Refine your search

Your search returned 868 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
1. 100 khamthām kap kānklaiklīa / 100 คำถามกับการไกล่เกลี่ย / บรรณาธิการ นนธนวนันพ์ ตั้งตรงจิตต์.

Nonthanawanan Tangtrongčhit. by นนธนวนันพ์ ตั้งตรงจิตต์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak Rangap Khō̜phiphāt Samnakngān Sān Yuttitham, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม, 2556 [2013]Other title: Nưng rō̜i khamthām kap kānklaiklīa Other title: หนึ่งร้อยคำถามกับการไกล่เกลี่ย.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2013 632333] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2013 632333] (1).

2. 115 pī Chat kān Preedee Phanomyong / 115 ปี ชาตกาล ปรีดี พนมยงค์ / จัดทำโดย งานสื่อสารองค์กร กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Mahāwitthayālai Thammasāt. Samnakngān ʻAthikānbō̜dī. Kō̜ng Phǣnngān. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักงานอธิการบดี. กองแผนงาน.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Pathum Thānī] : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publisher: [ปทุมธานี] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Other title: Nưng rō̜i sip hā pī Chat kān Preedee Phanomyong Other title: หนึ่งร้อยสิบห้าปี ชาตกาล ปรีดี พนมยงค์.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DOC 2015 647223] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2015 647223] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2015 647223] (2), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: DOC 2015 647223] (1).

3. 2 ปีแห่งการพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / สมคิด เลิศไพฑูรย์.

by สมคิด เลิศไพฑูรย์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [ปทุมธานี : ม.ป.พ., 2555?] [2012?]Other title: สองปีแห่งการพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DOC 2012 607516] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: 031/2556] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: 031/2556] (1).

4. 2 lān lān bāt phư̄a khon Thai rư̄ phư̄a khrai / 2 ล้านล้านบาทเพื่อคนไทยหรือเพื่อใคร / ผู้ร่วมศึกษา ศจินทร์ ประชาสันต์.

Sačhin Prachāsan. by ศจินทร์ ประชาสันต์ | คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khana Kammakān Prasānngān ʻOngkō̜n Phatthanā ʻĒkkachon, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน, 2556 [2013]Other title: sō̜ng lān lān bāt phư̄a khon Thai rư̄ phư̄a khrai Other title: สองล้านล้านบาทเพื่อคนไทยหรือเพื่อใคร.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2013 633709] (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2013 633709] (5).

5. 2580 Chīang Khān nai wan phrung : mư̄ang tonbǣp wāngphǣn rapmư̄ lōk rō̜n / 2580 เชียงคานในวันพรุ่ง : เมืองต้นแบบวางแผนรับมือโลกร้อน / บรรณาธิการ ศุภกร ชินวรรโณ, นันทิยา ตั้งวิสุทธิจิต.

Kānsēwanā chœ̄ng patibatkān "mō̜ng kwāng khit klai wisaithat 2580 Chīang Khān" Lœ̄i) Supphakō̜n Chinwannō. Nanthiyā Tangwisutthičhit. by การเสวนาเชิงปฏิบัติการ "มองกว้าง คิดไกล วิสัยทัศน์ 2580 เชียงคาน" (2554 : เลย) | ศุภกร ชินวรรโณ | นันทิยา ตั้งวิสุทธิจิต.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Bō̜risat Phrinʻǣt mī (Prathēt Thai) Čhamkat, 2554 [2011] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัท พริ้นท์แอทมี (ประเทศไทย) จำกัด, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2011 669449] (1).

6. 44 pī Phǣtthayasaphā : phǣt Thai saičhai hūangyai prachāchon chalœ̄m phrachonmaphansā 80 phansā mahārāchinī / 44 ปี แพทยสภา : แพทย์ไทย ใส่ใจ ห่วงใยประชาชน เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา มหาราชินี / [จัดโดย แพทยสภา].

Mahakam rūamphon khon rak sukkhaphāp Bangkok) Phǣtthayasaphā. by มหกรรมรวมพลคนรักสุขภาพ (2555 : กรุงเทพฯ) | แพทยสภา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Nonthaburī] : Phǣtthayasaphā, 2555 [2012] Publisher: [นนทบุรี] : แพทยสภา, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2012 674570] (1).

7. 50 pī 50 praden thām-tō̜p kō̜ranī Prāsāt Phrawihān. 50 ปี 50 ประเด็นถาม-ตอบ กรณีปราสาทพระวิหาร.

Thailand. Krasūang Kāntāngprathēt. by กระทรวงการต่างประเทศ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Krasūang Kāntāngprathēt, 2556 [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กระทรวงการต่างประเทศ, 2556 [2013]Other title: Hāsip pī Hāsip praden thām-tō̜p kō̜ranī Prāsāt Phrawihān. Other title: 50 ปี 50 ประเด็นถาม-ตอบ กรณีปราสาทพระวิหาร..Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DOC 2013 650367] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2013 650367] (1).

8. 568 khwām rak khō̜ng khon phisēt / 568 ความรักของคนพิเศษ / อติศักดิ์ จึงพัฒนาวดี.

ʻAtisak Čhưngphatthanāwadee Mahāwitthayālai Chīang Mai. Khana Thantaphǣtthayasāt. Sākhā Wicha ธhantakamchumchon by อติศักดิ์ จึงพัฒนาวดี.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Chīang Mai : Sākhā Wicha Thantakamchumchon Khana Thantaphǣtthayasāt Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2558 [2015] Publisher: เชียงใหม่ : สาขาวิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: DOC 2015 655071] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2015 655071] (1).

9. 60 rư̄ang hǭmwān-- Čhao Dǭk Lamdūan klīpkrǣng / 60 เรื่องหอมหวน-- เจ้าดอกลำดวนกลีบแกร่ง / จัดทำโดย สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.

Thailand. Samnak Songsœ̄m læ Phithak Phūsūngʻāyu. by สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp ... : Kǭng Phœ̄phrǣ læ Prachā Samphan Samnakngān Palat Krasūang Kānphatthanā Sangkhom læ Khwāmmankhong khǭng Manut Krasūang Kānphatthanā Sangkhom læ Khwāmmankhong khǭng Manut, [2550?] [2007?] Publisher: กรุงเทพฯ : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, [2550?] [2007?]Other title: Hoksip rư̄ang hǭmwān-- Čhao Dǭk Lamdūan klīpkrǣng Other title: หกสิบเรื่องหอมหวน-- เจ้าดอกลำดวนกลีบแกร่ง.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DOC 2007 510749] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2007 510749] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2007 510749] (1).

10. 650 million persons with disabilities live in Asia and the Pacific / World Health Organization

by World Health Organization.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Bangkok : United Nations, c2012Other title: Incheon strategy to "make the right real" for persons with disabilities in Asia and Pacific.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2012 652259] (1).

11. An ABC for baby linguists / Michael Bernstein.

by Bernstein, Michael, 1969-.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Medford, Mass. : Cascadilla Press, 2013Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2013 649348] (1).

12. Amazing Thai caladium / author, Salida Pirenthorn.

by Salida Pirenthorn | Thailand. Horticultural Research Institute | Horticultural Science Society of Thailand.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Bangkok, Thailand : Royal Flora Ratchaphruek 2006 : Horticultural Research Institute : Horticultural Science Society of Thailand, 2006Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2006 676429] (1).

13. Announcement of the Board of Investment. no. 2/2557, Policies and criteria for investment promotion.

by Thailand. Board of Investment.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Bangkok] : Board of Investment [2014]Other title: Policies and criteria for investment promotion.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DOC 2014 645490] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2014 645490] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2014 645490] (1).

14. Anthropology and ethnology.

by Suenari, Michiro.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Tokyo, Centre of East Asian Cultural Studies, 1975Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 1975 246197] (1), Thammasat Library, Rangsit Campus [Call number: 2555/81736] (1). Damaged (1).

15. Argentin@ : manual de civilizacion : Espanol lengua extranjera : claves.

Edition: [1st ed.].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Madrid] : Edelsa Grupo Didascalia, 2009Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2009 641182] (1).

16. ASEAN mini book : We are ASEAN Towards ASEAN Community 2015 / กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ.

by กรมอาเซียน.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, [2554?] [2011?]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2011 613015] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2011 613015] (1).

17. Asian Cities Climate Change Resilience Network (ACCCRN) : responding to the urban climate challenge / editors, Sarah Opitz-Stapleton ... [et al.].

by Opitz-Stapleton, Sarah | Institute for Social and Environmental Transition (Boulder, Colo.).

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Boulder, Colo. : Institute for Social and Environmental Transition, 2009Other title: Responding to the urban climate challenge.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2009 624531] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2009 624531] (1).

18. Asia-Pacific input document for the Post-2015 Framework for Disaster Risk Reduction (HFA2) : risk sensitive development as the cornerstone of resilience and sustainability, 26th June 2014, Bangkok.

by United Nations. Office for Disaster Risk Reduction | Asian Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction (6th : 2014 : Bangkok).

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Bangkok, Thailand] : The United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR), 2014Other title: HFA2 : risk sensitive development as the cornerstone of resilience and sustainability.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2014 649685] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2014 649685] (1).

19. Assessing security policy development of East Asian countries / editor in chief, Chia-Sheng Chen.

by Chen, Chia-Sheng | Saunders, Phillip | Czulda, Robert | Boon, Hoo Tiang | Chien, Pei Yin | China. Ministry of National Defense. Office of Defense Studies.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Taipei : Office of Defense Studies, Ministry of National Defense, Republic of China, 2014Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2014 636514] (1).

20. Bamboos in Thailand / compiled by Smit Boonsermsuk, Sarawood Sungkaew.

by Smit Boonsermsuk | Sarawood Sungkaew | Thailand. Royal Forest Department. Forestry Research and Development Bureau.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Bangkok : Forestry Research and Development BureauRoyal Forest Department, : 2009Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2009 651568] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2009 651568] (3).

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305