Your search returned 2655 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
21. 50 คำถามสำหรับผู้สูบบุหรี่และไม่สูบบุหรี่ / ประกิต วาทีสาธกกิจ.

by ประกิต วาทีสาธกกิจ | มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่.

Edition: ปรับปรุงครั้งที่ 2, พิมพ์ครั้งที่ 9.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่, 2553 [2010]Other title: 50 คำถามสำหรับผู้สูบและไม่สูบบุหรี่.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: 221/2555] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2010 600594] (1).

22. 50 pī 50 praden thām-tō̜p kō̜ranī Prāsāt Phrawihān. 50 ปี 50 ประเด็นถาม-ตอบ กรณีปราสาทพระวิหาร.

Thailand. Krasūang Kāntāngprathēt. by กระทรวงการต่างประเทศ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Krasūang Kāntāngprathēt, 2556 [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กระทรวงการต่างประเทศ, 2556 [2013]Other title: Hāsip pī Hāsip praden thām-tō̜p kō̜ranī Prāsāt Phrawihān. Other title: 50 ปี 50 ประเด็นถาม-ตอบ กรณีปราสาทพระวิหาร..Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DOC 2013 650367] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2013 650367] (1).

23. 568 khwām rak khō̜ng khon phisēt / 568 ความรักของคนพิเศษ / อติศักดิ์ จึงพัฒนาวดี.

ʻAtisak Čhưngphatthanāwadee Mahāwitthayālai Chīang Mai. Khana Thantaphǣtthayasāt. Sākhā Wicha ธhantakamchumchon by อติศักดิ์ จึงพัฒนาวดี.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Chīang Mai : Sākhā Wicha Thantakamchumchon Khana Thantaphǣtthayasāt Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2558 [2015] Publisher: เชียงใหม่ : สาขาวิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: DOC 2015 655071] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2015 655071] (1).

24. 56th birthday of His Majesty the King.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Bangkok] : Bangkok Post/World, 1983Other title: Fifty-sixth birthday of His Majesty the King.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 1983 665352] (1).

25. 59th birthday of His Majesty the King.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Bangkok] : Bangkok Post, 1986Other title: Fifty-ninth birthday of His Majesty the King.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 1986 665354] (1).

26. 6 ตุลา 2519 ตาย 1 ถ้าไม่ใช่ "ไอ้ปื๊ด" แล้วใคร? : ความอับจนทางปัญญาและ "วิชาประวัติศาสตร์" ของสยามประเทศ(ไทย) / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ.

by ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2484-.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์, 2551Other title: ความอับจนทางปัญญาและ "วิชาประวัติศาสตร์" ของสยามประเทศ(ไทย).Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2008 520610] (2).

27. 60 ปี ภาพยนตร์ "พระเจ้าช้างเผือก" = 60 years of a Pridi Banomyong Films, the King of the White Elephant / คณะกรรมการจัดงานฉลอง 60 ปี ภาพยนตร์ "พระเจ้าช้างเผือก".

by คณะกรรมการจัดงานฉลอง 60 ปี ภาพยนตร์ พระเจ้าช้างเผือก.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการ, 2544Other title: 60 years of a Pridi Banomyong films, the King of the White Elephant.Availability: Items available for loan: Faculty of Journalism and Mass Communication Library [Call number: DOC .ก156] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2001 499692] (2).

28. 60 rư̄ang hǭmwān-- Čhao Dǭk Lamdūan klīpkrǣng / 60 เรื่องหอมหวน-- เจ้าดอกลำดวนกลีบแกร่ง / จัดทำโดย สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.

Thailand. Samnak Songsœ̄m læ Phithak Phūsūngʻāyu. by สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp ... : Kǭng Phœ̄phrǣ læ Prachā Samphan Samnakngān Palat Krasūang Kānphatthanā Sangkhom læ Khwāmmankhong khǭng Manut Krasūang Kānphatthanā Sangkhom læ Khwāmmankhong khǭng Manut, [2550?] [2007?] Publisher: กรุงเทพฯ : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, [2550?] [2007?]Other title: Hoksip rư̄ang hǭmwān-- Čhao Dǭk Lamdūan klīpkrǣng Other title: หกสิบเรื่องหอมหวน-- เจ้าดอกลำดวนกลีบแกร่ง.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DOC 2007 510749] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2007 510749] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2007 510749] (1).

29. 650 million persons with disabilities live in Asia and the Pacific / World Health Organization

by World Health Organization.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Bangkok : United Nations, c2012Other title: Incheon strategy to "make the right real" for persons with disabilities in Asia and Pacific.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2012 652259] (1).

30. 7 greens concept : ท่องเที่ยวสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม / กองส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

by การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. กองส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กอง, [2556] [2013]Other title: ท่องเที่ยวสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DOC 2013 622679] (2).

31. 70 pī song khrō̜ng rāt : nư̄ang nai ʻōkāt mahā mongkhon sadet thalœ̄ngthawanyarātchasombat khrop 70 pī 9 Mithunāyon 2559 / 70 ปี ทรงครองราชย์ : เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 / [บรรณาธิการ ไซมอน ไคน์].

Kind, Simon. by ไคน์, ไซมอน.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Phōt Phaplitching Čhamkat (Mahāchon), 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน) 2559 [2016]Other title: Čhetsip pī song khrō̜ng rāt : nư̄ang nai ʻōkāt mahā mongkhon sadet thalœ̄ngthawanyarātchasombat khrop 70 pī 9 Mithunāyon 2559 Other title: เจ็ดสิบปี ทรงครองราชย์ : เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ.) [Call number: DOC 2016 673943] (1).

32. 70 pī 'āčhān Pūai. 70 ปี อาจารย์ป๋วย.

Mahāwitthayālai Thammasāt. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Mahāwitthayālai Thammasāt, 2529 [1986] Publisher: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2529 [1986]Other title: Čhētsip pī 'āčhān Pūai Other title: เจ็ดสิบปี อาจารย์ป๋วย.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 1986 657826] (1).

33. 75 čhetsiphā pī sāttrāčhān phisēt nāi phǣt Phaičhit Pawabut : sāng khon sukkhaphāp / 75 ปี ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ไพจิตร ปวะบุตร : สร้างคนสุขภาพ / จัดทำโดย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.

Mahāwitthayālai Narēsūan. Khana Sāthāranasuksāt. by มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะสาธารณสุขศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Phitsanulōk] : Khana, 2552 [2009] Publisher: [พิษณุโลก] : คณะ, 2552 [2009]Other title: Čhetsiphā pī sāttrāčhān phisēt nāi phǣt Phaičhit Pawabut : sāng khon sukkhaphāp Other title: เจ็ดสิบห้าปี ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ไพจิตร ปวะบุตร : สร้างคนสุขภาพ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2009 647372] (1).

34. 99 phra bō̜rom rāchōwāt nō̜mnam rāt romyen pensuk sān / 99 พระบรมราโชวาท น้อมนำราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขศานต์ / ดำเนินการโดย กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม.

Bhumibol Adulyadej, phra bāt somdet phra ..., Krasūang Watthanatham. Thanākhān ʻŌ̜msin. by ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2470-2559 | กระทรวงวัฒนธรรม | ธนาคารออมสิน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Krasūang Watthanatham, Thanākhān ʻŌ̜msin, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวงวัฒนธรรม, ธนาคารออมสิน, 2559 [2016]Other title: Kao sip kao phra bō̜rom rāchōwāt nō̜mnam rāt romyen pensuk sān Other title: เก้่าสิบเก้าพระบรมราโชวาท น้อมนำราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขศานต์.Availability: Items available for loan: Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [Call number: DOC 2016 675135] (4).

35. Abandoning female genital cutting : prevalence, attitudes, and efforts to end the practice / [prepared by Liz Creel in collaboration with Lori Ashford ... et al.].

by Creel, Liz | Ashford, Lori S | Population Reference Bureau | MEASURE Communication (Project).

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Washington : Population Reference Bureau, c2001Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2001 667762] (1).

36. An ABC for baby linguists / Michael Bernstein.

by Bernstein, Michael, 1969-.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Medford, Mass. : Cascadilla Press, 2013Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2013 649348] (1).

37. The Act on Older Persons B.E. 2546 (2003 A.D.) / by The Bureau of Empowerment for Older Persons, The Office of Welfare Promotoion, Protection and Empowerment of Vulnerable Groups, The Ministry of Social Development and Human Security.

by Thailand. Laws, statutes, etc | Thailand. Ministry of Social Development and Human Security. Bureau of Empowerment for Older Persons.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Bangkok : The Bureau, 2005Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2005 604913] (1).

38. Activities during the period 1958-1968 / [Issued by] The Danish National Institute of Social Research.

by Danish National Institute of Social Research.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Copenhagen : Socialforskningsinstituttet, 1969Other title: First ten years.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 1969 668654] (1).

39. Activity report of the Netherlands Funds-in-Trust at the World Heritage Centre, 2001-2004 / prepared by Ron van Oers & Sachiko Haraguchi.

by Oers, Ron van, 1965- | Haraguchi, Sachiko | World Heritage Centre | Netherlands Funds-in-Trust.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Paris : UNESCO World Heritage Centre with financial contribution from the Netherlands Funds-in-Trust, 2004Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2004 666661] (1).

40. Address of welcome by His Excellency General Thanom Kittikachorn, rector of Thammasat University ; and, Speech by Her Majesty Queen Juliana of the Netherlands on receiving Honorary of Doctor of Political Science at Thammasat University 16th October 1963.

by Thanō̜m Kittikhačhō̜n, 1911-2004 | Juliana, Queen of the Netherlands, 1909-2004.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Bangkok, Thailand : Thammasat University Press, 1963Other title: Speech by Her Majesty Queen Juliana of the Netherlands on receiving Honorary of Doctor of political science at Thammasat University 16th October 1963.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 1963 666845] (1).

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305