ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 46 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Kotmāi laksana mō̜radok rūam māihēt thāi khamphiphāksādīkā khō̜ng sāttrāčhān Jitti Tingsaphat / กฎหมายลักษณะมรดก รวมหมายเหตุท้ายคำพิพากษาฎีกา ของ ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ / รวบรวมโดย ไพโรจน์ กัมพูสิริ.

Phairot Kamphūsiri, Jitti Tingsaphat, by ไพโรจน์ กัมพูสิริ, 2493- | จิตติ ติงศภัทิย์, 2451-2538.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2554 [2011] Publication: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554 [2011]Availability: Available for loan (2)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LAW KPT 2011 635441 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2011 635441 (1).

ห้องสมุด:
Kānčhatkān thāng witsawakam / การจัดการทางวิศวกรรม / กิตติ อินทรานนท์ ... [และคนอื่น ๆ].

Kitti ʻInthānon. Chulālongkō̜nmahāwitthayālai. Phākwicha Witsawakamʻutsāhakān. by กิตติ อินทรานนท์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ.

Edition: ฉบับจัดพิมพ์ครั้งที่ 12.Edition: Chabap čhat phim khrang thī 12. Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction ; Audience: Preschool; Publication: Krung Thēp... : Phākwicha Witsawakamʻutsāhakān Khana Witsawakammasāt Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2555 [2012] Publication: กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555 [2012]Availability: Available for loan (1)Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: ENGIN TA 2012 628835 (1).

ห้องสมุด:
Khwāmchư̄a phư̄nbān Lānnā : thāithō̜t čhāk prasopkān khō̜ng thān phūrū nai thō̜ngthin / ความเชื่อพื้นบ้านล้านนา : ถ่ายทอดจากประสบการณ์ของท่านผู้รู้ในท้องถิ่น / รวบรวมโดย จุรี ขยัน ... [และคนอื่น ๆ ] ; คมเนตร เชษฐพัฒนวนิช บรรณาธิการ.

Čhurī Khayun. Khomnēt Chētthaphatthawanit. Mahāwitthayālai Chīang Mai. Sathāban Wičhai Sangkhom. by จุรี ขยัน | คมเนตร เชษฐพัฒนวนิช | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction ; Audience: Preschool; Publication: Chīang Mai : Sathābn Wičhai Sangkhom, Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2546 [2003] Publication: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546 [2003]Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HIST DS 2003 632522 (1).

ห้องสมุด:
Nam samunphrai Thai phư̄a sukkhaphāp / น้ำสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพ / สำนักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน กระทรวงสาธารณสุข ; บรรณาธิการ พรทิพย์ สุประดิษฐ์.

Phō̜nthip Supradit. Samnakngān Khana Kammakān Sāthāranasuk Mūnlathān. Kān Pitrōlīam hǣng Prathēt Thai. by พรทิพย์ สุประดิษฐ์ | สำนักงานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน | การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction ; Audience: Preschool; Publication: Krung Thēp... : Kān Pitrōlīam hǣng Prathēt Thai, 2542 [1999] Publication: กรุงเทพฯ : การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย, 2542 [1999]Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HECON TX 1999 632489 (1).

ห้องสมุด:
Phāsā Thai phư̄a kānsư̄sān / ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร / คณะกรรมการวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ศูนย์วิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

Mahāwitthayālai Kasētsāt. Khana Kammakān Wicha Phāsā Thai phư̄a Kānsư̄sān. by มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะกรรมการวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9.Edition: Phim khrang thī 9. Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Kasētsāt, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556 [2013]Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LANG&LIT PL 2013 632735 (1).

ห้องสมุด:
Vikrom čharit, rư̄, Singhātsanathawātaringsatikā / วิกรมจริต, หรือ, สิงหาสนทวาตริงศติกา / นิยายสันสกฤต [แปลและเรียบเรียง]โดย ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา.

Saksī Yǣmnatdā, by ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา, 2473-2545.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Edition: Phim khrang thī 3. Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction ; Audience: Preschool; Publication: [Krung Thēp...] : Mǣ Kham Phāng, 2547 [2004] Publication: [กรุงเทพฯ] : แม่คำผาง, 2547 [2004]Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: FOLK GR 2004 631308 (1).

ห้องสมุด:
Chamlæ kưn Lao Pī / ชำแหละกึ๋นเล่าปี่ / เล่า ชวน หัว

Suksan Wiwēkmēthākō̜n. by สุขสันต์ วิเวกเมธากร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Edition: Phim khrang thī 5. Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction ; Audience: Preschool; Publication: Krung Thēp... : Khlet Thai, 2548 [2005] Publication: กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2548 [2005]Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LANG&LIT PL 2005 630553 (1).

ห้องสมุด:
ʻĒchīa tawanʻō̜k chīang tai : kānmư̄ang kānpokkhrō̜ng lang sinsut songkhrāmyen / เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : การเมืองการปกครองหลังสิ้นสุดสงครามเย็น / สีดา สอนศรี, บรรรณาธิการ.

Sīdā Sō̜nsī. by สีดา สอนศรี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Edition: Phim khrang thī 3. Material type: Text Text; Format: microfiche regular print ; Literary form: Not fiction ; Audience: Preschool; Publication: Krung Thēp... : Khana Ratthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2546 [2003] Publication: กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546 [2003]Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
48 laws of Mao / 48 laws of Mao / สุขสันต์ วิเวกเมธากร

Suksan Wiwēkmethakō̜n. by สุขสันต์ วิเวกเมธากร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Edition: Phim khrang thī 3. Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction ; Audience: Preschool; Publication: Krung Thēp... : Higher Press, 2546 [2003] Publication: กรุงเทพฯ : Higher Press, 2546 [2003]Other title: 48 konlayut rop chana khō̜ng Mao Other title: Sī sip pǣt konlayut rop chana khō̜ng Mao Other title: 48 กลยุทธ์รบชนะของเหมา | สี่สิบแปดกลยุทธ์รบชนะของเหมา.Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HIST DS 2003 632470 (1).

ห้องสมุด:
Krung Thēp mư̄a wān nī / กรุงเทพฯ เมื่อวานนี้ / กาญจนาคพันธุ์.

Wijitmāttrā, Khun, by วิจิตรมาตรา, ขุน, 2440-2523.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Edition: Phim khrang thī 4. Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction ; Audience: Preschool; Publication: Krung Thēp... : Sārakhadī, 2545 [2002] Publication: กรุงเทพฯ : สารคดี, 2545 [2002]Availability: Available for loan (2)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HIST DS 2002 630650 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS582.5 .ว58 2545 (1).

ห้องสมุด:
Kānchai phāsā Thai nai wong rātchakān / การใช้ภาษาไทยในวงราชการ / เรือเอกหญิง ปรียา หิรัญประดิษฐ์.

Prīyā Hiranpradit. by ปรียา หิรัญประดิษฐ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Edition: Phim khrang thī 4. Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction ; Audience: Preschool; Publication: Krung thēp... : Bō̜risat ʻEksapœ̄net Čhamkat, 2554 [2011] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด, 2554 [2011]Availability: Available for loan (2)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LANG&LIT PL 2011 630409 (2).

ห้องสมุด:
Kānplūk phư̄t rai din = Soilless culture / การปลูกพืชไร้ดิน / นพดล เรียบเลิศหิรัญ

Nopphadon Rīaplœ̄thiran. by นพดล เรียบเลิศหิรัญ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Edition: Phim khrang thī 3. Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction ; Audience: Preschool; Publication: Krung Thēp... : Suwīriyāsān, 2553 [2010] Publication: กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2553 [2010]Other title: Soilless culture..Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: AGRI SB 2010 631291 (1).

ห้องสมุด:
Kān phatthanā kān thō̜ngthīeo chœ̄ng būranākān thī yangyư̄n nai lum Mǣnām Khōng = [Integrated development of sustainable tourism in the Mekong Region] / การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการที่ยั่งยืนในลุ่มแม่น้ำโขง / โดย มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด และคณะ.

Mingsan Khāosaʻāt, Mahāwitthayālai Chīang Mai. Sathāban Wičhai Sangkhom. by มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, 2492- | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction ; Audience: Preschool; Publication: Chīang Mai : Sathāban Wičhai Sangkhom Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2549 [2006] Publication: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549 [2006]Other title: Integrated development of sustainable tourism in the Mekong Region.Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: GEOG G 2006 632516 (1).

ห้องสมุด:
Kānphatthanā thī yangyư̄n = Sustainable development / การพัฒนาที่ยั่งยืน = Sustainable development / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)

Phra Rātchawō̜ramunī (Prayut), by พระราชวรมุนี (ประยุทธ์), 2481-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 13.Edition: Phim khrang thī 13. Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Mūnnithi Kōmonkhīmthō̜ng, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2556 [2013]Other title: Sustainable Development..Availability: Available for loan (3)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: IND HD 2013 630417 (3).

ห้องสมุด:
Kānmư̄ang Thai samai Phračhao Krung Thon Burī / การเมืองไทยสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี / นิธิ เอียวศรีวงศ์.

Nithi ʻĪeosīwong, by นิธิ เอียวศรีวงศ์, 2483-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10.Edition: Phim khrang thī 10. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction ; Audience: Preschool; Publication: Krung Thēp... : Matichon, 2555 [2012] Publication: กรุงเทพฯ : มติชน, 2555 [2012]Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745 .น646 2555 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Kānmư̄ang ʻAngkrit / การเมืองอังกฤษ / สมบัติ ธำรงธัญวงศ์.

Sombat Thamrongthanyawong. by สมบัติ ธำรงธัญวงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Edition: Phim khrang thī 4. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction ; Audience: Preschool; Publication: [Krung thēp...] : Sēmātham, 2546 [2003] Publication: กรุงเทพฯ : เสมาธรรม, 2546 [2003]Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JN318 .ส38 2546 (1).

ห้องสมุด:
Kānwikhro̜ ngop kānngœ̄n = Financial statement analysis / การวิเคราะห์งบการเงิน = Financial statement analysis / ผู้เขียน อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์.

ʻAngkharat Phrīapčhariyawat. Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. Sūn Songsœ̄m Kānphatthanā Khwāmrū Talāt Thun . by อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Edition: Phim khrang thī 6. Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction ; Audience: Preschool; Publication: Krung Thēp... : Sūn Songsœ̄m Kānphatthanā Khwāmrū Talāt Thun Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2554 [2011] Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2554 [2011]Other title: Khrư̄angmư̄ phư̄a kānwikhro̜ kānlongthun : kānwikhro̜ ngop kānngœ̄n Other title: Financial statement analysis | เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์การลงทุน : การวิเคราะห์งบการเงิน.Availability: Available for loan (2)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5681.ง3 อ63 2554 (2). Checked out (2).

ห้องสมุด:
Kānsưksā kānthamngān : lakkān læ kō̜ranī sưksā / การศึกษาการทำงาน : หลักการและกรณีศึกษา / วันชัย ริจิรวนิช.

Wanchai Ričhirawanit. by วันชัย ริจิรวนิช.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8.Edition: Phim khrang thī 8. Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction ; Audience: Preschool; Publication: Krung Thēp... : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2555 [2012] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555 [2012]Availability: Available for loan (1)Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: TECH T 2012 627698 (1).

ห้องสมุด:
Keng Yīpun lem dīeo ʻaoyū / เก่งญี่ปุ่นเล่มเดียวเอาอยู่ / ผู้เขียน ปิยะเพ็ญ อู่กำธร.

Piyaphen ʻŪgumtorn. by ปิยะเพ็ญ อู่กำธร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Edition: Phim khrang thī 5. Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction ; Audience: Preschool; Publication: Krung Thēp... : ʻEksapœ̄net, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2556 [2013]Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LANG&LIT PL 2013 632617 (1).

ห้องสมุด:
Khīan čhotmāi phāsā ʻAngkrit bǣp mư̄prō = Professional business English letters / เขียนจดหมายภาษาอังกฤษแบบมือโปร = Professional business English letters / สุรีรัตน์ ทองอินทร์.

Surīrat Thō̜ngʻin. by สุรีรัตน์ ทองอินทร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Bitkhit, 2551 [2008] Publication: กรุงเทพฯ : บิสกิต, 2551 [2008]Other title: Professional business English letters.Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: COMM HF 2008 632622 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544