ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 46 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Greece : dindǣn hǣng thēpphačhao læ tamnān / Greece : ดินแดนแห่งเทพเจ้าและตำนาน / อัลฟาและโรมิโอ.

ʻAnfā. Rōmiʻō. by อัลฟ่า | โรมิโอ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: Krung Thēp... : Wongklom, 2550 [2007] Publication: กรุงเทพฯ : วงกลม, 2550 [2007]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DF728 .อ644 2550 (1).

ห้องสมุด:
Kānwikhro̜ chœ̄ng tūalēk samrap ngān witsawakam = Numerical analysis for engineering / การวิเคราะห์เชิงตัวเลขสำหรับงานวิศวกรรม = Numerical analysis for engineering / สงกรานต์ วิริยะศาสตร์.

Songkran Wiriyasart. by สงกรานต์ วิริยะศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Bō̜risat Dǣnek ʻIntœ̄khō̜pō̜rēchan Čhamkat, 2562 [2019] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด, 2562 [2019]Other title: Numerical analysis for engineering.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TA330 .ส224 2562 (1).

ห้องสมุด:
Khǣnkhūlat 2 = Calculus I / แคลคูลัส 2 = Calculus II / ดำรงค์ ทิพย์โยธา,ณัฎฐนาถ ไตรภพ, สุรชัย สมบัติบริบูรณ์.

Damrong Thipyōthā. Natthanāt Traiphop. Surachai Sombatboriboon. by ดำรงค์ ทิพย์โยธา | ณัฏฐนาถ ไตรภพ | สุรชัย สมบัติบริบูรณ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: Phim khrang thī 1, [kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: Krung Thēp... : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558 [2015]Other title: Calculus II.Availability: Available for loan (2)Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: QA303.2 .ด642 2558 (2).

ห้องสมุด:
Phrarātchaprawat Somdet Phra Narēsūan Mahārāt læ Phrarātchawang Čhan / The biography of King Naresuan the Great and the history of Chan Palace / writers Rattiya Chaiwong, Nattaya Koraneekij, Rasi Burusratanabhund ; translated by Supida Kaewsuksombat. พระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระราชวังจันทน์ / ผู้เขียน รัตติยา ไชยวงศ์, นาตยา กรณีกิจ, ราศี บุรุษรัตนพันธุ์ ; แปลโดย สุภิดา แก้วสุขสมบัติ = The biography of King Naresuan the Great and the history of Chan Palace / writers Rattiya Chaiwong, Nattaya Koraneekij, Rasi Burusratanabhund ; translated by Supida Kaewsuksombat.

Rattiya Chaiwong. Nattaya Koraneekij. Rasi Burusratanabhund. Supida Kaewsuksombat. by รัตติยา ไชยวงศ์ | นาตยา กรณีกิจ | ราศี บุรุษรัตนพันธุ์ | สุภิดา แก้วสุขสมบัติ.

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: [Krung thēp... : Krom Sinlapākō̜n, 2556] [2013] Publication: [กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2556] [2013]Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS578.4 .ร597 2556 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HIST DS 2013 665778 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS578.4 .ร597 2556 (1).

ห้องสมุด:
Rǣngngān khām chāt Lāo phāk ʻutsāhakam nai Phāk Tawanʻō̜k Chīang Nư̄a / แรงงานข้ามชาติลาว ภาคอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / ชูพักตร์ สุทธิสา.

Chūphak Sutthisā, Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai, by ชูพักตร์ สุทธิสา | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2556 [2013]Availability: Available for loan (2)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: IND HD 2013 653109 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: IND HD 2013 653109 (1).

ห้องสมุด:
Sarup nư̄ahā samkhan læ khō̜sō̜p samư̄an čhing : Kānsō̜p khwāmrū phư̄a khō̜ khưn thabīan læ rap bai ʻanuyāt pen phū prakō̜p wichāchīp kānphayābān læ kānphadungkhan / สรุปเนื้อหาสำคัญและข้อสอบเสมือนจริง : การสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ / ปราโมทย์ ถ่างกระโทก.

Prāmōt Thāngkrathōk. by ปราโมทย์ ถ่างกระโทก.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Edition: Phim khrang thī 3. Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: Krung Thēp... : Rōngphim Dičhitō̜nsūkā Phrin, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ดิจิตอลซูก้าปริ้นท์, 2561 [2018]Availability: Available for loan (16)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WY18.2 .ป469 2561 (16).

ห้องสมุด:
Compendium of projects in psychosocial and behavioral factors on the promotion of health / [คณะทำงานประสานแผนงานส่งเสริม ปัจจัยทางสังคมจิตวิทยาและพฤติกรรมเพื่อการพัฒนาสุขภาพ]

by คณะทำงานประสานแผนงานส่งเสริมปัจจัยทางสังคมจิตวิทยาและพฤติกรรมเพื่อการพัฒนาสุขภาพ.

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: [กรุงเทพฯ : คณะทำงาน, 1992 [2535]]Availability: Available for loan (2)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA20.5 .ค543 (2).

กิจการโรงสีข้าวในที่ราบภาคกลางของประเทศไทย พ.ศ.2401-2481 (Rice mills operation in Central Thailand 1858-1938)

by ถนอม ตะนา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สาขาวิชาประวัติศาสตร์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภาควิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2527Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: S715.ข6 ถ3 (1).

ขุมทรัพย์ที่ถูกลืม.

by วิโรจน์ กลั่นเปา | ธนาคารกรุงเทพ.

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ ส่วนวารสารเศรษฐกิจ ฝ่ายวิจัยและวางแผน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด, ม.ป.ปAvailability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: S663 .ว6 (3).

คำพ่อ คำแม่ / พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช).

by พระเทพปริยัติโมลี (ทองดี).

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์กรุงเทพ (1984) จำกัด, 2546 [2003]Other title: อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นางฉวี เกบไว้ เป็นกรณีพิเศษ | นางฉวี เกบไว้.Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 2003 625841 (1). :

จิตเภสัชบำบัด = Psychopharmacotherapy : สำหรับแพทย์ทั่วไป / วิจารณ์ วิชัยยะ.

by วิจารณ์ วิชัยยะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา, 2518Availability: Available for loan (2)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QV77 .ว626 2518 (2).

เจาะความคิด : ยอดนักประดิษฐ์ผู้เปลี่ยนโฉมโลก / เรียบเรียงโดย เสรี พิพัฒนชัยภูมิ

by เสรี พิพัฒนชัยภูมิ, 2491-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด, 2535Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: T39 .ส74 (1).

ถั่วและพืชคลุมดิน / ผู้เขียน ไชยา เพ็งอุ่น.

by ไชยา เพ็งอุ่น, 2510-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: สุพรรณบุรี : ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อสังคม, 2539Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: SB203 .ช94 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: SB203 .ช94 (3).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544