ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 478160 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
"รากเหง้า" มหาวิทยาลัยศิลปากร : นิทรรศการผลงานของ "ศิษย์" โรงเรียนประณีตศิลปกรรม-โรงเรียนศิลปากร แผนกช่าง ณ โรงหล่อ กองหัตถศิลป กรมศิลปากร 15 กันยายน-15 ตุลาคม 2536 / จัดโดย มหาวิทยาลัยศิลปากร ; วิโชค มุกดามณี บรรณาธิการ.

by นิทรรศการผลงาน "ศิษย์" โรงเรียนประณีตศิลปกรรม-โรงเรียนศิลปากร แผนกช่าง (2536 : กรมศิลปากร) | วิโชค มุกดามณี | มหาวิทยาลัยศิลปากร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2536Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LG395.ก265 น63 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LG395.ก265 น63 (1).

ห้องสมุด:
"รายอกะจิ" พล.ต.ต. ขุนพันธ์ฯ ดาบแดง / สัมพันธ์ ก้องสมุทร ผู้เรียบเรียงและบรรณาธิการ.

by สัมพันธ์ ก้องสมุทร, 2481-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ธรรมชาติ, 2539Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV7911.พ55 ส64 (2).

ห้องสมุด:
"รุ่งรัตน์" จิตบำบัดทางการแพทย์ (ชนิดอิงทฤษฎีจิตวิเคราะห์).

by ปราโมทย์ เชาวศิลป์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล สหประชาพาณิชย์, 2528Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: RC480.5 .ป4 (4).

ห้องสมุด:
"เรื่องเล่าจากพื้นที่" : กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล / บรรณาธิการ วณี ปิ่นประทีป.

by วณี ปิ่นประทีป | สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ | มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.), มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.), 2552 [2009]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: W275.JT3 ร824 2552 (1).

ห้องสมุด:
"โลกสวยด้วยมือเรา : รายการเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม" / ยุพา ทองคำ.

by ยุพา ทองคำ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2535Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN1992.77.ล92 ย73 (1).

ห้องสมุด:
"วัดเขาวัง" อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี : กฐินพระราชทาน กระทรวงการต่างประเทศ 21 ตุลาคม 2532 / คณะผู้จัดทำ เดช เขียวณรงค์ ... [และคนอื่นๆ].

by เดช เขียวณรงค์ | กระทรวงการต่างประเทศ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กระทรวงการต่างประเทศ, 2532Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฮ5 ว6 (1).

ห้องสมุด:
"วันนักประดิษฐ์" และ "วันนักประดิษฐ์นานาชาติ ครั้งที่ 2" ประจำปี 2552 = Inventor's Day and International Inventor's Day Convention 2009 / จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.).

by นิทรรศการงาน "วันนักประดิษฐ์" และ "วันนักประดิษฐ์นานาชาติ" (ครั้งที่ 2 : 2552 : นนทบุรี) | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2552Other title: Inventor's Day and International Inventor's Day Convention 2009.Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: T212 .น63 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: T212 .น63 (1).

ห้องสมุด:
"วันหนึ่งเมื่อฉันมาถึงสรวงสวรรค์" / พิมพกา โตวิระ.

by พิมพกา โตวิระ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาภาพยนตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2532Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN1995.9.ท3 พ65 (1).

ห้องสมุด:
"ว่าง" ตามหลักพุทธศาสนา / โดย พุทธทาสภิกขุ.

by พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม), 2449-2536.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2542Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4275 .พ4536 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ4275 .พ4536 (1).

ห้องสมุด:
"ศัพท์ธนาคาร" = Banking terms : ภาษาอังกฤษ, ฝรั่งเศส ไทย / เมธี ดุลยจินดา รวบรวม.

by เมธี ดุลยจินดา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2519Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG151 .ศ625 (1).

ห้องสมุด:
"ศิลปของการเป็นผู้หญิง" / บุญอิ่ม สุทธิประภา.

by บุญอิ่ม สุทธิประภา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สุริยบรรณ, 1988 [พ.ศ. 2531]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ1201 .บ7 (2).

ห้องสมุด:
"สงกรานต์เลือด" ศึกครั้งสำคัญและบทเรียนราคาแพง ของ "คนเสื้อแดง" / สิงห์ทอง บัวชุม.

by สิงห์ทอง บัวชุม, 2505-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท โรงพิมพ์ทองกมล จำกัด, 2553Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV6485.ท9 ส62 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
"สงครามประชาชน" บนถนนสายประชาธิปไตย / โดย ทศ คณนาพร และกองบรรณาธิการ.

by ทศ คณนาพร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: เชียงใหม่ : แฮปปี้บุ๊ค, [2553]Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745 .ท525 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745 .ท525 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745 .ท525 (2).

ห้องสมุด:
"สมเด็จรีเยนต์" พระองค์แรกในสยาม = The first Queen Regent in Siam / ของ ดารณี ศรีหทัย.

by ดารณี ศรีหทัย, 2494-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551Other title: First Queen Regent in Siam.Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS570.4.ศ42 ด643 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
"สังคมและวัฒนธรรมไทย".

by จรัญ พรหมอยู่.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: นครปฐม, แผนกเอกสารตำราเรียน วิทยาลัยครูนครปฐม, 2522Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN750.6 .จ4 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HN750.6 .จ4 (3).

ห้องสมุด:
"สันติภาพและยุติธรรมที่ยั่งยืน" : ประสบการณ์การทำงาน "โครงการการพัฒนาการเข้าถึงความยุติธรรมและการคุ้มครองทางกฎหมายสำหรับประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้" = "Sustainable peace through justice" : lessons learned from the project "Improvement of Access to Justice for Civilians in the Deep South Provinces of Thailand" / คณะผู้จัดทำ พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ, รพีพรรณ สายัณห์ตระกูล.

by พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ | รพีพรรณ สายัณห์ตระกูล | Konrad Adenauer Foundation | มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิ คอนราด อาเดนาวร์, 2556 [2013]Other title: "Sustainable peace through justice" : lessons learned from the project "Improvement of Access to Justice for Civilians in the Deep South Provinces of Thailand".Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1572 .พ428 2556 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2013 621915 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1572 .พ428 2556 (1).

ห้องสมุด:
"สานจิตรเสวนา : มหกรรมความรู้การพัฒนาจิต" : สรุปสาระสำคัญการประชุม / เรียบเรียง ถ่ายรูป พงษธร ตันติฤทธิศักดิ์ ... [และคนอื่น ๆ].

by พงษธร ตันติฤทธิศักดิ์ | มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์. แผนงานพัฒนาจิตเพื่อสุขภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : แผนงานพัฒนาจิตเพื่อสุขภาพ มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์, 2553 [2010]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BF168 .ส632 2553 (1).

ห้องสมุด:
"สายสกุลหะยีดือเระ หะสาเมาะ" = A clan of Hajji Deureh Hasamoh / เขียนโดย อลิสา หะสาเมาะ และอดุลย์ หะสาเมาะ.

by อลิสา หะสาเมาะ | อดุลย์ หะสาเมาะ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2555 [2012]Other title: Clan of Hajji Deureh Hasamoh.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: CS1259.ห62 2555 (1).

ห้องสมุด:
"สิทธิ" และ "เสรีภาพ" ในประวัติศาสตร์การเมืองไทย = [Freedom and rights in Thai political history] / ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ.

by ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, 2491-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Other title: Freedom and rights in Thai political history.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก15 ธ37 2556 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HIST DS 2013 633656 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
"สี่แผ่นดิน" กับเรื่องจริงในราชสำนักสยาม / ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย.

by ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มติชน, 2551Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PL4209.ค6ส643 ศ63 (4).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544