ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 872 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
1 ปีกับงานกรมที่ดิน : วิเคราะห์บทบาทการบริหารการเปลี่ยนแปลง / จัดทำโดย กองแผนงาน กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย.

by พีรพล ไตรทศาวิทย์ | กรมที่ดิน. กองแผนงาน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กอง, 2549Other title: หนึ่งปีกับงานกรมที่ดิน : วิเคราะห์บทบาทการบริหารการเปลี่ยนแปลง.Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HD890.55.ฮ63 พ64 (1).

ห้องสมุด:
6 เดือนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง / จัดทำ [โดย] ศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ; บรรณาธิการ มิศรา สามารถ.

by มิศรา สามารถ | กระทรวงมหาดไทย. ศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2541Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ก135 (2).

ห้องสมุด:
12 เดือน ใน ม.ท.

by กระทรวงมหาดไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, กระทรวง, 2535Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฮ7 ม48 (1).

ห้องสมุด:
14 ปี การฌาปนกิจสงเคราะห์.

by กระทรวงมหาดไทย. กรมประชาสงเคราะห์. กองความมั่นคงแห่งสังคม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2529Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: 126/30 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: 126/30 (1).

ห้องสมุด:
60 ปี ประสานธรรม ประสานใจ ประสาน สุขรังสรรค์ / เจ้าของ กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ; บรรณาธิการ จารุพงศ์ พลเดช.

by จารุพงศ์ พลเดช, 2492- | กรมการปกครอง. กองวิชาการและแผนงาน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น, 2540Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.6.ป442 ก14 (1).

ห้องสมุด:
91 ปี มหาดไทย / บรรณาธิการโดย สมภพ โรจนพันธ์.

by กระทรวงมหาดไทย | สมภพ โรจนพันธ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, (2526?)Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฮ7 ม5 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1746.ฮ7 ม5 (1).

ห้องสมุด:
97 ปี กรมที่ดิน / กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย.

by กรมที่ดิน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กรม, [2541]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฮ56 ท64 (1).

ห้องสมุด:
100 ปี มหาดไทย / กระทรวงมหาดไทย ; (จัดทำโดย) คณะทำงานจัดทำหนังสือวิชาการมหาดไทย 100 ปี.

by กระทรวงมหาดไทย | คณะทำงานจัดทำหนังสือวิชาการมหาดไทย 100 ปี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2535Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฮ7 ม57 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JQ1746.ฮ7 ม57 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1746.ฮ7 ม57 (1). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: JQ1746.ฮ7 ม57 (1).

ห้องสมุด:
100 วัน มหาดไทย : บำบัดทุกข์ บำรุงสุข / รวบรวมข้อมูลโดย สำนักนโยบายและแผน ส่วนติดตามประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย.

by กระทรวงมหาดไทย. สำนักนโยบายและแผน. ส่วนติดตามประเมินผล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2546Other title: หนึ่งร้อยวัน มหาดไทย : บำบัดทุกข์ บำรุงสุข.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฮ7 ก13 (1).

ห้องสมุด:
120 ปี กรมการปกครอง / กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ; คณะทำงาน วิภาส ตรีประทีป ... [และคนอื่น ๆ].

by กรมการปกครอง | วิภาส ตรีประทีป.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กรม, 2555 [2012]Other title: หนึ่งร้อยยี่สิบปีกรมการปกครอง.Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฮ72 ก634 2555 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1746.ฮ72 ก634 2555 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1746.ฮ72 ก634 2555 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PLSC JQ 2012 606648 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: PLSC JQ 2012 606648 (1).

ห้องสมุด:
3 rūam phư̄a 3 sāng : krabūan kānrīanrū phư̄a sāng khwām prō̜ngdō̜ng khō̜ng khonnai chāt nai radap phư̄nthī / 3 ร่วม เพื่อ 3 สร้าง : กระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างความปรองดองของคนในชาติในระดับพื้นที่ / แผนงานส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติในระดับพื้นที่ กระทรวงมหาดไทย.

Krasūang Mahātthai. Phǣnngān Songsœ̄m Kānpokkhrō̜ng Rabō̜p Prachāthipatai ʻAn mī Phra Mahā Kasat Songpen Pramuk læ Kānthamrongwai sưng Sathābanlak khō̜ng Chāt nai Radap Phư̄nthī. by กระทรวงมหาดไทย. แผนงานส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติในระดับพื้นที่.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Sūan Yutthasāt dān Khwāmmankhong Phāinai Samnak Nayōbāi læ Phǣn Samnakngān Palat Krasūang Mahātthai, 2555 [2012] Publication: [กรุงเทพฯ] : ส่วนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงภายใน สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2555 [2012]Other title: Sām rūam phư̄a sām sāng : krabūankān rīanrū phư̄a sāng khwām prō̜ngdō̜ng khō̜ng khonnai chāt nai radap phư̄nthī Other title: สามร่วมเพื่อสามสร้าง : กระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างความปรองดองของคนในชาติในระดับพื้นที่.Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HN700.55.ฮ9ร7 ก123 2555 (1).

ห้องสมุด:
5 rō̜p Phonʻēk Praphāt Čhārusathīan / 5 รอบ พลเอกประภาส จารุเสถียร / [กระทรวงมหาดไทย].

Thailand. Krasūang Mahātthai. by กระทรวงมหาดไทย.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nakhō̜nlūang KrungthēpThonburī : Rōngphim Sūan Thō̜ngthin Krom Kānpokkhrō̜ng, 2515 [1972] Publication: นครหลวงกรุงเทพ ธนบุรี : โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง, 2515 [1972]Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: DS570.6.ป424 ก12 2515 (1). :

ห้องสมุด:
76 sēnthāng prawattisāt pan čhakkrayān phư̄a mǣ / 76 เส้นทางประวัติศาสตร์ปั่นจักรยานเพื่อแม่ / กระทรวงมหาดไทย.

Thailand. Krasūang Mahātthai. by กระทรวงมหาดไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Krasūang Mahātthai, 2558 [2015]. Publication: กรุงเทพฯ : กระทรวงมหาดไทย, 2558 [2015]Other title: Bike for Mom pan phư̄a mǣ. Other title: Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่..Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: GV1041 .ก135 2558 (1).

ห้องสมุด:
76 sēnthāng sirimongkhon pan čhakkrayān phư̄a phō̜ / 76 เส้นทางสิริมงคลปั่นจักรยานเพื่อพ่อ / กระทรวงมหาดไทย.

Thailand. Krasūang Mahātthai. by กระทรวงมหาดไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Krasūang Mahātthai, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : กระทรวงมหาดไทย, 2559 [2016]Other title: Čhetsip hok sēnthāng sirimongkhon pan čhakkrayān phư̄a phō̜ Other title: 76 sēnthāng sirimongkhon pan phư̄a phō̜ Other title: เจ็ดสิบหกเส้นทางสิริมงคลปั่นจักรยานเพื่อพ่อ | 76 เส้นทางสิริมงคลปั่นเพื่อพ่อ.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: GV1041 .ก136 2559 (1).

ห้องสมุด:
Kānprachum radap ratthamontrī hǣng ʻĒchīa wādūai kānlot khwāmsīang čhāk phai phibat khrang thī 6 : bot sarup phūbō̜rihān = ASIAN Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction / การประชุมระดับรัฐมนตรีแห่งเอเชียว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ 6 : บทสรุปผู้บริหาร = ASIAN Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction 6th / จัดโดย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย.

Krom Pō̜ngkan læ Banthao Sāthāranaphai. ASIAN Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction Bangkok) by กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | การประชุมระดับรัฐมนตรีแห่งเอเชียว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ 6 : 2557 : กรุงเทพฯ).

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Krom, 2557 [2014] Publication: [กรุงเทพฯ] : กรม, 2557 [2014]Other title: ASIAN Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction 6th.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2014 650327 (1).

ห้องสมุด:
Kānsưksā nǣothāng kānphatthanā ngān phatthanā chumchon / การศึกษาแนวทางการพัฒนางานพัฒนาชุมชน / [กองวิชาการและแผนงาน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ; ผู้จัดทำ พจนา สุจำนงค์ ... [และคนอื่น ๆ]].

Photčhanā Sučhamnong. Thailand. Krom Kānphatthanā Chumchon. Kō̜ng Wichākān læ Phǣnngān. by พจนา สุจำนงค์ | กรมการพัฒนาชุมชน. กองวิชาการและแผนงาน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Bō̜risat Bīthīʻētphrēt, 2551 [2008] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท บีทีเอสเพรส, 2551 [2008]Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HN700.55.ฮ9พ6 ก6415 2551 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
Khwāmsamret bon sēnthāng "čhāk rākyā sū rākkǣo" : kānčhatkān khwāmrū sū kānphatthanā ʻongkō̜n / ความสำเร็จบนเส้นทาง "จากรากหญ้าสู่รากแก้ว" : การจัดการความรู้สู่การพัฒนาองค์กร / [กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ; ผู้จัดทำ กู้เกียรติ ญาติเสมอ ... [และคนอื่น ๆ]].

Kūkīat Yātsamœ̄. Thailand. Krom Kānphatthanā Chumchon. by กู้เกียรติ ญาติเสมอ | กรมการพัฒนาชุมชน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Bō̜risat Suphatnin Phrinting Krup, 2552 [2009] Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัท สุภัชนิญค์ พริ้นติ้ง กรุ๊ป, 2552 [2009]Other title: Khwāmsamret bon sēnthāng čhāk rākyā sū rākkǣo Other title: ความสำเร็จบนเส้นทางจากรากหญ้าสู่รากแก้ว.Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.55.ฮ9พ6 ค564 2552 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: SOCY HN 2009 637615 (2).

ห้องสมุด:
Khūmư̄ læ nǣothāng patibat phư̄a penkān sœ̄msāng khwāmkhaočhai kīeokap rabop čhamnǣk tamnǣng khō̜ng khārātchakān sūan thō̜ngthin čhāk rabop sī pen rabop thǣng / คู่มือและแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบจำแนกตำแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่นจากระบบซีเป็นระบบแท่ง / โดย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย.

Thailand. Office of the Permanent Secretary for Interior. by สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Sathāban Thīprưksā Phư̄a Phatthanā Prasitthiphāp nai Rātchakān, 2559 [2016] Publication: นนทบุรี : สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ, 2559 [2016]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฮ13จ65 ค747 2559 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: JQ1746.ฮ13จ65 ค747 2559 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544