ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 320 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
70 pī wan santiphāp Thai : khwāmrū khwām song čham prawattisāt / 70 ปี วันสันติภาพไทย : ความรู้ ความทรงจำ ประวัติศาสตร์ / ภูริ ฟูวงศ์เจริญ, บรรณาธิการ.

Phūri Fūwongcharoen. Mūrāchimā, ʻĒʻičhi. Punnee Būalek. Chānī, Maikhœ̄n. Sō̜rasak Ngāmkhačhō̜nkunkit. Thamrongsak Petchlœ̄tanant. Wasana Wongsurawat. Mahāwitthayālai Thammasāt. Hō̜čhotmāihēt. by ภูริ ฟูวงศ์เจริญ | พรรณี บัวเล็ก, 2500- | ชาร์นี่ย์, ไมเคิล | สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ, 2503- | ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์, 2507- | วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ | มูราชิมา, เออิจิ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. โครงการหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Hō̜čhotmāihēt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Other title: Čhet sip pī wan santiphāp Thai : khwāmrū khwām song čham prawattisāt Other title: เจ็ดสิบปี วันสันติภาพไทย : ความรู้ ความทรงจำ ประวัติศาสตร์.Availability: Available for loan (14)Pridi Banomyong LibraryCall number: D802.ท9 ก173 2558 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HIST DS 2015 657177 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HIST DS 2015 657177 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: D802.ท9 ก173 2558 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: D802.ท9 ก173 2558 (2). Checked out (2).

ห้องสมุด:
Kāntāngprathēt Thai nai yuk songkhrāmyen / การต่างประเทศไทยในยุคสงครามเย็น / พวงทอง ภวัครพันธุ์.

Phūangthō̜ng Phawakkharaphan. by พวงทอง ภวัครพันธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 [2018]Availability: Available for loan (3)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS575 .พ52 2561 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS575 .พ52 2561 (2). Checked out (8).

ห้องสมุด:
Kānmư̄ang phāk prachāchon nai rabō̜p prachāthippatai Thai / การเมืองภาคประชาชนในระบอบประชาธิปไตยไทย / เสกสรรค์ ประเสริฐกุล เขียน.

Seksun Prasertkun. by เสกสรรค์ ประเสริฐกุล, 2492-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Edition: Phim khrang thī 3. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Wiphāsā, 2553 [2010] Publication: กรุงเทพฯ : วิภาษา, 2553 [2010]Availability: Available for loan (2)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745 .ส73 2553 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745 .ส73 2553 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
Kānmư̄ang rabop Phō̜ Khun ʻuppatham bǣp phadetkān = Thailand : the politics of despotic paternalism / การเมืองระบบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการ = Thailand : the politics of despotic paternalism / ทักษ์ เฉลิมเตียรณ ; ผู้แปล พรรณี ฉัตรพลรักษ์, ม.ร.ว.ประกายทอง สิริสุข,ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์

Thak Chaloemtiarana. Phannī Chatphonrak. Prakāithō̜ng Sirisuk, Mō̜.Rō̜.Wō̜. Thamrongsak Phetlœ̄tʻanan. by ทักษ์ เฉลิมเตียรณ | พรรณี ฉัตรพลรักษ์ | ประกายทอง สิริสุข, ม.ร.ว | ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์, 2507-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Edition: Phim khrang thī 5. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Mūnnithi Khrōngkān Tamrā Sangkhommasāt læ Manutsayasāt, 2561[2018] Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2561 [2018]Other title: Thailand : the politics of despotic paternalism..Availability: Available for loan (3)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS585 .ท625 2561 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS585 .ท625 2561 (2). Checked out (6).

ห้องสมุด:
Yīpun kap prathēt phư̄anbān : prawattisāt læ khō̜ phiphāt phromdǣn thāng thalē / ญี่ปุ่นกับประเทศเพื่อนบ้าน : ประวัติศาสตร์และข้อพิพาทพรมแดนทางทะเล / นิภาพร รัชตพัฒนากุล.

Niphāphō̜n Ratchataphatthanākun. Mahāwitthayālai Thammasāt. Sathāban ʻĒchīa tawanʻō̜k sưksā. Sūn Yīpun Sưksā. by นิภาพร รัชตพัฒนากุล | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา. ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Pathum Thānī] : Sūn Yīpun Sưksā, Sathāban ʻĒchīa tawanʻō̜k sưksā, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2560 [2017] Publication: [ปทุมธานี] : ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 [2017]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KZA1146.ญ6 น64 2560 (2).

ห้องสมุด:
Prēmāthiptai : kānmư̄ang Thai rabō̜p haibrit / เปรมาธิปไตย : การเมืองไทยระบอบไฮบริด / อดินันท์ พรหมพันธ์ใจ.

ʻAdinan Phromphančhai. by อดินันท์ พรหมพันธ์ใจ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Illuminations Edition, 2563 [2020] Publication: กรุงเทพฯ : Illuminations Edition, 2563 [2020]Availability: Available for loan (4)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745 .อ256 2563 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745 .อ256 2563 (3). Checked out (5).
  (1 คะแนน)
ห้องสมุด:
Ratthammanūn kap kānmư̄ang Thai / รัฐธรรมนูญกับการเมืองไทย / นรนิติ เศรษฐบุตร.

Noranit Setabutr, by นรนิติ เศรษฐบุตร, 2484-.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.Edition: Chabap phim khrang thī 2, kǣkhai phœ̄mtœ̄m. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2015 659160 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2070 .น436 2558 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT2070 .น436 2558 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
Ratthaprahān Phō̜.Sō̜ 2490 / รัฐประหาร พ.ศ. 2490 / สุชิน ตันติกุล.

Suchin Tantikun. by สุชิน ตันติกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Matichon, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ, มติชน, 2557 [2014]Availability: Available for loan (9)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS583 .ส65 2557 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS583 .ส65 2557 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HIST DS 2014 644708 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS583 .ส65 2557 (4). Checked out (2).

ห้องสมุด:
รูปแบบการดูแลทางเลือกสำหรับเด็กต่างชาติที่ต้องพลัดพรากจากครอบครัว = The patterns of alternative care provided for the separated non-Thai children / นักวิจัย ธันยา รุจิเสถียรทรัพย์, ปิ่นหทัย หนูนวล.

Thanyā Ručhisathīansap 1978- Pinhathai Nūnūan. Save the Children Fund (Great Britain) by ธันยา รุจิเสถียรทรัพย์, 2521- | ปิ่นหทัย หนูนวล, 2519- | องค์การกองทุนช่วยเหลือเด็ก (อังกฤษ).

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Save the Children [U.K.], 2556 [2013] Publication: [กรุงเทพฯ] : Save the Children [U.K.], 2556 [2013]Other title: Patterns of alternative care provided for the separated non-Thai children.Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: SOCY HV 2013 634269 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV800.ท92 ธ63 2556 (1). Checked out (1).
  (1 คะแนน)
ห้องสมุด:
Wīatnām : prawattisāt chabap phitsadān / เวียดนาม : ประวัติศาสตร์ฉบับพิสดาร / เหวียนคักเวียน เขียน ; เพ็ชรี สุมิตร แปล ; เหวียนจีธง บรรณาธิการแปลเวียดนาม-ไทย.

Nguyen, Khac Vien. Petcharee Sumitra. Nguyen, Chi Thong. Mūnnithi Khrōngkān Tamrā Sangkhommasāt læ Manutsayasāt (Bangkok, Thailand) by เหงียน, คัก เวียน | เพ็ชรี สุมิตร | เหงียน, จิ ธง | มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Edition: Phim khrang thī 3. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Mūnnithi Khrōngkān Tamrā Sangkhommasāt læ Manutsayasāt, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2557 [2014]Other title: Vietnam : a long history.Availability: Available for loan (5)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS556.5 .ห72 2557 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS556.5 .ห72 2557 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS556.5 .ห72 2557 (1).

ห้องสมุด:
Sētthasāt kānngœ̄n rawāng prathēt : thritsadī læ nayōbāi = International finance : theory and policy / เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ : ทฤษฎีและนโยบาย = International finance : theory and policy / ดมิศา มุกด์มณี.

Damisā Mukmanī. by ดมิศา มุกด์มณี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: Phim khrang thī 2, [kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Pathum Thānī : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publication: ปทุมธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Other title: International finance : theory and policy.Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG3881 .ด46 2563 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG3881 .ด46 2563 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Sētthasāt rǣngngān = Labor economics / เศรษฐศาสตร์แรงงาน = Labor economics / นงนุช สุนทรชวกานต์.

Nongnut Sunthō̜nchawakān. by นงนุช สุนทรชวกานต์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Pathum Thānī : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publication: ปทุมธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Other title: Labor economics.Availability: Available for loan (5)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD4901 .น23 2559 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD4901 .น23 2559 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: HD4901 .น23 2559 (1).

ห้องสมุด:
Nưng-kao-pǣt-sī = 1984 / หนึ่ง-เก้า-แปด-สี่ = 1984 / จอร์จ ออร์เวลล์ ; รัศมี เผ่าเหลืองทอง, อำนวยชัย ปฏิพัทธ์เผ่าพงศ์ แปล.

Orwell, George, Ratsamī Phaolư̄angthō̜ng. ʻAmnūaichai Patiphatphaophong. by ออร์เวล, จอร์จ, ค.ศ. 1903-1950 | อำนวยชัย ปฏิพัทธ์เผ่าพงศ์ | รัศมี เผ่าเหลืองทอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Edition: Phim khrang thī 4. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Fiction Publication: Krung Thēp... : Sommut, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : สมมติ, 2557 [2014]Other title: Nưng kao pǣt sī Other title: หนึ่งเก้าแปดสี่ | 1984.Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .อ546ก14ร65 2557 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: นว .อ546ก14ร65 2557 (1). Checked out (4).

ห้องสมุด:
๑๙๘๔ ของยอร์จ ออร์เวลล์, นามแฝง แปลโดย รัศมี เผ่าเหลืองทอง และ อำนวยชัย ปฏิพันธ์เผ่าพงษ์.

by ออร์เวล, จอร์จ, ค.ศ. 1903-1950 | รัศมี เผ่าเหลืองทอง | อำนวยชัย ปฏิพัทธ์เผ่าพงศ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, กอไผ่, 2525Other title: หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบสี่ | หนึ่ง-เก้า-แปด-สี่ | 1984.Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .อ546ก14ร65 (4). Checked out (6).

ห้องสมุด:
A first course in probability / Sheldon Ross.

by Ross, Sheldon Mark, 1936-.

Edition: 6th ed.Material type: Text Text; Format: print Publication: Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall, c2002Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QA273 .R614 2002 (1).

ห้องสมุด:
A first course in probability / Sheldon Ross.

by Ross, Sheldon Mark, 1936-.

Edition: 7th ed.Material type: Text Text; Format: print Publication: Upper Saddle River, N.J. : Pearson Prentice Hall, c2006Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
A photographic atlas for the botany laboratory / Kent M. Van De Graaff, Samuel R. Rushforth, John L. Crawley.

by Van De Graaff, Kent M. (Kent Marshall), 1942- | Rushforth, Samuel R | Crawley, John L.

Edition: 3rd ed.Material type: Text Text; Format: print Publication: Englewood, Colo. : Morton Pub., c1998Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QK642 .V363 1998 (1).

ห้องสมุด:
A short history of Western civilization, by John B. Harrison and others.

by Harrison, John Baugham.

Edition: 7th ed.Material type: Text Text; Format: print Publication: New York, McGraw-Hill (1990)Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: CB245 .H33 1990 (1).

ห้องสมุด:
A theory of the comsumption function.

by Friedman, Milton, 1912-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: Princeton, Princeton University Press, 1957Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HB801 .F7 (1). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
An introduction to mathematical statistics and its applications / Richard J. Larsen, Morris L. Marx.

by Larsen, Richard J, 1942- | Marx, Morris L, 1937-.

Edition: 4th ed.Material type: Text Text; Format: print Publication: Upper Saddle River, N.J. : Pearson/Prentice-Hall, c2006Availability: Available for loan (1)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: QA276 .L28 2006 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544