ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 2401 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
"ข่าวโทรทัศน์ที่มีคุณค่าถูกใจประชาไทย" / [จัดโดย] คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by สัมมนาทางวิชาการเรื่อง "ข่าวโทรทัศน์ที่มีคุณค่าถูกใจประชาไทย" (2535 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2536Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN1992.8.ข6 ส64 (1), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: PN1992.8.ข6 ส64 (1).

ห้องสมุด:
"คุณภาพชีวิตของคนเมืองหลวง" / [จัดโดย] มหาวิทยาลัยมหิดล.

by การประชุมวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ครั้งที่ 1 : 2533 : มหาวิทยาลัยมหิดล) | มหาวิทยาลัยมหิดล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นครปฐม] : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2533Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.58.ก4 ก65 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HN700.58.ก4 ก65 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HN700.58.ก4 ก65 (1).

ห้องสมุด:
[Mary Shelly's Frankenstein [วิดีทัศน์] : เสวนาภาพยนตร์] / [วิทยากร] ธเนศ วงศ์ยานนาวา ; [จัดโดย] สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by ธเนศ วงศ์ยานนาวา, 2500- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักหอสมุด.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์บริการสื่อการศึกษา, 2547 [2004]Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: VTG103 (1). :

[กฐินพระราชทานทอด ณ วัดเจษฎาราม] [วีดิทัศน์] / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์บริการสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2531Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: VTG .ก363 (1). :

[กระบวนการสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์] [วีดิทัศน์] : การประชุมประชาคมสำนักหอสมุด / สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by การประชุมประชาคมสำนักหอสมุด ตามกระบวนการสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุด (2552 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักหอสมุด.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2552Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG362 (1). :

[การกำกับดูแลการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ] [วิดีทัศน์] / โดย พรายพล คุ้มทรัพย์ ; [จัดโดย]โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by พรายพล คุ้มทรัพย์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์บริการสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544 [2001]Other title: การกำกับดูแล.Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: VTG85 (2). :

[การกำกับดูแลที่ดี [วิดีทัศน์] = Good governance] / โดย วรภัทร โตธนะเกษม ; [จัดโดย] โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by วรภัทร โตธนะเกษม | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์บริการสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544Other title: Good governance.Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: VTG74 (2). :

[การขนย้ายหนังสือ หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ (รังสิต) วันที่ 22 พฤษภาคม 2545 เวลา 9.00-16.00 น.] [วีดิทัศน์] / สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักหอสมุด.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์บริการสื่อการศึกษา, 2545Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: VTG .ก64233 (1). :

[การใช้ระบบจัดเก็บข้อมูล e-learning center [วีดิทัศน์] : การบรรยายและสาธิต] / [โดย] บริษัท Telesat ; [จัดโดย] สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by บริษัทเทเลแซท | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักหอสมุด.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์บริการสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543 [2000]Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: VTG181 (1). :

[การตีผังสร้างโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 24 มกราคม 2529] [วีดิทัศน์] / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์บริการสื่อการศึกษา, 2529Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: VTG .ก6426 (1). :

[การนำเสนอข้อมูลจากสถิติผู้ใช้บริการห้องสมุด] [วิดีทัศน์] / [จัดโดย] ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; [วิทยากร] นฤตย์ นิ่มสมบุญ.

by นฤตย์ นิ่มสมบุญ, 2503- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักหอสมุด. ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาห้องสมุด.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์บริการสื่อการศึกษา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2545?] [2002]Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: VTG95 (1). :

[การประชุมปรึกษาหารือกรณีขยายการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีไปศูนย์รังสิต] [วีดิทัศน์] / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์บริการสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: VTG .ก64375 (2). :

[การปรับเปลี่ยนอายุเวลาจารึกสุโขทัยหลักที่ 1] [วิดีทัศน์] / พิริยะ ไกรฤกษ์ วิทยากร ; [จัดโดย] โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by พิริยะ ไกรฤกษ์, 2485- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์บริการสื่อการศึกษา, 2547 [2004]Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: VTG162 (1). :

[การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ กิจการด้านพลังงานสาขาน้ำมัน] [วิดีทัศน์] / โดย นที ทับมณี ; [จัดโดย] โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by นที ทับมณี | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์บริการสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544 [2001]Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: VTG90 (2). :

[การแปรรูปรัฐวิสาหกิจกิจการด้านพลังงานสาขาไฟฟ้า] [วิดีทัศน์] / โดย นฤภัทร อมรโฆษิต ; โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by นฤภัทร อมรโฆษิต | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: กรุงเทพฯ : โครงการ, 2544Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: VTG .น466ก64 (2). :

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544