Your search returned 6 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Mummō̜ng mumkhit 6. [Lēm 1], Leadership & Change Talent Network thun fưkʻoprom samrap nakbō̜rihān radap klāng New Wave Leader HiPPS na National Graduate Institute of Policy Studies (GRIPS) prathēt Yīpun. มุมมอง มุมคิด 6. [เล่ม 1], Leadership & Change Talent Network ทุนฝึกอบรมสำหรับนักบริหารระดับกลาง New Wave Leader HiPPS ณ National Graduate Institute of Policy Studies (GRIPS) ประเทศญี่ปุ่น.

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an. by สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Edition: Phim khrang thī 3. Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān Kō̜. Phō̜., 2556 [2013] Publication: นนทบุรี : สำนักงาน ก.พ., 2556 [2013]Other title: Leadership & Change Talent Network ทุนฝึกอบรมสำหรับนักบริหารระดับกลาง New Wave Leader HiPPS ณ National Graduate Institute of Policy Studies (GRIPS) ประเทศญี่ปุ่น.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JQ 2013 628452 (1).

ห้องสมุด:
Mummō̜ng mumkhit 11 : thun fưkʻoprom samrap phū mī sakkayaphāp sūng (talent network) / มุมมอง มุมคิด 11 : ทุนฝึกอบรมสำหรับผู้มีศักยภาพสูง (talent network) / สำนักงาน ก.พ.

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an. by สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān, 2561 [2018] Publication: นนทบุรี : สำนักงาน, 2561 [2018]Other title: Thun fưkʻoprom samrap phū mī sakkayaphāp sūng (talent network) Other title: ทุนฝึกอบรมสำหรับผู้มีศักยภาพสูง (talent network).Availability: Available for loan (2)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1746.ฮ13ฝ6 ม74386 2561 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฮ13ฝ6 ม74386 2561 (1).

ห้องสมุด:
Mummō̜ng mumkhit 1 : thun fưkʻoprom samrap khārātchakān thī patibat ngān dān kānbō̜rihān sapphayākō̜n bukkhon nai phāk rat / มุมมอง มุมคิด 12 : ทุนฝึกอบรมสำหรับข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาครัฐ / สำนักงาน ก.พ.

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an. by สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān, 2562 [2019] Publication: นนทบุรี : สำนักงาน, 2562 [2019]Other title: Thun fưkʻoprom samrap khārātchakān thī patibat ngān dān kānbō̜rihān sapphayākō̜n bukkhon nai phāk rat Other title: ทุนฝึกอบรมสำหรับข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาครัฐ.Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1746.ฮ13ฝ6 ม743868 2562 (1).

ห้องสมุด:
Mummō̜ng mumkhit 11 : thun fưkʻoprom samrap khārātchakān thī patibat ngān dān kānbō̜rihān sapphayākō̜n bukkhon nai phāk rat / มุมมอง มุมคิด 11 : ทุนฝึกอบรมสำหรับข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาครัฐ / สำนักงาน ก.พ.

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an. by สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān, 2561 [2018] Publication: นนทบุรี : สำนักงาน, 2561 [2018]Other title: Thun fưkʻoprom samrap khārātchakān thī patibat ngān dān kānbō̜rihān sapphayākō̜n bukkhon nai phāk rat Other title: ทุนฝึกอบรมสำหรับข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาครัฐ.Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1746.ฮ13ฝ6 ม74384 2561 (1).

ห้องสมุด:
Mummō̜ng mumkhit 10 : thun fưkʻoprom samrap phū mī sakkayaphāp sūng (Talent network) / มุมมองมุมคิด 10 : ทุนฝึกอบรมสำหรับผู้มีศักยภาพสูง (Talent network) / สำนักงาน ก.พ.

Thailand. Office of the Civil Service Commission. by สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Nonthaburī] : Samnakngān, [2560] [2017] Publication: [นนทบุรี] : สำนักงาน, [2560] [2017]Other title: Thun fưkʻoprom samrap phū mī sakkayaphāp sūng (Talent network) Other title: ทุนฝึกอบรมสำหรับผู้มีศักยภาพสูง (Talent network).Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฮ13ฝ6 ม7438 2560 (1).

ห้องสมุด:
Mummō̜ng mumkhit 12 : thun fưkʻoprom samrap phū mī sakkayaphāp sūng (talent network) / มุมมอง มุมคิด 12 : ทุนฝึกอบรมสำหรับผู้มีศักยภาพสูง (talent network) / สำนักงาน ก.พ.

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an. by สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān, 2562 [2019] Publication: นนทบุรี : สำนักงาน, 2562 [2019]Other title: Thun fưkʻoprom samrap phū mī sakkayaphāp sūng (talent network) Other title: ทุนฝึกอบรมสำหรับผู้มีศักยภาพสูง (talent network).Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1746.ฮ13ฝ6 ม743874 2562 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544