ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 1128 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
[Agreement of promotion and protection of investments : collection of agreements] = ความตกลงเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน : รวมความตกลง / [[complied by] Department of International Economic Affairs, Ministry of Foreign Affairs].

by Thailand. Treaties, etc | Thailand. Ministry of Foreign Affairs. Department of International Economic Affairs.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [Bangkok, Thailand : Department, 2551 [2008]]Other title: ความตกลงเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน : รวมความตกลง.Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: K3828.T5 T54 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K3828.T5 T54 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K3828.T5 T54 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: K3828.T5 T54 (2).

ห้องสมุด:
[รายงานประจำปี] / กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม .

by กรมทรัพยากรน้ำ.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กรม, [2546?]-Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: GEOG GB 2012 429679 (1).

ห้องสมุด:
21 ปี-- บนเส้นทางส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม / ผู้เขียนและเรียบเรียง บริษัท ป่าฝน เนกซ์สเตป จำกัด.

by บริษัทป่าฝน เนกซ์สเตป.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัท สยามทองกิจ จำกัด, 2556 [2013]Other title: ยี่สิบเอ็ดปีบนเส้นทางส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: S934.ท9 ก125 2556 (1).

ห้องสมุด:
50 คำถาม / สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม.

by สถาบันอนุญาโตตุลาการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบัน, [2554?] [2011?]Other title: ห้าสิบคำถาม | ห้าสิบคำถามเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการ | ห้าสิบคำถามเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ | 50 คำถามเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการ | 50 คำถามเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: 120/2555 (1).

ห้องสมุด:
82 ปี แห่งการใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน / สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

by สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2553 [2010]Other title: แปดสิบสองปีแห่งการใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน.Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฮ13บ7 ก134 2553 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JQ 2010 575684 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PLSC JQ 2010 575684 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JQ1746.ฮ13บ7 ก134 2553 (1).

ห้องสมุด:
360 [องศา] IT security เรื่องที่คนไอทีต้องรู้ / โดย ปริญญา หอมเอนก ; [ผู้เขียนร่วม นิพนธ์ นาชิน ... [และคนอื่นๆ]].

by ปริญญา หอมเอนก | นิพนธ์ นาชิน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน), 2553Other title: สามร้อยหกสิบองศา IT security เรื่องที่คนไอทีต้องรู้.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QA76.9.ค48 ป4663 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
7 rō̜p phrachonmaphansā Phrabō̜romrāchinī Nāt khū phrabānmī / 7 รอบ พระชนมพรรษา พระบรมราชินีนาถ คู่พระบารมี / จัดทำโดย คณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

Khana Kammakān Čhattham Nangsư̄ Thīralư̄k Chalœ̄m Phrakīat Phrabāt Somdet Phračhaoyūhūa nư̄ang nai ʻŌkāt Kānčhat Ngān Chalō̜ng Siriratchasombat Khrop 70 pī læ Chalœ̄m Phrakīat Somdet Phranāngčhao Sirikit Phrabō̜romrāchinī Nāt nư̄ang nai ʻŌkāt Phrarātchaphithī Mahāmongkhon Chalœ̄m Phrachonmaphansā 7 rō̜p 12 Singhākhom 2559. Thailand. Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Phūthǣn Rātsadō̜n. by คณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 | สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Saphā Nitibanyat hǣng Chāt Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Phūthǣn Rātsadō̜n, 2560, [2017] Publication: กรุงเทพฯ : สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560 [2017]Other title: čhet rō̜p phrachonmaphansā Phrabō̜romrāchinī Nāt khū phrabānmī Other title: เจ็ดรอบ พระชนมพรรษา พระบรมราชินีนาถ คู่พระบารมี.Availability: Available for loan (5)Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: DS570.4.ส6 ก12 2560 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS570.4.ส6 ก12 2560 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS570.4.ส6 ก12 2560 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.4.ส6 ก12 2560 (2).

ห้องสมุด:
25 pī ʻĀsīan - Čhīn čhāk phư̄anbān sū hunsūan chœ̄ng yutthasāt / 25 ปี อาเซียน-จีน จากเพื่อนบ้านสู่หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ / บรรณาธิการ มงคล วิศิษฏ์สตัมภ์.

Mongkon Wisitsatam. Krasūang Kāntāngprathēt. KromʻAsīan. by มงคล วิศิษฏ์สตัมภ์ | กรมอาเซียน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : KromʻAsīan Krasūang Tāngprathēt, 2559 [2016] Publication: [กรุงเทพฯ] : กรมอาเซียน กระทรวงต่างประเทศ, 2559 [2016]Other title: Yīsiphā pī ʻĀsīan - Čhīn čhāk phư̄anbān sū hunsūan chœ̄ng yutthasāt Other title: ยี่สิบห้าปี อาเซียน-จีน จากเพื่อนบ้านสู่หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์.Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS779.47 .ก133 2559 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS779.47 .ก133 2559 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS779.47 .ก133 2559 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
60 phansā Rattanarātchasudā witthayāparithat : chalœ̄m phrakīat Somdet Phrathēpphraratrātchasudā... Sayāmbō̜rommarātchakumārī nai ʻōkāt chalō̜ng phrachonmāyu 5 rō̜p 2 Mēsāyon 2558 / 60 พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์ : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 / จัดทำโดย โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.

Khrōngkān Thēknōlōyī Sārasonthēt tām Phrarātchadamri Phrathēpphraratrātchasudā... Sayāmbō̜rommarātchakumārī. by โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print festschrift ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp : Khrōngkān Thēknōlōyī Sārasonthēt tām Phrarātchadamri Somdet Phra Thēprattanarātsudā... Sayāmbō̜rommarātchakumārī, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 2558 [2015]Other title: Hoksip phansā Rattanarātchasudā witthayāparithat Other title: หกสิบพรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์.Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.43.ท7 ก118 2558 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HIST DS 2015 648375 (2).

ห้องสมุด:
60 phansā Somdet Phrathēpphraratrātchasudā... Sayāmbō̜rommarātchakumārī kap kānbō̜rihān čhatkān sapphayākō̜n nam / 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ / กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ; บรรณาธิการ มงคล หลักเมือง.

Mongkon Lakmư̄ang. Thailand. Krom Sapphayākō̜n Nam. by มงคล หลักเมือง | กรมทรัพยากรน้ำ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print festschrift ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Chumchon Sahakō̜n Kānkasēt hǣng Prathēt Thai Čhamkat, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด, 2558 [2015]Other title: Hoksip phansā Somdet Phrathēpphraratrātchasudā... Sayāmbō̜rommarātchakumārī kap kānbō̜rihān čhatkān sapphayākō̜n nam Other title: หกสิบพรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.43.ท7 ก119 2558 (1).

ห้องสมุด:
70 pī khrō̜ngrāt mahākasat prachāthipatai / 70 ปี ครองราชย์ มหากษัตริย์ประชาธิปไตย / จัดทำโดย คณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

Khana Kammakān Čhattham Nangsư̄ Thīralư̄k Chalœ̄m Phrakīat Phrabāt Somdet Phračhaoyūhūa nư̄ang nai ʻŌkāt Kānčhat Ngān Chalō̜ng Siriratchasombat Khrop 70 pī læ Chalœ̄m Phrakīat Somdet Phranāngčhao Sirikit Phrabō̜romrāchinī Nāt nư̄ang nai ʻŌkāt Phrarātchaphithī Mahāmongkhon Chalœ̄m Phrachonmaphansā 7 rō̜p 12 Singhākhom 2559. Thailand. Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Phūthǣn Rātsadō̜n. by คณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 | สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Saphā Nitibanyat hǣng Chāt Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Phūthǣn Rātsadō̜n, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560 [2017]Other title: Čhetsip pī khrō̜ngrāt mahākasat prachāthipatai Other title: เจ็ดสิบปี ครองราชย์ มหากษัตริย์ประชาธิปไตย.Availability: Available for loan (4)Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: DS570.3.ภ7 ก174 2560 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS570.3.ภ7 ก174 2560 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS570.3.ภ7 ก174 2560 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.3.ภ7 ก174 2560 (1).

ห้องสมุด:
111 Pī hunsūan bō̜risat Thai : 2444-2555 / 111 ปี หุ้นส่วนบริษัทไทย : 2444-2555 / กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ; คณะผู้จัดทำ บรรยงค์ ลิ้มประูยูรวงศ์ ... [และคนอื่นๆ].

Banyong Limprayūnwong. Thailand. Krom Phatthanā Thurakit Kānkhā. by บรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์ | กรมพัฒนาธุรกิจการค้า.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Krom, 2555 [2012] Publication: นนทบุรี : กรม, 2555 [2012]Other title: Nưngrō̜isipʻet pī hunsūan bō̜risat Thai Other title: หนึ่งร้อยสิบเอ็ดปี หุ้นส่วนบริษัทไทย.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF3800.55 .ก514 2555 (1).

ห้องสมุด:
India ngotngām rai kānwēlā = India timeless splendour / India งดงามไร้กาลเวลา = India timeless splendour / บรรณาธิการ มณีชา ดูเบ ; บรรณาธิการภาษาไทย วลัยรัตน์ ธนาภินันท์ชัย.

Manīchā Dūbē. Walairat Thanāphinanchai. by มณีชา ดูเบ | วลัยรัตน์ ธนาภินันท์ชัย.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... Bō̜risat Mīdīa Thrān ʻĒchīa Thailǣn Čhamkat, [2549] [2006] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท มีเดีย ทรานส์เอเชีย ไทยแลนด์ จำกัด, [2549] [2006]Other title: India ngotngām rai kānwēlā Other title: India timeless splendour | อินเดียงดงามไร้กาลเวลา.Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS414.2 .อ66 2549 (3).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544