Refine your search

Your search returned 1870 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
1. 1 ปี พิพิธภัณฑ์ศาลปกครอง / กลุ่มจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ สำนักหอสมุดกฎหมายมหาชน สำนักงานศาลปกครอง.

by สำนักงานศาลปกครอง. กลุ่มจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่ม, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: 172/2556] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: 172/2556] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: DOC 2012 604205] (1).

2. 100 khamthām kap kānklaiklīa / 100 คำถามกับการไกล่เกลี่ย / บรรณาธิการ นนธนวนันพ์ ตั้งตรงจิตต์.

Nonthanawanan Tangtrongčhit. by นนธนวนันพ์ ตั้งตรงจิตต์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak Rangap Khō̜phiphāt Samnakngān Sān Yuttitham, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม, 2556 [2013]Other title: Nưng rō̜i khamthām kap kānklaiklīa Other title: หนึ่งร้อยคำถามกับการไกล่เกลี่ย.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2013 632333] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2013 632333] (1).

3. Pivot to Asia : phonkrathop tō̜ Thai / 100 ปี สงครามโลกครั้งที่ 1 = The first war centenary / สุรชาติ บำรุงสุข, กุลนันทน์ คันธิก [บรรณาธิการ].

Surachat Bamrungsuk. Kunlanan Khanthik. by สุรชาติ บำรุงสุข | กุลนันทน์ คันธิก | โครงการความมั่นคงศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp ... : Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2557 [2014]Other title: Nưngrō̜i pī songkhrāmlōk khrang thī 1 Other title: First war centenary | หนึ่งร้อยปี สงครามโลกครั้งที่ 1.Availability: Items available for loan: Professor Direck Jayanama Library [Call number: DOC 2014 639207] (2).

4. 115 pī Chat kān Preedee Phanomyong / 115 ปี ชาตกาล ปรีดี พนมยงค์ / จัดทำโดย งานสื่อสารองค์กร กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Mahāwitthayālai Thammasāt. Samnakngān ʻAthikānbō̜dī. Kō̜ng Phǣnngān. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักงานอธิการบดี. กองแผนงาน.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Pathum Thānī] : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publisher: [ปทุมธานี] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Other title: Nưng rō̜i sip hā pī Chat kān Preedee Phanomyong Other title: หนึ่งร้อยสิบห้าปี ชาตกาล ปรีดี พนมยงค์.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DOC 2015 647223] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2015 647223] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2015 647223] (2), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: DOC 2015 647223] (1).

5. 2 ปีแห่งการพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / สมคิด เลิศไพฑูรย์.

by สมคิด เลิศไพฑูรย์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [ปทุมธานี : ม.ป.พ., 2555?] [2012?]Other title: สองปีแห่งการพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DOC 2012 607516] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: 031/2556] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: 031/2556] (1).

6. 2 lān lān bāt phư̄a khon Thai rư̄ phư̄a khrai / 2 ล้านล้านบาทเพื่อคนไทยหรือเพื่อใคร / ผู้ร่วมศึกษา ศจินทร์ ประชาสันต์.

Sačhin Prachāsan. by ศจินทร์ ประชาสันต์ | คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khana Kammakān Prasānngān ʻOngkō̜n Phatthanā ʻĒkkachon, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน, 2556 [2013]Other title: sō̜ng lān lān bāt phư̄a khon Thai rư̄ phư̄a khrai Other title: สองล้านล้านบาทเพื่อคนไทยหรือเพื่อใคร.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2013 633709] (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2013 633709] (5).

7. 2011 global privacy leaders salary survey : executives summary and findings / International Association of Privacy Professionals.

by International Association of Privacy Professionals.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Portsmouth, NH : International Association of Privacy Professionals, c2011Availability: Items available for loan: Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [Call number: DOC 2011 633185] (1).

8. 2012 Thailand AIDS response progress report : reporting period, 2010-2011 : status at a glance / National AIDS Committee.

by National AIDS Committee | Thailand. Ministry of Public Health. Department of Disease Control. National AIDS Management Center.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburi, Thailand : National AIDS Management Center, Department of Disease Control, Ministry of Public Health, 2012Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: DOC 2012 646827] (1).

9. 2580 Chīang Khān nai wan phrung : mư̄ang tonbǣp wāngphǣn rapmư̄ lōk rō̜n / 2580 เชียงคานในวันพรุ่ง : เมืองต้นแบบวางแผนรับมือโลกร้อน / บรรณาธิการ ศุภกร ชินวรรโณ, นันทิยา ตั้งวิสุทธิจิต.

Kānsēwanā chœ̄ng patibatkān "mō̜ng kwāng khit klai wisaithat 2580 Chīang Khān" Lœ̄i) Supphakō̜n Chinwannō. Nanthiyā Tangwisutthičhit. by การเสวนาเชิงปฏิบัติการ "มองกว้าง คิดไกล วิสัยทัศน์ 2580 เชียงคาน" (2554 : เลย) | ศุภกร ชินวรรโณ | นันทิยา ตั้งวิสุทธิจิต.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Bō̜risat Phrinʻǣt mī (Prathēt Thai) Čhamkat, 2554 [2011] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัท พริ้นท์แอทมี (ประเทศไทย) จำกัด, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2011 669449] (1).

10. 3 pī hǣng kānphatthanā Khana Thantaphǣtthayasāt Mahāwitthayālai Thammasāt Phō̜.Sō̜.2555-2558. 3 ปี แห่งการพัฒนา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2555-2558.

Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Thantaphǣtthayasāt. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะทันตแพทยศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Pathum Thānī] : Khana, 2558 [2015] Publisher: [ปทุมธานี] : คณะ, 2558 [2015]Other title: Sām pī hǣng kānphatthanā Khana Thantaphǣtthayasāt Mahāwitthayālai Thammasāt Phō̜.Sō̜.2555-2558 Other title: สามปี แห่งการพัฒนา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2555-2558.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: DOC 2015 649179] (3), Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2015 649179] (3).

11. 44 pī Phǣtthayasaphā : phǣt Thai saičhai hūangyai prachāchon chalœ̄m phrachonmaphansā 80 phansā mahārāchinī / 44 ปี แพทยสภา : แพทย์ไทย ใส่ใจ ห่วงใยประชาชน เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา มหาราชินี / [จัดโดย แพทยสภา].

Mahakam rūamphon khon rak sukkhaphāp Bangkok) Phǣtthayasaphā. by มหกรรมรวมพลคนรักสุขภาพ (2555 : กรุงเทพฯ) | แพทยสภา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Nonthaburī] : Phǣtthayasaphā, 2555 [2012] Publisher: [นนทบุรี] : แพทยสภา, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2012 674570] (1).

12. 50 คำถาม / สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม.

by สถาบันอนุญาโตตุลาการ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบัน, [2554?] [2011?]Other title: ห้าสิบคำถาม | ห้าสิบคำถามเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการ | ห้าสิบคำถามเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ | 50 คำถามเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการ | 50 คำถามเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ.Availability: Items available for loan: Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [Call number: DOC 2011 580176] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: 120/2555] (1).

13. 50 คำถามสำหรับผู้สูบบุหรี่และไม่สูบบุหรี่ / ประกิต วาทีสาธกกิจ.

by ประกิต วาทีสาธกกิจ | มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่.

Edition: ปรับปรุงครั้งที่ 2, พิมพ์ครั้งที่ 9.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่, 2553 [2010]Other title: 50 คำถามสำหรับผู้สูบและไม่สูบบุหรี่.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: 221/2555] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2010 600594] (1).

14. 50 pī 50 praden thām-tō̜p kō̜ranī Prāsāt Phrawihān. 50 ปี 50 ประเด็นถาม-ตอบ กรณีปราสาทพระวิหาร.

Thailand. Krasūang Kāntāngprathēt. by กระทรวงการต่างประเทศ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Krasūang Kāntāngprathēt, 2556 [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กระทรวงการต่างประเทศ, 2556 [2013]Other title: Hāsip pī Hāsip praden thām-tō̜p kō̜ranī Prāsāt Phrawihān. Other title: 50 ปี 50 ประเด็นถาม-ตอบ กรณีปราสาทพระวิหาร..Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DOC 2013 650367] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2013 650367] (1).

15. 568 khwām rak khō̜ng khon phisēt / 568 ความรักของคนพิเศษ / อติศักดิ์ จึงพัฒนาวดี.

ʻAtisak Čhưngphatthanāwadee Mahāwitthayālai Chīang Mai. Khana Thantaphǣtthayasāt. Sākhā Wicha ธhantakamchumchon by อติศักดิ์ จึงพัฒนาวดี.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Chīang Mai : Sākhā Wicha Thantakamchumchon Khana Thantaphǣtthayasāt Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2558 [2015] Publisher: เชียงใหม่ : สาขาวิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: DOC 2015 655071] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2015 655071] (1).

16. 6 ตุลา 2519 ตาย 1 ถ้าไม่ใช่ "ไอ้ปื๊ด" แล้วใคร? : ความอับจนทางปัญญาและ "วิชาประวัติศาสตร์" ของสยามประเทศ(ไทย) / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ.

by ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2484-.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์, 2551Other title: ความอับจนทางปัญญาและ "วิชาประวัติศาสตร์" ของสยามประเทศ(ไทย).Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2008 520610] (2).

17. 60 ปี ภาพยนตร์ "พระเจ้าช้างเผือก" = 60 years of a Pridi Banomyong Films, the King of the White Elephant / คณะกรรมการจัดงานฉลอง 60 ปี ภาพยนตร์ "พระเจ้าช้างเผือก".

by คณะกรรมการจัดงานฉลอง 60 ปี ภาพยนตร์ พระเจ้าช้างเผือก.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการ, 2544Other title: 60 years of a Pridi Banomyong films, the King of the White Elephant.Availability: Items available for loan: Faculty of Journalism and Mass Communication Library [Call number: DOC .ก156] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2001 499692] (2).

18. 60 rư̄ang hǭmwān-- Čhao Dǭk Lamdūan klīpkrǣng / 60 เรื่องหอมหวน-- เจ้าดอกลำดวนกลีบแกร่ง / จัดทำโดย สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.

Thailand. Samnak Songsœ̄m læ Phithak Phūsūngʻāyu. by สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp ... : Kǭng Phœ̄phrǣ læ Prachā Samphan Samnakngān Palat Krasūang Kānphatthanā Sangkhom læ Khwāmmankhong khǭng Manut Krasūang Kānphatthanā Sangkhom læ Khwāmmankhong khǭng Manut, [2550?] [2007?] Publisher: กรุงเทพฯ : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, [2550?] [2007?]Other title: Hoksip rư̄ang hǭmwān-- Čhao Dǭk Lamdūan klīpkrǣng Other title: หกสิบเรื่องหอมหวน-- เจ้าดอกลำดวนกลีบแกร่ง.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DOC 2007 510749] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2007 510749] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2007 510749] (1).

19. 650 million persons with disabilities live in Asia and the Pacific / World Health Organization

by World Health Organization.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Bangkok : United Nations, c2012Other title: Incheon strategy to "make the right real" for persons with disabilities in Asia and Pacific.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2012 652259] (1).

20. 7 greens concept : ท่องเที่ยวสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม / กองส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

by การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. กองส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กอง, [2556] [2013]Other title: ท่องเที่ยวสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DOC 2013 622679] (2).

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305