ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 478160 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Dūai rak læ ʻālai lūkphūchāi sū ngān 'Wičhit Wutthiʻamphon' ʻathipbō̜dī Krom Prachāsamphan khonthī 26. ด้วยรักและอาลัย ลูกผู้ชายสู้งาน 'วิจิตร วุฒิอำพล' อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ คนที่ 26.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜., 2558] [2015] Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2558] [2015]Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 2015 695371 (1). :

ห้องสมุด:
Dūai rak læ ʻālai-- khun mǣ Bunsong ʻIntharathaiwong. ด้วยรักและอาลัย-- คุณแม่บุญส่ง อินทรไทยวงศ์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Bǭrisat Samnakphim Thanachai Rungrư̄ngphathanā Čhamkat, [2556] [2013] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์ธนชัยรุ่งเรืองพัฒนา จำกัด, [2556] [2013]Other title: ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop nāng Bunsong ʻIntharathaiwong pen kǭranī phisēt Other title: อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นางบุญส่ง อินทรไทยวงศ์ เป็นกรณีพิเศษ.Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 2013 670501 (1). :

ห้องสมุด:
Dūai rǣng hǣng rak læ phakdī : banthưk phāp chīwit lao čhitʻāsā ngān phramērumāt Ratchakān thī 9 / ด้วยแรงแห่งรักและภักดี : บันทึกภาพชีวิตเหล่าจิตอาสางานพระเมรุมาศ รัชกาลที่ 9 / กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ; กองบรรณาธิการ ประภาพร ตราชูชาติ ... [และคนอื่น ๆ].

Prapaporn Trāchūchāt. Kō̜ngthun Phatthanā Sư̄ Plō̜tphai læ Sāngsan. by ประภาพร ตราชูชาติ | กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Kō̜ngthun, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : กองทุน, 2561 [2018]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.55.ฮ9อ65 ด54 2561 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HN700.55.ฮ9อ65 ด54 2561 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HN700.55.ฮ9อ65 ด54 2561 (1).

ห้องสมุด:
Dō̜ktiu pā : ramlưk 100 wan Sanan Chūsakun / ดอกติ้วป่า : รำลึก 100 วัน สนั่น ชูสกุล / กลุ่มดอกติ้ว ; บรรณาธิการ วิจิตรา ชูสกุล.

Wičhittrā Chūsakun. Klum Dō̜ktiu. by วิจิตรา ชูสกุล | กลุ่มดอกติ้ว.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: ʻUbon rātchathānī : Rōngphim Sirithamʻō̜pset, 2559 [2016] Publication: อุบลราชธานี : โรงพิมพ์ศิริธรรมออฟเซ็ท, 2559 [2016]Other title: Ramlưk 100 wan Sanan Chūsakun Other title: Ramlưk nưngrō̜i wan Sanan Chūsakun Other title: Ramlưk rō̜i wan Sanan Chūsakun Other title: รำลึก 100 วัน สนั่น ชูสกุล | รำลึกหนึ่งร้อยวัน สนั่น ชูสกุล | รำลึกร้อยวัน สนั่น ชูสกุล.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: CT1548.ส34 ด52 2559 (1).

ห้องสมุด:
Dō̜kmai nai susān = A real rascal and other stories / ดอกไม้ในสุสาน = A real rascal and other stories / คนุต ฮัมซุน ... [และคนอื่น ๆ] เขียน ; วิมล กุณราชา แปล.

Hamsun, Knut, Wimon Kunrāchā, by ฮัมซุน, คนุต, ค.ศ. 1859-1952 | วิมล กุณราชา, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Fiction Publication: Pathum Thānī : Nākhǭn, 2562 [2019] Publication: ปทุมธานี : นาคร, 2562 [2019]Other title: Real rascal and other stories.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ด5274 2562 (1).

ห้องสมุด:
Dō̜kmai hai khun : anusō̜n nai ngān chāpanakit sop Nāi Wichā Čhirasuk. ดอกไม้ให้คุณ : อนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพนายวิชา จิระสุข.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Bō̜risat Bō̜phit Kānphim Čhamkat, 2535 [1992] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท บพิธการพิมพ์ จำกัด, 2535 [1992]Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1992 694735 (1). :

ห้องสมุด:
Dō̜ksō̜i suphāsit : bǣpsō̜n ʻān čhintakrawīniphon / ดอกสร้อยสุภาสิต : แบบสอนอ่านจิตกระวีนิพนธ์ / กรมราชบัณฑิต.

Thailand. Krom Rātchabandit. Thailand. Samnakngān Palat Krasūang Watthanatham. Klum Prachāsamphan. by กรมราชบัณฑิต | สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม. กลุ่มประชาสัมพันธ์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Klum Prachāsamphan Samnakngān Palat Krasūang Watthanatham, 2550 [2007] Publication: กรุงเทพฯ : กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, 2550 [2007]Other title: Bǣpsō̜n ʻān čhintakrawīniphon Other title: แบบสอนอ่านจิตกระวีนิพนธ์.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2007 687463 (1).

ห้องสมุด:
Dō̜kyā wai : sū chīwit læ sangkhom sērī bot sēwanā hǣng sāmanchon 90 pī Sāttrāčhān Sanē Čhāmrik / ดอกหญ้าไหว : สู่ชีวิตและสังคมเสรี บทเสวนาแห่งสามัญชน 90 ปี ศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริก / บรรณาธิการ วรินทรา บุญชัย, อมรรัตน์ เกรียงขจร.

Warintra Boonchai. ʻAmō̜nrat Krīangkhačhō̜n. Mūnnithi Chumchon Thō̜ngthin Phatthanā. by วรินทรา บุญชัย | อมรรัตน์ เกรียงขจร | มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Mūnnithi Chumchon Thō̜ngthin Phatthanā, [2560] [2017] Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, [2560] [2017]Other title: 90 pī Sāttrāčhān Sanē Čhāmrik Other title: 90 ปี ศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริก.Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: LA2383.ท92ส693 ด534 2560 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: LA2383.ท92ส693 ด534 2560 (1).

ห้องสมุด:
Dō̜kʻō̜ Thungthō̜ng Sō̜n Sinchai Kāntō̜ng Thungngœ̄n chut phisēt. Man mūan sǣp [sound recording]. ดอกอ้อ ทุ่งทอง ศร สินชัย ก้านตอง ทุ่งเงิน ชุดพิเศษ. มันม่วนแซบ [วัสดุบันทึกเสียง].

Sawat Sālakhām. Sō̜n Sinchai. Buppa Bunmī. Phiyadā Bunmī. Lō̜ Nāpang. Bunlom Khūkasang. Ngūanō̜i. Prīchā Khanthawat. Thibō̜din Thō̜ngsin. Khamkœ̄ng Thongchan. ʻAmphai Manīwong. by สวัสดิ์ สารคาม | ศร สินชัย | บุปผา บุญมี | พิยะดา บุญมี | หล่อ นาปัง | บุญล้อม คู่กะสังข์ | บิ๊กวัน กันทรลักษณ์ | ปรีชา ขันทะวัต | ธิบดินทร์ ทองสิน | คำเกิ่ง ทองจันทร์ | อำไพ มณีวงษ์.

Material type: Music Music Publication: Krung Thēp... : Bō̜risat ČhīʻEmʻEm Krǣmmī Čhamkat (Mahāchon), 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน), 2556 [2013]Other title: Man mūan sǣp Other title: มันม่วนแซบ.Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDS 2013 707606 (2). :

ห้องสมุด:
Dang-- nam phra rātharưthai / ดั่ง-- น้ำพระราชหฤทัย / กรมฝนหลวงและการบินเกษตร.

Thailand. Krom Fonlūang læ Kānbin Kasēt. by กรมฝนหลวงและการบินเกษตร.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Krom, [2556] [2013] Publication: กรุงเทพฯ : กรม, [2556] [2013]Availability: Available for loan (5)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: QC928.6 .ด62 2556 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QC928.6 .ด62 2556 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: QC928.6 .ด62 2556 (2).

ห้องสมุด:
Dang khōm thō̜ng sō̜ng rư̄ang rung nai hathai chon. ดั่งโคมทองส่องเรืองรุ้งในหทัยชน.

Chomrom Dōm Rūamčhai. by ชมรมโดมรวมใจ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Chomrom Dōm Rūamčhai, 2557 [2014] Publication: [กรุงเทพฯ] : ชมรมโดมรวมใจ‍, 2557 [2014]Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745 .ด62 2557 (1).

ห้องสมุด:
Dang dūangkǣo sō̜ng sawāng thāng sāi ngām / ดั่งดวงแก้ว ส่องสว่าง ทางสายงาม / มูลนิธิศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.

Mūnnithi Sāttrāčhān Mō̜.Lō̜ Pin Mālākun nai Phra Rāchūpatham Somdet Phrathēp Rattanarātchasudā Sayām Bō̜rommarātchakumārī. by มูลนิธิศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Edition: Phim khrang thī 3. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Nānmī Buk Phaplikhēchan, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2557 [2014]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HIST DS 2014 643970 (1).

ห้องสมุด:
Dang thō̜ng chomphūnut : phra prawat Phračhaowǭrawongthœ̄ Krommalūang Chinnawǭnsiriwat Somdet Phra Sangkharātčhao / ดั่งทองชมพูนุท : พระประวัติพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า / ผู้ค้นคว้าเรียบเรียงและเขียน ปกรัฐ กนกธนาพร ... [และคนอื่นๆ].

Pokrat Kanokthanāphǭn. by ปกรัฐ กนกธนาพร.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻAmarin Phrinting ʻǣn Phaplitching Čhamkat (Mahāchon), 2552 [2009] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2552 [2009]Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: REL BQ 2009 646155 (1). :

ห้องสมุด:
Dang salak læ khatngao : nangsư̄ rūam botkhwām wichākān nư̄ang nai ʻōkāt kasīanʻāyu rātchakān Sō̜. Dō̜Rō̜. Suwannā Sathāʻānan / ดั่งสลักและขัดเงา : หนังสือรวมบทความวิชาการ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ศ.ดร.สุวรรณา สถาอานันท์ / คงกฤช ไตรยวงศ์ และ รชฎ สาตราวุธ บรรณาธิการ.

Khongkrit Traiyawong. Rachot Sāttrāwut. by คงกฤช ไตรยวงศ์ | รชฎ สาตราวุธ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sommot, 2560 [2017] Publication: 880-03 กรุงเทพฯ : สมมติ, 2560 [2017]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BL51 .ด625 2560 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: BL51 .ด625 2560 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Datchanī kotmāi Thai čhamnǣk tām mūat ʻaksō̜n kō̜ - hō̜ / ดัชนีกฎหมายไทยจำแนกตามหมวดอักษร ก-ฮ / จัดทำโดย กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ; คณะผู้จัดทำ นัฑ ผาสุข ... [และคนอื่น ๆ].

Nat Phāsuk. Thailand. Samnakngān Lēkhāthikān Wutthi Saphā. Klum Ngānphatthanā Kotmāi. by นัฑ ผาสุข | สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung thēp ... : Klum Ngānphim Samnak Kāmphim Samnakngān Lēkhāthikān Wutthi Saphā, 2014 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานพิมพ์ สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2557 [2014]Availability: Available for loan (6)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: LAW KPT 2014 633611 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2014 633611 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LAW KPT 2014 633611 (2).

ห้องสมุด:
Datchanī kānwičhai læ phatthanā khō̜ng prathēt Thai pī 2556 = Thailand research and development index 2013 / ดัชนีการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ปี 2556 = Thailand research and development index 2013 / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

Samnakngān Khana Kammakān Wičhai Hǣng Chāt. by สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2557 [2014]Other title: Thailand research and development index 2013.Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: SCI Q 2014 634508 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: Q180.ท9 ด623 2557 (2).

ห้องสมุด:
Datchanī khwāmchư̄aman thāng khwāmmankhong khō̜ng prathēt = National security confidence index : NSCI / ดัชนีความเชื่อมั่นทางความมั่นคงของประเทศ = National security confidence index : NSCI / ศูนย์ศึกษากลยุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ.

Thailand. Sathāban Wichākān Pō̜ngkan Prathēt. Sūn Sưksā Konlayutthasāt. by สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ. ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print regular print Publication: Krung Thēp... : Sūn, 2554 [2011]- Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2554 [2011]-Other title: National security confidence index : NSCI .Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: UA853.ท9 ด62 2554 ม.ค.-เม.ย. (1).

ห้องสมุด:
Datchanī čhotmāi khāo WTO Watch / ดัชนีจดหมายข่าว WTO Watch / โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก).

Khrōngkān WTO Watch (Čhap Krasǣ ʻOngkān Kānkhā Lōk) Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. by โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก) | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print regular print Publication: Krung Thēp... : Khrōngkān, 2549- [2006]- Publication: กรุงเทพฯ : โครงการ, 2549- [2006]-Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: AI21.จ35 ด62 2546-49 (2). Available for reference (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Not for LoanCall number: AI21.จ35 ด62 2546-49 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544