Refine your search

Your search returned 357 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
1. 1 ปี พิพิธภัณฑ์ศาลปกครอง / กลุ่มจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ สำนักหอสมุดกฎหมายมหาชน สำนักงานศาลปกครอง.

by สำนักงานศาลปกครอง. กลุ่มจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่ม, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: 172/2556] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: 172/2556] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: DOC 2012 604205] (1).

2. 115 pī Chat kān Preedee Phanomyong / 115 ปี ชาตกาล ปรีดี พนมยงค์ / จัดทำโดย งานสื่อสารองค์กร กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Mahāwitthayālai Thammasāt. Samnakngān ʻAthikānbō̜dī. Kō̜ng Phǣnngān. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักงานอธิการบดี. กองแผนงาน.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Pathum Thānī] : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publisher: [ปทุมธานี] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Other title: Nưng rō̜i sip hā pī Chat kān Preedee Phanomyong Other title: หนึ่งร้อยสิบห้าปี ชาตกาล ปรีดี พนมยงค์.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DOC 2015 647223] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2015 647223] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2015 647223] (2), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: DOC 2015 647223] (1).

3. 2 ปีแห่งการพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / สมคิด เลิศไพฑูรย์.

by สมคิด เลิศไพฑูรย์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [ปทุมธานี : ม.ป.พ., 2555?] [2012?]Other title: สองปีแห่งการพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DOC 2012 607516] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: 031/2556] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: 031/2556] (1).

4. 50 pī 50 praden thām-tō̜p kō̜ranī Prāsāt Phrawihān. 50 ปี 50 ประเด็นถาม-ตอบ กรณีปราสาทพระวิหาร.

Thailand. Krasūang Kāntāngprathēt. by กระทรวงการต่างประเทศ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Krasūang Kāntāngprathēt, 2556 [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กระทรวงการต่างประเทศ, 2556 [2013]Other title: Hāsip pī Hāsip praden thām-tō̜p kō̜ranī Prāsāt Phrawihān. Other title: 50 ปี 50 ประเด็นถาม-ตอบ กรณีปราสาทพระวิหาร..Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DOC 2013 650367] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2013 650367] (1).

5. 60 rư̄ang hǭmwān-- Čhao Dǭk Lamdūan klīpkrǣng / 60 เรื่องหอมหวน-- เจ้าดอกลำดวนกลีบแกร่ง / จัดทำโดย สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.

Thailand. Samnak Songsœ̄m læ Phithak Phūsūngʻāyu. by สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp ... : Kǭng Phœ̄phrǣ læ Prachā Samphan Samnakngān Palat Krasūang Kānphatthanā Sangkhom læ Khwāmmankhong khǭng Manut Krasūang Kānphatthanā Sangkhom læ Khwāmmankhong khǭng Manut, [2550?] [2007?] Publisher: กรุงเทพฯ : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, [2550?] [2007?]Other title: Hoksip rư̄ang hǭmwān-- Čhao Dǭk Lamdūan klīpkrǣng Other title: หกสิบเรื่องหอมหวน-- เจ้าดอกลำดวนกลีบแกร่ง.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DOC 2007 510749] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2007 510749] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2007 510749] (1).

6. 7 greens concept : ท่องเที่ยวสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม / กองส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

by การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. กองส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กอง, [2556] [2013]Other title: ท่องเที่ยวสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DOC 2013 622679] (2).

7. Announcement of the Board of Investment. no. 2/2557, Policies and criteria for investment promotion.

by Thailand. Board of Investment.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Bangkok] : Board of Investment [2014]Other title: Policies and criteria for investment promotion.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DOC 2014 645490] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2014 645490] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2014 645490] (1).

8. Does forest devolution benefit the upland poor? : an ethnography of forest access and control in Vietnam / To Xuan Phuc.

by To, Phuc Xuan | Chiang Mai University. Faculty of Social Sciences. Regional Center for Social Science and Sustainable Development.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Chiang Mai, Thailand : Regional Center for Social Science and Sustainable Development, Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University, 2008Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: 130/2011] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2008 562400] (2).

9. Does immigration to Thailand reduce the wages of Thailand workers? / John Bryant, Pungpond Rukumnuaykit.

by Bryant, John | Pungpond Rukumnuaykit.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [S.l.] : World Bank, 2007Other title: Labor migration in the Greater Mekong Sub-region.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DOC 2007 520427] (1). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library (Econ.) [Call number: 146/2009] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: 146/2009] (1).

10. Ecological politics of the Mekong region : a historical perspective : keynote speech / Charnvit Kasetsiri.

by Charnvit Kasetsiri, 1941-.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [S.l. : s.n.], 2009Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: 020/2011] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2009 542376] (3). Damaged (2).

11. Essays on the three prophets : nonviolence, murder and foregiveness / Chaiwat Satha-Anand.

by Chaiwat Satha-Anand, 1955- | Dunedin Abrahamic Interfaith Group.

Edition: 2nd printing.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Dunedin, N.Z. : Dunedin Abrahamic Interfaith Group, University of Otago, 2014Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DOC 2014 635973] (3), Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2014 635973] (1), Professor Direck Jayanama Library [Call number: DOC 2014 635973] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2014 635973] (1), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: DOC 2014 635973] (1). In transit (1).

12. Farmers' associations in Cambodia : internal functions and external relations / Ngin Chanrith.

by Ngin Chanrith | Chiang Mai University. Regional Center for Social Science and Sustainable Development.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Chiang Mai, Thailand : Regional Center for Social Science and Sustainable Development (RCSD), Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University, 2010Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: 001/2012] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: 001/2012] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: 001/2012] (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2010 588135] (1).

13. Fighting corruption in transformation societies / Marc Saxer.

by Saxer, Marc.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Bangkok : Friedrich-Ebert-Stiftung Thailand Office, 2014Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DOC 2014 631594] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2014 631594] (2), Professor Direck Jayanama Library [Call number: DOC 2014 631594] (2), Puey Ungphakorn Library (Econ.) [Call number: DOC 2014 631594] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2014 631594] (2), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: DOC 2014 631594] (2).

14. The formation and transformation of local institutions in community-based natural resource management : two case studies in Mae Wang watershed, Chiang Mai, Thailand / Wang Jianping.

by Wang, Jianping | Chiang Mai University Regional Center for Social Science and Sustainable Development.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Chiang Mai, Thailand : Regional Center for Social Science and Sustainable Development (RCSD), Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University, 2008Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: 004/2012] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2008 588140] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: 004/2012] (1).

15. FTA fact book / Department of Trade Negotiations, Ministry of Commerce.

by Thailand. Department of Trade Negotiations.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburi, Thailand : The Department, [2009?]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DOC 2009 643893] (2).

16. FTA ไทย-สหรัฐอเมริกา : ผลได้ ผลเสีย และข้อเสนอแนะ / บรรยายโดย สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ; เรียบเรียงโดย อิสร์กุล อุณหเกตุ.

by สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ | อิสร์กุล อุณหเกตุ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch, 2549Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DOC .ส427อ74] (3), Pridi Banomyong Library [Call number: DOC .ส427อ74] (5), Professor Direck Jayanama Library [Call number: DOC 2006 481691] (1), Puey Ungphakorn Library (Econ.) [Call number: DOC .ส427อ74] (2), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: DOC .ส427อ74] (2), Thammasat Library, Rangsit Campus [Call number: 2555/83490] (3). Damaged (3).

17. ICPD ปีที่ 15 : ความก้าวหน้าและความท้าทายของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านประชากรและการพัฒนาในประเทศไทย / บรรณาธิการและผู้จัดทำรายงาน ปาริชาต ศิวะรักษ์ ... [และคนอื่น ๆ].

by ปาริชาต ศิวะรักษ์ | กรมอนามัย. สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: นนทบุรี : สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย, 2553 [2010]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DOC 2010 624277] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2010 624277] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2010 624277] (1).

18. ICT : เครื่องมือในการบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาความยากจน / เกษม กุลประดิษฐ์ หัวหน้าโครงการ ; สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช, บุญลือ คะเชนทร์ชาติ นักวิจัย.

by เกษม กุลประดิษฐ์ | สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช | บุญลือ คะเชนทร์ชาติ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: นครปฐม : โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาสังคม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, [2549?]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DOC .ก75468อ92] (1), Faculty of Journalism and Mass Communication Library [Call number: DOC .ก75468อ92] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2006 502259] (1).

19. The impact of road development on the spread of HIV/AIDS in the Greater Mekong Sub-region : a case-study of Xishuangbanna, Yunnan Province, the People's Republic of China / Liwa Pardthaisong-Chaipanich.

by Liwa Pardthaisong-Chaipanich.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Chiang Mai, Thailand : Regional Center for Social Science and Sustainable Development 2009Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: 452/2009] (1), Nongyao Chaiseri Library [Call number: 452/2009] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2009 534445] (2).

20. Justice system in the deep south of Thailand / International Commission of Jurists.

by International Commission of Jurists.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Bangkok : International Commission of Jurists, [2012]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DOC 2012 630849] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2012 630849] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: DOC 2012 630849] (1).

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305