ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 413 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Thīralưk nai ʻōkāt thī Somdet Phrathēprattanarātchasuda ... Sayāmbō̜rommarātchakumārī sadet phrarātchadamnœ̄n phrarātchathān phlœ̄ng sop nāng Ngāmchœ̄t ʻAnirutthēwā. ที่ระลึกในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเพลิงศพ นางงามเฉิด อนิรุทธเทวา.

Vajiravudh, King of Siam, by มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2423-2468.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: [Mǭ.Pǭ.Thǭ. : Mǭ.Pǭ.Phǭ.], 2557 [2014] Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2557 [2014]Other title: Ngāmchœ̄t ʻAnirutthēwā Other title: งามเฉิด อนิรุทธเทวา.Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 2014 632728 (1). :

ห้องสมุด:
Pramukkulānusō̜n. ประมุขกุลานุสรณ์.

Vajiravudh, King of Siam, Phromprasāt, khun. by มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2423-2468 | พรมประศาสน์, ขุน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: ʻUbon Rātchathānī : ʻIsān Kānphim, 2531 [1988] Publication: อุบลราชธานี : อิสาณการพิมพ์, 2531 [1988]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 1988 687355 (1).

ห้องสมุด:
Rāmmakīan botrō̜ng læ botphāk / รามเกียรติ์ บทร้องและบทพากย์ / พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว.

Vajiravudh, King of Siam, by มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2423-2468.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Mǭ.Pǭ.Thǭ. : Mǭ.Pǭ.Phǭ.], 2464 [1921] Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2464 [1921]Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: LANG&LIT PL 1921 652085 (1). :

ห้องสมุด:
ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Khun Tamrūat ʻĒk Phra Mahāthēpkasatsamuha (Nư̄ang Sākharik). อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ ขุนตำรวจเอก พระมหาเทพกษัตรสมุห (เนื่อง สาคริก).

Vajiravudh, King of Siam, Wō̜rachāt Mīchūbot. by มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2423-2468 | วรชาติ มีชูบท.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Rōngphim Sāraban Thahān Rư̄a, 2541 [1998] Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์สารบรรณทหารเรือ, 2541 [1998]Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1998 694236 (1). :

ห้องสมุด:
ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phon Thō Fư̄a Ritthākhanī na chāpanasathān Kō̜ngthap Bok Wat Sōmmanatwihān Wanʻāthit thī 12 Kumphāphan 2555. อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พลโท เฟื้อ ฤทธาคนี ณ ฌาปนสถานกองทัพบก วัดโสมนัสวิหาร วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2555.

Vajiravudh, King of Siam, by มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2423-2468.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜., 2555] [2012] Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2555] [2012]Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 2012 646313 (1). :

ห้องสมุด:
ʻAnusō̜n nư̄ang nai phithī phrarātchathān phlœ̄ng sop rō̜sō̜. Watthanā Burakasikǭn. อนุสรณ์เนื่องในพิธีพระราชทานเพลิงศพ รศ. วัฒนา บุรกสิกร.

Watthanā Burakasikǭn, Vajiravudh, King of Siam, by วัฒนา บุรกสิกร, 2473-2544 | มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2423-2468.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Rōngphim Chūanphim, 2544 [2001] Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2544 [2001]Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for LoanCall number: CRE 2001 642257 (1). :

ห้องสมุด:
100 pī Songkhrām Lōk Khrang thī 1 : phrarātchaniphon ʻan nư̄ang dūai ngān phrarātchasongkhrām na Thawīp Yurōp. Lēm 1 / 100 ปีสงครามโลกครั้งที่ 1 : พระราชนิพนธ์อันเนื่องด้วยงานพระราชสงคราม ณ ทวีปยุโรป. เล่ม 1 / [พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว] ; บรรณาธิการ สนธิ เตชานันท์.

Vajiravudh, King of Siam, Sonthi Tētchānan. Mūnnithi Phrabō̜rommarāchānusō̜n Phrabāt Somdet Phra Mongkutklao Čhaoyūhūa. by มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2423-2468 | สนธิ เตชานันท์ | มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Mūnnithi Phrabō̜rommarāchānusō̜n Phrabāt Somdet Phra Mongkutklao Čhaoyūhūa nai Phrabō̜rommarāchūpatham, 2560 [2017] Publication: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์, 2560 [2017]Other title: Nưng rō̜i pī Songkhrām Lōk Khrang thī 1 : phrarātchaniphon ʻan nư̄ang dūai ngān phrarātchasongkhrām na Thawīp Yurōp. Other title: Phrarātchaniphon ʻan nư̄ang dūai ngān phrarātchasongkhrām na Thawīp Yurōp. Other title: หนึ่งร้อยปีสงครามโลกครั้งที่ 1 : พระราชนิพนธ์อันเนื่องด้วยงานพระราชสงคราม ณ ทวีปยุโรป. | พระราชนิพนธ์อันเนื่องด้วยงานพระราชสงคราม ณ ทวีปยุโรป..Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS582.6 .ม195 2560 ล. 1 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS582.6 .ม195 2560 ล. 1 (2).

ห้องสมุด:
100 pī Songkhrām Lōk Khrang thī 1 : phrarātchaniphon ʻan nư̄ang dūai ngān phrarātchasongkhrām na Thawīp Yurōp. Lēm 2 / 100 ปีสงครามโลกครั้งที่ 1 : พระราชนิพนธ์อันเนื่องด้วยงานพระราชสงคราม ณ ทวีปยุโรป. เล่ม 2 / [พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว] ; บรรณาธิการ สนธิ เตชานันท์.

Vajiravudh, King of Siam, Sonthi Tētchānan. Mūnnithi Phrabō̜rommarāchānusō̜n Phrabāt Somdet Phra Mongkutklao Čhaoyūhūa. by มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2423-2468 | สนธิ เตชานันท์ | มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Mūnnithi Phrabō̜rommarāchānusō̜n Phrabāt Somdet Phra Mongkutklao Čhaoyūhūa nai Phrabō̜rommarāchūpatham, 2560 [2017] Publication: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์, 2560 [2017]Other title: Nưng rō̜i pī Songkhrām Lōk Khrang thī 1 : phrarātchaniphon ʻan nư̄ang dūai ngān phrarātchasongkhrām na Thawīp Yurōp. Other title: Phrarātchaniphon ʻan nư̄ang dūai ngān phrarātchasongkhrām na Thawīp Yurōp. Other title: หนึ่งร้อยปีสงครามโลกครั้งที่ 1 : พระราชนิพนธ์อันเนื่องด้วยงานพระราชสงคราม ณ ทวีปยุโรป. | พระราชนิพนธ์อันเนื่องด้วยงานพระราชสงคราม ณ ทวีปยุโรป..Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS582.6 .ม195 2560 ล. 2 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS582.6 .ม195 2560 ล. 2 (2).

ห้องสมุด:
100 pī Songkhrām Lōk Khrang thī 1 : phrarātchaniphon ʻan nư̄ang dūai ngān phrarātchasongkhrām na Thawīp Yurōp. Lēm 3 / 100 ปีสงครามโลกครั้งที่ 1 : พระราชนิพนธ์อันเนื่องด้วยงานพระราชสงคราม ณ ทวีปยุโรป. เล่ม 3 / [พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว] ; บรรณาธิการ สนธิ เตชานันท์.

Vajiravudh, King of Siam, Sonthi Tētchānan. Mūnnithi Phrabō̜rommarāchānusō̜n Phrabāt Somdet Phra Mongkutklao Čhaoyūhūa. by มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2423-2468 | สนธิ เตชานันท์ | มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Mūnnithi Phrabō̜rommarāchānusō̜n Phrabāt Somdet Phra Mongkutklao Čhaoyūhūa nai Phrabō̜rommarāchūpatham, 2560 [2017] Publication: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์, 2560 [2017]Other title: Nưng rō̜i pī Songkhrām Lōk Khrang thī 1 : phrarātchaniphon ʻan nư̄ang dūai ngān phrarātchasongkhrām na Thawīp Yurōp. Other title: Phrarātchaniphon ʻan nư̄ang dūai ngān phrarātchasongkhrām na Thawīp Yurōp. Other title: หนึ่งร้อยปีสงครามโลกครั้งที่ 1 : พระราชนิพนธ์อันเนื่องด้วยงานพระราชสงคราม ณ ทวีปยุโรป. | พระราชนิพนธ์อันเนื่องด้วยงานพระราชสงคราม ณ ทวีปยุโรป..Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS582.6 .ม195 2560 ล. 3 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS582.6 .ม195 2560 ล. 3 (2).

ห้องสมุด:
100 pī Songkhrām Lōk Khrang thī 1 : phrarātchaniphon ʻan nư̄ang dūai ngān phrarātchasongkhrām na Thawīp Yurōp. Lēm 4 / 100 ปีสงครามโลกครั้งที่ 1 : พระราชนิพนธ์อันเนื่องด้วยงานพระราชสงคราม ณ ทวีปยุโรป. เล่ม 4 / [พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว] ; บรรณาธิการ สนธิ เตชานันท์.

Vajiravudh, King of Siam, Sonthi Tētchānan. Mūnnithi Phrabō̜rommarāchānusō̜n Phrabāt Somdet Phra Mongkutklao Čhaoyūhūa. by มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2423-2468 | สนธิ เตชานันท์ | มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Mūnnithi Phrabō̜rommarāchānusō̜n Phrabāt Somdet Phra Mongkutklao Čhaoyūhūa nai Phrabō̜rommarāchūpatham, 2560 [2017] Publication: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์, 2560 [2017]Other title: Nưng rō̜i pī Songkhrām Lōk Khrang thī 1 : phrarātchaniphon ʻan nư̄ang dūai ngān phrarātchasongkhrām na Thawīp Yurōp. Other title: Phrarātchaniphon ʻan nư̄ang dūai ngān phrarātchasongkhrām na Thawīp Yurōp. Other title: หนึ่งร้อยปีสงครามโลกครั้งที่ 1 : พระราชนิพนธ์อันเนื่องด้วยงานพระราชสงคราม ณ ทวีปยุโรป. | พระราชนิพนธ์อันเนื่องด้วยงานพระราชสงคราม ณ ทวีปยุโรป..Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS582.6 .ม195 2560 ล. 4 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS582.6 .ม195 2560 ล. 4 (2).

ห้องสมุด:
100 pī Songkhrām Lōk Khrang thī 1 : phrarātchaniphon ʻan nư̄ang dūai ngān phrarātchasongkhrām na Thawīp Yurōp. Lēm 5 / 100 ปีสงครามโลกครั้งที่ 1 : พระราชนิพนธ์อันเนื่องด้วยงานพระราชสงคราม ณ ทวีปยุโรป. เล่ม 5 / [พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว] ; บรรณาธิการ สนธิ เตชานันท์.

Vajiravudh, King of Siam, Sonthi Tētchānan. Mūnnithi Phrabō̜rommarāchānusō̜n Phrabāt Somdet Phra Mongkutklao Čhaoyūhūa. by มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2423-2468 | สนธิ เตชานันท์ | มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Mūnnithi Phrabō̜rommarāchānusō̜n Phrabāt Somdet Phra Mongkutklao Čhaoyūhūa nai Phrabō̜rommarāchūpatham, 2560 [2017] Publication: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์, 2560 [2017]Other title: Nưng rō̜i pī Songkhrām Lōk Khrang thī 1 : phrarātchaniphon ʻan nư̄ang dūai ngān phrarātchasongkhrām na Thawīp Yurōp. Other title: Phrarātchaniphon ʻan nư̄ang dūai ngān phrarātchasongkhrām na Thawīp Yurōp. Other title: หนึ่งร้อยปีสงครามโลกครั้งที่ 1 : พระราชนิพนธ์อันเนื่องด้วยงานพระราชสงคราม ณ ทวีปยุโรป. | พระราชนิพนธ์อันเนื่องด้วยงานพระราชสงคราม ณ ทวีปยุโรป..Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS582.6 .ม195 2560 ล. 5 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS582.6 .ม195 2560 ล. 5 (2).

ห้องสมุด:
100 pī Songkhrām Lōk Khrang thī 1 : phrarātchaniphon ʻan nư̄ang dūai ngān phrarātchasongkhrām na Thawīp Yurōp. Lēm 6 / 100 ปีสงครามโลกครั้งที่ 1 : พระราชนิพนธ์อันเนื่องด้วยงานพระราชสงคราม ณ ทวีปยุโรป. เล่ม 6 / [พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว] ; บรรณาธิการ สนธิ เตชานันท์.

Vajiravudh, King of Siam, Sonthi Tētchānan. Mūnnithi Phrabō̜rommarāchānusō̜n Phrabāt Somdet Phra Mongkutklao Čhaoyūhūa. by มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2423-2468 | สนธิ เตชานันท์ | มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Mūnnithi Phrabō̜rommarāchānusō̜n Phrabāt Somdet Phra Mongkutklao Čhaoyūhūa nai Phrabō̜rommarāchūpatham, 2560 [2017] Publication: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์, 2560 [2017]Other title: Nưng rō̜i pī Songkhrām Lōk Khrang thī 1 : phrarātchaniphon ʻan nư̄ang dūai ngān phrarātchasongkhrām na Thawīp Yurōp. Other title: Phrarātchaniphon ʻan nư̄ang dūai ngān phrarātchasongkhrām na Thawīp Yurōp. Other title: หนึ่งร้อยปีสงครามโลกครั้งที่ 1 : พระราชนิพนธ์อันเนื่องด้วยงานพระราชสงคราม ณ ทวีปยุโรป. | พระราชนิพนธ์อันเนื่องด้วยงานพระราชสงคราม ณ ทวีปยุโรป..Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS582.6 .ม195 2560 ล. 6 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS582.6 .ม195 2560 ล. 6 (2).

ห้องสมุด:
The Spanish coronation = Le couronnement Espagnol = Rāchāphisēk Phračhao Krung Sapēn / The Spanish coronation = Le couronnement Espagnol = ราชาภิเษกพระเจ้ากรุงสเปน / [พระราชนิพนธ์ภาษาอังกฤษในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ; สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ทรงแปลเป็นภาษาฝรั่งเศส ; หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล แปลเป็นภาษาไทย].

Vajiravudh, King of Siam, Kanlayāniwatthanā, Princess, granddaughter of Chulalongkorn, King of Siam, Pin Mālākun, M.L., Thailand. Krom Sinlapākō̜n. by มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2423-2468 | กัลยาณิวัฒนา, สมเด็จฯ เจ้าฟ้า, 2466-2551 | ปิ่น มาลากุล, ม.ล, 2446-2538 | กรมศิลปากร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Krom Sinlapākō̜n, 2550 [2007] Publication: [กรุงเทพฯ] : กรมศิลปากร, 2550 [2007]Other title: Rāchāphisēk Phračhao Krung Sapēn Other title: Couronnement Espagnol | ราชาภิเษกพระเจ้ากรุงสเปน.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DP234 .ม227 2550ข (2).

ห้องสมุด:
Klō̜n phlēngyāo nirāt rư̄ang rop Phamā thī Thādindǣng / กลอนเพลงยาวนิราศ เรื่องรบพม่าที่ท่าดินแดง / พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 1.

Phutthayō̜tfā Čhulālōk, King of Siam, Vajiravudh, King of Siam, Sunthō̜n Phū, Damrongrāchānuphāp, Prince, son of Mongkut, King of Siam, by พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก, พระบาทสมเด็จพระ, 2279-2352 | สุนทรภู่, 2329-2398 | ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา, 2405-2486 | มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2423-2468.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Mǭ.Pǭ.Thǭ. : Mǭ.Pǭ.Phǭ.], 2464 [1921] Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2464 [1921]Other title: Nirāt Thādindǣng Other title: นิราศท่าดินแดง.Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: LANG&LIT PL 1921 652205 (1). :

ห้องสมุด:
Kan pūai / กันป่วย / พระบาทสมเด็จ พระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ ทรงพระราชนิพนธ์.

Vajiravudh, King of Siam, by มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2423-2468.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Phra Nakhǭn] : Rōngphim Sayām Bannakit, [2490?] [1947?] Publication: [พระนคร] : โรงพิมพ์สยามบรรณกิจ, [2490?] [1947?]Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: MED QT 1947 650983 (1). :

ห้องสมุด:
Kutsalōbāi / กุศโลบาย / โดย ศรีอยุธยา.

Vajiravudh, King of Siam, by มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2423-2468.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nakhō̜n Pathom : Rōngphim Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n, [2556] [2013] Publication: นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, [2556] [2013]Other title: Nangsư̄ thīralư̄k nai wan Somdetphramahāthīrarātčhao25 Phrưtsačhikāyon 2556 Other title: หนังสือที่ระลึกในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 25 พฤศจิกายน 2556.Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4209.2.ม2 ก7 2556 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PL4209.2.ม2 ก7 2556 (1).

ห้องสมุด:
Kutsalōbāi / กุศโลบาย / [ของ รอเบอร์ต มาร์แชล] ; พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์ [แปล].

Marshall, Robert, Vajiravudh, King of Thailand, Mūnnithi Phetcharattana-Suwatthanā. by มาร์แชล, โรเบิร์ต, ค.ศ. 1863-1910 | มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2423-2468 | มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Mūnnithi Phetcharattana-Suwatthanā, 2557 [2014] Publication: [กรุงเทพ] : มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา, 2557 [2014]Other title: Kutsalōbāi : lakhō̜n phūt 3 ʻong Other title: กุศโลบาย : ลครพูด 3 องก์.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PR6025.ม63ร54 ม22 2557 (1). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for LoanCall number: CRE 2014 637000 (1).

ห้องสมุด:
Khwāmdī mī chai / ความดีมีไชย / [พระขรรค์เพ็ชร].

Vajiravudh, King of Siam, by มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2423-2468.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜., 2451?] [1908?] Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2451?] [1908?]Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: PL4209.ม2 ค48 2451 (1). :

ห้องสมุด:
Khūmư̄ phrarātchaniphon Phrabāt Somdet Phra Mongkutklao Čhaoyuhūa laksūt trīamʻudomsưksā / คู่มือพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว หลักสูตร์เตรียมอุดมศึกษา / รวบรวมโดย แปลก สนธิรักษ์, เจริญ อินทรเกษตร, สวัสดิ์ พินิจจันทร์.

Plǣk Sonthirak, Vajiravudh, King of Siam, Čharœ̄n 'Intharakasēt. Sawat Phinitčhan. by แปลก สนธิรักษ์, 2452-2534 | มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2423-2468 | เจริญ อินทรเกษตร | สวัสดิ์ พินิจจันทร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Praphātton, 2490 [1947] Publication: กรุงเทพฯ : ประพาศต้น, 2490 [1947]Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: LANG&LIT PL 1947 652038 (1). :

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544