ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 923 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
[มหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์นานาชาติ (TICEF) : จากนโยบายสู่การขับเคลื่อน : คุณค่าจากท้องถิ่นต่อยอดสู่สากล] / กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ = TICEF 2012 Thailand International Creative Economy Forum : grand to ground : capturing local value, creating global impact / Department of Intellectual Property, Ministry of Commerce.

by มหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์นานาชาติ (2555 : กรุงเทพฯ) | กรมทรัพย์สินทางปัญญา | Ministry of Commerce. Department of Intellectual Property.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : กรม, [2555] [2012]Other title: จากนโยบายสู่การขับเคลื่อน : คุณค่าจากท้องถิ่นต่อยอดสู่สากล | Grand to ground : capturing local value, creating global impact | TICEF 2012 Thailand International Creative Economy Forum : grand to ground : capturing local value, creating global impact | TICEF 2012.Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD53 .ม524 2555 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: MGNT HD 2012 607501 (1).

ห้องสมุด:
[มหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์นานาชาติ (TICEF) [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] : จากนโยบายสู่การขับเคลื่อน : คุณค่าจากท้องถิ่นต่อยอดสู่สากล] / กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ = TICEF 2012 Thailand International Creative Economy Forum : grand to ground : capturing local value, creating global impact / Department of Intellectual Property, Ministry of Commerce.

by มหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์นานาชาติ (2555 : กรุงเทพฯ) | กรมทรัพย์สินทางปัญญา | Thailand. Department of Intellectual Property.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication: [นนทบุรี] : กรม, [2555] [2012]Other title: จากนโยบายสู่การขับเคลื่อน : คุณค่าจากท้องถิ่นต่อยอดสู่สากล | Grand to ground : capturing local value, creating global impact | TICEF 2012 Thailand International Creative Economy Forum : grand to ground : capturing local value, creating global impact | TICEF 2012.Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG1937 (1). :

60 ปีดัชนีเศรษฐกิจการค้า / [สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์].

by สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี : สำนัก, 2551?]Other title: หกสิบปีดัชนีเศรษฐกิจการค้า.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD7053.55 .ส564 (1).

ห้องสมุด:
75 pī datchanī rākhā sinkhā Thai dōi Krasūang Phānit ( Phō̜.Sō̜. 2481-2556) / 75 ปี ดัชนีราคาสินค้าไทย โดยกระทรวงพาณิชย์ (พ.ศ. 2481-2556) / สำนักสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์.

Thailand. Samnak Sārasonthēt læ Datchanī Sētthakit Kānkhā. by สำนักสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Samnak, [2557] [2014] Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนัก, [2557] [2014]Other title: Čhetsip hā pī datchanī rākhā sinkhā Thai dōi Krasūang Phānit ( Phō̜.Sō̜. 2481-2556) Other title: เจ็ดสิบห้าปี ดัชนีราคาสินค้าไทย โดยกระทรวงพาณิชย์ (พ.ศ. 2481-2556).Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB235.ท9 ก134 2557 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HB235.ท9 ก134 2557 (1).

ห้องสมุด:
Fact book Prachākhom Sētthakit ʻĀsīan = ASEAN Economic Community / Fact book ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน = ASEAN Economic Community / กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์.

Thailand. Krom Čhēračhā Kānkhā rawāng Prathēt. by กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Krom, [2557] [2014] Publication: [นนทบุรี] : กรม, [2557] [2014]Other title: ASEAN Economic Community.Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC 2014 647402 (1).

ห้องสมุด:
Thai brands AEC : what's ahead / Thai brands AEC : what's ahead / กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์.

Thailand. Krom Songsœ̄m Kānkhā rawāng Prathēt. by กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Krom, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : กรม, 2559 [2016]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5415.1255 .ท94 2559 (1).

ห้องสมุด:
Kānwatphon kāndamnœ̄nngān phư̄a pai sū kānpen Prachākhom Sētthakit ʻĀsīan / การวัดผลการดำเนินงานเพื่อไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน / กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์.

Thailand. Krom Čhēračhā Kānkhā Rawāng Prathēt. by กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Krom, 2553 [2010] Publication: นนทบุรี : กรม, 2553 [2010]Availability: Available for loan (2)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2010 645519 (2).

ห้องสมุด:
Khēt kānkhā sērī Thai-Pērū = Thailand-Peru free trade agreement / เขตการค้าเสรีไทย-เปรู = Thailand-Peru free trade agreement / กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์.

Krasūang Phānit. Krom Čhēračhā Kānkhā Rawāng Prathēt. by กระทรวงพาณิชย์. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Krom Čhēračhā Kānkhā Rawāng Prathēt Krasūang Phānit, 2552 [2009] Publication: นนทบุรี : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, 2552 [2009]Other title: Thailand-Peru free trade agreement.Availability: Available for loan (2)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2009 643588 (2).

ห้องสมุด:
Khwāmtoklong kānkhā sērī Thai-Yīpun = Japan-Thailand Economic Partnership Agreement : JTEPA : fact book / ความตกลงการค้าเสรี ไทย-ญี่ปุ่น = Japan-Thailand Economic Partnership Agreement : JTEPA : fact book / กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์.

Thailand. Krom Čhēračhā Kānkhā rawāng Prathēt. by กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Krom, 2552 [2009] Publication: นนทบุรี : กรม, 2552 [2009]Other title: Japan-Thailand Economic Partnership Agreement : JTEPA : fact book.Availability: Available for loan (2)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2009 645418 (2).

ห้องสมุด:
Khwām toklong kānkhā sērī Thai - New Zealand = Thailand - New Zealand closer economic partnership / ความตกลงการค้าเสรีไทย-นิวซีแลนด์ = Thailand - New Zealand closer economic partnership / กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์.

Krom Čhēračhā Kānkhā Rawāng Prathēt. by กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī :bKrom, 2548 [2005] Publication: นนทบุรี : กรม, 2548 [2005]Other title: Thailand - New Zealand closer economic partnership.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF2340.55 .ค554 2548 (1).

ห้องสมุด:
Khwāmtoklong kānkhā sērī 'Āsīan - Čhīn = ASEAN - China / ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน - จีน = ASEAN - China / กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์.

Thailand. Krom Čhēračhā Kānkhā rawāng Prathēt. by กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Krom, 2557 [2014] Publication: นนทบุรี : กรม, 2557 [2014]Other title: ASEAN - China.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF2330.8 .ค56 2557 (1).

ห้องสมุด:
Khwāmtoklong kānkhā sērī ʻĀsīan - ʻIndīa = ASEAN India / ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย = ASEAN India / กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์.

Thailand. Krom Čhēračhā Kānkhā rawāng Prathēt. by กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Krom, 2557 [2014] Publication: นนทบุรี : กรม, 2557 [2014]Other title: ASEAN India.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF2330.8 .ค565 2557 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
Khwāmtoklong wādūai kānkhlư̄anyāi bukkhon thammadā = ASEAN Agreement on Movement of Natural Persons / ความตกลงว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา = ASEAN Agreement on Movement of Natural Persons / เสนอโดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์.

Thailand. Krom Čhēračhā Kānkhā rawāng Prathēt. by กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Krom, [2555] [2012] Publication: นนทบุรี : กรม, [2555] [2012]Other title: ASEAN Agreement on Movement of Natural Persons.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: KNC426.ค3 ค56 2555 (1).

ห้องสมุด:
Kham sap sētthakit ʻĀsīan / คำศัพท์เศรษฐกิจอาเซียน / กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์.

Thailand. Krom Čhēračhā Kānkhā rawāng Prathēt by กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Krom , 2552 [2009] Publication: นนทบุรี : กรม, 2552 [2009]Availability: Available for loan (2)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: COMM HF 2009 635446 (2).

ห้องสมุด:
Khūmư̄ kānkhā læ kānlongthun Sāthāranarat Sangkhomniyom Wīatnām [Socialist Republic of Vietnam] / คู่มือ การค้าและการลงทุน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม [Socialist Republic of Vietnam] / จัดทำโดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์.

Thailand. Krom Songsœ̄m Kānkhā Rawāng Prathēt. by กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung thēp... : Krom, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : กรม, 2556 [2013]Other title: Sāthāranarat Sangkhomniyom Wīatnām Other title: Socialist Republic of Vietnam | สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG5750.5.ก3 ค73 2556 (1).

ห้องสมุด:
Khūmư̄ kānkhā læ kānlongthun Sāthāranarat hǣng Sahaphap Mīanmā [The Republic of the Union of Myanmar] / คู่มือ การค้าและการลงทุน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ [The Republic of the Union of Myanmar] / จัดทำโดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์.

Thailand. Krom Songsœ̄m Kānkhā Rawāng Prathēt. by กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung thēp... : Krom, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : กรม, 2556 [2013]Other title: Sāthāranarat hǣng Sahaphap Mīanmā Other title: The Republic of the Union of Myanmar. | สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG5720.7.ก3 ค737 2556 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544