ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 1081 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
[The 2nd researches presentation of TRF Senior Research Scholar: Professer Dr. Anya Khanthavit, Professer of Finance and Banking, Thammasat University and TRF Senior Research Scholar] = เอกสารประกอบการเสนอผลงานวิจัยของเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่่ 2 : ศาสตราจารย์ ดร.อัญญา ขันธวิทย์ ศาสตราจารย์ในสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเมธีวิจัยอาวุโส สกว. กองทุนสนับสนุนการวิจัย : วันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2546 เวลา 9.00-13.30 น. ณ ห้อง 301 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by Researches presentation of TRF Senior Research Scholar (2nd : 2003 : Thammasat University) | Anya Khanthavit | Pariyada Srisopitsawat | Piruna Polsiri | Yupana Wiwattanakantang | Seksak Jumreornvong | Sorasart Sukcharoensin.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [Pathum Thani] : Printing House of Thammasat University, 2003Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG187.T5 R47 2003 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG187.T5 R47 2003 (2).

ห้องสมุด:
[WTO bibliography] = บรรณานุกรม WTO / อิสร์กุล อุณหเกตุ.

by Itsakul Unahakate.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [Bangkok, Thailand : WTO Watch, The Thailand Research Fund], 2548 [2005]Availability: Available for loan (13)Pridi Banomyong LibraryCall number: K4610.A12 I87 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K4610.A12 I87 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K4610.A12 I87 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: K4610.A12 I87 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: K4610.A12 I87 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K4610.A12 I87 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: K4610.A12 I87 (2).

ห้องสมุด:
[การวิเคราะห์นโยบายแห่งรัฐจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง] / อภิชัย พันธเสน บรรณาธิการ.

by อภิชัย พันธเสน | จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร | มนัส โกมลฑา | ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552Availability: Available for loan (13)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445 .ก5476 ล. 1 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC445 .ก5476 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HC445 .ก5476 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HC445 .ก5476 (4), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445 .ก5476 ล. 1 (2).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
10 ปี๋วิจัยจาวบ้าน ปราชญ์จาวเมืองละกอน : ประสบการณ์การบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดลำปาง / รวบรวมและเรียบเรียง รัตนวดี เศรษฐจิตร.

by รัตนวดี เศรษฐจิตร | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2554 [2011]Other title: สิบปี๋วิจัยจาวบ้าน ปราชญ์จาวเมืองละกอน.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.55.ล4 ร63 2554 (1).

ห้องสมุด:
13 ชนเผ่าในลาวตอนใต้ / สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์.

by สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2544Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS555.44 .ส75 ล. 2 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
25 ปี การวิจารณ์ "คำพิพากษา" / รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ บรรณาธิการ.

by สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย | รื่นฤทัย สัจจพันธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ชมนาด, 2554 [2011]Other title: ยี่สิบห้าปี การวิจารณ์ "คำพิพากษา".Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4209.ค543 ก12 2554 (3). Checked out (1).

ห้องสมุด:
80 ปี อังคาร กัลยาณพงศ์ / บรรณาธิการ รื่นฤทัย สัจจพันธุ์.

by รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ชมนาด, 2554 [2011]Other title: แปดสิบปี อังคาร กัลยาณพงศ์.Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4209.อ53 ฮ513 2554 (4).

ห้องสมุด:
100 ปีการเมืองท้องถิ่นลุ่มทะเลสาบสงขลา : ประวัติศาสตร์ฐานที่มั่นแห่งพรรคการเมืองในภาคใต้ / สารูป ฤทธิ์ชู.

by สารูป ฤทธิ์ชู.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2552Other title: หนึ่งร้อยปีการเมืองท้องถื่นลุ่มทะเลสาบสงขลา : ประวัติศาสตร์ฐานที่มั่นแห่งพรรคการเมืองในภาคใต้.Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: JS7153.9.ส2 ส64 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: JS7153.9.ส2 ส64 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JS7153.9.ส2 ส64 (2).

ห้องสมุด:
100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย / วินัย พงศ์ศรีเพียร บรรณาธิการ.

by วินัย พงศ์ศรีเพียร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2552-2553 [2009-2010]Other title: หนึ่งร้อยเอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย.Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS562 .ก135 ล. 1 (6), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS562 .ก135 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS562 .ก135 (1).

ห้องสมุด:
100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย. ลำดับที่ 6, จารึกพระธาตุศรีสองรัก มรดกความทรงจำแห่งจังหวัดเลย และ ความสำคัญของรัชกาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในประวัติศาสตร์ไทย / บรรณาธิการ วินัย พงศ์ศรีเพียร.

by วินัย พงศ์ศรีเพียร | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2554 [2011]Other title: จารึกพระธาตุศรีสองรัก มรดกความทรงจำแห่งจังหวัดเลย และ ความสำคัญของรัชกาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในประวัติศาสตร์ไทย.Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS562 .ก135 2554 ล. 6 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS562 .ก135 2554 ล. 6 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS562 .ก135 2554 ล. 6 (1).

ห้องสมุด:
100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย. ลำดับที่ 7 / บรรณาธิการ อรพินท์ คำสอน, ธิษณา วีรเกียรติสุนทร.

by อรพินท์ คำสอน | ธิษณา วีรเกียรติสุนทร | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2554 [2011]Other title: หนึ่งร้อยเอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย..Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS562 .ก135 2554 ล. 7 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS562 .ก135 2554 ล. 7 (1).

ห้องสมุด:
100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย. ลำดับที่ 8 / บรรณาธิการ อรพินท์ คำสอน, ธิษณา วีรเกียรติสุนทร.

by อรพินท์ คำสอน | ธิษณา วีรเกียรติสุนทร | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2554 [2011]Other title: หนึ่งร้อยเอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย..Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS562 .ก135 2554 ล. 8 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS562 .ก135 2554 ล. 8 (1).

ห้องสมุด:
100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย. ลำดับที่ 9, นิทานสิบสองเหลี่ยมและไตรเพท / บรรณาธิการ วินัย พงศ์ศรีเพียร.

by วินัย พงศ์ศรีเพียร | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2554 [2011]Other title: หนึ่งร้อยเอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย. | นิทานสิบสองเหลี่ยมและไตรเพท.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS562 .ก135 2554 ล. 9 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS562 .ก135 2554 ล. 9 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย. ลำดับที่ 10, เอกสารเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ภาคใต้และบันทึกราชทูตของออกพระวิสุทธสุนทร / บรรณาธิการ อรพินท์ คำสอน, ธิษณา วีรเกียรติสุนทร.

by อรพินท์ คำสอน | ธิษณา วีรเกียรติสุนทร | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2554 [2011]Other title: หนึ่งร้อยเอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย..Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS589.น4 ก13 2554 (2).

ห้องสมุด:
100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย. ลำดับที่ 11 / บรรณาธิการ อรพินท์ คำสอน, ธิษณา วีรเกียรติสุนทร.

by อรพินท์ คำสอน | ธิษณา วีรเกียรติสุนทร | วินัย พงศ์ศรีเพียร | วรพร ภู่พงศ์พันธุ์ | อภิเชษฐ กาญจนดิฐ, 2523- | พรชัย นาคสีทอง, 2519- | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2554 [2011]Other title: หนึ่งร้อยเอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย..Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย. ลำดับที่ 12 / บรรณาธิการ อรพินท์ คำสอน, ธิษณา วีรเกียรติสุนทร.

by อรพินท์ คำสอน | ธิษณา วีรเกียรติสุนทร | อภินันท์ สงเคราะห์ | สยาม ภัทรานุประวัติ | ดวงทิพย์ กลิ่นบุปผา | ศศิกานต์ คงศักดิ์ | วินัย พงศ์ศรีเพียร | วสิน ทับวงษ์ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2554 [2011]Other title: หนึ่งร้อยเอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย..Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS562 .ก135 2554 ล. 12 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย. ลำดับที่ 14 / บรรณาธิการ อรพินท์ คำสอน, ธิษณา วีรเกียรติสุนทร, ศุภการ สิริไพศาล.

by อรพินท์ คำสอน | ธิษณา วีรเกียรติสุนทร | ศุภการ สิริไพศาล | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2555 [2012]Other title: หนึ่งร้อยเอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย..Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS562 .ก135 2555 ล. 14 (1).

ห้องสมุด:
100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย. ลำดับที่ 15 / บรรณาธิการ อรพินท์ คำสอน, ธิษณา วีรเกียรติสุนทร, ศุภการ สิริไพศาล.

by อรพินท์ คำสอน | ธิษณา วีรเกียรติสุนทร | ศุภการ สิริไพศาล | เพชรรุ่ง เทียนปิ๋วโรจน์ | พัชรินทร์ บูรณะกร | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2555 [2012]Other title: หนึ่งร้อยเอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย..Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS562 .ก135 2555 ล. 15 (1).

ห้องสมุด:
"คืนโรงเรียนสู่ชุมชน"-- เชื่อมสายใยชีวิต และการเรียนรู้ : โครงการวิจัย "การพัฒนาหลักสูตรเพื่อท้องถิ่นระดับโรงเรียนในพื้นที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่" / [กชกร ชิณะวงศ์ ... [และคนอื่น ๆ] ผู้ร้อยเรียงประสบการณ์ ; ชีวัน ขันธรรม บรรณาธิการ].

by กชกร ชิณะวงศ์ | ชีวัน ขันธรรม | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. สำนักงานภาค.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาค, 2547 [2004]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LC221.4.ท9 ค734 2547 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544