Refine your search

Your search returned 1919 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
1. 1 ปี พิพิธภัณฑ์ศาลปกครอง / กลุ่มจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ สำนักหอสมุดกฎหมายมหาชน สำนักงานศาลปกครอง.

by สำนักงานศาลปกครอง. กลุ่มจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่ม, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: 172/2556] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: 172/2556] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: DOC 2012 604205] (1).

2. 10 Thanwā wan Thammasāt rak chāt Thai hūan ʻadīt sū kānrīanrū čhitwinyān thammasāt čhāk Sūan Prawattisāt Thammasāt kap kāntō̜sū phư̄a prachāthipatai / 10 ธันวา วันธรรมศาสตร์ รักชาติไทย หวนอดีตสู่การเรียนรู้จิตวิญญาญธรรมศาสตร์ จากสวนประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์กับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย / เรื่องโดย วิภา ดาวมณี.

Wiphā Dāomanī. by วิภา ดาวมณี.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜., 2550?] [2007?] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2550?] [2007?]Other title: Sip Thanwā wan Thammasāt rak chāt Thai hūan ʻadīt sū kānrīanrū čhitwinyān thammasāt čhāk Sūan Prawattisāt Thammasāt kap kāntō̜sū phư̄a prachāthipatai Other title: สิบธันวา วันธรรมศาสตร์ รักชาติไทย หวนอดีตสู่การเรียนรู้จิตวิญญาญธรรมศาสตร์ จากสวนประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์กับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2007 657456] (2).

3. 100 khamthām kap kānklaiklīa / 100 คำถามกับการไกล่เกลี่ย / บรรณาธิการ นนธนวนันพ์ ตั้งตรงจิตต์.

Nonthanawanan Tangtrongčhit. by นนธนวนันพ์ ตั้งตรงจิตต์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak Rangap Khō̜phiphāt Samnakngān Sān Yuttitham, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม, 2556 [2013]Other title: Nưng rō̜i khamthām kap kānklaiklīa Other title: หนึ่งร้อยคำถามกับการไกล่เกลี่ย.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2013 632333] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2013 632333] (1).

4. 101 things to do in Jarkarta / PATA Indonesia Chapter.

by PATA Indonesia Chapter.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Jakarta?] : PATA Indonesia Chapter, [1995?]Other title: One hundred one things to do in Jarkarta.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 1995 672107] (1).

5. 115 pī Chat kān Preedee Phanomyong / 115 ปี ชาตกาล ปรีดี พนมยงค์ / จัดทำโดย งานสื่อสารองค์กร กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Mahāwitthayālai Thammasāt. Samnakngān ʻAthikānbō̜dī. Kō̜ng Phǣnngān. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักงานอธิการบดี. กองแผนงาน.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Pathum Thānī] : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publisher: [ปทุมธานี] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Other title: Nưng rō̜i sip hā pī Chat kān Preedee Phanomyong Other title: หนึ่งร้อยสิบห้าปี ชาตกาล ปรีดี พนมยงค์.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DOC 2015 647223] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2015 647223] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2015 647223] (2), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: DOC 2015 647223] (1).

6. 2 ปีแห่งการพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / สมคิด เลิศไพฑูรย์.

by สมคิด เลิศไพฑูรย์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [ปทุมธานี : ม.ป.พ., 2555?] [2012?]Other title: สองปีแห่งการพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DOC 2012 607516] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: 031/2556] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: 031/2556] (1).

7. 2 lān lān bāt phư̄a khon Thai rư̄ phư̄a khrai / 2 ล้านล้านบาทเพื่อคนไทยหรือเพื่อใคร / ผู้ร่วมศึกษา ศจินทร์ ประชาสันต์.

Sačhin Prachāsan. by ศจินทร์ ประชาสันต์ | คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khana Kammakān Prasānngān ʻOngkō̜n Phatthanā ʻĒkkachon, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน, 2556 [2013]Other title: sō̜ng lān lān bāt phư̄a khon Thai rư̄ phư̄a khrai Other title: สองล้านล้านบาทเพื่อคนไทยหรือเพื่อใคร.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2013 633709] (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2013 633709] (5).

8. 20 years of Greater Mekong Subregion (GMS) : the changes to changes 8-9 December 2011, Centara Duang Tawan (Chiang Rung Room) Chiang Mai, Thailand / organized by Greater Mekong Subregion Studies Center (GMS), Faculty of Political Science and Public Administration, Chiang Mai University.

by International Seminar on 20 Years of Greater Mekong Subregion (GMS) (2011 : Chiang Mai University) | Chiang Mai University. Greater Mekong Subregion Studies Center.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Chiang Mai] : The Center, [2011]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2011 643474] (1).

9. 2009 publications catalog / Cornell Southeast Asia Program.

by Cornell University. Southeast Asia Program.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Ithaca, N.Y. : Cornell University Southeast Asia Program, [2009]Other title: Southeast Asia Program publications : 2009 catalog.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2009 675675] (1).

10. 2013 publications catalog / Cornell Southeast Asia Program.

by Cornell University. Southeast Asia Program.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Ithaca, N.Y. : Cornell Southeast Asia Program, 2013Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2013 672069] (1).

11. 2ème Congrès international de criminologie.

by Congrès international de criminologie (2e : 1950 : Paris) | International Society of Criminology.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Paris : Société internationale de Criminologie, 1950Other title: Deuxième Congrès international de criminologie.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 1950 668354] (1).

12. 3 May, World Press Freedom Day / Unesco.

by Unesco.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Paris : Unesco, [1998]Other title: Press freedom.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 1998 668228] (1).

13. 3 pī hǣng kānphatthanā Khana Thantaphǣtthayasāt Mahāwitthayālai Thammasāt Phō̜.Sō̜.2555-2558. 3 ปี แห่งการพัฒนา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2555-2558.

Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Thantaphǣtthayasāt. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะทันตแพทยศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Pathum Thānī] : Khana, 2558 [2015] Publisher: [ปทุมธานี] : คณะ, 2558 [2015]Other title: Sām pī hǣng kānphatthanā Khana Thantaphǣtthayasāt Mahāwitthayālai Thammasāt Phō̜.Sō̜.2555-2558 Other title: สามปี แห่งการพัฒนา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2555-2558.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: DOC 2015 649179] (3), Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2015 649179] (3).

14. 50 คำถามสำหรับผู้สูบบุหรี่และไม่สูบบุหรี่ / ประกิต วาทีสาธกกิจ.

by ประกิต วาทีสาธกกิจ | มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่.

Edition: ปรับปรุงครั้งที่ 2, พิมพ์ครั้งที่ 9.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่, 2553 [2010]Other title: 50 คำถามสำหรับผู้สูบและไม่สูบบุหรี่.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: 221/2555] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2010 600594] (1).

15. 56th birthday of His Majesty the King.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Bangkok] : Bangkok Post/World, 1983Other title: Fifty-sixth birthday of His Majesty the King.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 1983 665352] (1).

16. 59th birthday of His Majesty the King.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Bangkok] : Bangkok Post, 1986Other title: Fifty-ninth birthday of His Majesty the King.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 1986 665354] (1).

17. 6 ตุลา 2519 ตาย 1 ถ้าไม่ใช่ "ไอ้ปื๊ด" แล้วใคร? : ความอับจนทางปัญญาและ "วิชาประวัติศาสตร์" ของสยามประเทศ(ไทย) / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ.

by ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2484-.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์, 2551Other title: ความอับจนทางปัญญาและ "วิชาประวัติศาสตร์" ของสยามประเทศ(ไทย).Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2008 520610] (2).

18. 60 ปี ภาพยนตร์ "พระเจ้าช้างเผือก" = 60 years of a Pridi Banomyong Films, the King of the White Elephant / คณะกรรมการจัดงานฉลอง 60 ปี ภาพยนตร์ "พระเจ้าช้างเผือก".

by คณะกรรมการจัดงานฉลอง 60 ปี ภาพยนตร์ พระเจ้าช้างเผือก.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการ, 2544Other title: 60 years of a Pridi Banomyong films, the King of the White Elephant.Availability: Items available for loan: Faculty of Journalism and Mass Communication Library [Call number: DOC .ก156] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2001 499692] (2).

19. 60 rư̄ang hǭmwān-- Čhao Dǭk Lamdūan klīpkrǣng / 60 เรื่องหอมหวน-- เจ้าดอกลำดวนกลีบแกร่ง / จัดทำโดย สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.

Thailand. Samnak Songsœ̄m læ Phithak Phūsūngʻāyu. by สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp ... : Kǭng Phœ̄phrǣ læ Prachā Samphan Samnakngān Palat Krasūang Kānphatthanā Sangkhom læ Khwāmmankhong khǭng Manut Krasūang Kānphatthanā Sangkhom læ Khwāmmankhong khǭng Manut, [2550?] [2007?] Publisher: กรุงเทพฯ : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, [2550?] [2007?]Other title: Hoksip rư̄ang hǭmwān-- Čhao Dǭk Lamdūan klīpkrǣng Other title: หกสิบเรื่องหอมหวน-- เจ้าดอกลำดวนกลีบแกร่ง.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DOC 2007 510749] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2007 510749] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2007 510749] (1).

20. 70 pī 'āčhān Pūai. 70 ปี อาจารย์ป๋วย.

Mahāwitthayālai Thammasāt. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Mahāwitthayālai Thammasāt, 2529 [1986] Publisher: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2529 [1986]Other title: Čhētsip pī 'āčhān Pūai Other title: เจ็ดสิบปี อาจารย์ป๋วย.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 1986 657826] (1).

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305