ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 478160 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
"เงาะ" โดย สมพิศ อยู่วิจิตร และคนอื่ ๆ.

by สมพิศ อยู่วิจิตร | กระทรวงพาณิชย์. กรมการค้าภายใน. กองเศรษฐกิจการตลาด.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ ฝ่ายวิเคราะห์ตลาดสินค้าเกษตรกรรม กองเศรษฐกิจการตลาด กรมการค้าภายใน (2527?)Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9259.ง73 ส4 (1).

ห้องสมุด:
"จากครรภ์มารดาถึงสุสาน" หรือ ระบบความมั่นคงทางสังคม.

by เมธี ดุลยจินดา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ดวงกมล, 2518Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD7091 .ม7 (3), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD7091 .ม7 (1).

ห้องสมุด:
"จิตวิทยาการพูด" ครองใจคน ครองโลกได้ / วจิกานต์.

by วจิกานต์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ณ ดา, 2556 [2013]Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN4129 .ว262 2556 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LANG&LIT PN 2013 619080 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LANG&LIT PN 2013 619080 (3).

ห้องสมุด:
"เจ้าสัวน้อย" เข้าใจ "หลักบัญชี รู้วิธีทำธุรกิจ" : อยากรวยต้องรู้ให้แจ่มแจ้ง ไม่มีคำว่า "พลาด" เมื่อลงสนามธุรกิจจริง / โดย รัตนา วงศ์รัศมีเดือน.

by รัตนา วงศ์รัศมีเดือน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: ฉะเชิงเทรา : บริษัท เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่ จำกัด, 2551Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5655 .ร635 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5655 .ร635 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF5655 .ร635 (1).

ห้องสมุด:
"เจาะโลกสื่อโฆษณา 2532-2533 : ศึกษาเฉพาะสื่อนิตยสารธุรกิจ / พิทยากร ลีลาภัทร์.

by พิทยากร ลีลาภัทร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาโฆษณา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2532Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN4784.ธ7 พ65 (1).

ห้องสมุด:
"ชมช่อมาลตี" (บันทึกการเดินทางไปอินโดนีเซีย).

by เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า เจ้าฟ้า กรมสมเด็จพระ, 2498-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด, 2528Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS620 .ท7 (1). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: DS620 .ท7 (1).

ห้องสมุด:
"ชาติไทย" ในทัศนะปัญญาชนหัวก้าวหน้า / โสภา ชานะมูล.

by โสภา ชานะมูล, 2507-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มติชน, 2550Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745 .ส937 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745 .ส937 (7), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: JQ1745 .ส937 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745 .ส937 (1).

ห้องสมุด:
"ซีพีสัมพันธ์" สิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ภายในของบริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด / ของ กรองจิตต์ ตรงดี.

by กรองจิตต์ ตรงดี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาประชาสัมพันธ์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM263 .ก37 (1).

ห้องสมุด:
"ทศวรรษแห่งการพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2536-2546" : การประชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทย ครั้งที่ 1 วันที่ 8-9 ธันวาคม พ.ศ. 2536 ณ หอประชุม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / จัดโดย กระทรวงสาธารณสุข ... [และคนอื่นๆ] ; กองบรรณาธิการ พรเพ็ญ เปรมโยธิน ... [และคนอื่นๆ].

by การประชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทย (ครั้งที่ 1 : 2536 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) | พรเพ็ญ เปรมโยธิน | กระทรวงสาธารณสุข.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทย ครั้งที่ 1, 2537Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QV21 .ก643 (1).

ห้องสมุด:
"ท็อปเท็น" ผู้บันทึกเรื่องราว 10 อันดับสุดยอดของเมืองไทย / โดย จิตินันท์ วัฒนุชชา.

by จิตินันท์ วัฒนุชชา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2533Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN1992.77.ท5 จ65 (1).

ห้องสมุด:
"ทัวร์น้องโจ้" : พระราชนิพนธ์และภาพลายเส้นฝีพระหัตถ์.

by เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า เจ้าฟ้า กรมสมเด็จพระ, 2498-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด, 2528Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DU105.2 .ท74 (1). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: DU105.2 .ท74 (1).

ห้องสมุด:
"ทาง" ตามหลักพุทธศาสนา โดย พุทธทาสภิกขุ.

by พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม), 2449-2536.

Material type: Text Text; Format: print Publication: สุราษฎร์ธานี, ธรรมทานมูลนิธิไชยา, 2514Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BL1453 .พ44 (1).

ห้องสมุด:
"เทคนิคการเขียนคำสำหรับสื่อที่ต่างกัน" / ศิริกุล รัตนไชยานนท์.

by ศิริกุล รัตนไชยานนท์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาโฆษณา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2532Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5825 .ศ57 (1).

ห้องสมุด:
"นอกกรอบเอเจนซี่" / โดย สายรุ้ง ไพบูลย์สมบูรณ์.

by สายรุ้ง ไพบูลย์สมบูรณ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาโฆษณา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2532Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5828.4 .ส65 (1).

ห้องสมุด:
"นายใน" สมัยรัชกาลที่ 6 / ชานันท์ ยอดหงษ์.

by ชานันท์ ยอดหงษ์, 2527-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มติชน, 2556 [2013]Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS570.3.ม2 ช634 2556 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS570.3.ม2 ช634 2556 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.3.ม2 ช634 2556 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS570.3.ม2 ช634 2556 (1). Checked out (4).

ห้องสมุด:
"บ้าน" ในความหมายของใคร -- ? : หลากหลายมุมมองของคนทำงานเพื่อสิทธิที่อยู่อาศัย / ผู้เขียน ศุภรา มณีรัตน์ ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ นิติธร ทองธีรกุล, เอกชัย ปิ่นแก้ว.

by ศุภรา มณีรัตน์, 2521- | นิติธร ทองธีรกุล, 2517- | เอกชัย ปิ่นแก้ว, 2519-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2549Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD7287 .บ633 (1).

ห้องสมุด:
"บ้านเด็ก" การพัฒนาเด็กตามแบบ "มวนเตสซอรี่" / โดย ประมวญ ดิคคินสัน.

by ประมวญ ดิคคินสัน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิตยสาร "รักลูก", 2530Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: LB775.ม5 .ป4 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544