ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 411 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Kotmāi phǣng læ phānit wādūai banchī dœ̄nsaphat, tūangœ̄n, prakanphai / กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยบัญชีเดินสะพัด, ตั๋วเงิน, ประกันภัย / โดย หลวงธรรมนูญวุฒิกร.

Thammanūnwutikō̜n (Prawat), Lūang, by ธรรมนูญวุฒิกร (ประวัติ), หลวง, 2445-2515.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Phra Nakhō̜n : Aksō̜nniti, 2477 [1934] Publication: พระนคร : อักษรนิติ, 2477 [1934]Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: KPT960 .ธ44 2477 ล. 1 (2). :

ห้องสมุด:
Kotmāi phǣng læ phānit wādūai sư̄khāi, lǣkplīan, hai / กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ซื้อขาย, แลกเปลี่ยน, ให้ / โดย โพยม เลขยานนท์.

Phayōm Lēkhayānon, Mahāwitthayālai Thammasāt. by โพยม เลขยานนท์, 2450-2542 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Phra Nakhǭn] : Mahāwitthayālai Wichā Thammasāt læ Kānmư̄ang, 2494 [1951] Publication: [พระนคร] : มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง, 2494 [1951]Other title: Kotmāi phǣng læ phānit wādūai sư̄khāi lǣkplīan hai Other title: กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้.Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: LAW KPT 1951 652556 (2). :

ห้องสมุด:
Kotmāi phǣng læ phānit wādūai khrō̜pkhrūa / กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัว / โดย สอาด นาวีเจริญ.

Saʻāt Nāwīčharœ̄n. by สอาด นาวีเจริญ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Phra nakhō̜n] : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2496 [1953] Publication: [พระนคร] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2496 [1953]Other title: Khambanyāi kotmāi phǣng læ phānit wādūai khrō̜pkhrūa Other title: คำบรรยายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัว.Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: KPT540 .ส563 2496 (1). :

ห้องสมุด:
Kotmāi phǣng læ phānit wādūai khrō̜pkhrūa / กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัว / โดย สอาด นาวีเจริญ.

Saʻāt Nāwīčharœ̄n. by สอาด นาวีเจริญ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: Phim khrang thī 3, [kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Phra nakhō̜n] : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2498 [1955] Publication: [พระนคร] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2498 [1955]Other title: Khambanyāi kotmāi phǣng læ phānit wādūai khrō̜pkhrūa Other title: คำบรรยายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัว.Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: KPT540 .ส563 2498 (1). :

ห้องสมุด:
Kotmāi phǣng læ phānit wādūai nitikam læ nī / กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและหนี้ / โดย ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช.

Seni Pramoj, M. R., by เสนีย์ ปราโมช, ม.ร.ว, 2448-2540.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Phra Nakhō̜n : Mahāwitthayālai Wichā Thammasāt læ Kānmư̄ang, [2482] [1939] Publication: พระนคร : มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง, [2482] [1939]Other title: Kotmāi phǣng læ phānit wādūai nītikam læ nī Other title: กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนีติกรรมและหนี้.Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: KPT504 .ส732 2482 (2). :

ห้องสมุด:
Kotmāi phǣng læ phānit wādūai banchī dœ̄nsaphat tūangœ̄n prakanphai / กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบัญชีเดินสะพัด ตั๋วเงิน ประกันภัย / โดย ประมูล สุวรรณศร.

Pramūn Suwannasō̜n, Mahāwitthayālai Thammasāt. by ประมูล สุวรรณศร, 2446-2524 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Phra Nakhō̜n] : Mahāwitthayālai Wicha Thammasāt læ Kānmư̄ang, 2494 [1951] Publication: [พระนคร] : มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง, 2494 [1951]Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: KPT960 .ป46 2494 (1). :

ห้องสมุด:
Kotmāi phǣng læ phānit wādūai bukkhon / กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบุคคล / โดย เอช. เอกูต์ และ วิจิตร์ ลุลิตานนท์.

ʻĒkū, ʻĒt. Wičhit Lulitānon, by เอกูต์, เอช | วิจิตร ลุลิตานนท์, 2449-2530.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Phra Nakhō̜n : Rōngphim Sayām Phanitchayakān, 2481] [1938]. Publication: [พระนคร : โรงพิมพ์สยามพณิชยการ, 2481] [1938]Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HF1382.6.บ7 อ7 2481 (1). :

ห้องสมุด:
Kotmāi rawāng prathēt phanǣk khadī ʻāyā / กฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีอาญา / พระยาอรรถการีย์นิพนธ์.

ʻAtthakārīniphon (Sit), Phrayā, by อรรถการีย์นิพนธ์ (สิทธิ), พระยา, 2438-2502.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Phra Nakhō̜n] : Rōngphim Mahāwitthayālai Wichā Thammasāt læ Kānmư̄ang, 2483 [1940] Publication: [พระนคร] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง, 2483 [1940]Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: JX6719 .อ4 2483ก (1). :

ห้องสมุด:
Kotmāi rawāng prathēt phanǣk khadī ʻāyā / กฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีอาญา / พระยาอรรถการีย์นิพนธ์.

ʻAtthakārīniphon (Sit), Phrayā, by อรรถการีย์นิพนธ์ (สิทธิ), พระยา, 2438-2502.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Phra Nakhō̜n] : Rōngphim Mahāwitthayālai Wichā Thammasāt læ Kānmư̄ang, 2483 [1940] Publication: [พระนคร] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง, 2483 [1940]Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: JX6719 .อ4 2483 (1). :

ห้องสมุด:
Kotmāi laksana phayān læ čhittawitthaya : khamsō̜n chan parinya trī Phutthasakkarāt 2477 / กฎหมายลักษณะพะยานและจิตตวิทยา : คำสอนชั้นปริญญาตรี พุทธศักราช 2477 / [โดย แอล ดูปลาตร์ และ วิจิตร ลุลิตานนท์].

Duplatre, L. Wičhit Lulitānon, by ดูปลาตร์, แอล | วิจิตร ลุลิตานนท์, 2449-2530.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Phra Nakhǭn] : Rōngphim 'Aksǭnniti, 2479 [1936] Publication: [พระนคร] : โรงพิมพ์อักษรนิติ, 2479 [1936]Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: KPT1672 .ด733 2479 (1). :

ห้องสมุด:
Kotmāi khō̜ng Prathēt ʻǢngkōn Sǣksō̜n / กดหมายของประเทสแองโกลแซกซอน / [ประมูล สุวรรณศร].

Pramūn Suwansō̜n, by ประมูล สุวรรณศร, 2446-2524.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Phra Nakhō̜n : Mahāwitthayālai Thammasāt, 2485] [1942] Publication: [พระนคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2485] [1942]Other title: Kotmāi khō̜ng Prathēt ʻǢngkōn Sǣksō̜n Other title: Khambanyāi Kotmāi khō̜ng Prathēt ʻǢngkōn Sǣksō̜n Other title: กฎหมายของประเทศแองโกลแซกซอน | คำบรรยายกดหมายของประเทสแองโกลแซกซอน.Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: KD554 .ป4 2485 (1). :

ห้องสมุด:
Kotmāi rawāng prathēt phanǣk khadī ʻāyā / กดหมายระหว่างประเทสแผนกคดีอาญา / โดย ขุน สรียาภัย.

Khun Sīyāphai, by ขุน ศรียาภัย, 2448-2523.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Phra Nakhō̜n] : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt læ Kānmư̄ang, 2485 [1942] Publication: [พระนคร] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธัมสาตรและการเมือง, 2485 [1942]Other title: Kotmāi rawāng prathēt phanǣk khadī ʻāyā Other title: กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีอาญา.Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: JX6719 .ข45 2485 (1). :

ห้องสมุด:
Khambanyāi kotmāi pokkhrō̜ng / คำบรรยายกฎหมายปกครอง / โดย ประยูร กาญจนดุล.

Prayūn Kānčhanadun, by ประยูร กาญจนดุล, 2454-2549.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2489 [1946] Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2489 [1946]Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: KPT2720 .ป464 2489 (1). :

ห้องสมุด:
Khamʻathibāi pramūan kotmāi phǣng læ phānit wādūai bukkhon / คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบุคคล / จิตติ ติงศภัทิย์.

Čhitti Tingsaphat, by จิตติ ติงศภัทิย์, 2451-2538.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: Phim khrang thī 4, [Kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp ...] : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2522 [1979] Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2522 [1979]Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HF1382.6 .บ7จ6 2522 (1). :

ห้องสมุด:
Pramūan kotmāi phǣng læ phānit wādūai khamprakan čhamnō̜ng čhamnam / ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยค้ำประกัน จำนอง จำนำ / โดย พจน์ ปุษปาคม.

Phot Putsapākhom. by พจน์ ปุษปาคม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Edition: Phim khrang thī 3 Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Phra Nakhō̜n : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2515 [1972] Publication: พระนคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2515 [1972]Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: KPT900 .พ235 2515 (1). :

ห้องสมุด:
Wichā phư̄nthān ʻārayatham Thai. Tō̜n sinlapa Thai / วิชาพื้นฐานอารยธรรมไทย. ตอน ศิลปไทย / เสนอ นิลเดช.

Sanœ̄ Nindēt, by เสนอ นิลเดช, 2477-.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2516 [1973] Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2516 [1973]Other title: Sinlapa Thai Other title: ศิลปไทย.Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: NX578.7.ก1 ส73 2516 (1). :

ห้องสมุด:
Witthayākān khlang læ kotmāi kānkhlang / วิทยาการคลังและกฎหมายการคลัง / วิจิตร ลุลิตานนท์.

Wičhit Lulitānon, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Ratthasāt . by วิจิตร ลุลิตานนท์, 2449-2530 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะรัฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp... : Khana Ratthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt], 2503 [1960] Publication: [กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์], 2503 [1960]Other title: Kotmāi kānkhlang Other title: กฎหมายการคลัง.Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HJ191.ท92 ว5 2503 (1). :

ห้องสมุด:
English language study / by Kamol Bhaopichitr.

by Kamol Bhaopichitr.

Edition: 1st ed.Material type: Text Text; Format: print Publication: Bangkok : Thammasat University, 1960Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: PE1065 .K3 (2). :

ห้องสมุด:
Texts : คำแปล คำถามและคำตอบสอบไล่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 1 คณะนิติศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ / โดย C. Silpakit.

by ชลอจิต ศิลปกิจ.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร : ร.พ. รัตนการพิมพ์, 2502Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: PE1114 .ช45 2502 (1). :

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544