ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 1019 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
20 ปีกรมส่งเสริมการเกษตร / กรส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

by กรมส่งเสริมการเกษตร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กรม, 2530Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: 143/31 (1).

ห้องสมุด:
50 ปีของสหกรณ์ในประเทศไทย.

by กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์สหกรณ์ขายส่งแห่งประเทศไทย, 2510Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD3552.5.ก4 ห6 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD3552.5.ก4 ห6 (3).

ห้องสมุด:
84 พรรษา เฉลิมพระบารมี 36 ปี ส.ป.ก. 6 มีนาคม 2554 / สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

by สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2554 [2011]Other title: แปดสิบสี่พรรษา เฉลิมพระบารมี 36 ปี ส.ป.ก. 6 มีนาคม 2554.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฮ5532 ก64 2554 (1).

ห้องสมุด:
110 ปี มุ่งสู่การบริหารจัดการน้ำอย่างสมดุล [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] / กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ; คณะทำงาน โกศล เทียนทองนุกูล ... [และคนอื่น ๆ].

by โกศล เทียนทองนุกูล | กรมชลประทาน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication: [กรุงเทพฯ] : กรม, 2555 [2012]Other title: หนึ่งร้อยสิบปีมุ่งสู่การบริหารจัดการน้ำอย่างสมดุล | 110 ปี 13 มิถุนายน 2555 ชลประทานงานเพื่อแผ่นดินไทย : มุ่งสู่การบริหารจัดการน้ำอย่างสมดุล.Availability: Available for reference (3)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG1972 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG1972 (1). :

ห้องสมุด:
114 ปีก้าวย่างสร้างสุขด้วยเศรษฐกิจพอเพียง [วีดิทัศน์] / กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อำนวยการผลิต ; พิธีกร วรฑา วัฒนะชยังกูร.

by วรฑา วัฒนะชยังกูร, ต. 2549 | กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : กระทรวง, 2549Other title: หนึ่งร้อยสิบสี่ปีก้าวย่างสร้างสุขด้วยเศรษฐกิจพอเพียง | หนึ่งร้อยสิบสี่ปีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 เมษายน 2549 | 114 ปีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 เมษายน 2549.Availability: Available for reference (4)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ก1476 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG .ก1476 (2). :

38 pī Samnakngān Kanpatirūp Thīdin Phư̄a Kasēttrakam 6 Mīnākhom 2556 / 38 ปี สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 6 มีนาคม 2556 / สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ; กองบรรณาธิการ อาทิตยา พองพรหม ... [และคนอื่น ๆ].

'Āthittayā Phō̜ngphrom. Samnakngān Kānpatirūp Thīdin Phư̄a Kasēttrakam. by อาทิตยา พองพรหม | สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Kānpatirūp Thīdin Phư̄a Kasēttrakam Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2556 [2013]Other title: Sāmsippǣt pī Samnakngān Kanpatirū Thīdin Phư̄a Kasēttrakam 6 Mīnākhom 2556 Other title: สามสิบแปดปี สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 6 มีนาคม 2556.Availability: Available for loan (4)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD1333.ท9 ก131 2556 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: IND HD 2013 663563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HD1333.ท9 ก131 2556 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD1333.ท9 ก131 2556 (1).

ห้องสมุด:
39 pī kanpatirūp thīdin kasēttrakō̜n rak thin yūkin yāng yangyư̄n / 39 ปี การปฏิรูปที่ดิน เกษตรกรรักษ์ถิ่น อยู่กินอย่างยั่งยืน / สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

Thailand. Samnakngān Kanpatirūp Thīdin Phư̄a Kasēttrakam. by สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2557 [2014]Other title: Sām sip kao pī kanpatirūp thīdin kasēttrakō̜n rak thin yūkin yāng yangyư̄n Other title: สามสิบเก้าปี การปฏิรูปที่ดิน เกษตรกรรักษ์ถิ่น อยู่กินอย่างยั่งยืน.Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: IND HD 2014 630019 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: HD1333.ท9 ก1313 2557 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD1333.ท9 ก1313 2557 (1).

ห้องสมุด:
Kānčhatkhēt sakkayaphāp kānphalit khāo čhangwat Chīang Mai / การจัดเขตศักยภาพการผลิตข้าว จังหวัดเชียงใหม่ / ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ; ผู้ดำเนินการ กิ่งแก้ว คุณเขต ... [และคนอื่น ๆ].

Kingkǣo Khunkhēt. Sūnwičhai Khāo Chīang Mai. by กิ่งแก้ว คุณเขต | ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Rōngphim Chumnum Sahakō̜n Kānkasēt hǣng Prathēt Thai, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2556 [2013]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: AGRI SB 2013 638341 (1).

ห้องสมุด:
Kānčhat khēt sakkayaphāp kānphalit khāo čhangwat Nonthaburī lae Krung Thēp / การจัดเขตศักยภาพการผลิตข้าว จังหวัดนนทบุรีและกรุงเทพฯ / ศูนย์วิจัยข้าว กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ; ผู้ดำเนินการ กิ่งแก้ว คุณเขต ... [และคนอื่น ๆ].

Kingkaew Khunkhēt. Krom Kānkhāo. by กิ่งแก้ว คุณเขต | กรมการข้าว.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Rōngphim Chumnum Sahakō̜n Kānkasēt hǣng Prathēt Thai, 2554 [2011] Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2554 [2011]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: AGRI SB 2011 663798 (1).

ห้องสมุด:
Kānčhatkhēt sakkayaphāp kānphalit khāo čhangwat Lampāng / การจัดเขตศักยภาพการผลิตข้าว จังหวัดลำปาง / ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ; ดำเนินการ พรรณี จิตตา ... [และคนอื่น ๆ].

Pannī Čhittā. Sūnwičhai Khāo Chīang Mai. by พรรณี จิตตา | ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Chumnum Kānkasēt læ Sahakō̜n hǣng Prathēt Thai Čhamkat, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : ชุมนุมการเกษตรและสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด, 2557 [2014]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: AGRI SB 2014 638335 (1).

ห้องสมุด:
Kāntittām pramœ̄nphon phǣn fư̄nfū læ yīeoyā phū dai rap phonkrathop čhāk sathānakān ʻuthokkaphai dān kānkasēt pī 2554 / การติดตามประเมินผล แผนฟื้นฟูและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยด้านการเกษตร ปี 2554 / คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

Khana Kammakān Tittām Rēngrat Kāndamnœ̄n Ngān Tām Phǣn Fư̄nfū læ Yīaoyā Phū Dai Rap Phonkrathop Čhāk Sathānakān ʻUthokkaphai dān Kānkasēt. Samnakngān Sētthakit Kānkasēt. Sūn Pramœ̄nphon. by คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยด้านการเกษตร | สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. ศูนย์ประเมินผล.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Sūn Pramœ̄nphon Samnakngān Sētthakit Kānkasēt, [2555] [2012] Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, [2555] [2012]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV555.ท9 ก62 2555 (1).

ห้องสมุด:
Kānplīanplǣng khrōngsāng prachākō̜n læ rǣngngān kasēt / การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและแรงงานเกษตร / สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

Thailand. Samnak Wičhai Sētthakit Kānkasēt. by สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Samnak, 2552 [2009] Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2552 [2009]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: IND HD 2009 664774 (1).

ห้องสมุด:
Kānprǣrūp satnam / การแปรรูปสัตว์น้ำ / เรียบเรียง กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

Krom Pramong. Kō̜ng Phatthanā ʻUtsāhakam Satnam by กรมประมง. กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Ngān ʻĒkkasān Kham Nænam Fāi Phœ̄iphrǣ læ Prachāsamphan Kō̜ng Songsœ̄m Kānpramong Krom Pramong, 2536 [1993] Publication: [กรุงเทพฯ] : งานเอกสารคำแนะนำ ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองส่งเสริมการประมง กรมประมง, 2536 [1993]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 1993 670092 (1).

ห้องสมุด:
Kānpho̜līang plādukbikʻui / การเพาะเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย / กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

Thailand. Krom Pramong. by กรมประมง.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Krom, [2532?] [1989?] Publication: [กรุงเทพฯ] : กรม, [2532?] [1989?]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 1989 670179 (1).

ห้องสมุด:
Kān pho̜ līang Hō̜ināngrom / การเพาะเลี้ยงหอยนางรม / กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ; คณะทำงานจัดทำคู่มือ ทรงชัย สหวัชรินทร์ ... [และคนอื่น ๆ].

Songchai Sahavacharin. Krom Pramong. by ทรงชัย สหวัชรินทร์ | กรมประมง.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Krom, 2536 [1993] Publication: กรุงเทพฯ : กรม, 2536 [1993]Other title: Khūmư̄ kān pho̜ līang Hō̜ināngrom Other title: คู่มือการเพาะเลี้ยงหอยนางรม.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 1993 670094 (1).

ห้องสมุด:
Kānlīang kop / การเลี้ยงกบ / กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Thailand. Krom Pramong. by กรมประมง.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Krom, [2535?] [1992?] Publication: กรุงเทพฯ : กรม, [2535?] [1992?]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 1992 670171 (1).

ห้องสมุด:
Kasēttrakam tām rō̜i yukhonlabāt : phūmkhumkan prachārāt thī yangyư̄n / เกษตรกรรมตามรอยยุคลบาท : ภูมิคุ้มกันประชาราษฎร์ที่ยั่งยืน / ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

Thailand. Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n. Sūn Prasānngān Khrōngkān ʻAn Nư̄ang Mā Čhāk Phrarātchadamri. by กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Sūn, 2556 [2013] Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2556 [2013]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.3.ภ7 ก675 2556 (1).

ห้องสมุด:
Khamtō̜p phư̄a chīčhǣng tō̜ khō̜sanœ̄nǣ khō̜ng Khana Kammakān Singwǣtlō̜m hǣng Chāt tō̜ kānsưksā phonkrathop singwǣtlō̜m Khrōngkān Phatthanā Phư̄nthī Lumnam Pākphanang ʻannư̄ang māčhāk phrarātchadamri / คำตอบเพื่อชี้แจงต่อข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติต่อการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ / กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ; เสนอโดย บริษัท พอล คอนซัลแตนท์ จำกัด, บริษัท เซ้าท์อี๊สเอเซียเทคโนโลยี่ จำกัด, บริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัด.

Thailand. Krom Chonlaprathān. Bō̜risat Phō̜n Khō̜nsantǣn. Bō̜risat Saoʻīt ʻĒsīa Thēknōlōyī. Bō̜risat Khrīʻēthīp Theknōlōyī. by กรมชลประทาน | บริษัทพอลคอนซัลแตนท์ | บริษัทเซ้าท์อี๊สเอเซียเทคโนโลยี่ | บริษัทครีเอทีฟ เทคโนโลยี.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Krom, 2538 [1995] Publication: [กรุงเทพฯ] : กรม, 2538 [1995]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: ENGIN TD 1995 670219 (1).

ห้องสมุด:
Khamniyām khō̜ mūn sathiti kānkasēt / คำนิยาม ข้อมูลสถิติการเกษตร / ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

Samnakngān sētthakit kān kasēt. Sūn sārasonthēt kān kasēt. by สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. ศูนย์สารสนเทศการเกษตร.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Sūn, 2557 [2014] Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2557 [2014]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: S411 .ค63 2557 (1).

ห้องสมุด:
Khūmư̄ kānčhatkān ʻinsīyawatthu phư̄a prapprung bamrung din læ phœ̄m khwāmʻudomsombūn khō̜ng din / คู่มือการจัดการอินทรียวัตถุเพื่อปรับปรุงบำรุงดินและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน / จัดทำโดย สำนักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ; [กองบรรณาธิการ สุภาพร จันรุ่งเรือง ... [และคนอื่น ๆ]].

Suphāphǭn Čhanrungrư̄ang. Thailand. Krom Phatthanā Thīdin. Kō̜ng Theknōlōyī Chīwaphāp thāng Din. by สุภาพร จันรุ่งเรือง | กรมพัฒนาที่ดิน. กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Samnak, 2551 [2008] Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2551 [2008]Other title: Kānčhatkān ʻinsīyawatthu phư̄a prapprung bamrung din læ phœ̄m khwāmʻudomsombūn khō̜ng din Other title: การจัดการอินทรียวัตถุเพื่อปรับปรุงบำรุงดินและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: S654 .ค74 2551 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: S654 .ค74 2551 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544