ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 196 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
[Daniel Kruger : zwischen Natur und Künstlichkeit : Schmuck 1974-2014] = between nature and artifice : jewellery 1974-2014 / Herausgeber = editor, Daniel Kruger ; Autoren = authors, Dr. Jorunn Veiteberg ...[et. al.] ; Ubersetzung = translator, Andreas Bredenfeld, Peter Kripps, Karin Lauer.

by Kruger, Daniel, 1951- | Veiteberg, Jorunn, 1955- | Bredenfeld, Andreas | Cripps, Peter | Lauer, Karin.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Publication: Stuttgart : Arnoldsche, 2014Other title: Between nature and artifice : jewellery 1974-2014.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: NK7398.K78A4 2014 (1).

ห้องสมุด:
50 artists you should know / Thomas Koster.

by Koster, Thomas, 1965-.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Publication: Munich : Prestel, c2016Other title: Fifty artists you should know.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: N40 .K678 2016 (1).

ห้องสมุด:
150 ECG cases / John Hampton, David Adlam, Joanna Hampton.

by Hampton, John R | Adlam, David | Hampton, Joanna.

Edition: 5th ed.Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Publication: Edinburgh : Elsevier, 2019Other title: Hundred and fifty ECG cases | One hundred and fifty ECG cases.Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WG18.2 .H367 2019 (1).

ห้องสมุด:
How to treat in internal medicine / How to treat in internal medicine / พิสุทธิ์ ศิริไพฑูรย์ ... [และคนอื่นๆ] บรรณาธิการ.

Phisut Siriphaithūn. Kanokphō̜n Čhirattikānwong. Krīthā Thamkhamphī. Trīchadā Wisātphong. Bō̜din Khwannimit. Parichat ʻƯ̄aʻārīwongsā. Phat Kō̜rattanakhun. Phimsiri Sīphongphan. Rattanā Līlāwatthanā. Wīraphong Watthanāwanit. Saranyū Chūsī. Siwat Sakdētyon. Sawāngphong Čhandī. Siriphō̜n Čhuthō̜ng. Siriphan Sangmālā. Mahāwitthayālai Songkhlānakharin. Phāk Wichā ʻĀyurasāt. by พิสุทธิ์ ศิริไพฑูรย์ | กนกพร จิรัฐติกาลวงศ์ | กรีฑา ธรรมคำภีร์ | ตรีชฎา วิสารทพงศ์ | บดินทร์ ขวัญนิมิตร | ปริฉัตร เอื้ออารีวงศา | พัฒน์ ก่อรัตนคุณ | พิมพ์ศิริ ศรีพงศ์พันธุ์ | รัตนา ลีลาวัฒนา | วีรพงศ์ วัฒนาวนิช | ศรัญญู ชูศรี | ศิวัช ศักดิ์เดชยนต์ | สว่างพงษ์ จันดี | สิริพร จุทอง | สิริพรรณ สังข์มาลา | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ภาควิชาอายุรศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Publication: Songkhlā : Phāk Wichā ʻĀyurasāt Khana Phǣtthayasāt Mahāwitthayālai Songkhlānakharin, 2561 [2018] Publication: สงขลา: ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2561 [2018]Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WB115 .ฮ65 2561 (1).

ห้องสมุด:
Witthayākān rabāt khō̜ng rōk tai rư̄arang nai prathēt Thai = Epidemiology of chronic kidney disease in Thailand / วิทยาการระบาดของโรคไตเรื้อรังในประเทศไทย = Epidemiology of chronic kidney disease in Thailand / บรรณาธิการ อติพร อิงค์สาธิต.

ʻAtiphō̜n ʻIngsāthit. Sinī Ditthabančhong. ʻĀkhom Nongnut. ʻAnchalī Čhitthammā. Mahāwitthayālai Mahidon. Khana Phǣtthayasāt Rōngphayābān Rāmāthibō̜dī. Phākwichā ʻĀyurasāt. Sākhā Wichā Rōk Tai. by อติพร อิงค์สาธิต | สินี ดิษฐบรรจง | อาคม นงนุช | อัญชลี จิตธรรมมา | คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชาอายุรศาสตร์. สาขาวิชาโรคไต.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Publication: [Krung Thēp...] : Klum Sākhā Wichā Rabātwitthayā Khlinik læ Chīwa Sathiti Sākhā Wichā Rōk Tai Phākwichā ʻĀyurasāt Khana Phǣtthayasāt Rōngphayābān Rāmāthibō̜dī Mahāwitthayālai Mahidon, 2561 [2018] Publication: [กรุงเทพฯ] : กลุ่มสาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ สาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561 [2018]Other title: Epidemiology of chronic kidney disease in Thailand.Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WJ342 .ว634 2561 (1).

ห้องสมุด:
Kāntitchư̄a MRSA læ kānraksā = MRSA infections and the management / การติดเชื้อ MRSA และการรักษา = MRSA infections and the management / ผู้นิพนธ์ นลินี อัศวโภคี, พรรณทิพย์ ฉายากุล.

Nalinī ʻAtsawaphōkhī Phanthip Chāyākun by นลินี อัศวโภคี | พรรณทิพย์ ฉายากุล.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Publication: [Krung Thēp... : Thai Meiji, 2004?] Publication: [กรุงเทพฯ : Thai Meiji, 2547?]Other title: MRSA infections and the management.Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: DOC 2004 651161 (1).

ห้องสมุด:
Kānphayābān māndā thī mī kānkhlō̜t yāk læ kānchūai khlō̜t / การพยาบาลมารดาที่มีการคลอดยากและการช่วยคลอด / ศิริวรรณ แสงอินทร์.

Siriwan Sǣngʻin. by ศิริวรรณ แสงอินทร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ฉบับปรับปรุง.Edition: Phim khrang thī 2, chabap prapprung. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Publication: Chon Burī : Chon Burī Kānphim, 2558 [2015] Publication: ชลบุรี : ชลบุรีการพิมพ์, 2558 [2015]Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
Kānʻō̜kbǣp thāng = [Pavement design] / การออกแบบทาง = [Pavement design] / จิรพัฒน์ โชติกไกร.

Čhiraphat Chōtkakrai by จิรพัฒน์ โชติกไกร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Edition: Phim khrang thī 5. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Publication: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Kasētsāt, 2553 [2010] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553 [2010]Other title: Pavement design..Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: ENGIN TE 2010 644787 (3).

ห้องสมุด:
Khō̜rapchan : panhā khō̜ng sangkhom Thai læ nǣothāng kǣkhai / คอร์รัปชั่น : ปัญหาของสังคมไทยและแนวทางแก้ไข / ปธาน สุวรรณมงคล.

Pathān Suwannamongkhon. Sathāban Phra Pokklao. by ปธาน สุวรรณมงคล | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2559 [2016]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745.ก55ฉ5 ป364 2559 (2). Checked out (2).

ห้องสมุด:
Khlōng phraratchaphithī Thawāthotsamāt / โคลงพระราชพิธีทวาทศมาส / พระนิพนธ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบำราบปรปักษ์ ; ผู้ตรวจสอบชำระ จินตนา กระบวนแสง.

Bamrāppō̜rapak, Prince, son of Phutthalœ̄tlā Naphālai, King of Siam, Čhintanā Krabūansǣng. Thailand. Kō̜ng Wannakam læ Prawattisāt. by บำราบปรปักษ์, สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยา, 2362-2429 | จินตนา กระบวนแสง | กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: Phim khrang thī 4, [kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Publication: [Krung Thēp] : Kō̜ng Wannakam læ Prawattisāt, Krom Sinlapākō̜n, 2545 [2002] Publication: [กรุงเทพฯ] : กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2545 [2002]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HIST DS 2002 628986 (1).

ห้องสมุด:
A handbook of statistical analyses using R / Torsten Hothorn, Brian S. Everitt.

by Hothorn, Torsten | Everitt, Brian.

Edition: 3rd ed.Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Publication: Boca Raton, FL : CRC Press/Taylor & Francis Group, c2014Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: MATH QA 2014 649764 (1).

ห้องสมุด:
A Japanese constellation : Toyo Ito, Kazuyo Sejima, SANAA, Ryue Nishizawa, Sou Fujimoto, Akihisa Hirata, Junya Ishigami / [edited by Sarah Resnick].

by Resnick, Sarah.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Publication: New York : The Museum of Modern Art, c2016Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: NA1555.6 .J37 2016 (1).

ห้องสมุด:
A smarter way to learn Python / Mark Myers.

by Myers, Mark.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Publication: [S.l.] : [CreateSpace Independent Publishing Platform], c2017Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QA76.73.P98 M947 2017 (1).

ห้องสมุด:
Adapting high hydrostatic pressure (HPP) for food processing operations / Tatiana Koutchma, PhD.

by Koutchma, Tatiana N.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Publication: London, UK. : Elsevier Academic Press, c2014Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TP370 .K688 2014 (1).

ห้องสมุด:
Advanced oxidation technologies : sustainable solutions for environmental treatments / editors Marta I. Litter, Roberto J. Candal, J. Martin Meichtry.

by Litter, Marta I | Candal, Roberto J | Meichtry, J. Martin (Jorge Martín).

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Publication: Boca Raton : CRC Press, c2014Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TD758 .A383 2014 (1).

ห้องสมุด:
Advanced qualitative research : a guide to using theory / Michelle O'Reilly & Nikki Kiyimba.

by O'Reilly, Michelle | Kiyimba, Nikki.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Publication: Los Angeles : Sage Publications, 2015Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: H62 .O745 2015 (1).

ห้องสมุด:
Advanced R / Hadley Wickham.

by Wickham, Hadley.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Publication: Boca Raton, FL : CRC Press, c2015Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QA276.45.R3 W53 2015 (1).

ห้องสมุด:
Advances in fermented foods and beverages : improving quality, technologies and health benefits / edited by Wilhelm Holzapfel.

by Holzapfel, W. H.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Publication: Cambridge, UK ; Waltham, MA, USA : Elsevier Woodhead Publishing, c2015Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TP371.44 .A383 2015 (1).

ห้องสมุด:
Advances in food and beverage labelling : information and regulations / edited by Paul Berryman.

by Berryman, Paul.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Publication: Cambridge : Woodhead Publishing, c2015Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TP374.5 .A38 2015 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544