ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 48 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Konkai talāt thun samrap bō̜rihān khwāmsīang dān lom fā ʻākāt phư̄a phatthanā sētthakit Thai / กลไกตลาดทุนสำหรับบริหารความเสี่ยงด้านลมฟ้าอากาศเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจไทย / ผู้เขียน คณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 23.

Khana Naksưksā Laksūt Phūbō̜rihān Radap Sūng Sathāban Witthayākān Talātthun run thī 23. by คณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 23.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp… : Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2560 [2017]Availability: Available for loan (4)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: QC903 .ก428 2560 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QC903 .ก428 2560 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: QC903 .ก428 2560 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: QC903 .ก428 2560 (1).

ห้องสมุด:
Khwāmrū kīeokap phalittaphan talāt thun : trāsān thī mī khwāmsapsō̜n (trāsān nī læ kō̜ngthun rūam ) / ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตลาดทุน : ตราสารที่มีความซับซ้อน (ตราสารหนี้และกองทุนรวม) / ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน.

Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. Sūn Songsœ̄m Kānphatthanā Khwāmrū Talāt Thun. Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. Fāi Phatthanā Khwāmrū Phūlongthun. by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Fāi Phatthanā Khwāmrū Phūlongthun Sūn Songsœ̄m Kānphatthanā Khwāmrū Talāt Thun Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2560 [2017]Availability: Available for loan (2)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG4521 .ค475 2560 (2). Checked out (7).

ห้องสมุด:
Khwāmrū kīeokap phalittaphan talāt thun : trāsān thī mī khwāmsapsō̜n (sanyā sư̄ khāi lūangnā) / ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตลาดทุน : ตราสารที่มีความซับซ้อน (สัญญาซื้อขายล่วงหน้า) / ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน.

Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. Sūn Songsœ̄m Kānphatthanā Khwāmrū Talāt Thun. Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. Fāi Phatthanā Khwāmrū Phūlongthun. by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Fāi Phatthanā Khwāmrū Phūlongthun Sūn Songsœ̄m Kānphatthanā Khwāmrū Talāt Thun Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2560 [2017]Availability: Available for loan (3)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HG4521 .ค478 2560 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG4521 .ค478 2560 (2). Checked out (4).

ห้องสมุด:
Khūmư̄ Happy money. ʻongkō̜n sāng suk thāng kānngœ̄n / คู่มือ Happy money. องค์กรสร้างสุขทางการเงิน / ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ; กองบรรณาธิการ ปิยาภรณ์ ครองจันทร์, จีระภา ก้อนใส, กฤติยา สุทธิชื่น.

Piyaphō̜n Khrǭngčhan. Čhīraphā Kǭnsai. Kittiyā Sutthichư̄n. by ปิยาภรณ์ ครองจันทร์ | จีระภา ก้อนใส | กฤติยา สุทธิชื่น.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Fāi Phatthanā Khwāmrū Phū Longthun Sūn Songsœ̄m Kānphatthanā Khwāmrū Talāt Thun ( TSI ) Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, [2558?] [2015?] Publication: กรุงเทพฯ : ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, [2558?] [2015?]Other title: ʻOngkō̜n sāng suk thāng kānngœ̄n Other title: องค์กรสร้างสุขทางการเงิน.Availability: Available for loan (7)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: FIN HG 2015 644397 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: HG179 .ค77 2558 (3), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG179 .ค77 2558 (1).

ห้องสมุด:
Khūmư̄ laksūt samrap phū sončhai prakō̜p wichāchīp læ phū prakō̜p wichāchīp nai thurakit laksap = TSI professional education handbook / คู่มือหลักสูตรสำหรับผู้สนใจประกอบวิชาชีพและผู้ประกอบวิชาชีพในธุรกิจหลักทรัพย์ = TSI professional education handbook / [ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย].

Sūn Songsœ̄m Kānphatthanā Khwāmrū Talātthun. by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sūn, [2558?] [2015?] Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์, [2558?] [2015?]Other title: TSI professional education handbook.Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: FIN HG 2015 660108 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG4521 .ค74 2558 (1).

ห้องสมุด:
Thritsadī talāt thun = Capital market theory / ทฤษฎีตลาดทุน = Capital market theory / ผู้เขียน สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. Sathāban Phatthanā Khwāmrū Talāt Thun. by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Edition: Phim khrang thī 4. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sathāban, 2557 [2014]. Publication: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2557 [2014]Other title: Thritsadī talāt thun : kānbō̜rihān klum sinsap longthun Other title: ทฤษฎีตลาดทุน : การบริหารกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน.Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: FIN HG 2014 668267 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG4523 .ท45 2557 (1).
  (1 คะแนน)
ห้องสมุด:
Nǣothāng patibat samrap phūtham nāthī tittō̜ kap phūlongthun / แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุน / ผู้รวบรวม ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Sūn Songsœ̄m Kānphatthanā Khwāmrū Talāt Thun. by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 18.Edition: Phim khrang thī 18. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : ตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2557 [2014]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG5750.56 .น843 2557 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG5750.56 .น843 2557 (1).

ห้องสมุด:
40+ yang maisāi kasīan sabāi pen čhing dai / 40+ ยังไม่สายเกษียณสบายเป็นจริงได้ / อัจฉรา โยมสินธุ์.

ʻAtcharā Yōmsin. Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. by อัจฉรา โยมสินธุ์ | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2560 [2017]Other title: Sīsip būak yang maisāi kasīan sabāi pen čhing dai Other title: สี่สิบบวกยังไม่สายเกษียณสบายเป็นจริงได้.Availability: Available for loan (6)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG179 .อ62 2560 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HG179 .อ62 2560 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG179 .อ62 2560 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HG179 .อ62 2560 (1).

ห้องสมุด:
Startup fundraising : lōk kānradom thun satātʻap / Startup fundraising : โลกการระดมทุนสตาร์ทอัพ / ธนรรภรณ์ เศรษฐ์จินดา.

Thananphō̜n Sētčhindā. Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. Fāi Phatthanā Khwāmrū Phūprakō̜pkān. by ธนรรภรณ์ เศรษฐ์จินดา | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Fāi Phatthanā Khwāmrū Phūprakō̜pkān, Sūn Songsœ̄m Kānphatthanā Khwāmrū Talātthun, Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2562 [2019] Publication: กรุงเทพฯ : ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการ ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2562 [2019]Availability: Available for loan (6)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD62.5 .ธ344 2562 (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD62.5 .ธ344 2562 (1).

ห้องสมุด:
Valuation : rū wai hāng klai dō̜i / Valuation : รู้ไว้ห่างไกลดอย / ผู้เขียน เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม.

Thœ̄tsak Thawīthīratham. by เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Bō̜risat Phrinsitī Čhamkat, 2561 [2018] Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัท พริ้นซิตี้ จำกัด, 2561 [2018]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG4661 .ท7548 2561 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG4661 .ท7548 2561 (1).

ห้องสมุด:
Kō̜ngthun kō̜ngthrat thānglat mangkhang ʻasanghā / กองทุน กองทรัสต์ ทางลัดมั่งคั่งอสังหา / เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม.

Thœ̄tsak Thawīthīratham. Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. by เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2560 [2017]Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG4521 .ท735 2560 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG4521 .ท735 2560 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HG4521 .ท735 2560 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HG4521 .ท735 2560 (1).

ห้องสมุด:
Kānkhūap rūam kitčhakān. lem 2, Konlayut kānkhūap rūam kitčhakān yāng mư̄ʻāchīp / การควบรวมกิจการ. เล่ม 2, กลยุทธ์การควบรวมกิจการอย่างมืออาชีพ / ผู้เขียน กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ และคณะ.

Kittiphong ʻUraphīphatthanaphong, Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. by กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์, 2498- | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Edition: Phim khrang thī 3. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2557 [2014]Other title: Konlayut kānkhūap rūam kitčhakān yāng mư̄ʻāchīp Other title: กลยุทธ์การควบรวมกิจการอย่างมืออาชีพ.Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: IND HD 2014 632357 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HD2746.55.ท9 ก6286 2557 ล. 2 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD2746.55.ท9 ก6286 2557 ล. 2 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Kānwikhro̜ ngop kānngœ̄n = Financial statement analysis / การวิเคราะห์งบการเงิน = Financial statement analysis / ผู้เขียน อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์.

ʻAngkharat Phrīapčhariyawat. Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. Sūn Songsœ̄m Kānphatthanā Khwāmrū Talāt Thun . by อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Edition: Phim khrang thī 6. Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction ; Audience: Preschool; Publication: Krung Thēp... : Sūn Songsœ̄m Kānphatthanā Khwāmrū Talāt Thun Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2554 [2011] Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2554 [2011]Other title: Khrư̄angmư̄ phư̄a kānwikhro̜ kānlongthun : kānwikhro̜ ngop kānngœ̄n Other title: Financial statement analysis | เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์การลงทุน : การวิเคราะห์งบการเงิน.Availability: Available for loan (2)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5681.ง3 อ63 2554 (2). Checked out (2).

ห้องสมุด:
Khamphī wikhro̜ ngop kānngœ̄n / คัมภีร์วิเคราะห์งบการเงิน / กฤษฏา เสกตระกูล.

Kritsadā Sēktrakūn. Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. by กฤษฏา เสกตระกูล | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2557 [2014]Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5681.ง3 ก447 2557 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5681.ง3 ก447 2557 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: FIN HG 2014 646538 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Čharit čhittawitthayā kānlongthun / จริต จิตวิทยาการลงทุน / ["เบน" มยุรี โชวิกรานต์].

Mayuree Chowvikran. Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. Fāi Phatthanā Khwāmrū Phūlongthun. by มยุรี โชวิกรานต์ | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Fāi Phatthanā Khwāmrū Phūlongthun Sūn Songsœ̄m Kānphatthanā Khwāmrū Talāt Thun Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2560 [2017]Availability: Available for loan (1)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG4515.15 .ม47 2560 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Sīan hun hān thō̜ngkham / เซียนหุ้นห่านทองคำ / เทพ รุ่งธนาภิรมย์.

Thēp Rungthanāphirom. by เทพ รุ่งธนาภิรมย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung thēp ... : Fāi Sūn Kānrīanrū Talāt laksap hǣng prathēt Thai, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : ฝ่ายศูนย์การเรียนรู้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2558 [2015]Availability: Available for loan (5)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG4661 .ท732 2558 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG4661 .ท732 2558 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: HG4661 .ท732 2558 (1).

ห้องสมุด:
Tām hā-- hun tūa rǣk / ตามหา-- หุ้นตัวแรก / อัจฉรา โยมสินธุ์.

ʻAtcharā Yōmsin. Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. by อัจฉรา โยมสินธุ์ | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [ฉบับปรับปรุงใหม่].Edition: Phim khrang thī 2, [chabap prapprung mai]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2559 [2016]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG4661 .อ623 2559 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG4661 .อ623 2559 (1).

ห้องสมุด:
Nak longthun hun hān thō̜ngkham / นักลงทุนหุ้นห่านทองคำ / เทพ รุ่งธนาภิรมย์.

Thēp Rungthanāphirom. by เทพ รุ่งธนาภิรมย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung thēp ... : Fāi Sūn Kānrīanrū Talāt laksap hǣng prathēt Thai, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : ฝ่ายศูนย์การเรียนรู้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2558 [2015]Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG4661 .ท733 2558 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HG4661 .ท733 2558 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG4661 .ท733 2558 (1).

ห้องสมุด:
Yutthasāt hun hān thǭngkham / ยุทธศาสตร์หุ้นห่านทองคำ / เทพ รุ่งธนาภิรมย์.

Thēp Rungthanāphirom. by เทพ รุ่งธนาภิรมย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Edition: Phim khrang thī 3. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung thēp ... : Fāi Sūn Kānrīanrū Talāt laksap hǣng prathēt Thai, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : ฝ่ายศูนย์การเรียนรู้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2558 [2015]Availability: Available for loan (5)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG4661 .ท735 2558 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG4661 .ท735 2558 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: HG4661 .ท735 2558 (1).

ห้องสมุด:
Rūčhak hun thī chai satai thī chō̜p / รู้จักหุ้นที่ใช่ สไตล์ที่ชอบ / ศิริพร สุวรรณการ.

Siriporn Suwankān. by ศิริพร สุวรรณการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2559 [2016]Availability: Available for loan (5)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG4661 .ศ64 2559 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: HG4661 .ศ64 2559 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG4661 .ศ64 2559 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544