ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 48 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Khrōngkān prapprung thā nam Thanon Tok phư̄a kānphatthanā sēnthāng chư̄am tō̜ BRT kap phư̄nthī rim nam / โครงการปรับปรุงท่าน้ำถนนตกเพื่อการพัฒนาเส้นทางเชื่อมต่อ BRT กับพื้นที่ริมน้ำ / บริษัท โชติจินดา มูเชล คอนซัลแตนท์ จำกัด.

Bǭrisat Chōtjindā Mūchēn Khō̜nsantǣn. Krung Thēp Mahā Nakhō̜n. Samnak Phangmư̄ang. by บริษัทโชติจินดา มูเชล คอนซัลแตนท์ | กรุงเทพมหานคร. สำนักผังเมือง.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnak Phangmư̄ang Krung Thēp Mahā Nakhō̜n, 2554 [2011] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, 2554 [2011]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HT169.ท92ก4 ค94188 2554 (1).

ห้องสมุด:
Khrōngkān prapprung phūmithat thāng dœ̄n rim khlō̜ng Phrayārātmontrī læ lān Wat Nimmānō̜radī / โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินริมคลองพระยาราชมนตรีและลานวัดนิมมานรดี / บริษัท โชติจินดา มูเชล คอนซัลแตนท์ จำกัด.

Bǭrisat Chōtjindā Mūchēn Khō̜nsantǣn. Krung Thēp Mahā Nakhō̜n. Samnak Phangmư̄ang. by บริษัทโชติจินดา มูเชล คอนซัลแตนท์ | กรุงเทพมหานคร. สำนักผังเมือง.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnak Phangmư̄ang Krung Thēp Mahā Nakhō̜n, 2554 [2011] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, 2554 [2011]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: NA9031 .ค94 2554 (1).

ห้องสมุด:
Thǭranīwitthayā læ sapphayākǭnthǭranī prathēt Thai / ธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีประเทศไทย / บรรณาธิการ ธนิศร์ วงศ์วานิช

Thanit Wongwānit. by ธนิศร์ วงศ์วานิช | กรมทรัพยากรธรณี. กองธรณีวิทยา.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Kō̜ng Thō̜ranīwitthayā Krom Sapphayākō̜nthō̜ranī, 2544 [2001] Publication: กรุงเทพฯ : กองธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี, 2544 [2001]Availability: Available for loan (5)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QE298 .ธ436 2544 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: GEOL QE 2001 644252 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: QE298 .ธ436 2544 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Phinit Phra Nakhō̜n, 2475-2545 / พินิจพระนคร 2475-2545 / คณะดำเนินงาน กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด พ.อ. กฤษณ์ บัณฑิต … [และคนอื่น ๆ], คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บัณฑิต จุลาสัย … [และคนอื่น ๆ].

Krit Bandit. Bandit Čhulāsai, Thailand. Krom Phǣnthī Thahān. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Khana Sathāpattayakammasāt. by กฤษณ์ บัณฑิต | บัณฑิต จุลาสัย, 2495- | กรมแผนที่ทหาร | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Krom Phǣnthī Thahān Kō̜ng Banchākān Thahān Sūngsut, 2549 [2006] Publication: [กรุงเทพฯ] : กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด, 2549 [2006]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: G8029.ก4 พ63 2549 (1). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: G8029.ก4 พ63 2549 (1).

ห้องสมุด:
Sathāpanik hǣng phǣndin / สถาปนิกแห่งแผ่นดิน / กองบรรณาธิการอาษาครู ; บรรณาธิการบริหาร กมล จิราพงษ์.

Kamon Čhirāphong. Samākhom Sathāpanik Sayām. by กมล จิราพงษ์ | สมาคมสถาปนิกสยาม.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samākhom Sathāpanik Sayām nai Phrabō̜romrāchūpatham, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2560 [2017]Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS570.3.ภ7 ส3364 2560 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS570.3.ภ7 ส3364 2560 (1).

ห้องสมุด:
Khunying Phornthip Narongdej / Khunying Phornthip Narongdej / ผู้เรียบเรียง ปาริชาติ คุ้มรักษา ; คณะผู้จัดทำ เกษม ณรงค์เดช ... [และคนอื่น ๆ].

Pārichāt Khumraksā. Kasēm Narongdēt. by ปาริชาติ คุ้มรักษา | เกษม ณรงค์เดช.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Bō̜risat ʻAmarin Phrinting ʻǣn Phaplitching Čhamkat (Mahāchon), 2558 [2015] Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2558 [2015]Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 2015 652078 (2). :

ห้องสมุด:
Phrathīnang Wihān Somdet / Sanœ̄ Nindēt ; [plǣ phāsā ʻAngkrit Dēn Wāsiksiri] = Phra Thinang Viharn Somdet / Saner Niladech ; [English text by Den Wasiksiri]. พระที่นั่งวิหารสมเด็จ / เสนอ นิลเดช ; [แปลภาษาอังกฤษ เด่น วาสิกศิริ] = Phra Thinang Viharn Somdet / Saner Niladech ; [English text by Den Wasiksiri].

Saner Niladech, Den Wasiksiri. Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n. Khana Sathāpattayakammasāt. by เสนอ นิลเดช, 2477- | เด่น วาสิกศิริ | Saner Niladech, 1934- | Den Wasiksiri | มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 880-06 | Silpakorn University. Faculty of Architecture.

Edition: 880-03 พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Khana Sathāpattayakammasāt Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n, 2550 [2007] Publication: กรุงเทพฯ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550 [2007]Other title: Phra Thinang Viharn Somdet.Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: NA1522.พ2 ส735 2550 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: NA1522.พ2 ส735 2550 (1).

ห้องสมุด:
Sathāpattayakam phư̄nthin Lānnā / สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นล้านนา / ปฐม พัวพันธ์สกุล, วิวัฒน์ เตมียพันธ์ = Lanna vernacular architecture / Pathom Puapansakul, Vivat Temiyabandha.

Pathom Phūaphansakun, Wiwat Tēmīyaphan, Thailand. Sathāban ʻĀsomsin. by ปฐม พัวพันธ์สกุล, 2483- | วิวัฒน์ เตมียพันธ์, 2484- | Pathom Puapansakul, 1940- | Vivat Temiyabandha, 1941- | สถาบันอาศรมศิลป์ | Arsom Silp Institute of the Arts.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sathāban ʻĀsomsin, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันอาศรมศิลป์, 2557 [2014]Other title: Lanna vernacular architecture.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: NA1522.ก27 ป34 2557 (1).

ห้องสมุด:
Art and art industry in Siam / edited under the instructions of the Royal Siamese Government by Charles Doehring.

by Doehring, Charles, 1879-1941.

Material type: Text Text; Format: print Publication: Bangkok, Siam : Asia Pub. House, c1999Availability: Available for reference (4)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: N7321 .A668 (4). :

ห้องสมุด:
Buddhas of the Celestial Gallery / [art by] Romio Shrestha ; text by Ian A. Baker.

by Shrestha, Romio | Baker, Ian, 1957-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: San Rafael, Calif. : Mandala Pub., c2011Availability: Available for reference (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: N8193.2 .S574 2011 (1). :

ห้องสมุด:
Celestial gallery / Romio Shrestha ; text by Ian A. Baker.

by Shrestha, Romio | Baker, Ian, 1957-.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: San Rafael, Calif. : Mandala Pub., 2005Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: ND1010.8.N43S492 2005 (1). :

ห้องสมุด:
Diamonds and toads, or, humility rewarded, and pride punished.

Material type: Text Text; Format: print Publication: Tokyo, Holp Shuppan (1981)Availability: Available for reference (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: PZ8.1 .D5 (1). :

ห้องสมุด:
Flores electi ex Matthaei Meriani Topographiae Germaniae XXIV volumibus : ausgewählte Blätter aus den vierundzwanzig Bänden deutscher Topographie des Matthäus Merian (1593-1650).

by Merian, Matthaeus, 1593-1650.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Frankfurt] : Deutsche Lufthansa, [1963?]Other title: Flores electi Matthaus Merian 1593-1650 | Topographia Germaniae.Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: DD29 .M47 1963 (1). :

ห้องสมุด:
Hiroshige : Meisho Edo hyakkei = One hundred famous views of Edo = Hundert beruhmte Ansichten von Edo = Cent vues celebres d'Edo / texts by Melanie Trede & Lorenz Bichler ; Ota Memorial Museum of Art, Tokyo.

by Ando, Hiroshige, 1797-1858 | Trede, Melanie | Bichler, Lorenz | Ukiyoe Ota Kinen Bijutsukan.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Hong Kong : Taschen, c2007Other title: One hundred famous views of Edo | Hundert beruhmte Ansichten von Edo | Cent vues celebres d'Edo.Availability: Available for reference (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: NE1325.A5A4 2007 (1). :

ห้องสมุด:
Houses that speak to us : community-based architectural heritage preservation in Phrae, Thailand / Southeast Asian Ministers of Education Organization - Regional Cenre for Archaeology and Fine Arts (SEAMEO SPAFA), Phrae Architectural Heritage Preservation Club, Luk Lan Muang Phrae Network.

by SEAMEO Regional Centre for Archaeology and Fine Arts (Bangkok, Thailand) | Phrae Architectural Heritage Preservation Club | Luk Lan Muang Phrae Network.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Bangkok : SEAMEO SPAFA, 2011Other title: Community-based architectural heritage preservation in Phrae, Thailand.Availability: Available for reference (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: NA109.T5 H68 2011 (1). :

ห้องสมุด:
Impressionnistes et post-impressionnistes dans les musees Sovietiques / textes de Marina Bessonova.

by Bessonova, M. A. (Marina Aleksandrovna).

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Léningrad : Ed. d'art Aurora, c1985Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: N6988.I67 1985 (1). :

ห้องสมุด:
Jack & Jill, and old Dame Gill.

Material type: Text Text; Format: print Publication: Tokyo, Holp Shuppan (1981)Availability: Available for reference (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: PZ8.3 .J3 (1). :

ห้องสมุด:
Leonardo da Vinci, 1452-1519 : the complete paintings and drawings / Frank Zollner ; [additional essays by Johannes Nathan].

by Leonardo, da Vinci, 1452-1519- | Nathan, Johannes.

Material type: Text Text; Format: print Publication: Koln [Italy] : Taschen, 2003Availability: Available for reference (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: ND623.L4A4 2003 (1). :

ห้องสมุด:
Paris / Paul Morand ; notices des illustrations par Raymond Charmet.

by Morand, Paul, 1888-1976 | Charmet, Raymond.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Paris : Bibliothèque des Arts, c1986Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: DC707 .M67 1986 (1). :

ห้องสมุด:
Scripture histories; from the creation of the world, to the death of Jesus Christ. With a description of St. Paul's Church.

Material type: Text Text; Format: print Publication: Tokyo, Holp Shuppan (1981)Availability: Available for reference (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: PZ8.1 .S32 (1). :

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544