ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 230 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
"Thai Economic Challenges Amid the World Crisis" [electronic resource] / Faculty of Economics, Thammasat University.

by Thailand Economics Conference (7th : 2012 : Bangkok) | Thammasat University. Faculty of Economics.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic computer optical disc cartridge Publication: Bangkok : Faculty, 2012Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG 2012 712871 (1). :

ห้องสมุด:
100 ปี นายปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] / คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำสื่อเผยแพร่เกียรติคุณ นายปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส สำหรับเด็กและเยาวชน.

by คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำสื่อเผยแพร่เกียรติคุณ นายปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส สำหรับเด็กและเยาวชน.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะอนุกรรมการ, [2544?]Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ก14747 (2). :

7 Prasopkān 7 chumchon lot la lœ̄klao lot phonkrathop čhāk khrư̄ang dư̄m ʻǣnkō̜hō̜ [electronic resource] / 7 ประสบการณ์ 7 ชุมชน ลด ละ เลิกเหล้า ลดผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] / เรียบเรียง อังคณา อินทสา ... [และคนอื่น ๆ].

ʻAngkhanā ʻInthasā, Mūnnithi Ying Chāi Kāo Klai. by อังคณา อินทสา, 2518- | มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic optical disc Publication: Krung Thēp... : Mūnnithi Ying Chāi Kāo Klai, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล, 2557 [2014]Other title: Čhet prasopkān čhet chumchon lotla lœ̄k lao lot phonkrathop čhāk khrư̄ang dư̄m ʻǣnkō̜hō̜ Other title: เจ็ดประสบการณ์ เจ็ดชุมชน ลด ละ เลิกเหล้า ลดผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์.Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG 2014 709162 (1). :

ห้องสมุด:
20 pī sān samphan sō̜ng phǣndin : Khrōngkān Songsœ̄m Kitčhakam Rōngrīan Watthanatham Chon Phao Dek Kamphrā (lak 67) Khwǣng Wīangčhan, Sō̜Pō̜Pō̜. Lāo. 20 ปี สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน : โครงการส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้า (หลัก 67) แขวงเวียงจันทร์ สปป. ลาว [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์].

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Phisēt phư̄a Prasān Ngān Khrōngkān ʻAn Nư̄ang Mā Čhāk Phrarātchadamri. by สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

Material type: Computer file Computer file; Format: reformatted digital electronic Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Phisēt phư̄a Prasān Ngān Khrōngkān ʻAn Nư̄ang Mā Čhāk Phrarātchadamri (Samnakngān Kō̜Pō̜Rō̜.), 2553 [2010] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กพร.), 2553 [2010]Other title: Yīsip pī sān samphan sō̜ng phǣndin Other title: ยี่สิบปี สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน.Availability: Available for reference (1)Professor Direk Jayanama Library Not for loanCall number: CDG 2010 669401 (1). :

ห้องสมุด:
60 phansā kwanla prachā Thai [electronic resource] / 60 พรรษา ขวัญหล้าประชาไทย [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] / คณะผู้จัดทำหนังสือ ชัชชัย ภูวิชยสัมฤทธิ์ ... [และคนอื่นๆ].

Chatchai Phūwitchayasamrit. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Phisēt phư̄a Prasānngān Khrōngkān ʻAnnư̄ang Māčhāk Phrarātchadamri. by ชัชชัย ภูวิชยสัมฤทธิ์ | สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic optical disc Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Phisēt phư̄a Prasānngān Khrōngkān ʻAnnư̄ang Māčhāk Phrarātchadamri (Samnakngān Kō̜Pō̜Rō̜.), 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.), 2558 [2015]Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG 2015 708081 (1). :

ห้องสมุด:
70 pī khrō̜ngrāt mahākasat prachāthipatai [electronic resource] / 70 ปี ครองราชย์ มหากษัตริย์ประชาธิปไตย [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] / จัดทำโดย คณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

Khana Kammakān Čhattham Nangsư̄ Thīralư̄k Chalœ̄m Phrakīat Phrabāt Somdet Phračhaoyūhūa nư̄ang nai ʻŌkāt Kānčhat Ngān Chalō̜ng Siriratchasombat Khrop 70 pī læ Chalœ̄m Phrakīat Somdet Phranāngčhao Sirikit Phrabō̜romrāchinī Nāt nư̄ang nai ʻŌkāt Phrarātchaphithī Mahāmongkhon Chalœ̄m Phrachonmaphansā 7 rō̜p 12 Singhākhom 2559. Thailand. Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Phūthǣn Rātsadō̜n. by คณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 | สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Computer file Computer file; Format: electronic optical disc Publication: Krung Thēp ... : Saphā Nitibanyat hǣng Chāt Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Phūthǣn Rātsadō̜n, 2560, [2017] Publication: กรุงเทพฯ : สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560, [2017]Other title: Čhetsip pī khrō̜ngrāt mahākasat prachāthipata Other title: เจ็ดสิบปี ครองราชย์ มหากษัตริย์ประชาธิปไตย.Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG 2017 712865 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Not for loanCall number: CDG 2017 712865 (1). :

ห้องสมุด:
84 kasāp hǣng ʻong rāchan [videorecording]. 84 กษาปณ์แห่งองค์ราชัน [วีดิทัศน์].

Thailand. Krom Thanārak. by กรมธนารักษ์.

Material type: Film Film; Type of visual material: videorecording Publication: [Krung Thēp...] : Krom Thanarak, 2554 [2011] Publication: [กรุงเทพฯ] : กรมธนารักษ์, 2554 [2011]Other title: Pǣtsipsī kasāp hǣng ʻong rāchan Other title: แปดสิบสี่กษาปณ์แห่งองค์ราชัน.Availability: Available for reference (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Not for loanCall number: CDG 2011 708107 (1). :

ห้องสมุด:
120 pī Sālā Wākān Kalāhōm [electronic resource] / 120 ปี ศาลาว่าการกลาโหม [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] / บรรณาธิการ ชัชวาล ทัตตานนท์.

Chatchawan Tattanon. Thailand. Krasūang Kalāhōm. Samnakngān Palat Krasūang. by ชัชวาล ทัตตานนท์ | กระทรวงกลาโหม. สำนักงานปลัดกระทรวง.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic computer optical disc cartridge Publication: [Krung Thēp... : Samnakngān Palat Krasūang Kalāhōm], 2549 [2006] Publication: [กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม], 2549 [2006]Other title: Nưng rō̜i yīsip pī Sālā Wākān Kalāhōm Other title: หนึ่งร้อยยี่สิบปี ศาลาว่าการกลาโหม.Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG 2006 712604 (2). :

ห้องสมุด:
2475 chatā chāt Thai [videorecording]. 2475 ชะตาชาติไทย [วีดิทัศน์].

Sathāban phư̄a Kānrīanrū læ Nawattakam Thai. by สถาบันเพื่อการเรียนรู้และนวัตกรรมไทย.

Material type: Film Film; Type of visual material: videorecording Publication: [Mō̜.Pō̜.Thō̜.] : Sathāban phư̄a Kānrīanrū læ Nawattakam Thai, [2555?] [2012?] Publication: [ม.ป.ท.] : สถาบันเพื่อการเรียนรู้และนวัตกรรมไทย, [2555?] [2012?]Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG 2012 708012 (1). :

ห้องสมุด:
Amazing World [videorecording] = Sārakhadī phanthukam hōt. Tō̜n mahā songkhrām ʻĀo Pœ̄sīa Amazing World [videorecording] = สารคดีพันธุกรรมโหด. ตอน มหาสงครามอ่าวเปอร์เซีย.

Material type: Film Film; Type of visual material: videorecording Publication: [Bangkok, Thailand : s.n., 2009?]Other title: Mahā songkhrām ʻĀo Pœ̄sīa Other title: Sārakhadī phanthukam hōt. Other title: มหาสงครามอ่าวเปอร์เซีย | สารคดีพันธุกรรมโหด..Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG 2009 708704 (1). :

ห้องสมุด:
CSR khun thamdai [videorecording] / CSR คุณทำได้ [วีดิทัศน์] / บทสารคดี พิมพร ศิริวรรณ.

Pimporn Siriwan. Sukit ʻUthinthu. Čhīranan Wongčhansu. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānsāngsœ̄m Sukkhaphāp. by พิมพร ศิริวรรณ | สุกิจ อุทินทุ | จีระนันท์ วงศ์จันทร์สุ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.

Material type: Film Film; Type of visual material: videorecording Publication: [Krung Thēp...] : Samnakngān, [2555?] [2012?] Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2555?] [2012?]Other title: Sārakhadī CSR khun thamdai Other title: สารคดี CSR คุณทำได้.Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG 2012 708991 (1). :

ห้องสมุด:
Frozen planet [videorecording] = Patthaphī chīwit namkhæng / Frozen planet [videorecording] = ปฐพีชีวิตน้ำแข็ง / a BBC ... [et al.] ; co-production in association with Discovery Canada ; series producer, Vanessa Berlowitz ; producers, Miles Barton ... [et al.].

by Berlowitz, Vanessa | Barton, Miles | Attenborough, David, 1926- | British Broadcasting Corporation | Discovery Channel Canada.

Material type: Film Film; Type of visual material: videorecording Publication: [Bangkok, Thailand] : Boomerang, 2014Other title: Patthaphī chīwit namkhæng Other title: ปฐพีชีวิตน้ำแข็ง .Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG 2014 708525 (1). :

ห้องสมุด:
Future cars : the brain [videorecording] = อนาคตรถอัจฉริยะ : กลไกเครื่องยนต์ / Discovery channel ; executive producer Rob Cohen.

by Cohen, Rob, 1949- | Discovery Channel (Firm) | STG Multimedia (Firm).

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [Bangkok] : STG Multimedia, c2009Other title: อนาคตรถอัจฉริยะ : กลไกเครื่องยนต์.Availability: Available for reference (1)Thammasat Library, Pattaya Campus Not for loanCall number: CDG 2009 708244 (1). :

ห้องสมุด:
Ganges. 2, River of life [videorecording] = Mǣnam Khongkhā sāithān saksit. 2, Tō̜n mǣnam hǣng chīwit / Ganges. 2, River of life [videorecording] = แม่น้ำคงคาสายธารศักดิ์สิทธ์. 2, ตอน แม่น้ำแห่งชีวิต / BBC Bristol ; producer, Tom Hugh-Jones ; series producer Ian Gray.

by Hugh-Jones, Tom | Gray, Ian, (Documentary producer) | BBC Bristol (Firm).

Material type: Film Film; Type of visual material: videorecording Publication: [Bangkok, Thailand : s.n., 2008?]Other title: Mǣnam hǣng chīwit Other title: Mǣnam Khongkhā sāithān saksit. Other title: River of life | แม่น้ำแห่งชีวิต | แม่น้ำคงคาสายธารศักดิ์สิทธ์..Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG 2008 708630 (1). :

ห้องสมุด:
Great migrations [videorecording] = ʻAtsačhan fūng sat ʻopphayop / Great migrations [videorecording] = อัศจรรย์ฝูงสัตว์อพยพ / series producer, David Hamlin ; senior writer, Eleanor Grant ; produced by National Geographic Television for National Geographic Channels.

by Hamlin, David | Grant, Eleanor | Baldwin, Alec, 1958- | National Geographic Society (U.S.) | National Geographic Channel (Television station : Washington, D.C.).

Material type: Film Film; Type of visual material: videorecording Publication: [Bangkok, Thailand] : Boomerang Public Co., Ltd., 2014Other title: ʻAtsačhan fūng sat ʻopphayop Other title: อัศจรรย์ฝูงสัตว์อพยพ.Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG 2014 708602 (1). :

ห้องสมุด:
K-1 kick fighters [videorecording] = Khē wan sangwīan mūai banlư̄ lōk / K-1 kick fighters [videorecording] = เค วัน สังเวียนมวยบรรลือโลก / National Geographic ; written and directed by Helen Barrow ; produced by Mabelyn Ow.

by Barrow, Helen | Ow, Mabelyn | Thompson, Jennifer | National Geographic Society (U.S.) | National Geographic Channel (Television station : Washington, D.C.).

Material type: Film Film; Type of visual material: slide Publication: Bangkok, Thailand : Pongsaap Public Co., Ltd., 2008Other title: Khē wan sangwīan mūai banlư̄ lōk Other title: Kick fighters | เค วัน สังเวียนมวยบรรลือโลก.Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG 2008 708607 (1). :

ห้องสมุด:
Last day of the dinosaurs [videorecording] = Mahā wibat wan sin phiphop lān pī / Last day of the dinosaurs [videorecording] = มหาวิบัติ วันสิ้นพิภพล้านปี / directed by Richard Dale ; written by Graham Booth , Billie Pink ; producer director, Tim Goodchild, Mark Hedgecoe.

by Dale, Richard | Booth, Graham | Pink, Billie | Goodchild, Tim, 1960- | Hedgecoe, Mark | Mondy, Bill | Discovery Channel (Firm) | Dangerous Films | Handel Productions, Inc.

Material type: Film Film; Type of visual material: videorecording Publication: [Bangkok, Thailand] : Boomerang, 2014Other title: Mahā wibat wan sin phiphop lān pī Other title: มหาวิบัติ วันสิ้นพิภพล้านปี.Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG 2014 708520 (1). :

ห้องสมุด:
Life go on after 9/11 [videorecording] = Loprō̜i wan lōkāwināt / Life go on after 9/11 [videorecording] = ลบรอยวันโลกาวินาศ / Discovery Channel ; producers, Jonathan Stack, Stephanya Huntley.

by Stack, Jonathan | Huntley, Stephanya | Discovery Channel (Firm).

Material type: Film Film; Format: regular print ; Type of visual material: videorecording Publication: Bangkok, Thailand : ST Grand Co., Ltd., 2005Other title: Loprō̜i wan lōkāwināt Other title: ลบรอยวันโลกาวินาศ.Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG 2005 708620 (1). :

ห้องสมุด:
Mekong : soul of a river : mother of all waters in Laos [videorecording] : แม่โขง แม่น้ำแห่งแผ่นดิน : ลาวสู่ไทย / produced and directed by Joseph Pontecorvo ; produced by IFA Films, Animal Planet International.

by Pontecorvo, Joseph | IFA Films | Animal Planet (Television network) | STG Multimedia (Firm) | GMM Grammy | Institute of Learning and Innovation.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [Bangkok] : STG Multimedia ; GMM Grammy ; Institute of Learning and Innovation, [2008?]Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG 2008 708165 (1). :

ห้องสมุด:
Planet earth [videorecording] = ปฐพีชีวิต / BBC.

by Attenborough, David, 1926- | British Broadcasting Corporation.

Edition: Special ed.Material type: Film Film; Type of visual material: videorecording Publication: Bangkok : Boomerang, 2014Other title: ปฐพีชีวิต.Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG 2014 708278 (1). :

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544