lēm 1], Leadership & Change Talent Network thun fưkʻoprom samrap nakbō̜rihān radap klāng New Wave Leader HiPPS na National Graduate Institute of Policy Studies (GRIPS) prathēt Yīpun. มุมมอง มุมคิด 6. [เล่ม 1], Leadership & Change Talent Network ทุนฝึกอบรมสำหรับนักบริหารระดับกลาง New Wave Leader HiPPS ณ National Graduate Institute of Policy Studies (GRIPS) ประเทศญี่ปุ่น.

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an. by สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Edition: Phim khrang thī 3. Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān Kō̜. Phō̜., 2556 [2013] Publication: นนทบุรี : สำนักงาน ก.พ., 2556 [2013]Other title: Leadership & Change Talent Network ทุนฝึกอบรมสำหรับนักบริหารระดับกลาง New Wave Leader HiPPS ณ National Graduate Institute of Policy Studies (GRIPS) ประเทศญี่ปุ่น.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JQ 2013 628452 (1).

ห้องสมุด:
ทำเนียบการอบรมวิทยากรด้านเทคนิคการสอนและเจ้าหน้าที่ติดต่อสื่อสาร หรือสื่อความหมาย จัดทำโดย จอห์น แอล วูดส์ เลิศลักษณ์ บุรุษพัฒน์ และ อัจฉรา หัศบำเรอ.

by วูดส์, จอห์น แอล | เลิศลักษณ์ บุรุษพัฒน์ | อัจฉรา หัศบำเรอ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สำนักงานอบรมและวางแผนงานสื่อสารเพื่อการพัฒนาแห่งองค์การสหประชาชาติ, 2523Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5549.5.ฝ6 ว7 (1), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: HF5549.5.ฝ6 ว7 (1).

ห้องสมุด:
มุมมอง มุมคิด ทุนTalent Network Leadership & Change : ทุนรัฐบาลสำหรับ HiPPS NewWave leader และนักบริหารระดับกลาง / สำนักงาน ก.พ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2551Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฮ13ฝ6 ม744 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1746.ฮ13ฝ6 ม744 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1746.ฮ13ฝ6 ม744 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1746.ฮ13ฝ6 ม744 (1).

ห้องสมุด:
เรียนรู้ผ่านระบบ HiPPS : กลไกการสนับสนุน Workplace learning / จัดทำโดย ศูนย์นักบริหารระดับสูง (ศบส.) ; บรรณาธิการ ปิยวัฒน์ ศิวรักษ์.

by ปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. ศูนย์นักบริหารระดับสูง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน ก.พ., 2552Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฮ13ฝ6 ร83 2552 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1746.ฮ13ฝ6 ร83 2552 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544