ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 5614 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
"ข่าวโทรทัศน์ที่มีคุณค่าถูกใจประชาไทย" / [จัดโดย] คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by สัมมนาทางวิชาการเรื่อง "ข่าวโทรทัศน์ที่มีคุณค่าถูกใจประชาไทย" (2535 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2536Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN1992.8.ข6 ส64 (1), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: PN1992.8.ข6 ส64 (1).

ห้องสมุด:
"ทศวรรษแห่งการพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2536-2546" : การประชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทย ครั้งที่ 1 วันที่ 8-9 ธันวาคม พ.ศ. 2536 ณ หอประชุม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / จัดโดย กระทรวงสาธารณสุข ... [และคนอื่นๆ] ; กองบรรณาธิการ พรเพ็ญ เปรมโยธิน ... [และคนอื่นๆ].

by การประชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทย (ครั้งที่ 1 : 2536 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) | พรเพ็ญ เปรมโยธิน | กระทรวงสาธารณสุข.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทย ครั้งที่ 1, 2537Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QV21 .ก643 (1).

ห้องสมุด:
[Study project for developing the economic valuation of forests : research report] = โครงการการศึกษาและพัฒนาการประเมินค่าทางเศรษฐศาสตร์ของป่าไม้ : รายงานฉบับสมบูรณ์ / หัวหน้าโครงการ คุณหญิงสุธาวัลย์ เสถียรไทย.

by Suthawan Sathirathai, 1958- | Chulalongkorn University. Centre for Ecological Economics.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [Bangkok] : ศูนย์เศรษฐศาสตร์นิเวศ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543, [2000]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: SD551 .S88 V. 1 (2).

ห้องสมุด:
[การถวายฎีกาในหลวงของหลวงตามหาบัว] [วีดิทัศน์] / อำนวยการผลิตโดย บริษัท ไทยเดย์ ด็อท คอม จำกัด ; ผู้ดำเนินรายการ สนธิ ลิ้มทองกุล, สโรชา พรอุดมศักดิ์. เหตุที่องค์หลวงตามหาบัวถวายฎีกาในหลวง : ประชุมสงฆ์ ณ วัดป่าบ้านตาด วันที่ 4 มี.ค. 48.

by สนธิ ลิ้มทองกุล | สโรชา พรอุดมศักดิ์ | พระมหาบัว ญาณสัมปันโน, 2456-2554- | บริษัทไทยเดย์ ด็อท คอม.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2548Availability: Available for reference (11)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ก64226 (4), Sanya Dharmasakti Library Not for loanCall number: CDG .ก64226 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG .ก64226 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Not for loanCall number: CDG .ก64226 (2). :

[นักกฎหมายที่ดี ; และ, ศิลปทางกฎหมาย] / ธานินทร์ กรัยวิเชียร ; ถอดความเป็นภาษาไทย โดย สถิตย์ เล็งไธสง.

by ธานินทร์ กรัยวิเชียร, 2470- | สถิตย์ เล็งไธสง, 2474-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทธรรมสาร จำกัด, [2538?]Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: K123 .ธ63 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: K123 .ธ63 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K123 .ธ63 (5).

ห้องสมุด:
[ระบบประกันสังคมและคุณภาพชีวิตของไทย] [วิดีทัศน์] : [ภาพสะท้อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม : การสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2546 ครั้งที่ 26] / จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์. การสัมมนาทางวิชาการ (ครั้งที่ 26 : 2546) | นิพนธ์ พัวพงศกร, 2491- | สมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ | ปราณี ทินกร, 2492- | ดาว มงคลสมัย | เพลินพิศ สัตย์สงวน | พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข | มัทนา พนานิรามัย | สุพัชรี รอดภัยปวง | พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์ | วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ | อภิชาต สถิตนิรามัย | แล ดิลกวิทยรัตน์ | ภาวดี ทองอุไทย | อมรา พงศาพิชญ์ | ประยงค์ เนตยารักษ์ | สมชาย สุขสิริเสรีกุล | วิโรจน์ ณ ระนอง | รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, 2489- | อัมมาร สยามวาลา, 2482-.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2546Availability: Available for reference (7)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: VTG .ธ444226ร63 (7). :

[ศิลปกรรมสมัยทวารวดี พุทธศตวรรษ 11-16] [วีดิทัศน์] / สถาบันไทยคดีศึกษา ; directed by Chin Clyparn.

by ชิน คล้ายปาน | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันไทยคดีศึกษา.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : Educational Media Center, Central Library, [2530?]Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: VTG .ศ6467 (1). :

[สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ เปิดนิทรรศการ "ศิลปกรรมหลัง พ.ศ. 2475"] [วีดิทัศน์] / จัดโดย สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท คลอสเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันไทยคดีศึกษา | บริษัทคลอสเตอร์ (ประเทศไทย).

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์บริการสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2538?]Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: VTG .ส43683 (1). :

[สองศตวรรษรัตนโกสินทร์] [วัสดุบันทึกเสียง] : ความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย : การสัมมนาทางวิชาการ / จัดโดย สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ... [และอื่น ๆ].

by การสัมมนาทางวิชาการเรื่องสองศตวรรษรัตนโกสินทร์ : ความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย (2525 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันไทยคดีศึกษา.

Material type: Music Music Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบัน, [2525?] [1982?]Availability: Available for reference (10)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: TG145 (10). :

4 ปี พก. : สู่การเข้าถึงสิทธิคนพิการที่เป็นจริง = NEP towards making the rights real / กองบรรณาธิการ อรอนงค์ เธียรไทย, พิชญะ ใหญ่แก่นทราย ; ผู้จัดทำ กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักนโยบายและวิชาการ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ.

by อรอนงค์ เธียรไทย, 2519- | พิชญะ ใหญ่แก่นทราย | สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์เทพเพ็ญวานิสย์, [2554] [2011]Other title: สี่ปี พก. : สู่การเข้าถึงสิทธิคนพิการที่เป็นจริง = NEP towards making the rights real.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV1559.ท9 ก12 2554 (1).

ห้องสมุด:
5ส ฉบับปฏิวัติโรงงาน = The 5S's : five keys to a total quality environment / Takashi Osada ; แปล อมรรัตน์ สนธิไทย ; บรรณาธิการ ชนรดา อินเที่ยง.

by โอะซะดะ, ทะกะชิ | อมรรัตน์ สนธิไทย | ชนรดา อินเที่ยง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : แผนกประมวญความรู้ ฝ่ายวิจัยและระบบสารสนเทศ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2547Other title: ห้า ส ฉบับปฏิวัติโรงงาน | 5S’s : five keys to a total quality environment.Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD70.ญ6 อ926 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HD70.ญ6 อ926 (1).

ห้องสมุด:
6 แผ่นดิน / โดย ไทยน้อย.

by เสลา เรขะรุจิ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ฐานบุ๊คส์, 2554 [2011]Other title: หกแผ่นดิน.Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS582.4 .ส756 2554 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HIST DS 2011 586911 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS582.4 .ส756 2554 (1).

ห้องสมุด:
8 เทพอสูรมังกรฟ้า / กิมย้ง ประพันธ์ ; น. นพรัตน์ พากย์ไทย.

by กิม, ย้ง, ค.ศ. 1924- | อานนท์ ภิรมย์อนุกูล, 2492-2543.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2536Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: นว.ก668ก15 ล.1 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว.ก668ก15 (2).

ห้องสมุด:
10 กฎหมายความมั่นคง : พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร การช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล กฎอัยการศึกถึง พ.ศ. 2551 เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม 2551 ระเบียบข้าราชการทหาร โรงงานผลิตอาวุธของเอกชน เรือนจำทหาร รัฐธรรมนูญ 2550 : มั่นคง ประมวลกฎหมายอาญาทหาร / [รวบรวมโดย] ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สูตรไพศาล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, [2551?]Other title: สิบกฎหมายความมั่นคง..Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2490.ก28 2551 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2490.ก28 2551 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2490.ก28 2551 (1).

ห้องสมุด:
10 ปี บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด : 130 ปี กิจการไปรษณีย์ไทย / บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด.

by บริษัทไปรษณีย์ไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2556 [2013]Other title: สิบปีบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด | หนึ่งร้อยสามสิบปี กิจการไปรษณีย์ไทย | 130 ปี กิจการไปรษณีย์ไทย | สู่วันรุ่ง | ไปรษณีย์ไทย-- เครือข่ายชีวิตและเศรษฐกิจไทย : ที่ระลึก 130 ปี กิจการไปรษณีย์ไทยและ 10 ปี บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HE7240.55 .ก123 2556 (1).

ห้องสมุด:
10 ปีกับองค์การการค้าโลก : ที่ระลึกครบรอบ 10 ปีที่ไทยเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกและการก่อตั้งคณะผู้แทนถาวรไทยฯ / คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก ; คณะผู้จัดทำ พลเดช วรฉัตร ... [และคนอื่น ๆ].

by พลเดช วรฉัตร | คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [เจนีวา] : คณะ, 2548 [2005]Other title: สิบปีกับองค์การการค้าโลก : ที่ระลึกครบรอบสิบปีที่ไทยเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกและการก่อตั้งคณะผู้แทนถาวรไทย.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1385 .ก128 2548 (2).

ห้องสมุด:
10 ปีกับองค์การการค้าโลก [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] : ที่ระลึกครบรอบ 10 ปีที่ไทยเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกและการก่อตั้งคณะผู้แทนถาวรไทยฯ / คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก ; คณะผู้จัดทำ พลเดช วรฉัตร ... [และคนอื่น ๆ].

by พลเดช วรฉัตร | คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication: [เจนีวา] : คณะ, 2548 [2005]Other title: สิบปีกับองค์การการค้าโลก : ที่ระลึกครบรอบสิบปีที่ไทยเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกและการก่อตั้งคณะผู้แทนถาวรไทย.Availability: Available for reference (5)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG1880 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG1880 (2). :

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544