ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 921 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
6 เดือนการขับเคลื่อนคุณธรรมนำความรู้ ถึงครู ถึงเด็ก ถึงโรงเรียน ถึงประชาชน / กระทรวงศึกษาธิการ.

by กระทรวงศึกษาธิการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กระทรวง, 2550Other title: หกเดือนการขับเคลื่อนคุณธรรมนำความรู้ ถึงครู ถึงเด็ก ถึงโรงเรียน ถึงประชาชน.Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: L591 .ก314 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: L591 .ก314 (1).

ห้องสมุด:
6 เดือนที่มุ่งมั่นสานความฝันให้เป็นจริง / กระทรวงศึกษาธิการ.

by กระทรวงศึกษาธิการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กระทรวง, 2551Other title: หกเดือนที่มุ่งมั่นสานความฝันให้เป็นจริง.Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: L591 .ศ616 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: L591 .ศ616 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: L591 .ศ616 (2).

ห้องสมุด:
6 เดือนแห่งการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอาชีวศึกษาทศวรรษที่สอง [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] / สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

by สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2554 [2011]Other title: หกเดือนแห่งการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอาชีวศึกษาทศวรรษที่สอง.Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG1850 (1). :

6 เดือนแห่งการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอาชีวศึกษาทศวรรษที่สอง / สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

by สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2554 [2011]Other title: หกเดือนแห่งการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอาชีวศึกษาทศวรรษที่สอง.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LC1047.ท9 ก645 2554 (1).

ห้องสมุด:
6 เดือนแห่งการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา รวมพลังปัญญา / กระทรวงศึกษาธิการ.

by กระทรวงศึกษาธิการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กระทรวง, 2549Other title: หกเดือนแห่งการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา รวมพลังปัญญา.Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: LA1221 .ก125 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LA1221 .ก125 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LA1221 .ก125 (1).

ห้องสมุด:
6 ปีกับการปฏิรูปการศึกษา : รายงานการสัมมนา เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2548 ณ โรงแรมสยามซิตี กรุงเทพฯ / จัดโดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ; ผู้สรุป เรียบเรียง และจัดทำรายงาน สุรางค์ วีรกิจพาณิชย์, ณิชกมล ดวงมาลย์.

by การสัมมนาเรื่อง "6 ปีกับการปฏิรูปการศึกษา" (2548 : กรุงเทพฯ) | สุรางค์ วีรกิจพาณิชย์ | ณิชกมล ดวงมาลย์ | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา | สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548Other title: หกปีกับการปฏิรูปการศึกษา : รายงานการสัมมนา.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LA1221 .ก6835 (1).

ห้องสมุด:
9 นวัตกรรมทางการศึกษา.

by กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2526Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LB1028.3 .ศ66 (1).

ห้องสมุด:
12 ปีของพัฒนาการด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในประเทศไทย.

by กระทรวงศึกษาธิการ. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2527Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746 .ฮ84 (2).

ห้องสมุด:
25 ปี การวางแผนกระทรวงศึกษาธิการ / กองแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.

by กระทรวงศึกษาธิการ. กองแผนงาน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กอง, 2534Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LC71 .ย65 (1).

ห้องสมุด:
29 กันยายน 2524 27 ปี แห่งการสถาปนากรมการฝึกหัดครู.

by กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการฝึกหัดครู.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2524Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: L591.จ5 ก42 (1).

ห้องสมุด:
41 ปี กรมวิชาการ / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.

by กรมวิชาการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กรม, 2536Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: L591.จ5ก46 ก14 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: L591.จ5ก46 ก14 (1).

ห้องสมุด:
46 ปีทองของคุณภาพ.

by กระทรวงศึกษาธิการ. กรมอาชีวศึกษา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2530Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: L591 .จ54 (1).

ห้องสมุด:
100 ปี การฝึกหัดครูไทย / กรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ.

by กรมการฝึกหัดครู.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กรม, 2535Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: L591.จ5ก42 ก15 (2).

ห้องสมุด:
100 ปี หลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ปรมาจารย์ดนตรีไทย.

by กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2524Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: ML390 .ศ6 (1). :

ห้องสมุด:
121 ปี กระทรวงศึกษาธิการกับการศึกษาไทย : วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ 1 เมษายน 2556 / คณะผู้จัดทำ วินัย รอดจ่าย ... [และคนอื่น ๆ].

by กระทรวงศึกษาธิการ | วินัย รอดจ่าย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กระทรวง, [2556] [2013]Other title: หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดปีกระทรวงศึกษาธิการกับการศึกษาไทย.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: L591 .ศ6183 2556 (1).

ห้องสมุด:
Krabūankān læ khō̜ khon phop čhāk kān prachum sammanā chœ̄ng patibatkān phư̄a phatthanā rabop tittām trūat sō̜p læ pramœ̄n khunnaphāp kānsưksā khō̜ng sathān sưksā dōi phūsong khunnawut radap khēt phư̄nthī kānsưksā / กระบวนการและข้อค้นพบจากการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยผู้ทรงคุณวุฒิระดับเขตพื้นที่การศึกษา / สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ.

Samnakngān Khana Kammakān kānsưksā naphư̄n thān. Samnak thotsō̜p thāng kānsưksā. by สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. สำนักทดสอบทางการศึกษา.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnak, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2557 [2014]Availability: Available for loan (2)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LB2822.75 .ก446 2557 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: LB2822.75 .ก446 2557 (1).

ห้องสมุด:
Kānphatthanā phūnam kānplīanplǣng phư̄a rō̜ng rap kānkračhāi ʻamnāt / การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ.

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Kānsưksā khan Phư̄nthān. Sathāban Phatthanā Khrū Khanāčhān læ Bukkhalākō̜n thāng Kānsưksā. Thailand. Krasūang Sưksāthikān. by สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา | กระทรวงศึกษาธิการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nakhō̜n Pathom : Sathāban Phatthanā Khrū Khanāčhān læ Bukkhalākō̜n thāng Kānsưksā, 2550 [2007] Publication: นครปฐม : สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา, 2550 [2007]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LB2952.5 .ก645 2550 (1).

ห้องสมุด:
Kānwičhai rư̄ang kānwikhro̜ krabūankān læ māttrathān dān kānpramœ̄n khō̜ng kānkhatlư̄ak nakrīan læ sathānsưksā phư̄a rap rāngwan phrarātchathān radap kānsưksā khan phư̄nthān / การวิเคราะห์กระบวนการและมาตรฐานด้านการประเมินของการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : รายงานการวิจัย / สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ.

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Kānsưksā khan Phư̄nthān. Samnak Thotsō̜p Thāngkānsưksā. by สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. สำนักทดสอบทางการศึกษา.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnak, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2557 [2014]Availability: Available for loan (2)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: EDUC LB 2014 645570 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: LB3058.ท9 ก64 2557 (1).

ห้องสมุด:
Kānwičhai thāngkān sưksā. lem thī 4 / การวิจัยทางการศึกษา. เล่มที่ 4 / กองการวิจัย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.

Krasūang Sưksāthikān. Krom Wichākān. Kō̜ng Kānwičhai. by กระทรวงศึกษาธิการ. กรมวิชาการ. กองการวิจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Kō̜ng, 2503 [1960] Publication: [กรุงเทพฯ] : กอง, 2503 [1960]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 1960 670185 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544