ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 49 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
หลักสูตรสัมมนา/ฝึกอบรม / รวบรวมและเรียบเรียบ [โดย] งานข้อมูลและประสาน ฝ่ายวางแผนและประสานงาน สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน.

by สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : งาน, 2532Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฮ13ฝ6 ส36 (1).

ห้องสมุด:
โครงการฝึกอบรมข้าราชการพลเรือน.

by สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. กองวิชาการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2518Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฮ13 ก6 (1).

ห้องสมุด:
เอกสารประกอบการฝึกอบรม ยุทธศาสตร์การพัฒนาตนเอง เพื่อเป็นข้าราชการที่มีประสิทธิภาพ สำหรับข้าราชการระดับ 3-5 โดย โครงการเสริมการศึกษา และสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย วันที่ 16-28 พฤษภาคม 2527 ณ ตึกคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. โครงการเสริมการศึกษา | สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2527Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฝ6 ธ4 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JQ1746.ฝ6 ธ4 (2).

ห้องสมุด:
การพัฒนาข้าราชการฝ่ายปกครอง.

by ชลอ ธรรมศิริ, 2471-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 2514Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฮ13 ฝ65 (1).

ห้องสมุด:
การศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการฝึกอบรมที่เหมาะสมกับราชการไทย / โดย บุญเลิศ ไพรินทร์ ... [และคนอื่นๆ].

by บุญเลิศ ไพรินทร์, 2484-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ., 2530Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฮ13 ฝ62 (1).

ห้องสมุด:
การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาแนวทางและเงื่อนไขซึ่งจะสนับสนุนการพัฒนาและฝึกอบรมในราชการพลเรือน.

by สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2529Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฮ13 ฝ665 (1).

ห้องสมุด:
โครงการฝึกอบรมส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชนประจำปี.

by สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงาน ก.พ. ศูนย์พัฒนาข้าราชการพลเรือน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2522Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5549.5.ฝ6 ส6 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
เอกสารประกอบการฝึกอบรม ยุทธศาสตร์การพัฒนาตนเองเพื่อเป็นข้าราชการ ที่มีประสิทธิภาพ" สำหรับข้าราชการระดับ 3-5 รุ่นที่ 6 / จัดโดย โครงการเสริมการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. โครงการเสริมการศึกษา | สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการ, 2528Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1746.ฝ6 ธ43 (1).

ห้องสมุด:
เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรจริยธรรม / โครงการพัฒนาด้านจริยธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.

by สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน. โครงการพัฒนาด้านจริยธรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการ, 2534Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5549.5.ฝ6 อ72 (1).

ห้องสมุด:
การค้นหานวัตกรรมในการพัฒนาข้าราชการ = A Search for distance training for the development of civil servants : รายงานการวิจัย / คณะผู้วิจัย ศิริรัตน์ ชุณหคล้าย ... [และคนอื่นๆ].

by ศิริรัตน์ ชุณหคล้าย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นครปฐม : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2546Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฮ13ฝ6 ก642 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
Mummō̜ng mumkhit 11 : thun fưkʻoprom samrap khārātchakān radap chamnānkān / มุมมอง มุมคิด 11 : ทุนฝึกอบรมสำหรับข้าราชการระดับชำนาญการ / สำนักงาน ก.พ.

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an. by สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān, 2561 [2018] Publication: นนทบุรี : สำนักงาน, 2561 [2018]Other title: Thun fưkʻoprom samrap khārātchakān radap chamnānkān Other title: ทุนฝึกอบรมสำหรับข้าราชการระดับชำนาญการ.Availability: Available for loan (2)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1746.ฮ13ฝ6 ม74385 2561 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฮ13ฝ6 ม74385 2561 (1).

ห้องสมุด:
โครงการพัฒนาภาวะผู้นำกับงานด้านสิทธิมนุษยชน (ต่อเนื่อง) : ฉบับสมบูรณ์ / โดย เดชา สังขวรรณ และคณะ.

by เดชา สังขวรรณ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม, 2552Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: JC599.ท9 ด727 (4).

ห้องสมุด:
รายงานการวิจัย[เรื่อง] รูปแบบการฝึกอบรมทางไกลสำหรับข้าราชการพลเรือน = Distance training model for civil servant / ภัทริยา พัฒนางกูร.

by ภัทริยา พัฒนางกูร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ., 2542Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฮ13ฝ6 ภ63 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสิทธิมนุษยชน (ฉบับสมบูรณ์) / โดย เดชา สังขวรรณ และคณะ.

by เดชา สังขวรรณ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม, 2552Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: JC599.ท9 ด726 (4).

ห้องสมุด:
Mummō̜ng mumkhit 6. [Lēm 4], Leadership & Change Talent Network thun fưkʻoprom samrap nakbō̜rihān radap klāng New Wave Leader HiPPS na Ecole Nationale d' Administration (ENA) Sāthāranarat Farangsēt. มุมมอง มุมคิด 6. [เล่ม 4], Leadership & Change Talent Network ทุนฝึกอบรมสำหรับนักบริหารระดับกลาง New Wave Leader HiPPS ณ Ecole Nationale d' Administration (ENA) สาธารณรัฐฝรั่งเศส.

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an. by สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Edition: Phim khrang thī 3. Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān Kō̜. Phō̜., 2556 [2013] Publication: นนทบุรี : สำนักงาน ก.พ., 2556 [2013]Other title: Leadership & Change Talent Network thun fưkʻoprom samrap nakbō̜rihān radap klāng New Wave Leader HiPPS na Ecole Nationale d' Administration (ENA) Sāthāranarat Farangsēt Other title: Leadership & Change Talent Network ทุนฝึกอบรมสำหรับนักบริหารระดับกลาง New Wave Leader HiPPS ณ Ecole Nationale d' Administration (ENA) สาธารณรัฐฝรั่งเศส.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JQ 2013 628498 (1).

ห้องสมุด:
Mummō̜ng mumkhit 6. [Lēm 2], Leadership & Change Talent Network thun fưkʻoprom samrap nakbō̜rihān radap klāng New Wave Leader HiPPS na The Australian National University (ANU) prathēt ʻŌ̜ttrēlīa. มุมมอง มุมคิด 6. [เล่ม 2], Leadership & Change Talent Network ทุนฝึกอบรมสำหรับนักบริหารระดับกลาง New Wave Leader HiPPS ณ The Australian National University (ANU) ประเทศออสเตรเลีย.

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an. by สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Edition: Phim khrang thī 3. Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān Kō̜. Phō̜., 2556 [2013] Publication: นนทบุรี : สำนักงาน ก.พ., 2556 [2013]Other title: Leadership & Change Talent Network ทุนฝึกอบรมสำหรับนักบริหารระดับกลาง New Wave Leader HiPPS ณ The Australian National University (ANU) ประเทศออสเตรเลีย.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JQ 2013 628475 (1).

ห้องสมุด:
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน.

by สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2527-Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฮ13 ฝ67 2527 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544